Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Doribax (doripenem) - J01DH04

Updated on site: 06-Oct-2017

Nazwa lekarstwaDoribax
Kod ATCJ01DH04
Substancjadoripenem
ProducentJanssen-Cilag International NV

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Spraw zdania Oceniającego (EPAR) dotyczącego leku Doribax. Wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) ocenił lek w celu ustalenia opinii, na podstawie której przyznanona pozwolenie na dopuszczenie produktu Doribax do obrotu, oraz zaleceń w sprawie warunków stosowania leku.

szpitalne zapalenie pbezłuc (zakażenie płuc). Pojęcie „szpitalne” oznacza, że zakażenie zostało nabyte

powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej. Określenie „powikłane” oznacza, że zakażenie jest trudne do wyleczenia;

podczas pobytu w szpitalu; obejmuje ono zapalenie płuc powstałe w przebiegu stosowania respiratoraleczniczy(urząd enia stosowanego do wspomagania oddechu pacjenta);

powikłane zakażenia dróg moczowych (narządy, przez które przepływa mocz). ProduktPrzed zastosowaniem leku Doribax lekarze powinni wziąć pod uwagę oficjalne zalecenia dotyczące

st sowania antybiotyków.

Lek wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza.

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Jak stosować lek Doribax?

Standardowa dawka leku Doribax wynosi 500 mg podawane co osiem godzin. Każdy wlew trwa jedną godzinę, jednak niektórzy pacjenci ze szpitalnym zapaleniem płuc mogą wymagać wlewów trwających cztery godziny. Leczenie trwa zazwyczaj od 5 do 14 dni, w zależności od rodzaju i nasilenia zakażenia oraz odpowiedzi pacjenta na leczenie (w przypadku szpitalnego zapalenia płuc konieczny jest zazwyczaj okres 10 do 14 dni). Ponieważ lek jest usuwany z organizmu przez nerki, dawkę leku Doribax należy zmniejszyć u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności nerek. W leczeniu szpitalnego zapalenia płuc u pacjentów z podwyższonym klirensem nerkowym (gdy nerki zbyt szybko oczyszczają organizm z leku) lub z zakażeniem wywołanym niektórymi szczepami bakterii

polega na przyłączaniu się do niektórych rodzajów białka na powierzchni komórek bakterii. Uniemożliwia to bakteriom budowanie ścian wokół ich komórek, prowadzą tym samym komórki bakteryjne do śmierci. Wykaz bakterii, przeciwko którym lek Doribax wykaz je aktywność, znajduje się w charakterystyce produktu leczniczego (także części EPAR).

Substancja czynna leku Doribax, doripenem, jest antybiotykiem z grupydopuszczeniekarbapen mów. Jej działanie

Jakie korzyści ze stosowania leku Doribax zaobserwowano w badaniach?

W leczeniuleczniczyzakaż ń lek Doribax wykazał skuteczność porównywalną z innymi antybiotykami:łączna ocena wyników dwóch badań przeprowadzonych w grupie pacjentów ze szpitalnym

zapa ni m płuc wykazała, że wyleczonych zostało 75% pacjentów przyjmujących lek Doribax (195 z 260 pacjentów) w porównaniu z 72% pacjentów przyjmujących piperacylinę/tazobaktam lub imipenem (174 z 241 pacjentów);

łączna ocena wyników dwóch badań przeprowadzonych w grupie pacjentów z powikłanym zakażeniem w obrębie jamy brzusznej wykazała, że wyleczonych zostało 85% pacjentów przyjmujących lek Doribax (275 z 325 pacjentów) w porównaniu z 84% pacjentów przyjmujących meropenem (260 z 309 pacjentów);

w przypadku pacjentów z powikłanym zakażeniem dróg moczowych wyleczonych zostało 82%

przyjmujących lek Doribax (230 z 280 pacjentów) w porównaniu z 83% pacjentów przyjmujących lewofloksacynę (221 z 265 pacjentów).Produkt

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem leku Doribax?

Najczęstszym działaniem niepożądanym związanym ze stosowaniem leku Doribax (obserwowanym u więcej niż 1 na 10 pacjentów) jest ból głowy. Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Doribax znajduje się w ulotce dla pacjenta.

Leku Doribax nie wolno podawać osobom, u których występuje nadwrażliwość (alergia) na doripenem lub inne leki z grupy karbapenemów. Leku nie wolno podawać pacjentom, u których występuje nasilona nadwrażliwość na inne antybiotyki z grupy beta-laktamów, takie jak penicyliny lub cefalosporyny.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące leku Doribax znajduje się na stroniedopuszczenieinternetowej Agencji pod adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Europe n public assessment reports. W

 

 

 

 

nego

 

 

 

ż

 

 

bez

wa

 

 

leczniczy

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę