Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wybierz język strony

DuoResp Spiromax (budesonide / formoterol fumarate dihydrate) – Oznakowanie opakowań - R03AK07

Updated on site: 06-Oct-2017

Nazwa lekarstwaDuoResp Spiromax
Kod ATCR03AK07
Substancjabudesonide / formoterol fumarate dihydrate
ProducentTeva Pharma B.V.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH TEKTUROWE PUDEŁKO ZEWNĘTRZNE

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DuoResp Spiromax 160 mikrogramów/4,5 mikrograma, proszek do inhalacji

Budezonid/formoterolu fumaran dwuwodny

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Panel boczny: Każda dostarczona dawka zawiera 160 mikrogramów budezonidu oraz 4,5 mikrograma formoterolu fumaranu dwuwodnego.

Odpowiada to dawce odmierzonej zawierającej 200 mikrogramów budezonidu i 6 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego.

Panel przedni: Dostarczona dawka jest równoważna odmierzonej dawce zawierającej 200 mikrogramów budezonidu i 6 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego.

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera laktozę. Dodatkowe informacje znajdują się na ulotce.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Proszek do inhalacji

1 inhalator zawierający 120 dawek.

2 inhalatory, każdy zawierający 120 dawek.

3 inhalatory, każdy zawierający 120 dawek.

5.SPOSÓB I DROGI PODANIA

Podanie wziewne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Panel przedni: Nie stosować u dzieci i młodzieży.

Panel boczny: Wyłącznie do stosowania u osób dorosłych w wieku co najmniej 18 lat. Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

8.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

Produkt zużyć w ciągu 6 miesięcy od wyjęcia go z opakowania foliowego.

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Po wyjęciu z opakowania foliowego przechowywać z ustnikiem zamkniętym nasadką.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Holandia

12.NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/14/920/001

EU/1/14/920/002

EU/1/14/920/003

13.NUMER SERII

Lot

14.OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

DuoResp Spiromax 160 mcg/4,5 mcg

17.NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

<Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.>

18.NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

FOLIA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGI PODANIA

DuoResp Spiromax 160 mikrogramów/4,5 mikrograma, proszek do inhalacji

budezonid/formoterolu fumaran dwuwodny

Podanie wziewne.

2.SPOSÓB PODAWANIA

3.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4.NUMER SERII

Lot

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK

Zawiera 1 inhalator

6.INNE

Przechowywać z ustnikiem zamkniętym nasadką i zużyć w ciągu 6 miesięcy od wyjęcia z opakowania foliowego.

Teva Pharma B.V.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

INHALATOR

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGI PODANIA

DuoResp Spiromax 160 mcg/4,5 mcg, proszek do inhalacji

budezonid/formoterolu fumaran dwuwodny

Podanie wziewne.

2. SPOSÓB PODAWANIA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK

120 dawek

6. INNE

Start

Teva Pharma B.V.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH TEKTUROWE PUDEŁKO ZEWNĘTRZNE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DuoResp Spiromax 320 mikrogramów/9 mikrogramów, proszek do inhalacji

budezonid/formoterolu fumaran dwuwodny

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Panel boczny: Każda dostarczona dawka zawiera 320 mikrogramów budezonidu oraz 9 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego.

Odpowiada to dawce odmierzonej zawierającej 400 mikrogramów budezonidu i 12 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego.

Panel przedni: Dostarczona dawka jest równoważna odmierzonej dawce zawierającej 400 mikrogramów budezonidu i 12 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera laktozę. Dodatkowe informacje znajdują się na ulotce.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Proszek do inhalacji

1 inhalator zawierający 60 dawek.

2 inhalatory, każdy zawierający 60 dawek.

3 inhalatory, każdy zawierający 60 dawek

5. SPOSÓB I DROGI PODANIA

Podanie wziewne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Panel przedni: Nie stosować u dzieci i młodzieży

Panek boczny: Wyłącznie do stosowania u osób dorosłych w wieku co najmniej 18 lat. Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

Produkt użyć w ciągu 6 miesięcy od wyjęcia go z opakowania foliowego.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Po wyjęciu z opakowania foliowego przechowywać z ustnikiem zamkniętym nasadką.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Holandia

12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/14/920/004

EU/1/14/920/005

EU/1/14/920/006

13. NUMER SERII

Lot

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

DuoResp Spiromax 320 mcg/9 mcg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

<Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.>

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

FOLIA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGI PODANIA

DuoResp Spiromax 320 mikrogramów/9 mikrogramów, proszek do inhalacji

budezonid/formoterolu fumaran dwuwodny

Podanie wziewne.

2. SPOSÓB PODAWANIA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK

Zawiera 1 inhalator

6. INNE

Przechowywać z ustnikiem zamkniętym nasadką i zużyć w ciągu 6 miesięcy od wyjęcia z opakowania foliowego.

Teva Pharma B.V.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

INHALATOR

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGI PODANIA

DuoResp Spiromax 320 mcg/9 mcg, proszek do inhalacji

budezonid/formoterolu fumaran dwuwodny

Podanie wziewne.

2. SPOSÓB PODAWANIA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK

60 dawek

6. INNE

Start

Teva Pharma B.V.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę