Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DuoTrav (travoprost / timolol) – Oznakowanie opakowań - S01ED51

Updated on site: 06-Oct-2017

Nazwa lekarstwaDuoTrav
Kod ATCS01ED51
Substancjatravoprost / timolol
ProducentNovartis Europharm Limited

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO KARTONOWE ZAWIERAJĄCE 1 BUTELKĘ 2,5 mLl + PUDEŁKO ZAWIERAJĄCE 3 X 1 BUTELKĘ 2,5 mL + PUDEŁKO ZAWIERAJĄCE 6 X 1 BUTELKĘ

2,5 mL

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

DuoTrav 40 mikrogramów/ + 5 mg/mL krople do oczu, roztwór. trawoprost/tymolol.

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 ml roztworu zawiera 40 mikrogramów trawoprostu i 5 mg tymololu (w postaci maleinianu tymololu).

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera: Polyquaternium-1, mannitol (E421), glikol propylenowy (E1520), polioksyetylenowany uwodorniony olej rycynowy 40 (HCO-40), kwas borowy, sodu chlorek, wodorotlenek sodu i (lub) kwas solny (do ustalenia pH), wodę oczyszczoną.

W celu uzyskania dalszych informacji patrz ulotka dla pacjenta.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Krople do oczu, roztwór; 1 x 2,5 mL.

3 x 2,5 mL.

6 x 2,5 mL.

5.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie do oka.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6.OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

Wyrzucić po upływie 4 tygodni od pierwszego otwarcia.

Data otwarcia:

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30o C.

10.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHĄDZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Wielka Brytania.

12.NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/06/338/001

1 x 2,5 ml – butelka PP

 

EU/1/06/338/002

3 x 2,5 ml – butelka PP

 

EU/1/06/338/003

6 x 2,5 ml – butelka PP

 

EU/1/06/338/004

1 x 2,5 ml – butelka LDPE

EU/1/06/338/005

3 x 2,5 ml – butelka LDPE

EU/1/06/338/006

6 x 2,5 ml – butelka LDPE

13.NUMER SERII

Nr serii

14.KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

duotrav

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH, ETYKIETA NA BUTELKĘ

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

DuoTrav 40 mikrogramów/mL + 5 mg/mL krople do oczu.

trawoprost/tymolol.

Do stosowania do oczu.

2.SPOSÓB PODAWANIA

Przed zastosowaniem przeczytać ulotkę informacyjną. <Tu otworzyć>

3.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

Wyrzucić po upływie 4 tygodni od pierwszego otwarcia.

Data otwarcia:

4.NUMER SERII

Numer serii

5.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

2,5 mL.

6.INNE

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH, TOREBKA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

DuoTrav 40 mikrogramów/mL + 5 mg/mL krople do oczu. trawoprost/tymolol

2. SPOSÓB PODAWANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

Wyrzucić po upływie 4 tygodni od pierwszego otwarcia.

4. NUMER SERII

Numer serii:

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

2,5 mL.

6. INNE

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę