Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ecalta (anidulafungin) – Oznakowanie opakowań - J02AX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Nazwa lekarstwaEcalta
Kod ATCJ02AX06
Substancjaanidulafungin
ProducentPfizer Limited

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH Pudełko tekturowe

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ECALTA 100 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji Anidulafungina

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

Każda fiolka zawiera 100 mg anidulafunginy.

Roztwór po rekonstytucji zawiera 3,33 mg/ml anidulafunginy, a rozcieńczony roztwór zawiera 0,77 mg/ml anidulafunginy.

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: fruktoza, mannitol, polisorbat 80, kwas winowy i NaOH i (lub) HCl do uzyskania właściwego pH.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 fiolka

Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

5.SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Rozpuścić proszek w wodzie do wstrzykiwań i rozcieńczyć przed podaniem. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Tylko do stosowania dożylnego.

Szybkość infuzji nie powinna przekraczać 1,1 mg/min.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP): {miesiąc– RRRR}

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Ltd

Ramsgate Road

Sandwich

KENT CT13 9NJ

Wielka Brytania

12.NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/07/416/002

13.NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14.KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Lek wydawany na receptę.

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA BRAJLEM

[Zaakceptowano uzasadnienie braku podania informacji brajlem]

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Etykieta na fiolkę

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA

ECALTA 100 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Anidulafungina

Podanie dożylne

2.SPOSÓB PODAWANIA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

3.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP: {MM/RRRR}

4.NUMER SERII

Lot: {Nr}

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK

100 mg

6.INNE

Przechowywać w lodówce.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę