Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Effentora (fentanyl) – Oznakowanie opakowań - N02AB03

Updated on site: 06-Oct-2017

Nazwa lekarstwaEffentora
Kod ATCN02AB03
Substancjafentanyl
ProducentTeva B.V.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH Pudełko tekturowe

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Effentora 100 mikrogramów tabletka podpoliczkowa

Fentanyl

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka podpoliczkowa zawiera 100 mikrogramów fentanylu (w postaci cytrynianu)

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera sód

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

4 tabletki podpoliczkowe

28 tabletek podpoliczkowych

5.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na śluzówkę jamy ustnej.

Umieścić tabletkę w jamie ustnej pod policzkiem. Nie należy ssać, żuć lub połykać w całości. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Produkt wyłącznie dla pacjentów stosujących inne leki opioidowe.

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

TEVA B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holandia

12.NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/08/441/001

EU/1/08/441/002

13.NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14.OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Effentora 100

17.NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18.NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER ZAWIERAJĄCY 4 TABLETKI

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Effentora 100 mikrogramów tabletki podpoliczkowe

Fentanyl

2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

TEVA B.V.

3.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4.NUMER SERII

Lot

5.INNE

1.Odedrzeć

2.Zgiąć

3.Zdjąć

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

KARTONIK

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Effentora 200 mikrogramów tabletki podpoliczkowe

Fentanyl

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka podpoliczkowa zawiera 200 mikrogramów fentanylu (w postaci cytrynianu)

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera sód

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

4 tabletki podpoliczkowe

28 tabletek podpoliczkowych

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na śluzówkę jamy ustnej.

Umieścić tabletkę w jamie ustnej pod policzkiem. Nie należy ssać, żuć lub połykać w całości. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Produkt wyłącznie dla pacjentów stosujących inne leki opioidowe.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

TEVA B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holandia

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/08/441/003

EU/1/08/441/004

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany na receptę

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Effentora 200

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER ZAWIERAJĄCY 4 TABLETKI

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Effentora 200 mikrogramów tabletki podpoliczkowe

Fentanyl

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

TEVA B.V.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE

1.Odedrzeć

2.Zgiąć

3.Zdjąć

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

KARTONIK

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Effentora 400 mikrogramów tabletki podpoliczkowe

Fentanyl

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka podpoliczkowa zawiera 400 mikrogramów fentanylu (w postaci cytrynianu)

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera sód

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

4 tabletki podpoliczkowe

28 tabletek podpoliczkowych

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na śluzówkę jamy ustnej.

Umieścić tabletkę w jamie ustnej pod policzkiem. Nie należy ssać, żuć lub połykać w całości. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Produkt wyłącznie dla pacjentów stosujących inne leki opioidowe.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

TEVA B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holandia

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/08/441/005

EU/1/08/441/006

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Effentora 400

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER ZAWIERAJĄCY 4 TABLETKI

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Effentora 400 mikrogramów tabletki podpoliczkowe

Fentanyl

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

TEVA B.V.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE

1.Odedrzeć

2.Zgiąć

3.Zdjąć

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

KARTONIK

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Effentora 600 mikrogramów tabletki podpoliczkowe

Fentanyl

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka podpoliczkowa zawiera 600 mikrogramów fentanylu (w postaci cytrynianu)

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera sód

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

4 tabletki podpoliczkowe

28 tabletek podpoliczkowych

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na śluzówkę jamy ustnej.

Umieścić tabletkę w jamie ustnej pod policzkiem. Nie należy ssać, żuć lub połykać w całości. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Produkt wyłącznie dla pacjentów stosujących inne leki opioidowe.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

TEVA B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holandia

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/08/441/007

EU/1/08/441/008

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany na receptę

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Effentora 600

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER ZAWIERAJĄCY 4 TABLETKI

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Effentora 600 mikrogramów tabletki podpoliczkowe

Fentanyl

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

TEVA B.V.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE

1.Odedrzeć

2.Zgiąć

3.Zdjąć

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

KARTONIK

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Effentora 800 mikrogramów tabletki podpoliczkowe

Fentanyl

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka podpoliczkowa zawiera 800 mikrogramów fentanylu (w postaci cytrynianu)

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera sód

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

4 tabletki podpoliczkowe

28 tabletek podpoliczkowych

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na śluzówkę jamy ustnej.

Umieścić tabletkę w jamie ustnej pod policzkiem. Nie należy ssać, żuć lub połykać w całości. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Produkt wyłącznie dla pacjentów stosujących inne leki opioidowe.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

TEVA B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Holandia

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/08/441/009

EU/1/08/441/010

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany na receptę

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Effentora 800

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER ZAWIERAJĄCY 4 TABLETKI

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Effentora 800 mikrogramów tabletki podpoliczkowe

Fentanyl

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

TEVA B.V.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE

1.Odedrzeć

2.Zgiąć

3.Zdjąć

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę