Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emselex (darifenacin hydrobromide) – Ulotka dla pacjenta - G04BD10

Updated on site: 06-Oct-2017

Nazwa lekarstwaEmselex
Kod ATCG04BD10
Substancjadarifenacin hydrobromide
ProducentMerus Labs Luxco S.à R.L.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Emselex 7,5 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Daryfenacyna

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.Co to jest lek Emselex i w jakim celu się go stosuje

2.Informacje ważne przed przyjęciem leku Emselex

3.Jak przyjmować lek Emselex

4.Możliwe działania niepożądane

5.Jak przechowywać lek Emselex

6.Inne informacje

1.CO TO JEST LEK EMSELEX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Jak działa Emselex

Emselex osłabia aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego. Umożliwia to zachowanie dłuższych przerw pomiędzy kolejnymi wizytami w toalecie i zwiększa objętość moczu, którą pęcherz może utrzymać.

Kiedy stosuje się Emselex

Emselex należy do grupy leków zwiotczających mięśnie pęcherza moczowego. Lek stosuje się u osób dorosłych w objawowym leczeniu stanów nadreaktywnego pęcherza, takich jak nagląca potrzeba wizyty w toalecie, częste wizyty w toalecie i (lub) w przypadku, gdy pacjent nie zdąża w porę do toalety i moczy się (naglące nietrzymanie moczu).

2.INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU EMSELEX

Kiedy nie przyjmować leku Emselex:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na daryfenacynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Emselex.

jeśli u pacjenta występuje zatrzymanie moczu (niezdolność opróżnienia pęcherza).

jeśli u pacjenta występuje zaleganie treści żołądkowej (trudności z opróżnieniem żołądka).

jeśli u pacjenta występuje niewyrównana jaskra z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w gałkach ocznych prowadzące do utraty wzroku, które nie jest odpowiednio leczone).

jeśli u pacjenta występuje miastenia (choroba charakteryzująca się patologiczną męczliwością i osłabieniem pewnych mięśni).

jeśli u pacjenta występuje ciężkie wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub toksyczne rozdęcie okrężnicy (ostre rozszerzenie okrężnicy spowodowane powikłaniem zakażenia lub zapaleniem).

jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

niektórych leków, takich jak cyklosporyna (lek stosowany w transplantacji w celu ochrony przed odrzuceniem organu lub w innych stanach, np. reumatoidalnym zapaleniu stawów lub atopowym zapaleniu skóry), werapamil (lek zmniejszający ciśnienie krwi, regulujący rytm serca oraz stosowany w leczeniu dusznicy bolesnej), leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol i

itrakonazol) i niektórych leków przeciwwirusowych (np. rytonawir) nie wolno przyjmować jednocześnie z lekiem Emselex.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Emselex:

jeśli u pacjenta występuje neuropatia autonomicznego układu nerwowego (uszkodzenie nerwów biorących udział w komunikacji pomiędzy mózgiem a organami wewnętrznymi, mięśniami, skórą i naczyniami krwionośnymi, regulujących czynności życiowe, w tym rytm serca, ciśnienie krwi i czynność jelita) – lekarz wcześniej poinformuje pacjenta o ile istnieje u niego takie rozpoznanie.

jeśli u pacjenta występuje zgaga i odbijanie się.

gdy pacjent ma trudności w oddawaniu moczu lub oddaje mocz słabym strumieniem.

jeśli u pacjenta występują ciężkie zaparcia (2 lub mniej niż 2 wypróżnienia na tydzień).

jeśli u pacjenta występuje zaburzenie ruchów perystaltycznych przewodu pokarmowego.

jeśli u pacjenta występuje niedrożność przewodu pokarmowego (jakiekolwiek upośledzenie przechodzenia treści jelitowej lub żołądkowej, takie jak zwężenie odźwiernika, dolnej części żołądka) – lekarz powinien wcześniej poinformować pacjenta o jej występowaniu.

jeśli pacjent przyjmuje leki, które mogą spowodować lub zaostrzyć stan zapalny przełyku, takie jak doustne bifosfoniany (grupa leków chroniących przed utratą masy kostnej, stosowanych w leczeniu osteoporozy).

jeśli pacjent leczy się na jaskrę z wąskim kątem przesączania.

jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby.

jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.

jeśli u pacjenta występują choroby serca.

Jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z tych stanów, należy poinformować o tym lekarza przed zażyciem leku Emselex.

Podczas leczenia lekiem Emselex, należy natychmiast poinformować lekarza i przerwać stosowanie leku Emselex, w przypadku wystąpienia obrzęku twarzy, warg, języka i (lub) gardła (objawy obrzęku naczynioruchowego).

Stosowanie u dzieci (w wieku poniżej 18 lat)

Nie zaleca się stosowania leku Emselex u dzieci.

Przyjmowanie innych leków z lekiem Emselex

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Jest to szczególnie ważne, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków, ponieważ być może lekarz będzie musiał zmienić dawkę leku Emselex i (lub) innych leków:

niektóre antybiotyki (np. erytromycyna, klarytromycyna i ryfampicyna),

leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol i itrakonazol),

leki przeciwwirusowe (np. nelfinawir i rytonawir),

leki przeciwpsychotyczne (np. tiorydazyna),

niektóre leki przeciwdepresyjne (np. imipramina),

niektóre leki przeciwdrgawkowe (np. karbamazepina, barbiturany),

niektóre leki stosowane w leczeniu chorób serca (np. flekainid, werapamil i digoksyna),

inne leki przeciwmuskarynowe (np. tolterodyna, oksybutynina i flawoksat).

Należy również poinformować lekarza o przyjmowaniu leków zawierających ziele dziurawca.

Przyjmowanie leku Emselex z jedzeniem i piciem

Spożywanie pokarmu nie ma wpływu na działanie leku Emselex. Sok grejpfrutowy może oddziaływać z lekiem Emselex. Jednak zmiana dawkowania leku Emselex nie jest konieczna.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży, powinna poinformować o tym lekarza prowadzącego. Nie zaleca się stosowania leku Emselex podczas ciąży.

Pacjentki karmiące piersią powinny zasięgnąć porady lekarza prowadzącego. Należy zachować ostrożność przyjmując Emselex w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Emselex może spowodować wystąpienie objawów, takich jak zawroty głowy, zamazane widzenie, bezsenność lub senność. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów w trakcie przyjmowania leku Emselex, należy zwrócić się do lekarza o radę odnośnie zmiany dawkowania lub zastosowania alternatywnej metody leczenia. W przypadku wystąpienia tych objawów, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. W przypadku leku Emselex działania te występowały niezbyt często (patrz punkt 4).

3.JAK PRZYJMOWAĆ LEK EMSELEX

Emselex należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wrażenia, że działanie leku Emselex jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ile leku Emselex zażyć

Zalecana dawka początkowa leku, w tym u pacjentów w wieku powyżej 65 lat, to 7,5 mg na dobę. W zależności od odpowiedzi na leczenie, lekarz prowadzący może zwiększyć dawkę leku Emselex do 15 mg na dobę, dwa tygodnie po rozpoczęciu leczenia.

Wspomniane dawki można stosować u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby lub zaburzeniami czynności nerek.

Tabletki Emselex należy zażywać raz na dobę, popijając wodą, najlepiej o tej samej porze dnia.

Tabletkę można przyjmować w czasie posiłków lub między posiłkami. Tabletkę należy połknąć w całości. Nie należy jej ssać, dzielić ani rozgryzać.

Jak długo zażywać Emselex

Lekarz prowadzący poinformuje pacjenta o tym jak długo potrwa terapia lekiem Emselex. Nie należy przedwcześnie zaprzestać leczenia, z powodu braku natychmiastowego działania leku. Pęcherz moczowy potrzebuje trochę czasu, aby przystosować się do leczenia. Pacjent powinien zakończyć kurację zaleconą przez lekarza prowadzącego. Jeśli leczenie nie da zauważalnych wyników, należy porozmawiać o tym z lekarzem prowadzącym.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Emselex

W razie zażycia liczby tabletek większej niż zalecana lub przypadkowego zażycia tabletek przez inną osobę, należy natychmiast zgłosić się do lekarza prowadzącego lub do najbliższego szpitala. W przypadku zasięgania porady lekarskiej, ważne jest aby mieć przy sobie tę ulotkę oraz tabletki pozostałe w opakowaniu, aby móc pokazać je lekarzowi. Osoby, które zażyły większą dawkę niż zalecana, mogą odczuwać suchość w ustach, mieć zaparcie, ból głowy, niestrawność i suchość śluzówki nosa. Przedawkowanie leku Emselex może spowodować wystąpienie ciężkich objawów wymagających pilnego leczenia szpitalnego.

Pominięcie przyjęcia leku Emselex

Jeśli pacjent zapomniał zażyć Emselex o zwykłej porze, powinien zażyć lek tak szybko jak to możliwe, o ile nie nadszedł czas zażycia kolejnej dawki leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Emselex

Wykazano, że przyjmowanie wszystkich dawek leku w odpowiednim czasie może znacznie zwiększyć skuteczność leku. Dlatego ważne jest prawidłowe zażywanie leku Emselex, zgodnie z powyższymi

wskazówkami. Nie należy przerywać stosowania leku Emselex, jeśli nie zdecyduje o tym lekarz. Po przerwaniu leczenia pacjent nie powinien odczuwać żadnych działań.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Emselex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane leku Emselex są zazwyczaj łagodne i przemijające.

Działania niepożądane mogą występować z określonymi częstościami, które określono w następujący sposób:

bardzo często: dotyczą więcej niż 1 pacjenta na 10

często: dotyczą 1 do 10 pacjentów na 100

niezbyt często: dotyczą 1 do 10 pacjentów na 1 000

rzadko: dotyczą 1 do 10 pacjentów na 10 000

bardzo rzadko: dotyczą mniej niż 1 pacjenta na 10 000

częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie

Ciężkie reakcje alergiczne, w tym: obrzęk, głównie twarzy i gardła.

Inne działania niepożądane

Bardzo często

Suchość w ustach, zaparcia.

Często

Bóle głowy, bóle brzucha, niestrawność, mdłości, suchość oczu, suchość nosa.

Niezbyt często

Uczucie zmęczenia, przypadkowy uraz, obrzęk twarzy, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, biegunka, wzdęcia z oddawaniem gazów, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, obrzęk, zawroty głowy, bezsenność, senność, zaburzenia rozumowania, katar (nieżyt nosa), kaszel, duszności, suchość skóry, swędzenie, wysypka, pocenie się, zaburzenia widzenia w tym zamazane widzenie, zaburzenia smaku, zaburzenia lub zakażenia nerek i dróg moczowych, impotencja, upławy i świąd pochwy, ból pęcherza, niezdolność opróżnienia pęcherza.

Częstość nieznana

Nastrój depresyjny i (lub) zmienność nastroju, halucynacje.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.JAK PRZECHOWYWAĆ LEK EMSELEX

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Przechowywać blistry w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować, jeśli zauważy się oznaki uszkodzenia lub zniszczenia opakowania.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Emselex

Substancją czynną leku jest daryfenacyna. Każda tabletka zawiera 7,5 mg daryfenacyny (w postaci bromowodorku).

Ponadto lek zawiera wapnia wodorofosforan (bezwodny), hypromelozę, magnezu stearynian, glikol polietylenowy, tytanu dwutlenek (E171) i talk.

Jak wygląda lek Emselex i co zawiera opakowanie

Emselex 7,5 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu są okrągłe, wypukłe, białe i oznaczone symbolem „DF” z jednej strony i „7,5” z drugiej strony.

Tabletki dostępne są w blistrach zawierających 7, 14, 28, 49, 56 lub 98 tabletek lub w opakowaniach zbiorczych zawierających 140 (10x14) tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luksemburg

Wytwórca

Merus Labs Netherlands B.V.

Alexander Battalaan 37

6221 CB Maastricht

Holandia

Data zatwierdzenia ulotki:

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Emselex 15 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Daryfenacyna

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.Co to jest lek Emselex i w jakim celu się go stosuje

2.Informacje ważne przed przyjęciem leku Emselex

3.Jak przyjmować lek Emselex

4.Możliwe działania niepożądane

5.Jak przechowywać lek Emselex

6.Inne informacje

1. CO TO JEST LEK EMSELEX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Jak działa Emselex

Emselex osłabia aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego. Umożliwia to zachowanie dłuższych przerw pomiędzy kolejnymi wizytami w toalecie i zwiększa objętość moczu, którą pęcherz może utrzymać.

Kiedy stosuje się Emselex

Emselex należy do grupy leków zwiotczających mięśnie pęcherza moczowego. Lek stosuje się u osób dorosłych w objawowym leczeniu stanów nadreaktywnego pęcherza, takich jak nagląca potrzeba wizyty w toalecie, częste wizyty w toalecie i (lub) w przypadku, gdy pacjent nie zdąża w porę do toalety i moczy się (naglące nietrzymanie moczu).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU EMSELEX

Kiedy nie przyjmować leku Emselex:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na daryfenacynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Emselex.

jeśli u pacjenta występuje zatrzymanie moczu (niezdolność opróżnienia pęcherza).

jeśli u pacjenta występuje zaleganie treści żołądkowej (trudności z opróżnieniem żołądka).

jeśli u pacjenta występuje niewyrównana jaskra z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w gałkach ocznych prowadzące do utraty wzroku, które nie jest odpowiednio leczone).

jeśli u pacjenta występuje miastenia (choroba charakteryzująca się patologiczną męczliwością i osłabieniem pewnych mięśni).

jeśli u pacjenta występuje ciężkie wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub toksyczne rozdęcie okrężnicy (ostre rozszerzenie okrężnicy spowodowane powikłaniem zakażenia lub zapaleniem).

jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

niektórych leków, takich jak cyklosporyna (lek stosowany w transplantacji w celu ochrony przed odrzuceniem organu lub w innych stanach, np. reumatoidalnym zapaleniu stawów lub atopowym zapaleniu skóry), werapamil (lek zmniejszający ciśnienie krwi, regulujący rytm serca oraz stosowany w leczeniu dusznicy bolesnej), leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol i

itrakonazol) i niektórych leków przeciwwirusowych (np. rytonawir) nie wolno przyjmować jednocześnie z lekiem Emselex.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Emselex:

jeśli u pacjenta występuje neuropatia autonomicznego układu nerwowego (uszkodzenie nerwów biorących udział w komunikacji pomiędzy mózgiem a organami wewnętrznymi, mięśniami, skórą i naczyniami krwionośnymi, regulujących czynności życiowe, w tym rytm serca, ciśnienie krwi i czynność jelita) – lekarz wcześniej poinformuje pacjenta o ile istnieje u niego takie rozpoznanie.

jeśli u pacjenta występuje zgaga i odbijanie się.

gdy pacjent ma trudności w oddawaniu moczu lub oddaje mocz słabym strumieniem.

jeśli u pacjenta występują ciężkie zaparcia (2 lub mniej niż 2 wypróżnienia na tydzień).

jeśli u pacjenta występuje zaburzenie ruchów perystaltycznych przewodu pokarmowego.

jeśli u pacjenta występuje niedrożność przewodu pokarmowego (jakiekolwiek upośledzenie przechodzenia treści jelitowej lub żołądkowej, takie jak zwężenie odźwiernika, dolnej części żołądka) – lekarz powinien wcześniej poinformować pacjenta o jej występowaniu.

jeśli pacjent przyjmuje leki, które mogą spowodować lub zaostrzyć stan zapalny przełyku, takie jak doustne bifosfoniany (grupa leków chroniących przed utratą masy kostnej, stosowanych w leczeniu osteoporozy).

jeśli pacjent leczy się na jaskrę z wąskim kątem przesączania.

jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby.

jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.

jeśli u pacjenta występują choroby serca.

Jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z tych stanów, należy poinformować o tym lekarza przed zażyciem leku Emselex.

Podczas leczenia lekiem Emselex, należy natychmiast poinformować lekarza i przerwać stosowanie leku Emselex, w przypadku wystąpienia obrzęku twarzy, warg, języka i (lub) gardła (objawy obrzęku naczynioruchowego).

Stosowanie u dzieci (w wieku poniżej 18 lat)

Nie zaleca się stosowania leku Emselex u dzieci.

Przyjmowanie innych leków z lekiem Emselex

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Jest to szczególnie ważne, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków, ponieważ być może lekarz będzie musiał zmienić dawkę leku Emselex i (lub) innych leków:

niektóre antybiotyki (np. erytromycyna, klarytromycyna i ryfampicyna),

leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol i itrakonazol),

leki przeciwwirusowe (np. nelfinawir i rytonawir),

leki przeciwpsychotyczne (np. tiorydazyna),

niektóre leki przeciwdepresyjne (np. imipramina),

niektóre leki przeciwdrgawkowe (np. karbamazepina, barbiturany),

niektóre leki stosowane w leczeniu chorób serca (np. flekainid, werapamil i digoksyna),

inne leki przeciwmuskarynowe (np. tolterodyna, oksybutynina i flawoksat).

Należy również poinformować lekarza o przyjmowaniu leków zawierających ziele dziurawca.

Przyjmowanie leku Emselex z jedzeniem i piciem

Spożywanie pokarmu nie ma wpływu na działanie leku Emselex. Sok grejpfrutowy może oddziaływać z lekiem Emselex. Jednak zmiana dawkowania leku Emselex nie jest konieczna.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży, powinna poinformować o tym lekarza prowadzącego. Nie zaleca się stosowania leku Emselex podczas ciąży.

Pacjentki karmiące piersią powinny zasięgnąć porady lekarza prowadzącego. Należy zachować ostrożność przyjmując Emselex w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Emselex może spowodować wystąpienie objawów, takich jak zawroty głowy, zamazane widzenie, bezsenność lub senność. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów w trakcie przyjmowania leku Emselex, należy zwrócić się do lekarza o radę odnośnie zmiany dawkowania lub zastosowania alternatywnej metody leczenia. W przypadku wystąpienia tych objawów, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. W przypadku leku Emselex działania te występowały niezbyt często (patrz punkt 4).

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK EMSELEX

Emselex należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wrażenia, że działanie leku Emselex jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ile leku Emselex zażyć

Zalecana dawka początkowa leku, w tym u pacjentów w wieku powyżej 65 lat, to 7,5 mg na dobę. W zależności od odpowiedzi na leczenie, lekarz prowadzący może zwiększyć dawkę leku Emselex do 15 mg na dobę, dwa tygodnie po rozpoczęciu leczenia.

Wspomniane dawki można stosować u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby lub zaburzeniami czynności nerek.

Tabletki Emselex należy zażywać raz na dobę, popijając wodą, najlepiej o tej samej porze dnia.

Tabletkę można przyjmować w czasie posiłków lub między posiłkami. Tabletkę należy połknąć w całości. Nie należy jej ssać, dzielić ani rozgryzać.

Jak długo zażywać Emselex

Lekarz prowadzący poinformuje pacjenta o tym jak długo potrwa terapia lekiem Emselex. Nie należy przedwcześnie zaprzestać leczenia, z powodu braku natychmiastowego działania leku. Pęcherz moczowy potrzebuje trochę czasu, aby przystosować się do leczenia. Pacjent powinien zakończyć kurację zaleconą przez lekarza prowadzącego. Jeśli leczenie nie da zauważalnych wyników, należy porozmawiać o tym z lekarzem prowadzącym.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Emselex

W razie zażycia liczby tabletek większej niż zalecana lub przypadkowego zażycia tabletek przez inną osobę, należy natychmiast zgłosić się do lekarza prowadzącego lub do najbliższego szpitala. W przypadku zasięgania porady lekarskiej, ważne jest aby mieć przy sobie tę ulotkę oraz tabletki pozostałe w opakowaniu, aby móc pokazać je lekarzowi. Osoby, które zażyły większą dawkę niż zalecana, mogą odczuwać suchość w ustach, mieć zaparcie, ból głowy, niestrawność i suchość śluzówki nosa. Przedawkowanie leku Emselex może spowodować wystąpienie ciężkich objawów wymagających pilnego leczenia szpitalnego.

Pominięcie przyjęcia leku Emselex

Jeśli pacjent zapomniał zażyć Emselex o zwykłej porze, powinien zażyć lek tak szybko jak to możliwe, o ile nie nadszedł czas zażycia kolejnej dawki leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Emselex

Wykazano, że przyjmowanie wszystkich dawek leku w odpowiednim czasie może znacznie zwiększyć skuteczność leku. Dlatego ważne jest prawidłowe zażywanie leku Emselex, zgodnie z powyższymi

wskazówkami. Nie należy przerywać stosowania leku Emselex, jeśli nie zdecyduje o tym lekarz. Po przerwaniu leczenia pacjent nie powinien odczuwać żadnych działań.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Emselex może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane leku Emselex są zazwyczaj łagodne i przemijające.

Działania niepożądane mogą występować z określonymi częstościami, które określono w następujący sposób:

bardzo często: dotyczą więcej niż 1 pacjenta na 10

często: dotyczą 1 do 10 pacjentów na 100

niezbyt często: dotyczą 1 do 10 pacjentów na 1 000

rzadko: dotyczą 1 do 10 pacjentów na 10 000

bardzo rzadko: dotyczą mniej niż 1 pacjenta na 10 000

częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie

Ciężkie reakcje alergiczne, w tym: obrzęk, głównie twarzy i gardła.

Inne działania niepożądane

Bardzo często

Suchość w ustach, zaparcia.

Często

Bóle głowy, bóle brzucha, niestrawność, mdłości, suchość oczu, suchość nosa.

Niezbyt często

Uczucie zmęczenia, przypadkowy uraz, obrzęk twarzy, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, biegunka, wzdęcia z oddawaniem gazów, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, obrzęk, zawroty głowy, bezsenność, senność, zaburzenia rozumowania, katar (nieżyt nosa), kaszel, duszności, suchość skóry, swędzenie, wysypka, pocenie się, zaburzenia widzenia w tym zamazane widzenie, zaburzenia smaku, zaburzenia lub zakażenia nerek i dróg moczowych, impotencja, upławy i świąd pochwy, ból pęcherza, niezdolność opróżnienia pęcherza.

Częstość nieznana

Nastrój depresyjny i (lub) zmienność nastroju, halucynacje.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK EMSELEX

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Przechowywać blistry w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować, jeśli zauważy się oznaki uszkodzenia lub zniszczenia opakowania.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Emselex

Substancją czynną leku jest daryfenacyna. Każda tabletka zawiera 15 mg daryfenacyny (w postaci bromowodorku).

Ponadto lek zawiera wapnia wodorofosforan (bezwodny), hypromelozę, magnezu stearynian, glikol polietylenowy, talk, tytanu dwutlenek (E171) żelaza tlenek czerwony (E172) i żelaza tlenek żółty (E172).

Jak wygląda lek Emselex i co zawiera opakowanie

Emselex 15 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu są okrągłe, wypukłe, jasnobrzoskwiniowe i oznaczone symbolem „DF” z jednej strony i „15” z drugiej strony.

Tabletki dostępne są w blistrach zawierających 7, 14, 28, 49, 56 lub 98 tabletek lub w opakowaniach zbiorczych zawierających 140 (10x14) tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Merus Labs Luxco S.à R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Luksemburg

Wytwórca

Merus Labs Netherlands B.V.

Alexander Battalaan 37

6221 CB Maastricht

Holandia

Data zatwierdzenia ulotki:

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę