Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Evista (raloxifene hydrochloride) – Oznakowanie opakowań - G03XC01

Updated on site: 06-Oct-2017

Nazwa lekarstwaEvista
Kod ATCG03XC01
Substancjaraloxifene hydrochloride
ProducentDaiichi Sankyo Europe GmbH

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ

OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

ETYKIETA NA BUTELCE I OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM (TEKTUROWE PUDEŁKO ZAWIERAJĄCE BUTELKĘ)

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

EVISTA 60 mg tabletki powlekane chlorowodorek raloksyfenu

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

Każda tabletka powlekana zawiera 60 mg chlorowodorku raloksyfenu, co odpowiada 56 mg raloksyfenu.

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera między innymi laktozę

Szczegółowe informacje zawarte w ulotce.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

100 tabletek powlekanych

5.SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Do podawania doustnego.

6.OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP) {MM/RRRR}

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie zamrażać.

10.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Zielstattstrasse 48

D-81379 Monachium

Niemcy

12.NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/98/073/004

13.NUMER SERII

Nr serii (Lot){numer}

14.OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza.

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Evista

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO Z BLISTRAMI ZAWIERAJĄCE TABLETKI POWLEKANE

1NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

EVISTA 60 mg tabletki powlekane chlorowodorek raloksyfenu

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

Każda tabletka powlekana zawiera 60 mg chlorowodorku raloksyfenu, co odpowiada 56 mg raloksyfenu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera także laktozę.

Szczegółowe informacje zawarte w ulotce.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

14 tabletek powlekanych

28 tabletek powlekanych

84 tabletki powlekane

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Do podawania doustnego.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP) {MM/RRRR}

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie zamrażać.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Zielstattstrasse 48

D-81379 Monachium

Niemcy

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/98/073/001 14 tabletek powlekanych

EU/1/98/073/002 28 tabletek powlekanych

EU/1/98/073/003 84 tabletki powlekane

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot){numer}

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Evista

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB

OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

EVISTA, 60 mg, tabletki powlekane chlorowodorek raloksyfenu

2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Daiichi Sankyo Europe GmbH

3.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP {MM/RRRR}

4.NUMER SERII

Lot {numer}

5.INNE

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę