Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exalief (eslicarbazepine acetate) - N03AF04

Updated on site: 06-Oct-2017

Nazwa lekarstwaExalief
Kod ATCN03AF04
Substancjaeslicarbazepine acetate
ProducentBIAL - Portela

EXALIEF

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Co to jest preparat Exalief?na

Preparat Exalief to lek zawierający substancję czynną octan eslikarbazepiny. Preparat jest dostępny w postaci białych tabletek (okrągłe: 400 mg, podłużne: 600 mg i 800 mg).

W jakim celu stosuje się preparat Exalief?

Preparat Exalief stosuje się w leczeniu dorosłych osób częściowymi napadami padaczkowymi z

Leczenie preparatem Exalief należy rozpocząć od dawki 400 mg raz na dobę, a po jednym lub dwóch tygodniach przejść a standardową dawkę 800 mg raz na dobę. W zależności od reakcji pacjenta na

Przy podawaniu preparatu Exalief pacjentom powyżej 65. roku życia należy zachować ostrożność,

gdyż brak jest wystarczającej ilości informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku u tych pacjentów. Osoby z niewydolnością nerek powinny również zachować ostrożność podczas przyjmowania preparatu Exalief, a dawkę należy dostosować do stanu czynności nerek w momencie

wątroby. Nie zaleca się stosowania preparatu Exalief u dzieci w wieku poniżej 18. roku życia.

Jak działa preparat Exalief?

Substancja czynna preparatu Exalief, octan eslikarbazepiny, jest przekształcana w organizmie w lek przeciwpadaczkowy eslikarbazepinę. Padaczkę powoduje nadmierna aktywność elektryczna w mózgu. Aby impulsy elektryczne mogły poruszać się wzdłuż nerwów, w komórkach nerwowych musi nastąpić gwałtowny ruch sodu. Działanie eslikarbazepiny zostało pomyślane w taki sposób, aby

blokować kanały sodowe zależne od potencjału, powodując zablokowanie dostępu sodu do komórek nerwowych. Zastosowanie preparatu zmniejsza aktywność komórek nerwowych w mózgu, zmniejszając nasilenie napadów.

Jak badano preparat Exalief?

Zanim rozpoczęto badania na ludziach, działanie preparatu Exalief badano w modelach eksperymentalnych.

Przeprowadzono trzy badania główne z łącznym udziałem 1 050 pacjentów z częściowymi napadami padaczkowymi, które nie były kontrolowane za pomocą innych leków. We wszystkich trzech badaniach preparat Exalief podawany w różnych dawkach (400 mg, 800 mg lub 1200 mg raz na dobę) porównywano z placebo. Wszyscy pacjenci otrzymali również inne leki przeciwpadaczkowe. Główną

W oparciu o wyniki trzech badań razem wziętych, preparat Exalief w dawce 800 mg i 1200 mg, stosowany jako lek uzupełniający wobec innych leków przeciwpadaczkowych,dopuszczenieokazał się

skuteczniejszy od placebo w zmniejszaniu liczby napadów. Na początku badania pacjenci mieli około 13 napadów na miesiąc. Przez 12 tygodni leczenia liczba napadów spadła 9,8 w przypadku

pacjentów przyjmujących dawkę 800 mg i 9 napadów na miesiąc u pacjentów przyjmujących dawkę 1200 mg w porównaniu z 11,7 napadów wśród pacjentów przyjmujących placebo.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem preparatu Exalief?

Prawie połowa pacjentów leczonych preparatem Exalief doświadcza skutków ubocznych. Najczęstsze na

działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Exalief (obserwowane u więcej niż 1 pacjenta na 10) to zawroty głowy i senność. Pepozwoleniałny wykaz wszystkich działań niepożądanych

związanych ze stosowaniem preparatu Exalief znajduje się ulotce dla pacjenta.

Preparatu Exalief nie należy stosować u osób, które m gą być nadwrażliwe (uczulone) na octan eslikarbazepiny, którykolwiek ze składników lub na pochodne karboksamidu (leki o podobnej

strukturze do octanu eslikarbazepiny, takie jak karbamazepina lub okskarbazepina). Preparatu nie

padaczkowych z wtórnym uogólnieniem lub bez wtórnego uogólnienia u dorosłych przyjmujących

Inne informacje dotyczące preparatu Exalief:

również inne leki przeciwpadaczkowe. Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Exaliefleczniczydo obrotu.

W dniu 21 kwi tnia 2009 r. Komisja Europejska przyznała firmie Bial - Portela & Ca, SA pozwolenie

na dopuszczenie preparatu Exalief do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej. PeProduktłne sprawozdanie EPAR dotyczące preparatu Exalief znajduje się tutaj.

Data ostatniej aktualizacji: 02-2009.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę