Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EllaOne (ulipristal) – Oznakowanie opakowań - G03AD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Nazwa lekarstwaellaOne
Kod ATCG03AD02
Substancjaulipristal
ProducentLaboratoire HRA Pharma

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO KARTONOWE

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ellaOne 30 mg tabletka Octan uliprystalu

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna tabletka zawiera 30 mg octanu uliprystalu.

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera laktozę.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 tabletka

5.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Jeśli pacjentka w ciągu ostatnich 4 tygodni przyjmowała niektóre inne leki, zwłaszcza stosowane w leczeniu padaczki, gruźlicy, zakażenia wirusem HIV lub leki ziołowe zawierające ziele dziurawca

(patrz ulotka), to lek ellaOne może być mniej skuteczny. Przed zastosowaniem leku ellaOne należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

8.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Laboratoire HRA Pharma 15 rue Béranger F-75003 Paryż

Francja

12.NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/09/522/001

EU/1/09/522/002

13.NUMER SERII

Nr serii

14.OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

Antykoncepcja w przypadkach nagłych.

Należy jak najszybciej przyjąć jedną tabletkę, nie później niż 120 godzin (5 dni) od stosunku płciowego bez zabezpieczenia lub jeśli zastosowana metoda antykoncepcji zawiodła.

Kod QR odsyłający do ulotki dla pacjenta do uwzględnienia

Ulotka dla pacjenta dostępna online pod adresem:

 

KRAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES URL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSTRIA

www.hra-pharma.com/PIL/AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELGIA

www.hra-pharma.com/PIL/BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUŁGARIA

www.hra-pharma.com/PIL/BG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHORWACJA

www.hra-pharma.com/PIL/HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYPR

www.hra-pharma.com/PIL/GR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZECHY

www.hra-pharma.com/PIL/CZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIA

www.hra-pharma.com/PIL/DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTONIA

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINLANDIA

www.hra-pharma.com/PIL/FI

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCJA

www.hra-pharma.com/PIL/FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEMCY

www.hra-pharma.com/PIL/DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECJA

www.hra-pharma.com/PIL/GR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WĘGRY

 

www.hra-pharma.com/PIL/HU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISLANDIA

 

www.hra-pharma.com/PIL/IS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRLANDIA

 

www.hra-pharma.com/PIL/UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WŁOCHY

 

www.hra-pharma.com/PIL/IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŁOTWA

 

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITWA

 

www.hra-pharma.com/PIL/LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUKSEMBURG

 

www.hra-pharma.com/PIL/BE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

MALTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLANDIA

 

www.hra-pharma.com/PIL/NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORWEGI

 

www.hra-pharma.com/PIL/NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLSKA

 

www.hra-pharma.com/PIL/PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTUGALIA

 

www.hra-pharma.com/PIL/PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUMUNIA

 

www.hra-pharma.com/PIL/RO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SŁOWACJA

 

www.hra-pharma.com/PIL/SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SŁOWENIA

 

www.hra-pharma.com/PIL/SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISZPANIA

 

www.hra-pharma.com/PIL/ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZWECJA

 

www.hra-pharma.com/PIL/SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIELKA BRYTANIA

 

www.hra-pharma.com/PIL/UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

ellaOne

17.NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

<Nie dotyczy.>

18.NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

<Nie dotyczy.>

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH

FOLIOWYCH

BLISTER AL

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ellaOne 30 mg tabletka Octan uliprystalu

2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

HRA Pharma

3.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4.NUMER SERII

Lot

5.INNE

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę