Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fablyn (lasofoxifene tartrate) – Oznakowanie opakowań - G03

Updated on site: 06-Oct-2017

Nazwa lekarstwaFablyn
Kod ATCG03
Substancjalasofoxifene tartrate
ProducentDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH
Lek zawiera laktozę.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH KARTON - 30 tabletek powlekanych

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

FABLYN 500 mikrogramów tabletek powlekanych

 

 

Lazofoksyfen

 

obrotu

 

 

 

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

 

 

Każda tabletka powlekana zawiera lasofoksyfenu winian, w ilości odpowiadającej 500 μg

 

lasofoksykenu.

do

 

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treściądopuszczenieulotki dla pacjenta. na

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOpozwoleniaŚĆ OPAKOWANIA30 tabletek powlekanych

 

 

Do stosowania doustnego.

nego

 

 

ż

Należy zapoznać się z treścią ulotkiwaprzed zastosowaniem leku.

 

bez

 

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W

MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

leczniczy

 

 

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Opakowanie zabezpieczone.

7.ProduktINNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie stosować jeśli pudełko zostało otwarte.

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen

Niemcy

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/08/500/001

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

EU/1/08/500/002

 

 

 

 

EU/1/08/500/003

 

 

 

 

EU/1/08/500/004

 

 

na

 

 

 

pozwolenia

 

13. NUMER SERII

 

 

 

 

 

 

 

Nr serii (Lot):

żnego

 

 

 

Lek wydawany na receptę.

 

 

 

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

 

wa

 

 

 

15.INSTRUKCJA UŻYCIAbez

16.INFORMACJAleczniczyPODANA BRAJLEMFABLYN

INFORMACJEProdukt ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

KARTON – 7 tabletek powlekanych

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

do

obrotu

 

FABLYN 500 mikrogramów tabletek powlekanych

Lazofoksyfen

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

Każda tabletka powlekana zawiera lasofoksyfenu winian, w ilości odpowiadającej 500 μg lasofoksykenu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera laktozę.

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta.

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

 

obrotu

 

7 tabletek powlekanych

 

 

 

do

 

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

 

 

 

 

Do stosowania doustnego.

 

 

 

 

 

 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 

 

 

 

 

 

 

 

na

 

 

 

 

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W

 

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE,pozwoleniaJEŚLI KONIECZNE

 

 

 

 

MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

 

 

 

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewid cznym dla dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakowanie zabezpieczone.

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

wa

 

 

 

 

 

Nie stosować jeśli pudełko zostało otwarte.

 

 

 

 

 

 

bez

 

 

 

 

 

 

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

Termin ważności (EXP):

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

 

 

 

 

 

 

10.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

 

 

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

 

 

WŁAŚCIWE

 

 

 

 

 

 

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Am Bahnhof 2

92289 Ursensollen

Niemcy

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/08/500/001

EU/1/08/500/002

EU/1/08/500/003

EU/1/08/500/004

13.

NUMER SERII

 

 

 

 

Nr serii (Lot):

 

 

 

dopuszczenie

14.

KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

 

 

Lek wydawany na receptę.

 

 

 

 

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

 

na

 

 

 

 

 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACHpozwolenia

ZEWNĘTRZNYCH

16.

INFORMACJA PODANA BRAJLEM

 

 

 

FABLYN

 

 

 

 

 

 

nego

 

 

 

KARTON - 90 tabletek powlekanych

 

 

 

 

ż

 

 

 

 

wa

 

 

 

 

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

FABLYN 500 mikrogramówbeztabletek powlekanych

 

leczniczy

Lazofoksyfen

Produkt

 

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

Każda tabletka powlekana zawiera lasofoksyfenu winian, w ilości odpowiadającej 500 lasofoksykenu.

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

do

obrotu

 

μg

Lek zawiera laktozę.

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

90 tabletek powlekanych

5.SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Do stosowania doustnego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W

 

MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

 

obrotu

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

do

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

 

 

Opakowanie zabezpieczone.

 

 

 

 

 

Nie stosować jeśli pudełko zostało otwarte.

 

 

 

 

 

 

 

 

na

 

 

 

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

 

 

Termin ważności (EXP):

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

 

 

 

 

 

10.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

 

 

PRODUKTU LECZNICZEGOżnegoLUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

 

 

WŁAŚCIWE

wa

 

 

 

bez

ODPOWIEDZIALNEGO

 

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU

 

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Am Bahnhof 2

 

 

 

92289 Ursensollen

 

 

 

Niemcy

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

Produkt

 

 

 

 

EU/1/08/500/001

EU/1/08/500/002

EU/1/08/500/003

EU/1/08/500/004

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Lek wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA BRAJLEM

FABLYN

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

KARTON - 28 tabletek powlekanych

 

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

na

FABLYN 500 mikrogramów tabletek powlekanych

Lazofoksyfen

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

 

 

 

 

 

 

nego

 

 

Każda tabletka powlekana zawiera lasofoksyfenu winian, w ilości odpowiadającej 500

lasofoksykenu.

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

bez

wa

 

 

 

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

 

Lek zawiera laktozę.

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta.

Produkt

 

 

 

 

 

 

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

28 tabletek powlekanych

5.SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Do stosowania doustnego.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

do

obrotu

 

μg

6.OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Opakowanie zabezpieczone.

Nie stosować jeśli pudełko zostało otwarte.

 

 

 

 

obrotu

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

Termin ważności (EXP):

 

 

 

 

 

 

do

 

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

dopuszczenie

 

 

 

 

 

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

 

 

 

 

 

na

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

pozwolenia

 

 

 

Am Bahnhof 2

 

 

 

 

 

92289 Ursensollen

 

 

 

 

 

Niemcy

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/001

bez

wa

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/003

 

 

 

 

 

EU/1/08/500/004

13.ProduktNUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Lek wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM

FABLYN

 

 

 

 

 

 

 

 

do

obrotu

 

 

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

na

 

 

 

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

bez

wa

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

ETYKIETA BUTELKI

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA

FABLYN 500 mikrogramów Tabletki powlekane

 

Lazofoksyfen

 

 

 

obrotu

 

 

 

 

 

 

Do stosowania doustnego

 

 

 

 

 

2. SPOSÓB PODAWANIA

 

dopuszczenie

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

 

 

EXP:

na

 

 

 

 

 

 

 

 

4.NUMER SERII

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr serii:

 

 

 

nego

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

 

JEDNOSTEK

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

90 tabletek powlekanych

bez

wa

 

 

 

 

 

 

 

6. INNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER - 7 tabletek

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

FABLYN 500 mikrogramów Tabletki powlekane

Lazofoksyfen

2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Eberth

3.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

4. NUMER SERII

Nr serii:

5. INNE

Pon

 

Wt

 

Sr

 

Czw

leczniczy

Pt

 

So

 

Produkt

 

Nd

 

 

 

nego

pozwolenia

 

 

 

 

ż

 

bez

wa

 

 

 

 

 

 

 

do

obrotu

 

dopuszczenie

 

na

 

 

 

 

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER – 30 tabletek

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

FABLYN 500 mikrogramów Tabletki powlekane

Lazofoksyfen

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Eberth

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

4. NUMER SERII

Nr serii:

5. INNE

Produkt

leczniczy

 

 

 

nego

pozwolenia

 

 

 

 

ż

 

bez

wa

 

 

 

 

 

 

 

do

obrotu

 

dopuszczenie

 

na

 

 

 

 

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER – 28 tabletek

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

FABLYN 500 mikrogramów Tabletki powlekane

Lazofoksyfen

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Eberth

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

4. NUMER SERII

Nr serii:

5. INNE

Pon

 

Wt

 

Sr

 

Czw

leczniczy

Pt

 

So

 

Produkt

 

Nd

 

 

 

nego

pozwolenia

 

 

 

 

ż

 

bez

wa

 

 

 

 

 

 

 

do

obrotu

 

dopuszczenie

 

na

 

 

 

 

 

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę