Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Galafold (migalastat hydrochloride) – Oznakowanie opakowań - Amicus Therapeu

Updated on site: 07-Oct-2017

Nazwa lekarstwaGalafold
Kod ATCAmicus Therapeu
Substancjamigalastat hydrochloride
ProducentAuthorised

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO TEKTUROWE

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Galafold 123 mg kapsułki twarde migalastat

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Każda kapsułka zawiera migalastatu chlorowodorek odpowiadający 123 mg migalastatu

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

14 kapsułek twardych

5.SPOSÓB I DROGA(-I) PODANIA

Przyjmować na pusty żołądek, co najmniej 2 godziny przed lub po posiłku, o tej samej porze każdego dnia.

Kapsułki należy połykać w całości. Tabletek nie należy kroić, rozgniatać ani żuć. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.

Kapsułkę leku Galafold należy przyjmować co drugi dzień i przebijać perforowane kółko na rękawie blistra w dni, kiedy pacjent nie przyjmuje leku Galafold.

Instrukcja otwierania

1.PRZYCISNĄĆ i przytrzymać zakładkę z lewej strony

2.POCIĄGNĄĆ kartę z prawej strony

3.WYPCHNĄĆ kapsułkę przez folię

4.WEPCHNĄĆ kartę z powrotem do oprawki

Dostęp do ulotki można uzyskać, skanując poniższy kod.

Dodać kod QR + www.galafoldsmpc.co.uk

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Amicus Therapeutics UK Ltd

Phoenix House,

Oxford Road,

Tatling End,

Gerrards Cross,

Buckinghamshire

SL9 7AP

Wielka Brytania

12.NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/15/1082/001

13.NUMER SERII

Nr serii

14.OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

galafold 123 mg kapsułki twarde

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

RĘKAW BLISTRA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Galafold 123 mg kapsułki twarde migalastat

2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Amicus Therapeutics UK, Ltd

3.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4.NUMER SERII

Nr serii:

5.INNE

Więcej informacji, patrz ulotka dołączona do opakowania.

Przedziurawiać perforowane kółka w dni, kiedy pacjent nie przyjmuje leku Galafold.

Galafold należy przyjmować co drugi dzień.

Data rozpoczęcia:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

FOLIA BLISTRA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

3. TERMIN WAŻNOŚCI

4. NUMER SERII

Nr serii:

5. INNE

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę