Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gardasil (human papillomavirus type 6 L1 protein...) – Oznakowanie opakowań - J07BM01

Updated on site: 07-Oct-2017

Nazwa lekarstwaGardasil
Kod ATCJ07BM01
Substancjahuman papillomavirus type 6 L1 protein / human papillomavirus type 11 L1 protein / human papillomavirus type 16 L1 protein / human papillomavirus type 18 L1 protein
ProducentMSD VACCINS

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO KARTONOWE

Gardasil, zawiesina do wstrzykiwań – fiolka jednodawkowa, opakowanie po 1, 10, 20

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gardasil, zawiesina do wstrzykiwań.

Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typu 6, 11, 16, 18] (Rekombinowana, adsorbowana).

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 dawka (0,5 ml) zawiera: Białko L1 HPV typu 6 20 g Białko L1 HPV typu 11 40 g Białko L1 HPV typu 16 40 g Białko L1 HPV typu 18 20 g

adsorbowane na amorficznym hydroksyfosforanosiarczanie glinu (0,225 mg Al).

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Sodu chlorek, L-histydyna, polisorbat 80, sodu boran, woda do wstrzykiwań.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawiesina do wstrzykiwań. 1 dawka, fiolka 0,5 ml.

10 fiolek jednodawkowych, każda po 0,5 ml.

20 fiolek jednodawkowych, każda po 0,5 ml.

5.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie domięśniowe (im.).

Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP) MM/RRRR

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francja

12.NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/06/357/001 – opakowanie po 1

EU/1/06/357/002 – opakowanie po 10

EU/1/06/357/018 – opakowanie po 20

13.NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14.OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

ETYKIETA NA FIOLCE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Gardasil, zawiesina do wstrzykiwań.

Podanie im.

2.SPOSÓB PODAWANIA

3.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP MM/RRRR

4.NUMER SERII

Lot

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK

1 dawka, 0,5 ml.

6.INNE

MSD VACCINS

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO KARTONOWE

Gardasil, zawiesina do wstrzykiwań – ampułkostrzykawka bez igły, opakowanie po 1, 10, 20

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gardasil, zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce.

Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typu 6, 11, 16, 18] (Rekombinowana, adsorbowana).

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 dawka (0,5 ml) zawiera: Białko L1 HPV typu 6 20 g Białko L1 HPV typu 11 40 g Białko L1 HPV typu 16 40 g Białko L1 HPV typu 18 20 g

adsorbowane na amorficznym hydroksyfosforanosiarczanie glinu (0,225 mg Al).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Sodu chlorek, L-histydyna, polisorbat 80, sodu boran, woda do wstrzykiwań.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce. 1 dawka, ampułkostrzykawka po 0,5 ml bez igły.

10 pojedynczych dawek, ampułkostrzykawki po 0,5 ml bez igieł.

20 pojedynczych dawek, ampułkostrzykawki po 0,5 ml bez igieł.

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie domięśniowe (im.).

Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP) MM/RRRR

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

Przechowywać strzykawkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francja

12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/06/357/003 – opakowanie po 1

EU/1/06/357/004 – opakowanie po 10

EU/1/06/357/019 – opakowanie po 20

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO KARTONOWE

Gardasil, zawiesina do wstrzykiwań – ampułkostrzykawka z 1 igłą, opakowanie po 1, 10, 20

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gardasil, zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce.

Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typu 6, 11, 16, 18] (Rekombinowana, adsorbowana).

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 dawka (0,5 ml) zawiera: Białko L1 HPV typu 6 20 g Białko L1 HPV typu 11 40 g Białko L1 HPV typu 16 40 g Białko L1 HPV typu 18 20 g

adsorbowane na amorficznym hydroksyfosforanosiarczanie glinu (0,225 mg Al).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Sodu chlorek, L-histydyna, polisorbat 80, sodu boran, woda do wstrzykiwań.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce. 1 dawka, ampułkostrzykawka po 0,5 ml z 1 igłą.

10 pojedynczych dawek, ampułkostrzykawki po 0,5 ml, każda z 1 igłą. 20 pojedynczych dawek, ampułkostrzykawki po 0,5 ml, każda z 1 igłą.

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie domięśniowe (im.).

Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP) MM/RRRR

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

Przechowywać strzykawkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francja

12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/06/357/005 – opakowanie po 1

EU/1/06/357/006 – opakowanie po 10

EU/1/06/357/020 – opakowanie po 20

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO KARTONOWE

Gardasil, zawiesina do wstrzykiwań – ampułkostrzykawka z 2 igłami, opakowanie po 1, 10, 20

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gardasil, zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce.

Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typu 6, 11, 16, 18] (Rekombinowana, adsorbowana).

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 dawka (0,5 ml) zawiera: Białko L1 HPV typu 6 20 g Białko L1 HPV typu 11 40 g Białko L1 HPV typu 16 40 g Białko L1 HPV typu 18 20 g

adsorbowane na amorficznym hydroksyfosforanosiarczanie glinu (0,225 mg Al).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Sodu chlorek, L-histydyna, polisorbat 80, sodu boran, woda do wstrzykiwań.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce. 1 dawka, ampułkostrzykawka po 0,5 ml z 2 igłami.

10 pojedynczych dawek, ampułkostrzykawki po 0,5 ml, każda z 2 igłami. 20 pojedynczych dawek, ampułkostrzykawki po 0,5 ml, każda z 2 igłami.

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie domięśniowe (im.).

Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP) MM/RRRR

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

Przechowywać strzykawkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Francja

12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/06/357/007 – opakowanie po 1

EU/1/06/357/008 – opakowanie po 10

EU/1/06/357/021 – opakowanie po 20

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Etykieta na ampułkostrzykawkę

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Gardasil, zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce.

Podanie im.

2. SPOSÓB PODAWANIA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP MM/RRRR

4. NUMER SERII

Lot

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK

1 dawka, 0,5 ml.

6. INNE

MSD VACCINS

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę