Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Grepid (clopidogrel besilate) – Oznakowanie opakowań - B01AC04

Updated on site: 07-Oct-2017

Nazwa lekarstwaGrepid
Kod ATCB01AC04
Substancjaclopidogrel besilate
ProducentPharmathen S.A.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH Pudełko na blistry zawierające 10, 14, 28, 30, 50, 84, 90 lub 100 tabletek powlekanych

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Grepid 75 mg tabletki powlekane klopidogrel

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci bezylanu).

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera także laktozę. Szczegółowe informacje znajdują się w ulotce.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

10 tabletek powlekanych

14 tabletek powlekanych

28 tabletek powlekanych

30 tabletek powlekanych

50 tabletki powlekane

84 tabletek powlekanych

90 tabletek powlekanych

100 tabletek powlekanych

5.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne

6.OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C (dla blistrów PVC/PE/PVDC/Aluminium)

Lub

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania (dla blistrów z aluminium).

10.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pharmathen S.A.,

6 Dervenakion

15351 Pallini Attiki

Grecja

12.NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/09/535/001-16

13.NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14.KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany na receptę. Rp”.

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Grepid 75 mg

17.NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18.NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC: {numer}

SN: {numer}

NN: {numer}

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER/ 10, 14, 28, 30, 50, 84, 90 lub 100 tabletek powlekanych

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Grepid 75 mg tabletki powlekane klopidogrel

2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pharmathen S.A.

3.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4.NUMER SERII

Nr serii

5.INNE

Dni kalendarzowe pn.

wt. śr. czw. pt . sob. ndz.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę