Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helicobacter Test INFAI (13C-urea) – Oznakowanie opakowań - V04CX

Updated on site: 07-Oct-2017

Nazwa lekarstwaHelicobacter Test INFAI
Kod ATCV04CX
Substancja13C-urea
ProducentINFAI, Institut für biomedizinische Analytik

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH LUB, JEŚLI

NIE MA, NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

ZEWNĘTRZNE TEKTUROWE PUDEŁKO 1 POJEMNIK/50 POJEMNIKÓW

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Test INFAI Helicobacter, 75 mg proszku do sporządzania roztworu doustnego

Mocznik (13C)

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

Jeden pojemnik zawiera 75 mg mocznika (13C)

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Brak

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Proszek do sporządzania roztworu doustnego

1 zestaw testowy zawiera:

1 pojemnik zawierający 75 mg proszku mocznika (13C) do sporządzania roztworu doustnego

4 probówki na próbki oddechowe

Słomka do pobierania próbek oddechowych

Ulotka dla pacjenta

Arkusz dokumentacyjny pacjenta

Arkusz z etykietami zawierającymi kod paskowy i naklejki

1 zestaw testowy zawiera:

1 pojemnik zawiera 75 mg proszku mocznika (13C) do sporządzania roztworu doustnego

2 woreczki o pojemności 100 ml na próbki oddechowe Słomka do pobierania próbek oddechowych

Ulotka dla pacjenta

Arkusz dokumentacyjny pacjenta

Arkusz z etykietami zawierającymi kod paskowy i naklejki

1 zestaw testowy zawiera:

50 pojemników zawierających 75 mg proszku mocznika (13C) do sporządzania roztworu doustnego 100 woreczków o pojemności 100 ml na próbki oddechowe

50 Słomek do pobierania próbek oddechowych

50 Ulotek dla pacjenta

50 Arkuszy dokumentacyjny pacjenta

50 Arkuszy z etykietami zawierającymi kod paskowy i naklejki

5.SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Doustna

Do oznaczeń metodą spektrometrii masowej

Do oznaczeń metodą spektroskopii w podczerwieni

Należy przeczytać załączone instrukcje stosowania.

6.OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Brak

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Brak

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum Niemcy

12.NUMER(Y) POZWOLENIA(N) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

EU/1/97/045/004

13.NUMER SERII

Nr serii: {numer}

14.KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Lek wydawany na receptę.

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA BRAJLEM

Test INFAI Helicobacter 75 mg

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH LUB, JEŚLI

NIE MA, NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

WEWNĘTRZNE TEKTUROWE PUDEŁKO, 50 POJEMNIKÓW

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Test INFAI Helicobacter, 75 mg proszku do sporządzania roztworu doustnego

Mocznik (13C)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

Jeden pojemnik zawiera 75 mg mocznika (13C)

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Brak

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Proszek do sporządzania roztworu doustnego

CLINIPAC 50 - (Opakowanie kliniczne 50 )

50 pojemników zawierających 75 mg proszku mocznika (13C) do sporządzania roztworu doustnego

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Doustna

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Brak

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Brak

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Niemcy

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(N) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/97/045/004

13. NUMER SERII

Nr serii: {numer}

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Lek wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM

Helicobacter Test INFAI 75 mg

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

ETYKIETA NA POJEMNIK

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA

Test INFAI Helicobacter, 75 mg proszku do sporządzenia roztworu doustnego

Mocznik (13C)

2.SPOSÓB PODAWANIA

Doustnie.

3.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

4.NUMER SERII

Nr serii: {numer}

5.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

Jeden pojemnik zawiera 75 mg mocznika (13C)

6.INNE

Pojedynczy test

Proszek do sporządzania roztworu doustnego.

Należy przeczytać załączone instrukcje stosowania.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Lek wydawany na receptę.

Numery pozwolenian na dopuszczenie do obrotu:

EU/1/97/045/001

EU/1/97/045/002

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Niemcy

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH LUB, JEŚLI

NIE MA, NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

ZEWNĘTRZNE TEKTUROWE PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Test INFAI Helicobacter dla dzieci w wieku 3–11 lat, 45 mg proszku do sporządzenia roztworu doustnego.

Mocznik (13C)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

Jeden pojemnik zawiera 45 mg mocznika (13C)

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Brak

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Proszek do sporządzania roztworu doustnego

1 zestaw testowy zawiera:

1 pojemnik zawierający 45 mg proszku mocznika (13C) do sporządzania roztworu doustnego

4 probówki na próbki oddechowe

Słomka do pobierania próbek oddechowych

Ulotka dla pacjenta

Arkusz dokumentacyjny pacjenta

Arkusz z etykietami zawierającymi kod paskowy i naklejki

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Doustna

Należy przeczytać załączone instrukcje stosowania.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Brak

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Brak

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Niemcy

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(N) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/97/045/003

13. NUMER SERII

Nr serii: {numer}

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Lek wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM

Helicobacter Test INFAI 45 mg

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

ETYKIETA NA POJEMNIK

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA

Test INFAI Helicobacter dla dzieci w wieku 3–11 lat, 45 mg proszku do sporządzenia roztworu doustnego

Mocznik (13C)

2. SPOSÓB PODAWANIA

Doustnie

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

4. NUMER SERII

Nr serii: {numer}

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

Jeden pojemnik zawiera 45 mg mocznika (13C)

6. INNE

Pojedynczy test

Proszek do sporządzania roztworu doustnego.

Należy przeczytać załączone instrukcje stosowania.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Lek wydawany na receptę.

Numer(y) pozwolenia(n) na dopuszczenie do obrotu:

EU/1/97/045/003

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Niemcy

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

PRÓBÓWKI NA PRÓBKI ODDECHOWE: SZKLANE LUB PLASTIKOWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA

Test INFAI Helicobacter

2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum Niemcy

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

4. NUMER SERII

Nr serii: {numer}

5.INNE

Probówki na próbki oddechowe

Etykieta „Próbka pobrana o czasie 00-minut”

Etykieta „Próbka pobrana o czasie 30-minut”

Proszę nakleić odpowiednią etykietę z kodem kreskowym.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

ARKUSZ Z ETYKIETAMI ZAWIERAJĄCYMI KOD KRESKOWY I NAKLEJKAMI

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA

Test INFAI Helicobacter

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Niemcy

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

4. NUMER SERII

Nr serii: {numer}

5. INNE

Arkusz z etykietami zawierającymi kod kreskowy i naklejkami

Kod kreskowy do arkusza dokumentacyjnego pacjenta

Naklejka do zamknięcia

Etykieta z kodem kreskowym dla: Próbka pobrana o czasie 00-minut

Etykieta z kodem kreskowym dla: Próbka pobrana o czasie 30-minut

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH LUB, JEŚLI

NIE MA, NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

ZEWNĘTRZNE TEKTUROWE PUDEŁKO, OPAKOWANIE PO 50

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Test INFAI Helicobacter, 75 mg proszku do sporządzania roztworu doustnego

Mocznik (13C)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

Jeden pojemnik zawiera 75 mg mocznika (13C)

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Brak

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Proszek do sporządzania roztworu doustnego

CLINIPAC BASIC - (Opakowanie kliniczne 50)

50 pojemników zawierających 75 mg proszku mocznika (13C) do sporządzania roztworu doustnego

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Doustna

Należy przeczytać załączone instrukcje stosowania.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Brak

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Brak

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Niemcy

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(N) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/97/045/005

13. NUMER SERII

Nr serii: {numer}

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Lek wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM

Test INFAI Helicobacter 75 mg

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH LUB, JEŚLI

NIE MA, NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

WEWNĘTRZNE TEKTUROWE PUDEŁKO, 50 POJEMNIKÓW

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Test INFAI Helicobacter, 75 mg proszku do sporządzania roztworu doustnego

Mocznik (13C)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

Jeden pojemnik zawiera 75 mg mocznika (13C)

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Brak

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Proszek do sporządzania roztworu doustnego

CLINIPAC BASIC - (Opakowanie kliniczne 50 )

50 pojemników zawierających 75 mg proszku mocznika (13C) do sporządzania roztworu doustnego

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Doustna

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Brak

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Brak

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Niemcy

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(N) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/97/045/005

13. NUMER SERII

Nr serii: {numer}

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Lek wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM

Helicobacter Test INFAI 75 mg

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

ETYKIETA NA POJEMNIK

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA

Test INFAI Helicobacter, 75 mg proszku do sporządzenia roztworu doustnego

Mocznik (13C)

2. SPOSÓB PODAWANIA

Doustnie.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

4. NUMER SERII

Nr serii: {numer}

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

Jeden pojemnik zawiera 75 mg mocznika (13C)

6. INNE

Pojedynczy test

Proszek do sporządzania roztworu doustnego.

Należy przeczytać załączone instrukcje stosowania.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Lek wydawany na receptę.

Numery pozwolenian na dopuszczenie do obrotu:

INFAI, Institut für biomedizinische Analytik & NMR-Imaging GmbH

Universitätsstraße 142

D-44799 Bochum

Niemcy

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę