Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Intrinsa (testosterone) - G03BA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Nazwa lekarstwaIntrinsa
Kod ATCG03BA03
Substancjatestosterone
ProducentWarner Chilcott UK Ltd.

Niniejszy dokument jest streszczeniem.Europejskiego Publicznego SprawozdaniadopuszczenieOceniającego (EPAR) dotyczącego preparatu Intrinsa Wyjaśnia, jak Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi

Intrinsa

testosteron

(CHMP) ocenił lek w celu ustalenia opinii, na podstawie której przyznaano pozwolenie na dopuszczenie preparatu Intrinsa do obrotu, oraz zaleceń w sprawie warunków stosowania preparatu.

Co to jest Intrinsa?

złe samopoczucie u kobiet powausunięciu macicy i obu jajników. Preparat stosuje się u pacjentek, które już przyjmują estrogenbez(ż ński hormon płciowy).

Jak stosować preparat Intrinsa?

Preparat Intrinsa stosuje się w leczeniu ciągłym – jeden plaster dwa razy w tygodniu. Plaster należy

Lek wydajeleczniczysię wyłącznie z przepisu lekarza.

umieszczać na suchej, czystej skórze podbrzusza (na brzuchu, poniżej linii talii). Plaster pozostaje na Produkts órze przez trzy lub cztery dni, po czym zastępuje się go nowym plastrem w innym miejscu. Nie

należy wykorzystywać tego samego miejsca ponownie przez co najmniej siedem kolejnych dni.

Może się zdarzyć, że poprawę odczuwa się dopiero po ponad miesiącu stosowania preparatu. Pacjentki, które po 3-6 miesiącach leczenia nie odczują korzyści ze stosowania preparatu, powinny skontaktować się z lekarzem w celu dokonania oceny leczenia.

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Jak działa preparat Intrinsa?

Substancja czynna preparatu Intrinsa, testosteron, jest naturalnym hormonem płciowym wytwarzanym u mężczyzn, a w mniejszym stopniu także u kobiet. Obniżony poziom testosteronu jest związany z osłabieniem pożądania płciowego oraz zmniejszeniem ilości myśli seksualnych i pobudzenia. U kobiet po usunięciu macicy i jajników ilość wytwarzanego testosteronu zmniejsza się o połowę. Preparat Intrinsa uwalnia testosteron przez skórę do krwiobiegu w celu osiągnięcia poziomu testosteronu, który odpowiada jego poziomowi przed zabiegiem usunięcia macicy i jajników.

porównywano z placebo (plaster niezawierający substancji czynnej). W badaniach stosowano specjalnie zaprojektowany kwestionariusz do mierzenia zainteresowania seksualnego i aktywności seksualnej, poprzez odnotowywanie liczby satysfakcjonujących epizodów seksualnych w okresie czterech tygodni. Główna miara skuteczności była oparta na zmianie wyniku określanego na podstawie kwestionariusza pomiędzy wartością przed badaniem oraz po sześciu miesiącach leczenia.

Preparat Intrinsa był skuteczniejszy od placebo. Po przeanalizowaniu wyników dwóch badań łącznie, wśród kobiet, które stosowały preparat Intrinsa, zaobserwowano średnio 1,07 satysfakcjonujących epizodów seksualnych więcej w porównaniu z k bietami, które otrzymywały placebo przez okres

Ze wzglleczniczyędu na to, że testosteron jest męskim hormonem płciowym, kobiety stosujące preparat Intrinsa należy monitorować w celu kontroli, czy nie występują u nich androgenne działania niepożądane

Produkt(występowanie cech męskich), jak owłosienie twarzy, pogłębienie głosu lub utrata owłosienia. W przypadku zaobserwowania jednego z tych objawów kobiety powinny skontaktować się z lekarzem.

Preparatu Intrinsa nie należy stosować u osób, u których może występować nadwrażliwość (alergia) na testosteron lub którykolwiek składnik preparatu. Preparatu nie należy stosować u kobiet, u których występuje lub występował w przeszłości rak piersi lub inny nowotwór estrogenozależny, lub u których występują inne choroby uniemożliwiające im przyjmowanie leków zawierających estrogen.

Kobiety stosujące preparat Intrinsa powinny także przyjmować estrogeny, lecz nie typu określanego jako estrogeny sprzężone, gdyż skojarzenie ich z preparatem Intrinsa nie jest tak skuteczne jak skojarzenie innych rodzajów estrogenu z preparatem Intrinsa.

Na jakiej podstawie zatwierdzono preparat Intrinsa?

CHMP uznał, że korzyści płynące ze stosowania preparatu Intrinsa przewyższają ryzyko i zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu do obrotu.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę