Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iscover (clopidogrel) – Oznakowanie opakowań - B01AC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Nazwa lekarstwaIscover
Kod ATCB01AC04
Substancjaclopidogrel
ProducentSanofi-aventis groupe

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Iscover 75 mg tabletki powlekane klopidogrel

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci wodorosiarczanu).

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera także olej rycynowy uwodorniony i laktozę. Szczegółowe informacje znajdują się w ulotce.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

28 tabletek powlekanych

30 tabletek powlekanych

50 tabletek powlekanych

84 tabletki powlekane

90 tabletek powlekanych

100 tabletek powlekanych

14 tabletek powlekanych

7 tabletek powlekanych

5.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. (dla blistrów PVC/PVDC/Aluminium)

lub Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku. (dla blistrów z aluminium)

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris Francja

12.NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/98/070/001a 28 tabletek

EU/1/98/070/001b 28 tabletek

EU/1/98/070/002a 50 tabletek

EU/1/98/070/002b 50 tabletek

EU/1/98/070/003a 84 tabletki

EU/1/98/070/003b 84 tabletki

EU/1/98/070/004a 100 tabletek

EU/1/98/070/004b 100 tabletek

EU/1/98/070/005a 30 tabletek

EU/1/98/070/005b 30 tabletek

EU/1/98/070/006a 90 tabletek

EU/1/98/070/006b 90 tabletek

EU/1/98/070/007a 14 tabletek

EU/1/98/070/007b 14 tabletek

EU/1/98/070/011a 7 tabletek

EU/1/98/070/011b 7 tabletek

13.NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14.KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

iscover 75 mg

17.NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

18.NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH (Blister 7, 14, 28 lub 84 tabletki w pudełku)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Iscover 75 mg tabletki powlekane klopidogrel

2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

sanofi-aventis groupe

3.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4.NUMER SERII

Lot:

5.INNE

Dni kalendarzowe pn.

wt.

śr.

czw.

pt.

sob.

ndz.

Tydzień 1

Tydzień 2 (tylko dla opakowań po 14, 28 i 84 tabletek)

Tydzień 3 (tylko dla opakowań po 28 i 84 tabletek)

Tydzień 4 (tylko dla opakowań po 28 i 84 tabletek)

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB STRIPSACH BLISTER / 30, 50x1, 90 lub 100 tabletek

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Iscover 75 mg tabletki powlekane klopidogrel

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

sanofi-aventis groupe

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Iscover 300 mg tabletki powlekane klopidogrel

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka zawiera 300 mg klopidogrelu (w postaci wodorosiarczanu).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera także olej rycynowy uwodorniony i laktozę. Szczegółowe informacje znajdują się w ulotce.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

4 tabletki powlekane

30 tabletek powlekanych

100 tabletek powlekanych

10 tabletek powlekanych

6.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne

7. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

8.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

9.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie F-75008 Paris Francja

12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/98/070/008 4x1 tabletek powlekanych

EU/1/98/070/009 30x1 tabletek powlekanych

EU/1/98/070/010 100x1 tabletek powlekanych

EU/1/98/070/012 10x1 tabletek powlekanych

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

iscover 300 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB STRIPSACH BLISTER 4x1, 10x1, 30x1 lub 100x1 tabletek

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Iscover 300 mg tabletki powlekane klopidogrel

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

sanofi-aventis groupe

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę