Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natpar (parathyroid hormone) – Oznakowanie opakowań - H05AA03

Updated on site: 08-Oct-2017

Nazwa lekarstwaNatpar
Kod ATCH05AA03
Substancjaparathyroid hormone
ProducentShire Pharmaceuticals Ireland Ltd

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

OPAKOWANIE KARTONOWE

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Natpar 25 mikrogramów/dawkę, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Natpar 50 mikrogramów/dawkę, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Natpar 75 mikrogramów/dawkę, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Natpar 100 mikrogramów/dawkę, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Parathormon (rDNA)

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda dawka zawiera 25 mikrogramów parathormonu (rDNA) w roztworze o objętości

71,4 mikrolitrów, po rekonstytucji.

Każdy wkład zawiera 350 mikrogramów parathormonu (rDNA).

Każda dawka zawiera 50 mikrogramów parathormonu (rDNA) w roztworze o objętości

71,4 mikrolitrów, po rekonstytucji.

Każdy wkład zawiera 700 mikrogramów parathormonu (rDNA).

Każda dawka zawiera 75 mikrogramów parathormonu (rDNA) w roztworze o objętości 71,4 mikrolitrów, po rekonstytucji.

Każdy wkład zawiera 1050 mikrogramów parathormonu (rDNA).

Każda dawka zawiera 100 mikrogramów parathormonu (rDNA) w roztworze o objętości

71,4 mikrolitrów, po rekonstytucji.

Każdy wkład zawiera 1400 mikrogramów parathormonu (rDNA).

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Sodu chlorek, mannitol, kwas cytrynowy jednowodny, metakrezol, sodu wodorotlenek (do dostosowania pH), woda do wstrzykiwań.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Dwa wkłady zamknięte w pojemnikach na wkłady.

5.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie podskórne.

Używać z urządzeniem mieszającym, wstrzykiwaczem Natpar, igłami do wstrzykiwacza.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

Wyrzucić zmieszany wkład po 14 dniach.

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

Przechowywać wkład w pojemniku na wkład i w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, 5 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlandia.

12.NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/15/1078/001

EU/1/15/1078/002

EU/1/15/1078/003

EU/1/15/1078/004

13.NUMER SERII

Numer serii (Lot)

14.OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Natpar 25

Natpar 50

Natpar 75

Natpar 100

17.NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18.NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

ETYKIETA NA POJEMNIKU NA WKŁAD

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Natpar 25 mikrogramów/dawkę, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Natpar 50 mikrogramów/dawkę, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Natpar 75 mikrogramów/dawkę, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Natpar 100 mikrogramów/dawkę, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Parathormon (rDNA) Podanie podskórne

2.SPOSÓB PODAWANIA

3.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4.NUMER SERII

Lot

5.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

6.INNE

TREŚĆ ETYKIETY Z PRZYPOMNIENIEM (dołączona do opakowania)

Zamocować igłę przed zmieszaniem

Patrz “Instrukcja użycia”

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę