Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neoclarityn (desloratadine) – Oznakowanie opakowań - R06AX27

Updated on site: 08-Oct-2017

Nazwa lekarstwaNeoclarityn
Kod ATCR06AX27
Substancjadesloratadine
ProducentMerck Sharp

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH OPAKOWANIE ZAWIERA 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 TABLETEK

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Neoclarityn 5 mg tabletki powlekane desloratadyna

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 tabletka zawiera 5 mg desloratadyny.

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera laktozę.

Dodatkowe informacje znajdują się w ulotce dla pacjenta.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 tabletka powlekana

2 tabletki powlekane

3 tabletki powlekane

5 tabletek powlekanych

7 tabletek powlekanych

10 tabletek powlekanych

14 tabletek powlekanych

15 tabletek powlekanych

20 tabletek powlekanych

21 tabletek powlekanych

30 tabletek powlekanych

50 tabletek powlekanych

100 tabletek powlekanych

5.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Tabletkę połykać w całości, popijając wodą.

Podanie doustne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Wielka Brytania

12.NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/00/161/001 1 tabletka

EU/1/00/161/002 2 tabletki

EU/1/00/161/003 3 tabletki

EU/1/00/161/004 5 tabletek

EU/1/00/161/005 7 tabletek

EU/1/00/161/006 10 tabletek

EU/1/00/161/007 14 tabletek

EU/1/00/161/008 15 tabletek

EU/1/00/161/009 20 tabletek

EU/1/00/161/010 21 tabletek

EU/1/00/161/011 30 tabletek

EU/1/00/161/012 50 tabletek

EU/1/00/161/013 100 tabletek

13.NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14.OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Neoclarityn

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

OPAKOWANIE ZAWIERA 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 100 TABLETEK

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Neoclarityn 5 mg tabletka desloratadyna

2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

MSD

3.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4.NUMER SERII

Lot

5.INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 100 TABLETEK ULEGAJĄCYCH ROZPADOWI W JAMIE USTNEJ

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Neoclarityn 2,5 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej desloratadyna

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2,5 mg desloratadyny.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera mannitol i aspartam.

Dodatkowe informacje znajdują się w ulotce dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

5 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

6 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

12 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

15 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

18 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

20 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

30 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

50 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

60 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

90 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

100 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Wielka Brytania

12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

EU/1/00/161/035

5 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 

 

 

EU/1/00/161/036

6 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 

 

 

EU/1/00/161/037

10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 

 

EU/1/00/161/038

12 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 

 

EU/1/00/161/039

15 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 

 

EU/1/00/161/040

18 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 

 

EU/1/00/161/041

20 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 

 

EU/1/00/161/042

30 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 

 

EU/1/00/161/043

50 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 

 

EU/1/00/161/044

60 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 

 

EU/1/00/161/045

90 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 

 

EU/1/00/161/046

100 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 

 

 

 

 

 

 

13. NUMER SERII

 

 

 

 

Nr serii (Lot)

 

 

 

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Neoclarityn 2,5 mg tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Neoclarityn 2,5 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej desloratadyna

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

MSD

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE 5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 50, 60, 100 TABLETEK ULEGAJĄCYCH ROZPADOWI W JAMIE USTNEJ

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Neoclarityn 5 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej desloratadyna

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5 mg desloratadyny.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera mannitol i aspartam.

Dodatkowe informacje znajdują się w ulotce dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

5 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

6 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

12 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

15 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

18 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

20 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

30 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

50 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

60 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

90 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

100 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Wielka Brytania

12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

EU/1/00/161/047

5 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 

 

 

EU/1/00/161/048

6 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 

 

 

EU/1/00/161/049

10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 

 

EU/1/00/161/050

12 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 

 

EU/1/00/161/051

15 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 

 

EU/1/00/161/052

18 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 

 

EU/1/00/161/053

20 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 

 

EU/1/00/161/054

30 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 

 

EU/1/00/161/055

50 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 

 

EU/1/00/161/056

60 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 

 

EU/1/00/161/057

90 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 

 

EU/1/00/161/058

100 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej

 

 

 

 

 

 

 

13. NUMER SERII

 

 

 

 

Nr serii (Lot)

 

 

 

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Neoclarityn 5 mg tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Neoclarityn 5 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej desloratadyna

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

MSD

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH BUTELKA 30 ml, 50 ml, 60 ml, 100 ml, 120 ml, 150 ml, 225 ml, 300 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Neoclarityn 0,5 mg/ml roztwór doustny desloratadyna

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera glikol propylenowy i sorbitol.

Dodatkowe informacje znajdują się w ulotce dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

roztwór doustny 30 ml z 1 miarką 50 ml z 1 miarką 60 ml z 1 miarką 100 ml z 1 miarką 120 ml z 1 miarką 150 ml z 1 miarką

150 ml z 1 strzykawką doustną

225 ml z 1 miarką

300 ml z 1 miarką

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Wielka Brytania

12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

EU/1/00/161/059

 

30 ml z 1 miarką

 

 

 

 

EU/1/00/161/060

 

50 ml z 1 miarką

 

 

 

 

EU/1/00/161/061

60 ml z 1 miarką

 

 

 

 

EU/1/00/161/062

100 ml z 1 miarką

 

 

 

 

EU/1/00/161/063

120 ml z 1 miarką

 

 

 

EU/1/00/161/064

150 ml z 1 miarką

 

 

 

EU/1/00/161/067

150 ml z 1 strzykawką doustną

 

 

EU/1/00/161/065

225 ml z 1 miarką

 

 

 

EU/1/00/161/066

300 ml z 1 miarką

 

 

 

 

 

 

 

 

13. NUMER SERII

 

 

 

 

 

Nr serii (Lot)

 

 

 

 

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Neoclarityn

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

BUTELKA 30 ml, 50 ml, 60 ml, 100 ml, 120 ml, 150 ml, 225 ml, 300 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Neoclarityn 0,5 mg/ml roztwór doustny desloratadyna

2.SPOSÓB PODAWANIA

Podanie doustne

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK

30 ml

50 ml

60 ml

100 ml

120 ml

150 ml

225 ml

300 ml

6.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera glikol propylenowy i sorbitol.

Dodatkowe informacje znajdują się w ulotce dla pacjenta.

7.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Wielka Brytania

8. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę