Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ozurdex (dexamethasone) – Oznakowanie opakowań - S01BA01

Updated on site: 09-Oct-2017

Nazwa lekarstwaOzurdex
Kod ATCS01BA01
Substancjadexamethasone
ProducentAllergan Pharmaceuticals Ireland

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

ROZSZERZONA ETYKIETA PUDEŁKA I TOREBKI

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

OZURDEX 700 mikrogramów Implant do ciała szklistego w aplikatorze deksametazon

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jeden implant zawiera 700 mikrogramów deksametazonu.

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera:

50:50 poli D,L-laktydo-ko-glikolid z terminalną grupą estrową.

50:50 poli D,L-laktydo-ko-glikolid z terminalną grupą kwasową.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Jeden implant do ciała szklistego w aplikatorze.

5.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Wyłącznie do jednorazowego użytku.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Do stosowania doszklistkowego.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie używać, jeżeli zamknięcie torebki foliowej jest uszkodzone.

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

Aplikatora należy użyć niezwłocznie po otwarciu torebki.

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irlandia

12.NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/10/638/001

13.NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14.OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Zaakceptowano uzasadnienie braku informacji systemem Braille’a.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

ETYKIETA APLIKATORA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

OZURDEX 700 mikrogramów Implant do ciała szklistego w aplikatorze deksametazon

Do stosowania doszklistkowego

2.SPOSÓB PODAWANIA

3.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4.NUMER SERII

Lot

5.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

1 implant

6.INNE

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę