Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paglitaz (pioglitazone hydrochloride) – Oznakowanie opakowań - A10BG03

Updated on site: 09-Oct-2017

Nazwa lekarstwaPaglitaz
Kod ATCA10BG03
Substancjapioglitazone hydrochloride
ProducentKrka, d.d., Novo mesto

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO TEKTUROWE

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

 

Paglitaz 15 mg tabletki

 

 

 

 

 

obrotu

 

 

 

 

Pioglitazon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

 

 

do

 

 

 

 

 

 

Każda tabletka zawiera 15 mg pioglitazonu (w postaci chlorowodorku).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiera m. in. laktozę jednowodną.

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje podane są w ulotce.

 

na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

 

 

 

 

 

 

 

14 tabletek

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 tabletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tabletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 tabletek

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 tabletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tabletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 tabletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOSÓB I DROGA PODANIAwa

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podanie doustne.

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

 

 

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

 

 

 

 

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

 

 

14 tabletek:

EU/1/11/721/001

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

28 tabletek: EU/1/11/721/002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tabletek: EU/1/11/721/003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 tabletek: EU/1/11/721/004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 tabletek: EU/1/11/721/005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tabletek: EU/1/11/721/006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 tabletek: EU/1/11/721/007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMER SERII

 

 

 

 

 

pozwolenia

na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer serii (Lot)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paglitaz 15 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowenia

do

obrotu

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paglitaz 15 mg tabletki

Pioglitazon

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4.NUMER SERII

Lot

5. INNE

Produkt

leczniczy

 

 

 

nego

pozwolenia

 

 

 

 

ż

 

bez

wa

 

 

 

 

 

 

 

do

obrotu

 

dopuszczenie

 

na

 

 

 

 

 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

 

Paglitaz 30 mg tabletki

 

 

 

 

 

obrotu

 

 

 

 

Pioglitazon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

 

 

do

 

 

 

 

 

 

Każda tabletka zawiera 30 mg pioglitazonu (w postaci chlorowodorku).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiera m.in. laktozę jednowodną.

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje podane są w ulotce.

 

na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

 

 

 

 

 

 

 

14 tabletek

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 tabletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tabletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 tabletek

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 tabletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tabletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 tabletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOSÓB I DROGA PODANIAwa

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podanie doustne.

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

 

 

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

 

 

 

 

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,

12. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

 

 

14 tabletek:

EU/1/11/721/008

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

28 tabletek: EU/1/11/721/009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tabletek: EU/1/11/721/010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 tabletek: EU/1/11/721/011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 tabletek: EU/1/11/721/012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tabletek: EU/1/11/721/013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 tabletek: EU/1/11/721/014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMER SERII

 

 

 

 

 

pozwolenia

na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer serii (Lot)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paglitaz 30 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowenia

do

obrotu

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paglitaz 30 mg tabletki

Pioglitazon

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE

Produkt

leczniczy

 

 

 

nego

pozwolenia

 

 

 

 

ż

 

bez

wa

 

 

 

 

 

 

 

do

obrotu

 

dopuszczenie

 

na

 

 

 

 

 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

 

Paglitaz 45 mg tabletki

 

 

 

 

 

obrotu

 

 

 

 

Pioglitazon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

 

 

do

 

 

 

 

 

 

Każda tabletka zawiera 45 mg pioglitazonu (w postaci chlorowodorku).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiera m. in. laktozę jednowodną.

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje podane są w ulotce.

 

na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

 

 

 

 

 

 

 

14 tabletek

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 tabletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tabletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 tabletek

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 tabletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tabletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 tabletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOSÓB I DROGA PODANIAwa

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podanie doustne.

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

 

 

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

 

 

 

 

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

 

 

14 tabletek:

EU/1/11/721/015

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

28 tabletek: EU/1/11/721/016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tabletek: EU/1/11/721/017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 tabletek: EU/1/11/721/018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 tabletek: EU/1/11/721/019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tabletek: EU/1/11/721/020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 tabletek: EU/1/11/721/021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMER SERII

 

 

 

 

 

pozwolenia

na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer serii (Lot)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paglitaz 45 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowenia

do

obrotu

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Paglitaz 45 mg tabletki

Pioglitazon

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE

Produkt

leczniczy

 

 

 

nego

pozwolenia

 

 

 

 

ż

 

bez

wa

 

 

 

 

 

 

 

do

obrotu

 

dopuszczenie

 

na

 

 

 

 

 

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę