Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Panretin (alitretinoin) – Ulotka dla pacjenta - L01XX22

Updated on site: 09-Oct-2017

Nazwa lekarstwaPanretin
Kod ATCL01XX22
Substancjaalitretinoin
ProducentEisai Ltd

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Panretin 0,1% żel

Alitretinoina

-

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.Co to jest lek Panretin i w jakim celu się go stosuje

2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Panretin

3.Jak stosować lek Panretin

4.Możliwe działania niepożądane

5.Jak przechowywać lek Panretin

6.Inne informacje

1.CO TO JEST LEK PANRETIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Panretin należy do grupy leków, które są pochodnymi witaminy A i są znane jako retinoidy.

Panretin stosuje się u pacjentów z mięsakiem Kaposiego (KS) w przebiegu AIDS, w celu leczenia następujących zmian skórnych występujących w KS:

-tylko na powierzchni skóry;

-opornych na leki stosowane w terapii przeciw wirusowi HIV;

-w miejscach gdzie skóra ani zmiana skórna nie wykazują pęknięć;

-w miejscach gdzie skóra w otoczeniu zmiany nie jest obrzmiała;

-lub jeśli lekarz prowadzący nie zaleca innego rodzaju terapii.

Leku Panretin nie stosuje się w leczeniu KS o umiejscowieniu w narządach wewnętrznych.

2.INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU PANRETIN

Kiedy nie stosować leku Panretin

-jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na alitretinoinę lub podobne leki zawierające retinoidy;

-jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na którykolwiek z pozostałych składników leku Panretin;

-u kobiet ciężarnych;

-u kobiet karmiących piersią;

-na zmiany skórne powstałe wskutek KS, jeśli znajdują się w pobliżu zmian powstałych z innej przyczyny.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Panretin

-Lek Panretin nie został zatwierdzony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

-Nie stosować żelu na lub w otoczeniu wrażliwych części ciała takich jak: oczy, nozdrza, usta, wargi, pochwa, główka penisa, odbytnica, odbyt.

-Nie stosować żelu na zdrową skórę dookoła zmian powstałych wskutek KS. Panretin może spowodować niepożądane podrażnienie lub zaczerwienienie zdrowej skóry.

-Nie stosować leku Panretin równocześnie ze środkami odstraszającymi owady, zawierającymi DEET (N,N-dietylo-m-toluamid), bądź innymi preparatami zawierającymi DEET.

-Unikać przedłużonego działania światła słonecznego lub promieni ultrafioletowych (UV) pochodzących np. z lamp opalających na leczone zmiany skórne.

-Między dawkami leku Panretin można stosować olej mineralny w celu ochrony przed nadmiernym wysuszeniem lub swędzeniem skóry. Oleju mineralnego nie wolno stosować, przez co najmniej dwie godziny przed i po nałożeniu leku Panretin.

-Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczny środek zapobiegania ciąży, zarówno podczas leczenia lekiem Panretin, jak i w okresie do jednego miesiąca po zakończeniu terapii.

Stosowanie leku Panretin z innymi lekami

Należy unikać stosowania na zmiany skórne powstałe wskutek KS innych preparatów, takich jak środki odstraszające owady.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Panretin z jedzeniem i piciem

Zaleca się, aby zawartość witaminy A w pożywieniu pacjenta nie była większa od ilości zalecanej przez lekarza.

Ciąża

NIE STOSOWAĆ leku Panretin u kobiet ciężarnych lub planujących ciążę. Więcej informacji można uzyskać u lekarza. Pacjentka musi stosować skuteczny środek zapobiegania ciąży, zarówno podczas leczenia preparatem Panretin, jak i w okresie do jednego miesiąca po zakończeniu terapii.

Karmienie piersią

Nie karmić piersią w trakcie stosowania leku Panretin. Należy zachować ostrożność, aby dziecko nie dotykało tych obszarów skóry, na które ostatnio nałożono Panretin.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jest mało prawdopodobne, że Panretin wywiera wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.JAK STOSOWAĆ LEK PANRETIN

Lek Panretin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Aby otworzyć tubkę po raz pierwszy, należy użyć ostrej końcówki nakrętki w celu przebicia metalowego zamknięcia.

Jak stosować Panretin: do stosowania na skórę (na powierzchnię skóry)

Na początku terapii stosować Panretin dwa razy na dobę, jeden raz rano i jeden raz wieczorem. Następnie lekarz zadecyduje, jak często żel będzie stosowany – w zależności od indywidualnej skuteczności działania leku oraz ewentualnych działań niepożądanych.

Panretin żel należy nakładać na zmiany skórne powstałe wskutek KS czystym palcem. Całą powierzchnię każdej zmiany obficie pokryć warstwą żelu. Należy uważać, aby nie nałożyć żelu na zdrową skórę w otoczeniu zmiany. Staranne i dokładne nałożenie żelu na zmianę skórną powstałą wskutek KS pozwoli zmniejszyć ryzyko wystąpienia ewentualnego podrażnienia lub zaczerwienienia. Po właściwym nałożeniu na powierzchni zmiany skórnej widoczna będzie niewielka ilość żelu.

-Niezwłocznie po nałożeniu leku wytrzeć palec (palce), którym został nałożony żel, jak i każdy inny obszar zdrowej skóry, który miał kontakt z żelem, używając do tego celu jednorazowej chusteczki higienicznej. Umyć ręce mydłem z wodą oraz wytrzeć okolice zdrowej skóry, które miały kontakt z żelem.

-Przed założeniem luźnego ubrania warstwę żelu należy pozostawić odsłoniętą przez trzy do pięciu minut, w celu wyschnięcia. Nie zakrywać leczonych zmian skórnych bandażem ani innymi materiałami.

-Podczas brania kąpieli lub prysznica zaleca się stosowanie delikatnego mydła.

-Jeśli zdaniem pacjenta działanie leku Panretin jest zbyt silne lub za słabe, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

-Nie brać prysznica, kąpieli, ani nie pływać, przez co najmniej trzy godziny od nałożenia leku.

-Unikać drapania leczonych miejsc.

-Lek Panretin zawiera alkohol. Przechowywać z dala od otwartego ognia.

Lekarz udzieli informacji dotyczących okresu trwania leczenia.

Nie należy się zniechęcać w przypadku braku natychmiastowej poprawy.

Zanim pojawi się jakakolwiek poprawa, może upłynąć nawet 12 tygodni.

Nie przerywać leczenia w przypadku pojawienia się pierwszych oznak poprawy.

W przypadku pojawienia się niepożądanych objawów skórnych może zajść potrzeba zmniejszenia dobowej liczby dawek lub zaprzestania stosowania leku Panretin na krótki czas. Należy koniecznie skonsultować się z lekarzem, który udzieli informacji dotyczących dalszego postępowania.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Panretin

Brak jest doświadczenia dotyczącego przedawkowania leku Panretin.

W przypadku pominięcia dawki leku Panretin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę należy zastosować o zwykłej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Panretin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Największe prawdopodobieństwo pojawienia się działań niepożądanych występuje w miejscu zastosowania leku Panretin; zwykle pierwszym objawem jest zaczerwienienie. W przypadku dalszego stosowania leku Panretin, zaczerwienienie i podrażnienie mogą ulec nasileniu, może również wystąpić obrzęk w miejscu zastosowania leku. Jeśli działania niepożądane staną się zbyt uciążliwe, wystąpi intensywne zaczerwienienie i podrażnienie, wysypka, obrzęk lub ból, należy zasięgnąć porady lekarza w celu dostosowania dawkowania podczas leczenia. W przypadku większości pacjentów możliwe jest dalsze stosowanie leku Panretin, po zmianie dobowej liczby dawek. Niekiedy zachodzi konieczność przerwania leczenia, w takich wypadkach lekarz poinformuje o tym pacjenta.

W wyniku stosowania leku Panretin na powierzchni skóry odnotowano następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą występować u więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów): Wysypka, łuszczenie, podrażnienia, zaczerwienienie

Pęknięcia, powstawanie strupów, pękanie naskórka, wysięk, sączenie Ból, pieczenie, bolesność

Swędzenie

Często (mogą występować u mniej niż u 1 na 10, ale u więcej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów): Powierzchowne lub drobnopłatkowe łuszczenie się naskórka

Obrzęk, stan zapalny Kłucie, mrowienie Krwawienie Odbarwienie skóry Owrzodzenie skóry

Niezbyt często (mogą występować u mniej niż u 1 na 100, ale u więcej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów):

Zakażenie

Reakcja uczuleniowa Obrzmienie węzłów chłonnych Bladość skóry

Jeśli jakiekolwiek działania niepożądane staną się ciężkie lub jeżeli wystąpią inne objawy niepożądane, nie wymienione w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5.JAK PRZECHOWYWAĆ LEK PANRETIN

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na spawie tubki. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25˚C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Po użyciu leku tubę należy zawsze szczelnie zamknąć nakrętką.

Po pierwszym otwarciu zużyć w ciągu 90 dni.

Otwór tubki z lekiem Panretin żel jest zabezpieczony metalowym zamknięciem. Jeśli podczas pierwszego otwarcia opakowania, zamknięcie to jest przebite lub go brak, NIE STOSOWAĆ leku i zwrócić go do apteki.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Panretin

-Substancją czynną jest alitretinoina. 1 g żelu zawiera 1mg alitretinoiny.

-Pozostałe składniki to etanol, makrogol 400, hydroksypropyloceluloza, butylohydroksytoluen.

Jak wygląda lek Panretin i co zawiera opakowanie

Panretin ma postać klarownego, żółtego żelu. Jest on dostarczany w tubce aluminiowej 60 g wielokrotnego użytku, pokrytej żywicą epoksydową.

Każde pudełko kartonowe zawiera jedną tubkę żelu.

Podmiot odpowiedzialny

Eisai Ltd.

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Wielka Brytania

Wytwórca

Eisai Manufacturing Limited

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Eisai Europe Ltd.

Eisai Ltd.

Tél/Tel: + 32 (0)2 502 58 04

Tel: +44 (0) 845 676 1400

 

(Jungtinė Karalystė)

България

Luxembourg/Luxemburg

Eisai Ltd.

Eisai Europe Ltd.

Teл.: + 359 2 810 39 96

Tél/Tel: + 32 (0)2 502 58 04

 

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Magyarország

Eisai GesmbH organizačni složka

Eisai Ltd.

Tel.: + 420 242 485 839

Tel: +44 (0) 845 676 1400

 

(Nagy-Britannia)

Danmark

Malta

Eisai AB

Eisai Ltd.

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(Sverige)

(Ir-Renju Unit)

Deutschland

Nederland

Eisai GmbH

Eisai B.V.

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Eesti

Norge

Eisai Ltd.

Eisai AB

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ühendkuningriik)

(Sverige)

Ελλάδα

Österreich

Arriani Pharmaceuticals S.A.

Eisai GesmbH

Τηλ: +30 210 668 3000

España

Polska

Eisai Farmacéutica, S.A.

Eisai Ltd.

Tel: + (34) 91 455 94 55

Tel: +44 (0) 845 676 1400

 

(Wielka Brytania)

France

Portugal

Eisai SAS

Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda

Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Tel: + 351 214 875 540

Hrvatska

România

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +40 21 301 7469

(Velika Britanija)

 

Ireland

Slovenija

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(United Kingdom)

(Velika Britanija)

Ísland

Slovenská republika

Eisai AB

Eisai GesmbH organizačni složka

Sími: + 46 (0)8 501 01 600

Tel.: + 420 242 485 839

(Svíþjóð)

(Česká republika)

Italia

Suomi/Finland

SIGMA-TAU

Eisai AB

Tel: +39 06 91391

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

 

(Ruotsi)

Κύπρος

Sverige

Eisai Ltd.

Eisai AB

Τηλ: +44 (0) 845 676 1400

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ηνωµένο Βασίλειο)

 

Latvija

United Kingdom

Eisai Ltd.

Eisai Ltd.

Tel: +44 (0) 845 676 1400

Tel: +44 (0) 845 676 1400

(Anglija)

 

Data zatwierdzenia ulotki:

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę