Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pedea (ibuprofen) – Oznakowanie opakowań - C01EB16

Updated on site: 09-Oct-2017

Nazwa lekarstwaPedea
Kod ATCC01EB16
Substancjaibuprofen
ProducentOrphan Europe S.A.R.L.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH TEKST NA ZEWNĘTRZNYM OPAKOWANIU KARTONOWYM

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Pedea 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

Ibuprofen

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)

1 ml roztworu zawiera 5 mg ibuprofenu

Każda ampułka o pojemności 2 ml zawiera 10 mg ibuprofenu

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: trometamol, sodu chlorek, wodorotlenek sodu, kwas solny 25%, woda do wstrzykiwań.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Roztwór do wstrzykiwań 4 ampułki po 2 ml

5.SPOSÓB I DROGA (DROGI) PODANIA

Do podawania dożylngo w krótkotrwałym wlewie.

Przed użyciem przeczytać ulotkę dla pacjenta.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy użyć natychmiast.

9.SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WYMAGANE

Po otwarciu ampułki należy całą nie zużytą objętość leku usunąć jako odpad.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO POSIADAJĄCEGO POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Francja

12.NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/04/284/001

13.NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14.KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Lek wydawany na receptę (Rpz).

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA BRAJLEM

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

ETYKIETA NA AMPUŁCE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA (DROGI) PODANIA

Pedea 5 mg/ml płyn do wstrzykiwań Ibuprofen

iv.

2.SPOSÓB PODAWANIA

Patrz ulotka

3.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4.NUMER SERII

Lot

5.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

10 mg / 2 ml

6.INNE

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę