Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Plenadren (hydrocortisone) – Oznakowanie opakowań - H02AB09

Updated on site: 09-Oct-2017

Nazwa lekarstwaPlenadren
Kod ATCH02AB09
Substancjahydrocortisone
ProducentShire Services BVBA

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO KARTONOWE OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Plenadren 5 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu hydrokortyzon

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 5 mg hydrokortyzonu.

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu

50 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu.

5.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Tabletki należy połykać w całości. Nie wolno dzielić, kruszyć ani żuć tabletek.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.

6.OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

(EXP)

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Bruksela

Belgia

12.NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/11/715/001

13.NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14.OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Plenadren 5 mg

17.NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18.NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ETYKIETA ZEWNĘTRZNA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO (W TYM BLUE BOX)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Plenadren 5 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu hydrokortyzon

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 5 mg hydrokortyzonu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zbiorcze: 100 (2 butelki po 50) tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu Opakowanie zbiorcze: 150 (3 butelki po 50) tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu Opakowanie zbiorcze: 300 (6 butelek po 50) tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Tabletki należy połykać w całości. Nie wolno dzielić, kruszyć ani żuć tabletek.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

(EXP)

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Bruksela

Belgia

12.NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/11/715/003 100 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu (2 butelki po 50) EU/1/11/715/004 150 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu (3 butelki po 50) EU/1/11/715/005 300 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu (6 butelek po 50)

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Plenadren 5 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

BUTELKA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Plenadren 5 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu hydrokortyzon

Podanie doustne

2.SPOSÓB PODAWANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

3.TERMIN WAŻNOŚCI

(EXP)

4.NUMER SERII

(Lot)

5.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

50 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu

6.INNE

Shire Services BVBA

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO KARTONOWE OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Plenadren 20 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu hydrokortyzon

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 20 mg hydrokortyzonu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu

50 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu.

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Tabletki należy połykać w całości. Nie wolno dzielić, kruszyć ani żuć tabletek.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

(EXP)

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Bruksela

Belgia

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/11/715/002

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Plenadren 20 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ETYKIETA ZEWNĘTRZNA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO (W TYM BLUE BOX)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Plenadren 20 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu hydrokortyzon

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 20 mg hydrokortyzonu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zbiorcze: 100 (2 butelki po 50) tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu Opakowanie zbiorcze: 150 (3 butelki po 50) tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu Opakowanie zbiorcze: 300 (6 butelek po 50) tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Tabletki należy połykać w całości. Nie wolno dzielić, kruszyć ani żuć tabletek.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

(EXP)

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Shire Services BVBA

Rue Montoyer 47

B - 1000 Bruksela

Belgia

12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/11/715/006 100 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu (2 butelki po 50) EU/1/11/715/007 150 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu (3 butelki po 50) EU/1/11/715/008 300 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu (6 butelek po 50)

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Plenadren 20 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

BUTELKA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Plenadren 20 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu hydrokortyzon

Podanie doustne

2. SPOSÓB PODAWANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

(EXP)

4. NUMER SERII

(Lot)

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

50 tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu

6. INNE

Shire Services BVBA

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę