Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Oznakowanie opakowań - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Nazwa lekarstwaQuadramet
Kod ATCV10BX02
Substancjasamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
ProducentCIS bio international

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

OPAKOWANIE METALOWE/OŁOWIANE

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Quadramet 1,3 GBq/ml roztwór do wstrzykiwa ń

Samaru (153Sm) leksydronam pentasodowy

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Samaru (153Sm) leksydronam pentasodowy:

1,3 GBq/ml w dniu kalibracji

(co odpowiada 20-80 µg/ml samaru)

 

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Wolne EDTMP (w postaci EDTMP·H2O)

Sól sodowa EDTMP wapnia (w postaci Ca)

Wolny sód (w postaci Na)

Woda do wstrzykiwań

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Roztwór do wstrzykiwa ń zawierający pojedynczą dawkę leku we fiolce.

ml

GBq/fiolka,

 

(12 h CET)

5.SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

NaleŜy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Do podania doŜylnego

6.OSTRZEśENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEśENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAśNOŚCI

Termin waŜności: DD/MM/RRRR (12 h CET)

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w zamraŜarce w temperaturze od -10°C do -20°C w oryginalnym opakowaniu

NaleŜy uŜyć w ciągu 6 godzin od rozmroŜenia

10.SPECJALNE ŚRODKI OSTROśNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUśYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JE ŚLI WŁA ŚCIWE

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady naleŜy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

CIS bio international, Boîte Postale 32,

91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex, FRANCJA

12.NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/97/057/001

13.NUMER SERII

Nr serii:

14.KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza.

15.INSTRUKCJA UśYCIA

16.INFORMACJA PODANA BRAJLEM

<Zaakceptowano uzasadnienie braku informacji systemem Braille’a.>

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWA NIACH BEZPOŚREDNICH

SZKLANA FIOLKA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA

Quadramet 1,3 GBq/ml roztwór do wstrzykiwa ń

Samaru (153Sm) leksydronam pentasodowy

Do podania doŜylnego

2.SPOSÓB PODAWANIA

3.TERMIN WAśNOŚCI

EXP: DD/MMM/RRRR (12 h CET)

4.NUMER SERII

Nr serii:

5.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

ml

GBq/fiolka,

 

(12 h CET)

6.INNE

Wytwórca: CIS bio international.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę