Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quintanrix (diphtheria toxoid / tetanus toxoid /...) – Oznakowanie opakowań - J07CA10

Updated on site: 09-Oct-2017

Nazwa lekarstwaQuintanrix
Kod ATCJ07CA10
Substancjadiphtheria toxoid / tetanus toxoid / inactivated Bordetella pertussis / hepatitis B surface antigen (rDNA) / Haemophilus influenzae type b polysaccharide
ProducentGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Treść artykułu

 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

 

obrotu

 

 

PRZEZENTACJI JEDNODAWKOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

Quintanrix, proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

do

 

Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi

 

 

 

 

 

(pełnokomórkowa), wirusowemu zapaleniu

 

wątroby typu B (rekombinowana) oraz przeciwko zakażeniom Haemophilus influenzae typu b

 

skoniugowana (adsorbowana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)

 

 

 

 

 

Po rozpuszczeniu, 1 dawka (0,5 ml) zawiera:

 

 

 

 

 

 

 

 

Toksoid błoniczy1

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 30 j.m.

 

Toksoid tężcowy1

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 60 j.m.

 

Inaktywowany szczep Bordetella pertussis2

 

na

 

dopuszczenie≥ 4 j.m.

 

Antygen powierzchniowy wirusa Hepatitis B (rDNA)2, 3

 

 

 

10 g

 

Polisacharyd Haemophilus influenzae typ b

 

 

 

 

g

 

(fosforan polirybozylorybitolu)2

 

 

 

 

 

2,5

 

związany z toksoidem tężcowym jako nośnikiem

 

 

 

 

5-10 g

 

1 adsorbowane na wodorotlenku glinu, uwodnionym

 

 

ogółem: 0,26 miligrama Al3+

 

2 adsorbowane na fosforanie glinu

 

 

 

 

ogółem: 0,40 miligrama Al3+

 

3 uzyskiwany z hodowli komórek drożdży (Saccharomyces cerevisiae) z wykorzystaniem technologii

 

rekombinowanego DNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

 

 

 

 

 

 

 

Laktoza

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiomersal

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodu chlorek

 

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

Woda do wstrzykiwań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

 

 

 

 

Proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

 

 

 

 

 

 

 

1 Fiolka: Proszek

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Fiolka: Zawiesina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 dawka (0,5 ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 x 1 dawka (0,5 ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SPOSÓB I DROGA (DROGI) PODANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do podawania domięśniowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed użyciem wstrząsnąć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

obrotu

 

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

 

W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

 

 

 

 

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

 

 

 

 

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin ważności (EXP) {MM/RRRR}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

 

 

 

 

 

 

 

Przechowywać w lodówce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie zamrażać.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

10.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCEna

USUWANIA NIEZUŻYTEGO

 

 

 

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

 

 

 

WŁAŚCIWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

 

 

 

 

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de l’Institut 89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-1330 Rixensart, Belgia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

ż

 

NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

 

 

 

NUMER (NUMERY) POZWOLENIAnego

 

 

 

 

EU/1/04/301/001

bez

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/04/301/002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMER SERII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr serii (Lot)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

Lek wydawany na receptę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

INSTRUKCJA UŻYCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

 

obrotu

 

 

PRZEZENTACJI WIELODAWKOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

Quintanrix, proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

do

 

Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi

 

 

 

 

 

(pełnokomórkowa), wirusowemu zapaleniu

 

wątroby typu B (rekombinowana) oraz przeciwko zakażeniom Haemophilus influenzae typu b

 

skoniugowana (adsorbowana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)

 

 

 

 

 

Po rozpuszczeniu, 1 dawka (0,5 ml) zawiera:

 

 

 

 

 

 

 

 

Toksoid błoniczy1

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 30 j.m.

 

Toksoid tężcowy1

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 60 j.m.

 

Inaktywowany szczep Bordetella pertussis2

 

na

 

dopuszczenie≥ 4 j.m.

 

Antygen powierzchniowy wirusa Hepatitis B (rDNA)2, 3

 

 

 

10 g

 

Polisacharyd Haemophilus influenzae typ b

 

 

 

 

g

 

(fosforan polirybozylorybitolu)2

 

 

 

 

 

2,5

 

związany z toksoidem tężcowym jako nośnikiem

 

 

 

 

5-10 g

 

1 adsorbowane na wodorotlenku glinu, uwodnionym

 

 

ogółem: 0,26 miligrama Al3+

 

2 adsorbowane na fosforanie glinu

 

 

 

 

ogółem: 0,40 miligrama Al3+

 

3 uzyskiwany z hodowli komórek drożdży (Saccharomyces cerevisiae) z wykorzystaniem technologii

 

rekombinowanego DNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

 

 

 

 

 

 

 

Laktoza

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiomersal

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodu chlorek

 

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

Woda do wstrzykiwań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

 

 

 

 

Proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

 

 

 

 

 

 

 

1 Fiolka: Proszek

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Fiolka: Zawiesina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 dawki (1 ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 x 2 dawki (1 ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SPOSÓB I DROGA (DROGI) PODANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do podawania domięśniowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed użyciem wstrząsnąć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

obrotu

 

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

 

W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

 

 

 

 

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

 

 

 

 

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin ważności (EXP) {MM/RRRR}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

 

 

 

 

 

 

 

Przechowywać w lodówce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie zamrażać.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

10.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCEna

USUWANIA NIEZUŻYTEGO

 

 

 

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

 

 

 

WŁAŚCIWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

 

 

 

 

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de l’Institut 89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-1330 Rixensart, Belgia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

ż

 

NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

 

 

 

NUMER (NUMERY) POZWOLENIAnego

 

 

 

 

EU/1/04/301/003

bez

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/04/301/004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMER SERII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr serii (Lot)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

Lek wydawany na receptę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

INSTRUKCJA UŻYCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

 

obrotu

 

 

PRZEZENTACJI WIELODAWKOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

Quintanrix, proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

do

 

Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi

 

 

 

 

 

(pełnokomórkowa), wirusowemu zapaleniu

 

wątroby typu B (rekombinowana) oraz przeciwko zakażeniom Haemophilus influenzae typu b

 

skoniugowana (adsorbowana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)

 

 

 

 

 

Po rozpuszczeniu, 1 dawka (0,5 ml) zawiera:

 

 

 

 

 

 

 

 

Toksoid błoniczy1

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 30 j.m.

 

Toksoid tężcowy1

 

 

 

 

 

 

 

 

≥ 60 j.m.

 

Inaktywowany szczep Bordetella pertussis2

 

na

 

dopuszczenie≥ 4 j.m.

 

Antygen powierzchniowy wirusa Hepatitis B (rDNA)2, 3

 

 

 

10 g

 

Polisacharyd Haemophilus influenzae typ b

 

 

 

 

g

 

(fosforan polirybozylorybitolu)2

 

 

 

 

 

2,5

 

związany z toksoidem tężcowym jako nośnikiem

 

 

 

 

5-10 g

 

1 adsorbowane na wodorotlenku glinu, uwodnionym

 

 

ogółem: 0,26 miligrama Al3+

 

2 adsorbowane na fosforanie glinu

 

 

 

 

ogółem: 0,40 miligrama Al3+

 

3 uzyskiwany z hodowli komórek drożdży (Saccharomyces cerevisiae) z wykorzystaniem technologii

 

rekombinowanego DNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

 

 

 

 

 

 

 

Laktoza

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiomersal

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodu chlorek

 

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

Woda do wstrzykiwań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

 

 

 

 

Proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

 

 

 

 

 

 

 

1 Fiolka: Proszek

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Fiolka: Zawiesina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 x 10 dawek (5 ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

SPOSÓB I DROGA (DROGI) PODANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Do podawania domięśniowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed użyciem wstrząsnąć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

Produkt

W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

 

 

 

 

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

 

obrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

 

 

 

 

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin ważności (EXP) {MM/RRRR}

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

 

 

 

 

 

 

Przechowywać w lodówce.

 

 

 

 

 

 

Nie zamrażać.

 

 

 

 

 

 

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

na

 

 

 

 

 

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

 

 

 

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

 

 

 

WŁAŚCIWE

 

 

 

 

 

Usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

 

 

B-1330 Rixensart, Belgia

pozwolenia

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

 

Rue de l’Institut 89

 

12.NUMER (NUMERY) POZWOLENIAnego NA DOPUSZCZENIE DO OBROTUżEU/1/04/301/005

 

13.

NUMER SERII

bez

wa

 

Nr serii (Lot)

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

leczniczy

 

 

 

KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

 

Lek wydawany na receptę.

 

 

 

 

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Produkt

 

 

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH PRZEZENTACJI JEDNODAWKOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA (DROGI) PODANIA

do

obrotu

 

 

 

 

 

DTPw HBV do Quintanrix

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

im.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

SPOSÓB PODAWANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP {MM/RRRR}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

NUMER SERII

 

 

 

 

 

na

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

 

 

 

JEDNOSTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 dawka (0,5 ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wa

ż

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH PRZEZENTACJI JEDNODAWKOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA (DROGI) PODANIA

do

obrotu

 

 

 

 

 

Hib do Quintanrix

 

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

im.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

SPOSÓB PODAWANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP {MM/RRRR}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

NUMER SERII

 

 

 

 

 

na

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

 

 

 

JEDNOSTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 dawka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wa

ż

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH PRZEZENTACJI WIELODAWKOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA (DROGI) PODANIA

do

obrotu

 

 

 

 

 

DTPw HBV do Quintanrix

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

im.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

SPOSÓB PODAWANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP {MM/RRRR}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

NUMER SERII

 

 

 

 

 

na

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

 

 

 

JEDNOSTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 dawki (1 ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 dawek (5 ml)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wa

ż

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH PRZEZENTACJI WIELODAWKOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA (DROGI) PODANIA

do

obrotu

 

 

 

 

 

Hib do Quintanrix

 

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

im.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

SPOSÓB PODAWANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP {MM/RRRR}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

NUMER SERII

 

 

 

 

 

na

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

 

 

 

JEDNOSTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 dawki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 dawek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wa

ż

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę