Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quixidar (fondaparinux sodium) – Oznakowanie opakowań - B01AX05

Updated on site: 09-Oct-2017

Nazwa lekarstwaQuixidar
Kod ATCB01AX05
Substancjafondaparinux sodium
ProducentGlaxo Group Ltd.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

 

obrotu

 

PUDEŁKO TEKTUROWE

 

 

 

 

 

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

do

 

 

Quixidar 1,5 mg/0,3 ml roztwór do wstrzykiwań

 

 

Sól sodowa fondaparynuksu

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

 

 

 

Jedna ampułko-strzykawka (0,3 ml) zawiera 1,5 mg soli sodowej fondaparynuksu.

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

 

na

Zawiera także: chlorek sodu, wodę do wstrzykiwań, kwas solny, wodorotlenek sodu.

 

 

pozwolenia

 

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Roztwór do wstrzykiwań, 2 ampułko-strzykawki z automatycznym systemem zabezpieczającym Roztwór do wstrzykiwań, 7 ampułko-strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym Roztwór do wstrzykiwań, 10 ampułko-strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym Roztwór do wstrzykiwań, 20 ampułko-strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym

 

5.

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

 

Do stosowania podskórnego

 

ż

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 

6.

 

wa

 

 

 

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

bez

 

 

 

 

 

W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

 

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

 

 

 

 

 

 

Termin waleczniczyżności (MM/RRRR)

 

 

 

 

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

 

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie zamrażać.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

obrotu

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

do

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO

dopuszczenieOBROTU

 

EU/1/02/207/008 – 20 ampułko-strzykawek

 

na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMER SERII

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr serii {numer}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

Lek wydaje się na receptę.

 

 

nego

 

 

 

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

wa

 

 

 

 

 

INFORMACJA PODANA BRAJLEM

 

 

 

 

leczniczy

bez

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

obrotu

 

BEZPOŚREDNICH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPUŁKO-STRZYKAWKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA

 

 

 

Termin ważności (MM/RRRR)

 

 

 

 

 

dopuszczenie

do

 

 

Quixidar 1,5 mg/0,3 ml roztwór do wstrzykiwań

 

 

 

 

fondaparynuks Na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

SPOSÓB PODAWANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na

 

 

 

 

4.

NUMER SERII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr serii {numer}

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

 

 

JEDNOSTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wa

ż

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO TEKTUROWE

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

obrotu

Quixidar 2,5 mg/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań

do

 

Sól sodowa fondaparynuksu

 

 

 

 

 

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

 

 

Jedna ampułko-strzykawka (0,5 ml) zawiera 2,5 mg soli sodowej fondaparynuksu.

 

 

 

dopuszczenie

 

 

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera także: chlorek sodu, wodę do wstrzykiwań, kwas solny, wodorotlenek sodu.

 

na

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

pozwolenia

 

Roztwór do wstrzykiwań, 2 ampułko-strzykawki z automatycznym systemem zabezpieczającym

Roztwór do wstrzykiwań, 7 ampułko-strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym Roztwór do wstrzykiwań, 10 ampułko-strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym Roztwór do wstrzykiwań, 20 ampułko-strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym

 

 

 

 

 

 

ż nego

 

Do stosowania podskórnego lub dożylnego

 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

wa

 

 

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

 

 

 

 

bez

 

 

 

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

leczniczy

 

 

 

 

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

 

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

Termin ważności (MM/RRRR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie zamrażać.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

WŁAŚCIWE

 

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

 

obrotu

 

Glaxo Group Ltd

 

 

 

 

 

 

 

do

 

 

Greenford

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Middlesex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UB6 0NN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielka Brytania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

 

 

EU/1/02/207/001 – 2 ampułko-strzykawki

 

 

dopuszczenie

 

 

 

EU/1/02/207/002 – 7 ampułko-strzykawek

 

 

 

 

 

EU/1/02/207/003 – 10 ampułko-strzykawek

 

na

 

 

 

EU/1/02/207/004 – 20 ampułko-strzykawek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMER SERII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr serii {numer}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

 

 

 

Lek wydaje się na receptę.

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACJA PODANA BRAJLEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

obrotu

 

BEZPOŚREDNICH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPUŁKO-STRZYKAWKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA

 

 

 

Termin ważności (MM/RRRR)

 

 

 

 

 

dopuszczenie

do

 

 

Quixidar 2,5 mg/0,5 ml roztwór do wstrzykiwań

 

 

 

 

fondaparynuks Na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s.c./i.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

SPOSÓB PODAWANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na

 

 

 

 

4.

NUMER SERII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr serii {numer}

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

 

 

JEDNOSTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wa

ż

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

 

obrotu

 

PUDEŁKO TEKTUROWE

 

 

 

 

 

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

do

 

 

Quixidar 5 mg/0,4 ml roztwór do wstrzykiwań

 

 

Sól sodowa fondaparynuksu

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

 

 

 

Jedna ampułko-strzykawka (0,4 ml) zawiera 5 mg soli sodowej fondaparynuksu.

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

 

na

Zawiera także: chlorek sodu, wodę do wstrzykiwań, kwas solny, wodorotlenek sodu.

 

 

pozwolenia

 

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Roztwór do wstrzykiwań, 2 ampułko-strzykawki z automatycznym systemem zabezpieczającym Roztwór do wstrzykiwań, 7 ampułko-strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym Roztwór do wstrzykiwań, 10 ampułko-strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym Roztwór do wstrzykiwań, 20 ampułko-strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym

 

5.

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

 

Do stosowania podskórnego

 

ż

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 

6.

 

 

wa

 

 

 

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

 

bez

 

 

 

 

 

W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

 

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

 

 

 

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

Masa ciała poniżej 50 kg.

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

Termin ważności (MM/RRRR)

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

obrotu

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻdoYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGOdopuszczenie

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTUna

 

EU/1/02/207/009 – 2 ampułko-strzykawki

pozwolenia

 

 

 

EU/1/02/207/010 – 7 ampułko-strzykawek

 

 

EU/1/02/207/011 – 10 ampułko-strzykawek

 

 

EU/1/02/207/018 – 20 ampułko-strzykawek

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMER SERII

 

 

 

Nr serii {numer}

ż nego

 

 

Lek wydaje się na receptę.

 

 

14.

KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

 

wa

 

 

 

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

leczniczy

BRAJLEM

 

INFORMACJA PODANAbez

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

obrotu

 

BEZPOŚREDNICH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPUŁKO-STRZYKAWKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA

 

 

 

Termin ważności (MM/RRRR)

 

 

 

 

 

dopuszczenie

do

 

 

Quixidar 5 mg/0,4 ml roztwór do wstrzykiwań

 

 

 

 

fondaparynuks Na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

SPOSÓB PODAWANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na

 

 

 

 

4.

NUMER SERII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr serii {numer}

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

 

 

JEDNOSTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wa

ż

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

 

obrotu

 

PUDEŁKO TEKTUROWE

 

 

 

 

 

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

do

 

 

Quixidar 7,5 mg/0,6 ml roztwór do wstrzykiwań

 

 

Sól sodowa fondaparynuksu.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

 

 

 

Jedna ampułko-strzykawka (0,6 ml) zawiera 7,5 mg soli sodowej fondaparynuksu.

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

 

na

Zawiera także: chlorek sodu, wodę do wstrzykiwań, kwas solny, wodorotlenek sodu.

 

 

pozwolenia

 

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Roztwór do wstrzykiwań, 2 ampułko-strzykawki z automatycznym systemem zabezpieczającym Roztwór do wstrzykiwań, 7 ampułko-strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym Roztwór do wstrzykiwań, 10 ampułko-strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym Roztwór do wstrzykiwań, 20 ampułko-strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym

 

5.

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

 

Do stosowania podskórnego

ż

nego

 

 

 

 

 

 

 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 

 

 

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

bez

 

 

 

 

W MIEJSCU NIEDOSTwaĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

 

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

 

 

 

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

 

 

leczniczy

 

 

 

Masa ciała 50-100 kg.

 

 

 

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

Produkt

 

 

 

Termin ważności (MM/RRRR)

 

 

 

 

 

 

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIAobrotu

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻdoYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGOdopuszczenie

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTUna

 

EU/1/02/207/012 – 2 ampułko-strzykawki

pozwolenia

 

 

 

EU/1/02/207/013 – 7 ampułko-strzykawek

 

 

EU/1/02/207/014 – 10 ampułko-strzykawek

 

 

EU/1/02/207/019 – 20 ampułko-strzykawek

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMER SERII

 

 

 

Nr serii {numer}

ż nego

 

 

Lek wydaje się na receptę.

 

 

14.

KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

 

wa

 

 

 

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

leczniczy

BRAJLEM

 

INFORMACJA PODANAbez

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

obrotu

 

BEZPOŚREDNICH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPUŁKO-STRZYKAWKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA

 

 

 

Termin ważności (MM/RRRR)

 

 

 

 

 

dopuszczenie

do

 

 

Quixidar 7,5 mg/0,6 ml roztwór do wstrzykiwań

 

 

 

 

fondaparynuks Na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

SPOSÓB PODAWANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na

 

 

 

 

4.

NUMER SERII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr serii {numer}

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

 

 

JEDNOSTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wa

ż

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

 

obrotu

 

PUDEŁKO TEKTUROWE

 

 

 

 

 

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

do

 

 

Quixidar 10 mg/0,8 ml roztwór do wstrzykiwań

 

 

Sól sodowa fondaparynuksu

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

 

 

 

Jedna ampułko-strzykawka (0,8 ml) zawiera 10 mg soli sodowej fondaparynuksu.

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

 

na

Zawiera także: chlorek sodu, wodę do wstrzykiwań, kwas solny, wodorotlenek sodu.

pozwolenia

 

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Roztwór do wstrzykiwań, 2 ampułko-strzykawki z automatycznym systemem zabezpieczającym Roztwór do wstrzykiwań, 7 ampułko-strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym Roztwór do wstrzykiwań, 10 ampułko-strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym Roztwór do wstrzykiwań, 20 ampułko-strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym

 

5.

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

 

Do stosowania podskórnego

ż

nego

 

 

 

 

 

 

 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 

 

 

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

bez

 

 

 

 

W MIEJSCU NIEDOSTwaĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

 

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

 

 

 

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

 

 

leczniczy

 

 

 

Masa ciała powyżej 100 kg.

 

 

 

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

Produkt

 

 

 

Termin ważności (MM/RRRR)

 

 

 

 

 

 

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIAobrotu

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻdoYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGOdopuszczenie

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTUna

 

EU/1/02/207/015 – 2 ampułko-strzykawki

pozwolenia

 

 

 

EU/1/02/207/016 – 7 ampułko-strzykawek

 

 

EU/1/02/207/017 – 10 ampułko-strzykawek

 

 

EU/1/02/207/020 – 20 ampułko-strzykawek

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMER SERII

 

 

 

Nr serii {numer}

ż nego

 

 

Lek wydaje się na receptę.

 

 

14.

KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

 

wa

 

 

 

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

leczniczy

BRAJLEM

 

INFORMACJA PODANAbez

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

obrotu

 

 

 

BEZPOŚREDNICH

 

 

 

 

 

AMPUŁKO-STRZYKAWKA

 

 

 

 

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA

do

 

 

 

 

 

 

 

Quixidar 10 mg/0,8 ml roztwór do wstrzykiwań

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

fondaparynuks Na

 

 

 

 

 

s.c.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

SPOSÓB PODAWANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

 

 

Termin ważności (MM/RRRR)

na

 

 

 

 

 

 

 

 

4. NUMER SERII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr serii {numer}

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

 

JEDNOSTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wa

ż

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę