Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wybierz język strony

Rivastigmine 3M Health Care Ltd (rivastigmine) - N06DA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Nazwa lekarstwaRivastigmine 3M Health Care Ltd
Kod ATCN06DA03
Substancjarivastigmine
Producent3M Health Care Limited
EMA/58565/2014
EMEA/H/C/003824

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat st s wania leku Rivastigmine 3M Health Care Ltd należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Produkt Rivastigmine 3M Health CareżnegoLtd jest lekiem zawierającym substancję czynną rywastygminę. Jest on stosowany w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu od łagodnego do

Health Care Ltd jest podobny do leku referencyjnego o nazwie Exelon, który jest już dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej (UE). Więcej informacji na temat leków generycznych znajduje się w dokumencie pytaniami i odpowiedziami tutaj.

ProduktJak s osować produkt Rivastigmine 3M Health Care Ltd?

Lek Rivastigmine 3M Health Care Ltd wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza i jest on dostępny w postaci systemu transdermalnego uwalniającego 4,6 lub 9,5 mg rywastygminy w skórze w ciągu

24 godzin.

Leczenie powinno zostać rozpoczęte i być nadzorowane przez lekarza z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu choroby Alzheimera. Leczenie należy rozpoczynać jedynie wtedy, gdy pacjent ma opiekuna, który będzie regularnie podawał lek Rivastigmine 3M Health Care Ltd i monitorował jego

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

stosowanie przez pacjenta. Leczenie należy kontynuować tak długo, jak przynosi ono korzyści, ale w przypadku wystąpienia działań niepożądanych może być konieczne zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia.

Leczenie należy rozpocząć od plastra uwalniającego 4,6 mg w ciągu 24 godzin, a po co najmniej czterech tygodniach należy zwiększyć moc dawki do 9,5 mg/dobę, jeśli niższa dawka jest dobrze tolerowana. Leczenie należy kontynuować tak długo, jak widoczne są korzyści z jego stosowania.

Plastry należy nakładać na czystą, suchą, nieowłosioną i nienaruszoną skórę, na tylną część ramienia lub klatkę piersiową, i wymieniać co 24 godziny. Plastrów nie należy umieszczać na podrażnionej lub zaczerwienionej skórze, na udzie lub brzuchu bądź w miejscach narażonych na ocieranie o ciasną

U pacjentów z chorobą Alzheimera dochodzi do śmierci określonych komórek nerwowych w mózgu, co powoduje występowanie niskiego poziomu neuroprzekaźnika acetylocholiny ( ubstancji, która umożliwia komórkom nerwowym komunikowanie się ze sobą).

Substancja czynna leku Rivastigmine 3M Health Care Ltd, rywastygmina, działa poprzez blokowanie

Jak badano produkt Rivastigmine 3M Health Care Ltd?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Agencji uznał, że — zgodnie z wymogami UE — wykazano, że lek Rivastigmine 3M Health Care Ltd charakteryzuje się porównywalną jakością i jest biorównoważny w stosunku do leku Exelon. Dlatego też CHMP wyraził opinię, że — podobnie jak w przypadku produktu Exelon — korzyści przewyższają rozpoznane ryzyko. Komitet zalecił dopuszczenie produktu Rivastigmine 3M Health Care Ltd do stosowania w UE.

Jakie środki są podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego stosowania produktu Rivastigmine 3M Health Care Ltd?

W celu zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego stosowania leku Rivastigmine 3M Health Care Ltd opracowano plan zarządzania ryzykiem. W oparciu o ten plan w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce dla pacjenta dotyczących produktu Rivastigmine 3M Health Care Ltd zawarto informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym odpowiednie środki ostrożności obowiązujące personel medyczny i

Pełne sprawozdanie EPAR i streszczenie planu zarządzania ryzykiem dotyczące produktu Rivastigmine 3M Health Care Ltd znajdują się na stronie internetowej Agencji pod adresem: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. W celu zy kania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Rivastigmine 3M Health Care Ltd należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę