Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabervel (irbesartan) – Oznakowanie opakowań - C09CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Nazwa lekarstwaSabervel
Kod ATCC09CA04
Substancjairbesartan
ProducentPharmathen S.A.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO ZEWNĘTRZNE

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

 

Sabervel 75 mg tabletki powlekane

 

 

 

irbesartan

 

obrotu

 

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

 

 

 

 

 

Każda tabletka zawiera 75 mg irbesartan

do

 

 

 

 

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Substancje pomocnicze: zawiera także laktozę jednowodną

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrz ulotka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na

 

 

 

 

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

 

 

 

 

28 tabletki powlekane

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 tabletki powlekane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tabletki powlekane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 tabletki powlekane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 

 

6.

 

 

 

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

 

 

 

 

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

 

 

 

Termin ważności

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki Grecja

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/12/765/001

 

 

 

 

 

 

 

obrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/12/765/002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/12/765/007

 

 

 

 

 

 

do

 

 

 

EU/1/12/765/010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

13.

NUMER SERII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr serii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na

 

 

 

 

 

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza.

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

 

 

 

 

 

Sabervel 75 mg

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH

FOLIOWYCH

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sabervel 75 mg tabletki powlekane irbesartan

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pharmathen S.A.

3.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

4. NUMER SERII

Nr serii

 

 

nego

pozwolenia

 

 

 

 

ż

 

bez

wa

 

 

 

 

 

 

 

do

obrotu

 

dopuszczenie

 

na

 

 

 

 

 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO ZEWNĘTRZNE

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

 

Sabervel 150 mg tabletki powlekane

 

 

 

irbesartan

 

obrotu

 

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

 

 

 

 

 

Każda tabletka zawiera 150 mg irbesartan

do

 

 

 

 

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Substancje pomocnicze: zawiera także laktozę jednowodną

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrz ulotka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na

 

 

 

 

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

 

 

 

 

28 tabletki powlekane

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 tabletki powlekane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tabletki powlekane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 tabletki powlekane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 

 

6.

 

 

 

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

 

 

 

 

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

 

 

 

Termin ważności

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki Grecja

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/12/765/003

 

 

 

 

 

 

 

obrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/12/765/004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/12/765/008

 

 

 

 

 

 

do

 

 

 

EU/1/12/765/011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

13.

NUMER SERII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr serii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na

 

 

 

 

 

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza.

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

 

 

 

 

 

Sabervel 150 mg

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH

FOLIOWYCH

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sabervel 150 mg tabletki powlekane irbesartan

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pharmathen S.A.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

4. NUMER SERII

Nr serii

 

 

nego

pozwolenia

 

 

 

 

ż

 

bez

wa

 

 

 

 

 

 

 

do

obrotu

 

dopuszczenie

 

na

 

 

 

 

 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO ZEWNĘTRZNE

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

 

Sabervel 300 mg tabletki powlekane

 

 

 

irbesartan

 

obrotu

 

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

 

 

 

 

 

Każda tabletka zawiera 300 mg irbesartan

do

 

 

 

 

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Substancje pomocnicze: zawiera także laktozę jednowodną

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrz ulotka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na

 

 

 

 

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

 

 

 

 

28 tabletki powlekane

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 tabletki powlekane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tabletki powlekane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 tabletki powlekane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

Podanie doustne. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 

 

6.

 

 

 

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

 

 

 

 

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

 

 

 

Termin ważności

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pharmathen S.A. 6 Dervenakion str.

15351 Pallini Attiki Grecja

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/12/765/005

 

 

 

 

 

 

 

obrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/12/765/006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/12/765/009

 

 

 

 

 

 

do

 

 

 

EU/1/12/765/012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

13.

NUMER SERII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr serii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na

 

 

 

 

 

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza.

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

 

 

 

 

 

Sabervel 300 mg

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH

FOLIOWYCH

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sabervel 300 mg tabletki powlekane irbesartan

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pharmathen S.A.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

4. NUMER SERII

Nr serii

 

 

nego

pozwolenia

 

 

 

 

ż

 

bez

wa

 

 

 

 

 

 

 

do

obrotu

 

dopuszczenie

 

na

 

 

 

 

 

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę