Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Simbrinza (brinzolamide / brimonidine tartrate) – Oznakowanie opakowań - S01EC54

Updated on site: 10-Oct-2017

Nazwa lekarstwaSimbrinza
Kod ATCS01EC54
Substancjabrinzolamide / brimonidine tartrate
ProducentNovartis Europharm Limited

INFORMACJE UMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO ZEWNĘTRZNE DLA BUTELKI 5 ml

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml krople do oczu, zawiesina

Brynzolamid + brymonidyny winian

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 ml zawiesiny zawiera 10 mg brynzolamidu i 2 mg brymonidyny winianu

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Benzalkoniowy chlorek, glikol propylenowy, karbomer 974P, kwas borowy, mannitol, sodu chlorek, tyloksapol, kwas solny i (lub) wodorotlenek sodu (do dostosowania pH) i woda oczyszczona.

W celu uzyskania dalszych informacji patrz ulotka dla pacjenta.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Krople do oczu, zawiesina 1 x 5 ml

3 x 5 ml

5.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Przed użyciem należy mocno wstrząsnąć.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie do oka

6.OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

Produkt należy wyrzucić po upływie 4 tygodni od pierwszego otwarcia butelki.

Data otwarcia:

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Wielka Brytania

12.NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/14/933/001 1 x 5 ml

EU/1/14/933/002 3 x 5 ml

13.NUMER SERII

Numer serii (Lot)

14.OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

simbrinza

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

ETYKIETA BUTELKI

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml krople do oczu

Brynzolamid + brymonidyny winian

Podanie do oka

2.SPOSÓB PODAWANIA

3.TERMIN WAŻNOŚCI

Exp

4.NUMER SERII

Lot

5.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

5 ml

6.INNE

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę