Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TachoSil (human fibrinogen / human thrombin) – Oznakowanie opakowań - B02BC30

Updated on site: 10-Oct-2017

Nazwa lekarstwaTachoSil
Kod ATCB02BC30
Substancjahuman fibrinogen / human thrombin
ProducentTakeda Austria GmbH

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO TEKTUROWE

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TachoSil, matryca z klejem do tkanek

Fibrynogen ludzki/Trombina ludzka

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda matryca zawiera na cm2

Fibrynogen ludzki 5,5 mg

Trombina ludzka 2,0 j.m.

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Kolagen koński, ryboflawina (E 101), albumina ludzka, sodu chlorek, sodu cytrynian (E 331), L-argininy chlorowodorek.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Matryca z klejem do tkanek

1 matryca o wymiarach 9,5 cm x 4,8 cm

2 matryce o wymiarach 4,8 cm x 4,8 cm

1 matryca o wymiarach 3,0 cm x 2,5 cm

5 matryc o wymiarach 3,0 cm x 2,5 cm

1 zrolowana matryca o wymiarach 4,8 cm x 4,8 cm

5.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Do stosowania na zmianę chorobową.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Użyć natychmiast po otwarciu foliowej saszetki. Nie sterylizować ponownie.

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Takeda Austria GmbH

St. Peter Strasse 25

A--4020 Linz, Austria

12.NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/04/277/001 1 matryca o wymiarach 9,5 cm x 4,8 cm

EU/1/04/277/002 2 matryce o wymiarach 4,8 cm x 4,8 cm

EU/1/04/277/003 1 matryca o wymiarach 3,0 cm x 2,5 cm

EU/1/04/277/004 5 matryc o wymiarach 3,0 cm x 2,5 cm

EU/1/04/277/005 1 zrolowana matryca o wymiarach 4,8 cm x 4,8 cm

13.NUMER SERII

Nr serii

14.OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Zaakceptowano uzasadnienie braku informacji podanej systemem Braille’a.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

SASZETKA Z FOLII ALUMINIOWEJ

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

TachoSil, matryca z klejem do tkanek

Fibrynogen ludzki/Trombina ludzka

Do stosowania na zmianę chorobową.

2.SPOSÓB PODAWANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

3.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

4.NUMER SERII

Nr serii

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK

1 matryca o wymiarach 9,5 cm x 4,8 cm

1 matryca o wymiarach 4,8 cm x 4,8 cm

1 matryca o wymiarach 3,0 cm x 2,5 cm

1 zrolowana matryca o wymiarach 4,8 cm x 4,8 cm

6.INNE

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER Z POLITEREFTALANU ETYLENU

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TachoSil

2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Takeda

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności: {MM/RRRR}

4. NUMER SERII

Nr serii

5.INNE

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę