Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Taxotere (docetaxel) – Oznakowanie opakowań - L01CD02

Updated on site: 10-Oct-2017

Nazwa lekarstwaTaxotere
Kod ATCL01CD02
Substancjadocetaxel
ProducentAventis Pharma S.A.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ

OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

PUDEŁKO/TAXOTERE 20 mg/0,5 ml

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

docetaksel

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 fiolka produktu TAXOTERE 20 mg/0,5 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

20 mg docetakselu w 0,5 ml polisorbatu 80 (40 mg/ml) Objętość napełnienia: 24,4 mg/0,61 ml

1 fiolka rozpuszczalnika do produktu TAXOTERE

13% (m/m) etanolu 95% w wodzie do wstrzykiwań Objętość napełnienia: 1,98 ml

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Fiolka z produktem TAXOTERE: polisorbat 80.

Fiolka z rozpuszczalnikiem: etanol 95% (dodatkowe informacje znajdują się w ulotce) w wodzie do wstrzykiwań.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Każdy blister produktu TAXOTERE 20 mg/0,5 ml koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji zawiera:

jedną fiolkę jednorazowego użytku z koncentratem,

jedną fiolkę jednorazowego użytku z rozpuszczalnikiem.

5.SPOSÓB I DROGA PODANIA

UWAGA: Rozcieńczenie należy wykonać całą zawartością fiolki dołączonego rozpuszczalnika. Należy zapoznać się z instrukcją przygotowania znajdującą się wewnątrz opakowania.

Podanie dożylne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6.OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

LEK CYTOTOKSYCZNY

Do podawania wyłącznie pod nadzorem lekarza doświadczonego w podawaniu produktów cytotoksycznych.

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 C lub poniżej 2 C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

10.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Fiolki jednorazowego użytku – niezużytą zawartość należy właściwie usunąć.

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Aventis Pharma S.A., 20 avenue Raymond Aron, 92165 Antony Cedex, Francja

12.NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/95/002/001

13.NUMER SERII

Nr serii:

14.OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Lek wydaje się na receptę.

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Zaakceptowano uzasadnienie braku informacji systemem Braille’a.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH

FOLIOWYCH

KONCENTRAT i ROZPUSZCZALNIK/TAXOTERE 20 mg/0,5 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

docetaksel

2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Aventis Pharma S.A.

3.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

4.NUMER SERII

Nr serii:

5.INNE

TAXOTERE koncentrat

ROZPUSZCZALNIK do produktu TAXOTERE

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

FIOLKA/TAXOTERE 20 mg/0,5 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

TAXOTERE 20 mg/0,5 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji docetaksel

podanie dożylne

2.SPOSÓB PODAWANIA

Przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę dla pacjenta.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

4. NUMER SERII

Nr serii:

5.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

0,5 ml (objętość napełnienia 0,61 ml)

6.INNE

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

FIOLKA/ROZPUSZCZALNIK DO TAXOTERE 20 mg/0,5 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

ROZPUSZCZALNIK do produktu TAXOTERE 20 mg/0,5 ml

2. SPOSÓB PODAWANIA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

4. NUMER SERII

Nr serii:

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

13% (m/m) etanolu 95% w wodzie do wstrzykiwań (dodatkowe informacje znajdują się w ulotce) 1,5 ml (objętość napełnienia 1,98 ml)

6. INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ

OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

PUDEŁKO/TAXOTERE 80 mg/2 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TAXOTERE 80 mg/2 ml koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

docetaksel

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 fiolka produktu TAXOTERE 80 mg/2 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

80 mg docetakselu w 2 ml polisorbatu 80 (40 mg/ml) Objętość napełnienia: 94,4 mg/2,36 ml

1 fiolka rozpuszczalnika do produktu TAXOTERE

13% (m/m) etanolu 95% w wodzie do wstrzykiwań Objętość napełnienia: 7,33 ml

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Fiolka z produktem TAXOTERE: polisorbat 80.

Fiolka z rozpuszczalnikiem: etanol 95% (dodatkowe informacje znajdują się w ulotce) w wodzie do wstrzykiwań.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Każdy blister produktu TAXOTERE 80 mg/2 ml koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji zawiera:

jedną fiolkę jednorazowego użytku z koncentratem,

jedną fiolkę jednorazowego użytku z rozpuszczalnikiem.

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

UWAGA: Rozcieńczenie należy wykonać całą zawartością fiolki dołączonego rozpuszczalnika. Należy zapoznać się z instrukcją przygotowania znajdującą się wewnątrz opakowania.

Podanie dożylne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

LEK CYTOTOKSYCZNY

Do podawania wyłącznie pod nadzorem lekarza doświadczonego w podawaniu produktów cytotoksycznych.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 C lub poniżej 2 C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Fiolki jednorazowego użytku – niezużytą zawartość należy właściwie usunąć.

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Aventis Pharma S.A., 20 avenue Raymond Aron, 92165 Antony Cedex, Francja

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/95/002/002

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Lek wydaje się na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Zaakceptowano uzasadnienie braku informacji systemem Braille’a.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH

FOLIOWYCH

KONCENTRAT i ROZPUSZCZALNIK/TAXOTERE 80 mg/2 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TAXOTERE 80 mg/2 ml koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

docetaksel

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Aventis Pharma S.A.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

4. NUMER SERII

Nr serii:

5. INNE

TAXOTERE koncentrat

ROZPUSZCZALNIK do produktu TAXOTERE

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

FIOLKA/TAXOTERE 80 mg/2 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

TAXOTERE 80 mg/2 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji docetaksel

podanie dożylne

2. SPOSÓB PODAWANIA

Przed zastosowaniem leku należy przeczytać ulotkę dla pacjenta.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

4. NUMER SERII

Nr serii:

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

2 ml (objętość napełnienia 2,36 ml)

6. INNE

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

FIOLKA/ROZPUSZCZALNIK DO TAXOTERE 80 mg/2 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

ROZPUSZCZALNIK do produktu TAXOTERE 80 mg/2 ml

2. SPOSÓB PODAWANIA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

4. NUMER SERII

Nr serii:

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

13% (m/m) etanolu 95% w wodzie do wstrzykiwań (dodatkowe informacje znajdują się w ulotce) 6 ml (objętość napełnienia 7,33 ml)

6. INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ

OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

PUDEŁKO/TAXOTERE 20 mg/1 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TAXOTERE 20 mg/1 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji docetaksel

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każdy ml koncentratu zawiera 20 mg docetakselu w postaci trójwodzianu.

Jedna fiolka z 1 ml koncentratu zawiera 20 mg docetakselu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: polisorbat 80, etanol bezwodny (dodatkowe informacje znajdują się w ulotce) i kwas cytrynowy.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 fiolka

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Produkt leczniczy gotowy do dodania do roztworu do infuzji.

UWAGA: Należy pobrać odpowiednią ilość koncentratu docetakselu (20 mg/ml) z fiolki i dodać bezpośrednio do roztworu do infuzji. Należy zapoznać się z instrukcją przygotowania znajdującą się wewnątrz opakowania.

Fiolka do jednorazowego użytku.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie dożylne

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W

MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

LEK CYTOTOKSYCZNY

Do podawania wyłącznie pod nadzorem lekarza doświadczonego w podawaniu produktów cytotoksycznych.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

Termin ważności w worku z płynem infuzyjnym: patrz ulotka.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Niezużytą zawartość należy właściwie usunąć, zgodnie z lokalnymi przepisami.

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Aventis Pharma S.A., 20 avenue Raymond Aron, 92165 Antony Cedex, Francja

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/95/002/003

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Lek wydaje się na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Zaakceptowano uzasadnienie braku informacji systemem Braille’a.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

NAKLEJKA NA FIOLKĘ/TAXOTERE 20 mg/1 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

TAXOTERE 20 mg/1 ml jałowy koncentrat docetaksel

Podanie dożylne

2. SPOSÓB PODAWANIA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

6. INNE

Zawiera etanol bezwodny (patrz ulotka)

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ

OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

PUDEŁKO/TAXOTERE 80 mg/4 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TAXOTERE 80 mg/4 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji docetaksel

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każdy ml koncentratu zawiera 20 mg docetakselu w postaci trójwodzianu.

Jedna fiolka z 4 ml koncentratu zawiera 80 mg docetakselu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: polisorbat 80, etanol bezwodny (dodatkowe informacje znajdują się w ulotce) i kwas cytrynowy.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 fiolka

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Produkt leczniczy gotowy do dodania do roztworu do infuzji.

UWAGA: Należy pobrać odpowiednią ilość koncentratu docetakselu (20 mg/ml) z fiolki i dodać bezpośrednio do roztworu do infuzji. Należy zapoznać się z instrukcją przygotowania znajdującą się wewnątrz opakowania.

Fiolka do jednorazowego użytku.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie dożylne

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W

MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

LEK CYTOTOKSYCZNY

Do podawania wyłącznie pod nadzorem lekarza doświadczonego w podawaniu produktów cytotoksycznych.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

Termin ważności w worku z płynem infuzyjnym: patrz ulotka.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Niezużytą zawartość należy właściwie usunąć, zgodnie z lokalnymi przepisami.

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Aventis Pharma S.A., 20 avenue Raymond Aron, 92165 Antony Cedex, Francja

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/95/002/004

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Lek wydaje się na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Zaakceptowano uzasadnienie braku informacji systeme Braille’a.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

NAKLEJKA NA FIOLKĘ/TAXOTERE 80 mg/4 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

TAXOTERE 80 mg/4 ml jałowy koncentrat docetaksel

Podanie dożylne

2. SPOSÓB PODAWANIA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

6. INNE

Zawiera etanol bezwodny (patrz ulotka)

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ

OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

PUDEŁKO/TAXOTERE 160 mg/8 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TAXOTERE 160 mg/8 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji docetaksel

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każdy ml koncentratu zawiera 20 mg docetakselu w postaci trójwodzianu.

Jedna fiolka z 8 ml koncentratu zawiera 160 mg docetakselu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: polisorbat 80, etanol bezwodny (dodatkowe informacje znajdują się w ulotce) i kwas cytrynowy.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 fiolka

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Produkt leczniczy gotowy do dodania do roztworu do infuzji.

UWAGA: Należy pobrać odpowiednią ilość koncentratu docetakselu (20 mg/ml) z fiolki i dodać bezpośrednio do roztworu do infuzji. Należy zapoznać się z instrukcją przygotowania znajdującą się wewnątrz opakowania.

Fiolka do jednorazowego użytku.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie dożylne

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W

MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

LEK CYTOTOKSYCZNY

Do podawania wyłącznie pod nadzorem lekarza doświadczonego w podawaniu produktów cytotoksycznych.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

Termin ważności w worku z płynem infuzyjnym: patrz ulotka.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Niezużytą zawartość należy właściwie usunąć, zgodnie z lokalnymi przepisami.

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Aventis Pharma S.A., 20 avenue Raymond Aron, 92165 Antony Cedex, Francja

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/95/002/005

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Lek wydaje się na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Zaakceptowano uzasadnienie braku informacji systemem Braille’a.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

NAKLEJKA NA FIOLKĘ/TAXOTERE 160 mg/8 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

TAXOTERE 160 mg/8 ml jałowy koncentrat docetaksel

Podanie dożylne

2. SPOSÓB PODAWANIA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

6. INNE

Zawiera etanol bezwodny (patrz ulotka)

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę