Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tekturna (aliskiren) - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Nazwa lekarstwaTekturna
Kod ATCC09XA02
Substancjaaliskiren
ProducentNovartis Europharm Ltd.
European Medicines Agency

lekkim posiłkiem; wraz z preparatem nie należy spożywać soku grejpfrutowego. U pacjentów, których ciśnienie tętnicze nie j st odpowiednio kontrolowane, dawkę preparatu Tekturna można zwiększyć do 300 mg raz na dobę. Nie zaleca się stosowania preparatu Tekturna u pacjentów poniżej 18. roku życia

Jak działa preparat Tekturna?

bez ze wzglleczniczyędu na brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności leku w tej grupie wiekowej.

Substancja czynna preparatu Tekturna, aliskiren, jest inhibitorem reniny. Aliskiren blokuje aktywność enzymu ludzkiego o nazwie renina, który uczestniczy w wytwarzaniu w organizmie substancji

okreś an j jako angiotensyna I. Angiotensyna I jest przekształcana w hormon - angiotensynę II, który Produktjest silnym lekiem obkurczającym naczynia krwionośne. Zablokowanie wytwarzania angiotensyny I powoduje spadek poziomu zarówno angiotensyny I, jak i angiotensyny II. Prowadzi to do rozkurczu

(poszerzenia) naczyń krwionośnych, dzięki czemu ciśnienie krwi obniża się. Może to zmniejszyć ryzyko związane z wysokim ciśnieniem tętniczym, jak wystapienie udaru.

Jak badano preparat Tekturna?

Zanim rozpoczęto badania na ludziach, działanie preparatu Tekturna zbadano w modelach eksperymentalnych.

Preparat Tekturna oceniano w 14 badaniach głównych z udziałem 10 000 pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. W trzynastu z badań uczestniczyli pacjenci z łagodnym lub umiarkowanym nadciśnieniem, a w jednym badaniu – pacjenci z wysokim nadciśnieniem. W pięciu badaniach

porównawcze w obniżaniu ciśnienia tętniczego. Gdy wyniki pięciu badań, w których porów ywano preparat Tekturna w monoterapii z placebo, oceniano łącznie, u pacjentów w wieku poniż j 65 lat zaobserwowano średni spadek rozkurczowego ciśnienia tętniczego o 9,0 mmHg po ośmiu tygodniach przyjmowania 150 mg preparatu Tekturna, ze średniego poziomu 99,4 mmHg pr y rozpoczęciu badania. U pacjentów otrzymujących placebo zaobserwowano spadek o 5,8 mmHg z poziomu 99,3 mmHg.

Większy spadek odnotowano u pacjentów w wieku 65 lat i starszych, a także u osób otrzymujących

Badania wykazały także, że preparat Tekturna przyjmowa y w skojarzeniu z innymi lekami (w szczególności z hydrochlorotiazydem) może powodować dodatkowy spadek ciśnienia tętniczego w porównaniu ze spadkiem powodowanym przez stos wanie tych samych leków bez preparatu Tekturna.

Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem preparatu Tekturna?

Najczęstszym działaniem niepożądanym związanym ze stosowaniem preparatu Tekturna

miesiącach ciąży oraz u kobiet planujących zajść w ciążę. Preparatu Tekturna nie należy także stosować wraz z cyklosporyną (lek zmniejszający aktywność systemu odpornościowego), chinidyną

(stosowana w leczeniu zaburzeń rytmu serca) lub werapamilem (stosowany w leczeniu problemów z czynnoleczniczyścią serca).

Na jakiej podstawie zatwierdzono preparat Tekturna?

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) uznał, że korzyści płynące ze stosowania preparatu Tekturna przewyższają ryzyko związane z leczeniem nadciśnienia pierwotnego.

Komitet zalecił przyznanie pozwolenia na dopuszczenie preparatu Tekturna do obrotu.

ProduktInne informacje dotyczące preparatu Tekturna:

W dniu 22 sierpnia 2007 r. Komisja Europejska przyznała firmie Novartis Europharm Limited pozwolenie na dopuszczenie preparatu Tekturna do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące preparatu Tekturna znajduje się tutaj.

Data ostatniej aktualizacji: 04-2009.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę