Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valtropin (somatropin) – Oznakowanie opakowań - H01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Nazwa lekarstwaValtropin
Kod ATCH01AC01
Substancjasomatropin
ProducentBioPartners GmbH

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

KARTONIK

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

 

 

Valtropin 5 mg/1,5 ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

 

obrotu

 

 

 

 

 

somatropina

 

 

 

 

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

1 fiolka z proszkiem zawiera 5 mg (15 j.m.) somatropiny (3,33 mg/ml somatropiny po odtworzeniu w 1,5 ml rozpuszczalnika).

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

 

Proszek: glicyna, mannitol, sodu fosforan jednozasadowy, sodu fosforan wuzasadowy.

 

Regulatory pH: sodu wodorotlenek i kwas solny.

 

Rozpuszczalnik: metakrezol (więcej informacji znajduje się ulotce)na i woda do wstrzykiwań.

 

1 ampułko-strzykawka z 1,5 ml rozpuszczalnikapozwolenia

 

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

 

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztw ru do wstrzykiwań

 

1 fiolka z 5 mg proszku

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

ż

 

SPOSÓB I DROGA (DROGI)negoPODANIA

 

 

 

 

wa

 

Aby uzyskać informacje na temat odtwarzania i sposobu użycia, należy zapoznać się z treścią ulotki.

 

Podanie podskórne

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

leczniczy

 

 

 

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

 

Lek prz howywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

 

 

 

Produkt

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin ważności

Po odtworzeniu w dostarczonym rozpuszczalniku: lek można przechowywać przez 21 dni w lodówce. Po odtworzeniu w wodzie do wstrzykiwań: lek należy użyć natychmiast.

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

 

10.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

 

 

 

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

 

 

 

WŁAŚCIWE

 

 

 

 

 

 

obrotu

 

 

 

 

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

do

 

 

 

BioPartners GmbH, Kaiserpassage 11, D-72764 Reutlingen, Niemcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMER (NUMERY) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

 

 

EU/1/06/335/001

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMER SERII

 

 

 

na

 

 

 

 

Nr serii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

 

 

 

Lek wydawany na receptę.

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACJA PODANA BRAJLEM

 

 

 

 

 

 

 

 

wa

 

 

 

 

 

 

 

Valtropin 5 mg/1,5 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

bez

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

FIOLKA Z PROSZKIEM

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA (DROGI) PODANIA

 

Valtropin 5 mg/1,5 ml proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

 

obrotu

 

somatropina

 

 

 

 

 

 

 

 

Podanie podskórne

 

 

 

 

 

 

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin ważności

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

2.

SPOSÓB PODAWANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 

 

 

 

 

 

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na

 

 

 

 

 

4.

NUMER SERII

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr serii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

 

 

 

 

JEDNOSTEK

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 mg (15 j.m.)

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

INNE

 

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

 

 

 

 

 

 

Produkt

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

AMPUŁKO-STRZYKAWKA Z ROZPUSZCZALNIKIEM

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA (DROGI) PODANIA

 

Rozpuszczalnik do Valtropin

 

 

 

 

 

 

obrotu

 

Podanie podskórne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do

 

2.

SPOSÓB PODAWANIA

 

 

 

 

 

 

 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin ważności

 

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na

 

 

 

 

4.

NUMER SERII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr serii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

 

 

 

 

JEDNOSTEK

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

1,5 ml (woda do wstrzykiwań z metakr zolem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

6.

INNE

 

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę