Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vfend (voriconazole) – Oznakowanie opakowań - J02AC03

Updated on site: 10-Oct-2017

Nazwa lekarstwaVfend
Kod ATCJ02AC03
Substancjavoriconazole
ProducentPfizer Limited

Treść artykułu

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Karton (blistry) dla tabletek powlekanych 50 mg –2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 tabletek

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

VFEND 50 mg tabletki powlekane

Worykonazol

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka zawiera 50 mg worykonazolu.

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera laktozę jednowodną. Więcej informacji znajduje się w ulotce.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

2 tabletki powlekane

10 tabletek powlekanych

14 tabletek powlekanych

20 tabletek powlekanych

28 tabletek powlekanych

30 tabletek powlekanych

50 tabletek powlekanych

56 tabletek powlekanych

100 tabletek powlekanych

5.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne

Opakowanie zabezpieczone.

Nie używać, gdy opakowanie jest uszkodzone.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

12.NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/I/02/212/001 2 tabletki powlekane

EU/I/02/212/002 10 tabletek powlekanych

EU/I/02/212/003 14 tabletek powlekanych

EU/I/02/212/004 20 tabletek powlekanych

EU/I/02/212/005 28 tabletek powlekanych

EU/I/02/212/006 30 tabletek powlekanych

EU/I/02/212/007 50 tabletek powlekanych

EU/I/02/212/008 56 tabletek powlekanych

EU/I/02/212/009 100 tabletek powlekanych

13.NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14.KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

VFEND 50 mg

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister tabletki powlekane 50 mg – (wszystkie opakowania)

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

VFEND 50 mg tabletki powlekane

Worykonazol

2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Ltd (logo)

3.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4.NUMER SERII

Lot:

5.INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Karton (butelka) oraz etykieta (butelka) dla tabletek powlekanych 50 mg – 2, 30, 100 tabletek

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

VFEND 50 mg tabletki powlekane

Worykonazol

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka zawiera 50 mg worykonazolu.

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera laktozę jednowodną. Więcej informacji znajduje się w ulotce

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

2 tabletki powlekane

30 tabletek powlekanych

100 tabletek powlekanych

5.SPOSÓB I DROGA PODAWANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

12.NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/I/02/212/010 2 tabletki powlekane

EU/I/02/212/011 30 tabletek powlekanych

EU/I/02/212/012 100 tabletek powlekanych

13.NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14.KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

VFEND 50 mg

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Karton (blistry) dla tabletek powlekanych 200 mg – 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 tabletek

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

VFEND 200 mg tabletki powlekane

Worykonazol

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka zawiera 200 mg worykonazolu.

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera laktozę jednowodną. Więcej informacji znajduje się w ulotce.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

2 tabletki powlekane

10 tabletek powlekanych

14 tabletek powlekanych

20 tabletek powlekanych

28 tabletek powlekanych

30 tabletek powlekanych

50 tabletek powlekanych

56 tabletek powlekanych

100 tabletek powlekanych

5.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne

Opakowanie zabezpieczone.

Nie używać, gdy opakowanie jest uszkodzone.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

12.NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/I/02/212/013 2 tabletki powlekane

EU/I/02/212/014 10 tabletek powlekanych

EU/I/02/212/015 14 tabletek powlekanych

EU/I/02/212/016 20 tabletek powlekanych

EU/I/02/212/017 28 tabletek powlekanych

EU/I/02/212/018 30 tabletek powlekanych

EU/I/02/212/019 50 tabletek powlekanych

EU/I/02/212/020 56 tabletek powlekanych

EU/I/02/212/021 100 tabletek powlekanych

13.NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14.KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

VFEND 200 mg

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister tabletki powlekane 200 mg – (wszystkie opakowania)

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

VFEND 200 mg tabletki powlekane

Worykonazol

2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Ltd (logo)

3.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4.NUMER SERII

Lot:

5.INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Karton (butelka) i etykieta (butelka) dla tabletek powlekanych 200 mg – 2, 30, 100 tabletek

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

VFEND 200 mg tabletki powlekane

Worykonazol

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka zawiera 200 mg worykonazolu.

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera laktozę jednowodną. Więcej informacji znajduje się w ulotce.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

2 tabletki powlekane

30 tabletek powlekanych

100 tabletek powlekanych

5.SPOSÓB I DROGA PODAWANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

12.NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/I/02/212/022 2 tabletki powlekane

EU/I/02/212/023 30 tabletek powlekanych

EU/I/02/212/024 100 tabletek powlekanych

13.NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14.KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

VFEND 200 mg

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Karton

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

VFEND 200 mg proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Worykonazol

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda fiolka zawiera 200 mg worykonazolu.

Po rozpuszczeniu 1 ml roztworu zawiera 10 mg worykonazolu

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancja pomocnicza: sól sodowa eteru sulfobutylowego beta-cyklodekstryny.Więcej informacji znajduje się w ulotce.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji 1 fiolka

5.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przed zastosowaniem należy rozpuścić i rozcieńczyć.

Wyłącznie do podawania dożylnego.

Lek nie jest przeznaczony do szybkiego wstrzyknięcia dożylnego (bolus).

Fiolka jednorazowego użycia.

Wstrzykiwać z maksymalną szybkością 3 mg/kg mc. na godzinę.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

Po rozpuszczeniu przechowywać do 24 godzin w temperaturze 2°C - 8°C

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

12.NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/I/02/212/025

13.NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14.KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA BRAJLEM

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Karton

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

VFEND 200 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji Worykonazol

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Fiolka zawiera 200 mg worykonazolu.

Po rozpuszczeniu 1 ml roztworu zawiera 10 mg worykonazolu.

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

50 ml worek infuzyjny zawiera 0,9% roztwór chlorku sodu.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

Każde opakowanie zawiera:

1 fiolkę VFEND proszek do sporządzania roztworu do infuzji (fiolka jednorazowego użytku) 1 worek infuzyjny w osłonce

1 łącznik fiolki

1 strzykawkę

5.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przed zastosowaniem należy rozpuścić i rozcieńczyć.

Podanie dożylne.

Nie podawać w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolus).

Nie stosować z innymi produktami.

Wstrzykiwać z maksymalną szybkością 3 mg/kg mc. na godzinę.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

Po rozpuszczeniu przechowywać do 24 godzin w temperaturze 2°C - 8°C.

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

12.NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/I/02/212/027

13.NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14.KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

Instrukcja użycia – należy zapoznać się z piktogramami ilustrującymi przygotowanie produktu do użycia.

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Naklejka na fiolce

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

VFEND 200 mg proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Worykonazol

Podanie dożylne

2.SPOSÓB PODAWANIA

Przed zastosowaniem należy rozpuścić i rozcieńczyć – patrz ulotka.

Podawać w infuzji dożylnej z maksymalną szybkością 3 mg/kg mc. na godzinę.

3.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4.NUMER SERII

Lot:

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK

200 mg (10 mg/ml)

6.INNE

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Osłonka worka infuzyjnego

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Rozpuszczalnik dla VFEND proszek do sporządzania roztworu do infuzji 0,9% roztwór chlorku sodu w wodzie do wstrzykiwań

Podanie dożylne

2.SPOSÓB PODAWANIA

Nie podawać w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolus).

3.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4.NUMER SERII

Lot:

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK

50 ml

6.INNE

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Karton

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

VFEND 40 mg/ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Worykonazol

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 ml rozpuszczonej zawiesiny zawiera 40 mg worykonazolu.

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera sacharozę. Więcej informacji znajduje się w ulotce.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 1 butelka 45 g

Plastikowa miarka (do odmierzania 23 ml), 5 ml strzykawka doustna i dozownik do butelki

5.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Podanie doustne po rozpuszczeniu.

Przed użyciem wstrząsać butelką przez około 10 sekund.

Do odmierzenia właściwej dawki stosować strzykawkę dołączoną do opakowania.

Instrukcje dotyczące rozpuszczania:

Uderzyć butelkę, aby proszek zsunął się na jej dno

Dodać 46 ml wody i mocno wstrząsać przez około 1 minutę

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

Nieużytą cześć zawiesiny należy zniszczyć 14 dni po rozpuszczeniu.

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Proszek: przed rozpuszczeniem przechowywać w lodówce .

Przygotowana zawiesina:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie chłodzić, nie zamrażać.

Lek przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

12.NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/02/212/026

13.NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14.KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

VFEND 40 mg/ml

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Butelka

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

VFEND 40 mg/ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Worykonazol

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 ml rozpuszczonej zawiesiny zawiera 40 mg worykonazolu.

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera sacharozę. Więcej informacji znajduje się w ulotce.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 45 g

5.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. Podanie doustne po rozpuszczeniu.

Przed użyciem wstrząsać butelką przez około 10 sekund.

Do odmierzenia właściwej dawki stosować strzykawkę dołączoną do opakowania.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

Nieużytą cześć zawiesiny należy zniszczyć 14 dni po rozpuszczeniu.

Termin ważności rozpuszczonej zawiesiny wynosi:

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Proszek: przed rozpuszczeniem przechowywać w lodówce.

Przygotowana zawiesina:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie chłodzić, nie zamrażać.

Lek przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

12.NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/I/02/212/026

13.NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14.KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

[zaakceptowano uzasadnienie o nie umieszczaniu Braille]

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę