Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vizarsin (sildenafil) – Oznakowanie opakowań - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Nazwa lekarstwaVizarsin
Kod ATCG04BE03
Substancjasildenafil
ProducentKrka, d.d., Novo mesto

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vizarsin 25 mg tabletki powlekane

Syldenafil

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu.

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera laktozę.

Dodatkowe informacje - patrz ulotka dla pacjenta.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 tabletka powlekana

4 x 1 tabletka powlekana

8 x 1 tabletka powlekana

12 x 1 tabletka powlekana

5.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.

6.OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1 tabletka powlekana: EU/1/09/551/001

4 x 1 tabletka powlekana: EU/1/09/551/002

8 x 1 tabletka powlekana: EU/1/09/551/003

12 x 1 tabletka powlekana: EU/1/09/551/004

13. NUMER SERII

Lot:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Vizarsin 25 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vizarsin 25 mg tabletki powlekane

Syldenafil

2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA

3.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4.NUMER SERII

Lot:

5.INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vizarsin 50 mg tabletki powlekane

Syldenafil

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera laktozę.

Dodatkowe informacje - patrz ulotka dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 tabletka powlekana

4 x 1 tabletka powlekana

8 x 1 tabletka powlekana

12 x 1 tabletka powlekana

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1 tabletka powlekana: EU/1/09/551/005

4 x 1 tabletka powlekana: EU/1/09/551/006

8 x 1 tabletka powlekana: EU/1/09/551/007

12 x 1 tabletka powlekana: EU/1/09/551/008

13. NUMER SERII

Lot:

14.OGÓLNĄ KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BARILLE’A

Vizarsin 50 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vizarsin 50 mg tabletki powlekane

Syldenafil

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vizarsin 100 mg tabletki powlekane

Syldenafil

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg syldenafilu w postaci syldenafilu cytrynianu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera laktozę.

Dodatkowe informacje - patrz ulotka dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 tabletka powlekana

4 x 1 tabletka powlekana

8 x 1 tabletka powlekana

12 x 1 tabletka powlekana

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1 tabletkę powlekaną: EU/1/09/551/009

4 x 1 tabletek powlekanych: EU/1/09/551/010

8 x 1 tabletek powlekanych: EU/1/09/551/011

12 x 1 tabletek powlekanych: EU/1/09/551/012

13. NUMER SERII

Lot:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Vizarsin 100 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vizarsin 100 mg tabletki powlekane

Syldenafil

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO TEKTUROWE (opakowania jedno- i dwujęzyczne)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vizarsin 25 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Syldenafil

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 25 mg syldenafilu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera aspartam (E 951) i olejek z mięty pieprzowej (sorbitol (E 420)).

Dodatkowe informacje - patrz ulotka dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

2 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

4 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

8 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

12 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne. Tabletka rozpuści się w jamie ustnej.

dla 1 tabletki w blistrze:

 

 

 

U

I/t

 

 

1t1àI

.

 

 

I

 

 

[çJL

 

 

dla 4 tabletek w blistrze:

 

 

 

I

1.Uchwycić brzeg blistra i oddzielić jeden kwadrat blistra, delikatnie odrywając go w miejscu perforacji.

2.Pociągnąć zaznaczony brzeg folii i całkowicie ją oderwać.

3.Wytrząsnąć tabletkę na dłoń.

4.Umieścić tabletkę na języku zaraz po wyjęciu jej z opakowania.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/013

2 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/014 4 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/015 8 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/016 12 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/017

13. NUMER SERII

Lot:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Vizarsin 25 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

17.NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18.NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER (opakowania jedno- i dwujęzyczne)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vizarsin 25 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Syldenafil

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

1.ZGIĄĆ I ODERWAĆ.

2.ZEDRZEĆ.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO TEKTUROWE (opakowania jedno- i dwujęzyczne)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vizarsin 50 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Syldenafil

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 50 mg syldenafilu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera aspartam (E 951) i olejek z mięty pieprzowej (sorbitol (E 420)).

Dodatkowe informacje - patrz ulotka dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

2 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

4 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

8 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

12 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

24 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne. Tabletka rozpuści się w jamie ustnej.

dla 1 tabletki w blistrze:

dla 4 tabletek w blistrze:

 

 

I\/ I

I

gç'c I'

I

 

 

 

1.Uchwycić brzeg blistra i oddzielić jeden kwadrat blistra, delikatnie odrywając go w miejscu perforacji.

2.Pociągnąć zaznaczony brzeg folii i całkowicie ją oderwać.

3.Wytrząsnąć tabletkę na dłoń.

4.Umieścić tabletkę na języku zaraz po wyjęciu jej z opakowania.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/018

2 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/019 4 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/020 8 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/021 12 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/022 24 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/028

13. NUMER SERII

Lot:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Vizarsin 50 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER (opakowania jedno- i dwujęzyczne)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vizarsin 50 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Syldenafil

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

1.ZGIĄĆ I ODERWAĆ.

2.ZEDRZEĆ.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO TEKTUROWE (opakowania jedno- i dwujęzyczne)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vizarsin 100 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Syldenafil

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 100 mg syldenafilu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera aspartam (E 951) i olejek z mięty pieprzowej (sorbitol (E 420)).

Dodatkowe informacje - patrz ulotka dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

2 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

4 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

8 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

12 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

24 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne. Tabletka rozpuści się w jamie ustnej.

dla 1 tabletki w blistrze:

dla 4 tabletek w blistrze:

 

 

I\/ I

I

gç'c I'

I

 

 

 

1.Uchwycić brzeg blistra i oddzielić jeden kwadrat blistra, delikatnie odrywając go w miejscu perforacji.

2.Pociągnąć zaznaczony brzeg folii i całkowicie ją oderwać.

3.Wytrząsnąć tabletkę na dłoń.

4.Umieścić tabletkę na języku zaraz po wyjęciu jej z opakowania.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/023

2 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/024 4 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/025 8 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/026 12 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/027 24 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/029

13. NUMER SERII

Lot:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Vizarsin 100 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER (opakowania jedno- i dwujęzyczne)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vizarsin 100 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Syldenafil

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

1.ZGIĄĆ I ODERWAĆ.

2.ZEDRZEĆ.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO TEKTUROWE (opakowania trójęzyczne)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vizarsin 25 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Syldenafil

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 25 mg syldenafilu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera aspartam (E 951) i olejek z mięty pieprzowej (sorbitol (E 420)).

Dodatkowe informacje - patrz ulotka dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

2 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

4 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

8 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

12 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

dla 1 tabletki w blistrze: INLf\/I dla 4 tabletek w blistrze:

(N

1.Uchwycić brzeg blistra i oddzielić jeden kwadrat blistra, delikatnie odrywając go w miejscu perforacji.

2.Pociągnąć zaznaczony brzeg folii i całkowicie ją oderwać.

3.Wytrząsnąć tabletkę na dłoń i umieścić ją na języku.

4.Rozpuścić tabletkę w ustach.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

12.NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/013

2 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/014 4 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/015 8 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/016 12 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/017

13.NUMER SERII

Lot:

14.OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Vizarsin 25 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER (opakowania trójęzyczne)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vizarsin 25 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Syldenafil

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

1.Oderwać

2.Zedrzeć

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO TEKTUROWE (opakowania trójęzyczne)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vizarsin 50 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Syldenafil

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 50 mg syldenafilu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera aspartam (E 951) i olejek z mięty pieprzowej (sorbitol (E 420)).

Dodatkowe informacje - patrz ulotka dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

2 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

4 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

8 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

12 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

24 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

 

 

 

 

 

 

U

dla 1 tabletki w blistrze:

 

I/t

 

 

1t1àI

.

 

 

I

 

 

[çJL

 

 

dla 4 tabletek w blistrze:

 

 

 

I

1.Uchwycić brzeg blistra i oddzielić jeden kwadrat blistra, delikatnie odrywając go w miejscu perforacji.

2.Pociągnąć zaznaczony brzeg folii i całkowicie ją oderwać.

3.Wytrząsnąć tabletkę na dłoń i umieścić ją na języku.

4.Rozpuścić tabletkę w ustach.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/018

2 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/019 4 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/020 8 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/021 12 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/022 24 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/028

13. NUMER SERII

Lot:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Vizarsin 50 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER (opakowania trójęzyczne)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vizarsin 50 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Syldenafil

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

1.Oderwać

2.Zedrzeć

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO TEKTUROWE (opakowania trójęzyczne)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vizarsin 100 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Syldenafil

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 100 mg syldenafilu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera aspartam (E 951) i olejek z mięty pieprzowej (sorbitol (E 420)).

Dodatkowe informacje - patrz ulotka dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

2 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

4 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

8 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

12 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

24 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

 

 

 

 

 

 

U

dla 1 tabletki w blistrze:

 

I/t

 

 

1t1àI

.

 

 

I

 

 

[çJL

 

 

dla 4 tabletek w blistrze:

 

 

 

I

1.Uchwycić brzeg blistra i oddzielić jeden kwadrat blistra, delikatnie odrywając go w miejscu perforacji.

2.Pociągnąć zaznaczony brzeg folii i całkowicie ją oderwać.

3.Wytrząsnąć tabletkę na dłoń i umieścić ją na języku.

4.Rozpuścić tabletkę w ustach.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/023

2 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/024 4 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/025 8 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/026 12 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/027 24 x 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej: EU/1/09/551/029

13. NUMER SERII

Lot:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Vizarsin 100 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER (opakowania trójęzyczne)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vizarsin 100 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Syldenafil

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

1.Oderwać

2.Zedrzeć

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę