Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xydalba (dalbavancin hcl) – Oznakowanie opakowań - J01XA04

Updated on site: 11-Oct-2017

Nazwa lekarstwaXydalba
Kod ATCJ01XA04
Substancjadalbavancin hcl
ProducentAllergan Pharmaceuticals International Ltd

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Karton

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Xydalba 500 mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Dalbawancyna

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)

Każda fiolka zawiera 500 mg dalbawancyny w postaci dalbawancyny chlorowodorku.

Po odtworzeniu każdy ml zawiera 20 mg dalbawancyny.

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Mannitol (E421), laktoza jednowodna,

sodu wodorotlenek i (lub) kwas solny (do ustalenia pH).

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

1 fiolka

5.SPOSÓB I DROGA PODAWANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie dożylne po odtworzeniu i rozcieńczeniu.

Do jednorazowego użycia

6.OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Allergan Pharmaceuticals International Ltd.,

Clonshaugh Industrial Estate, Coolock,

Dublin 17,

Irlandia

12.NUMER(Y) POZWOLENIA DOPUSZCZENIA DO OBROTU

EU/1/14/986/001

13.NUMER SERII

Seria

14.OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJE PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Zaakceptowano uzasadnienie związane z brakiem informacji w języku Braille'a

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Etykieta na fiolce

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA (DROGI) PODANIA

Xydalba 500 mg proszek do sporządzania koncentratu

Dalbawancyna

podanie dożylne po odtworzeniu i rozcieńczeniu

2.SPOSÓB PODAWANIA

3.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4.NUMER SERII

Seria

5.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

JEDNOSTEK

6.INNE

Allergan Pharmaceuticals International Ltd.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę