Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zomarist (vildagliptin / metformin hydrochloride) – Oznakowanie opakowań - A10BD08

Updated on site: 11-Oct-2017

Nazwa lekarstwaZomarist
Kod ATCA10BD08
Substancjavildagliptin / metformin hydrochloride
ProducentNovartis Europharm Limited

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO SKŁADANE DLA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zomarist 50 mg/850 mg tabletki powlekane wildagliptyna/metforminy chlorowodorek

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletka zawiera 50 mg wildagliptyny i 850 mg metforminy chlorowodorku (co odpowiada 660 mg metforminy).

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka powlekana

10 tabletek powlekanych

30 tabletek powlekanych

60 tabletek powlekanych

120 tabletek powlekanych

180 tabletek powlekanych

360 tabletek powlekanych

5.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne

6.OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu (blister) w celu ochrony przed wilgocią.

10.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Wielka Brytania

12.NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/08/483/001

10 tabletek powlekanych (PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

 

EU/1/08/483/002

30 tabletek powlekanych

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

 

EU/1/08/483/003

60 tabletek powlekanych

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

 

EU/1/08/483/004

120 tabletek powlekanych

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/005

180 tabletek powlekanych

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/006

360 tabletek powlekanych (PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/019

tabletek powlekanych (PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

EU/1/08/483/020

tabletek powlekanych (PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

EU/1/08/483/021

tabletek powlekanych (PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

EU/1/08/483/022

tabletek powlekanych

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

 

EU/1/08/483/023

tabletek powlekanych

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/024

tabletek powlekanych (PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. NUMER SERII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr serii (Lot)

 

 

 

 

 

 

 

 

14.OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Zomarist 50 mg/850 mg

17.NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18.NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTRY

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zomarist 50 mg/850 mg tabletki powlekane wildagliptyna/metforminy chlorowodorek

2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Novartis Europharm Limited

3.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4.NUMER SERII

Lot

5.INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

KARTONOWE PUDEŁKO POŚREDNIE DLA OPAKOWAŃ ZBIORCZYCH (BEZ BLUE

BOX)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zomarist 50 mg/850 mg tabletki powlekane wildagliptyna/metforminy chlorowodorek

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletka zawiera 50 mg wildagliptyny i 850 mg metforminy chlorowodorku (co odpowiada 660 mg metforminy).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka powlekana

60 tabletek powlekanych. Część opakowania zbiorczego. Nie należy sprzedawać osobno.

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu (blister) w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Wielka Brytania

12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/08/483/013

120 tabletek powlekanych (PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/014

180 tabletek powlekanych

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/015

360 tabletek powlekanych

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/031

tabletek powlekanych

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/032

tabletek powlekanych

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/033

tabletek powlekanych (PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

 

 

 

13. NUMER SERII

 

 

 

 

Nr serii (Lot)

 

 

 

 

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Zomarist 50 mg/850 mg

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

ZEWNĘTRZNE PUDEŁKO KARTONOWE DLA OPAKOWAŃ ZBIORCZYCH (ZAWIERAJĄCE BLUE BOX)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zomarist 50 mg/850 mg tabletki powlekane wildagliptyna/metforminy chlorowodorek

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletka zawiera 50 mg wildagliptyny i 850 mg metforminy chlorowodorku (co odpowiada 660 mg metforminy).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka powlekana

Opakowanie zbiorcze: 120 (2 opakowania po 60) tabletek powlekanych.

Opakowanie zbiorcze: 180 (3 opakowania po 60) tabletek powlekanych.

Opakowanie zbiorcze: 360 (6 opakowań po 60) tabletek powlekanych.

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu (blister) w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Wielka Brytania

12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/08/483/013

120 tabletek powlekanych (PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/014

180 tabletek powlekanych

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/015

360 tabletek powlekanych

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/031

tabletek powlekanych

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/032

tabletek powlekanych

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/033

tabletek powlekanych (PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

 

 

 

13. NUMER SERII

 

 

 

 

Nr serii (Lot)

 

 

 

 

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Zomarist 50 mg/850 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH PUDEŁKO SKŁADANE DLA OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zomarist 50 mg/1000 mg tabletki powlekane wildagliptyna/metforminy chlorowodorek

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletka zawiera 50 mg wildagliptyny i 1000 mg metforminy chlorowodorku (co odpowiada 780 mg metforminy).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka powlekana

10 tabletek powlekanych

30 tabletek powlekanych

60 tabletek powlekanych

120 tabletek powlekanych

180 tabletek powlekanych

360 tabletek powlekanych

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu (blister) w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Wielka Brytania

12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/08/483/007

10 tabletek powlekanych (PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

 

EU/1/08/483/008

30 tabletek powlekanych

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

 

EU/1/08/483/009

60 tabletek powlekanych

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

 

EU/1/08/483/010

120 tabletek powlekanych

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/011

180 tabletek powlekanych

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/012

360 tabletek powlekanych (PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/025

tabletek powlekanych

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

EU/1/08/483/026

tabletek powlekanych

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

EU/1/08/483/027

tabletek powlekanych (PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

EU/1/08/483/028

tabletek powlekanych

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

 

EU/1/08/483/029

tabletek powlekanych

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/030

tabletek powlekanych (PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. NUMER SERII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr serii (Lot)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Zomarist 50 mg/1000 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTRY

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zomarist 50 mg/1000 mg tabletki powlekane wildagliptyna/metforminy chlorowodorek

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Novartis Europharm Limited

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

KARTONOWE PUDEŁKO POŚREDNIE DLA OPAKOWAŃ ZBIORCZYCH (BEZ BLUE

BOX)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zomarist 50 mg/1000 mg tabletki powlekane wildagliptyna/metforminy chlorowodorek

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletka zawiera 50 mg wildagliptyny i 1000 mg metforminy chlorowodorku (co odpowiada 780 mg metforminy).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka powlekana

60 tabletek powlekanych. Część opakowania zbiorczego. Nie należy sprzedawać osobno.

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu (blister) w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Wielka Brytania

12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/08/483/016

120 tabletek powlekanych (PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/017

180 tabletek powlekanych

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/018

360 tabletek powlekanych

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/034

tabletek powlekanych

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/035

tabletek powlekanych

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/036

tabletek powlekanych (PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

 

 

 

13. NUMER SERII

 

 

 

 

Nr serii (Lot)

 

 

 

 

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Zomarist 50 mg/1000 mg

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

ZEWNĘTRZNE PUDEŁKO KARTONOWE DLA OPAKOWAŃ ZBIORCZYCH (ZAWIERAJĄCE BLUE BOX)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zomarist 50 mg/1000 mg tabletki powlekane wildagliptyna/metforminy chlorowodorek

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletka zawiera 50 mg wildagliptyny i 1000 mg metforminy chlorowodorku (co odpowiada 780 mg metforminy).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka powlekana

Opakowanie zbiorcze: 120 (2 opakowania po 60) tabletek powlekanych.

Opakowanie zbiorcze: 180 (3 opakowania po 60) tabletek powlekanych.

Opakowanie zbiorcze: 360 (6 opakowań po 60) tabletek powlekanych.

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu (blister) w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Wielka Brytania

12. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/08/483/016

120 tabletek powlekanych (PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/017

180 tabletek powlekanych

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/018

360 tabletek powlekanych

(PA/Alu/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/034

tabletek powlekanych

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/035

tabletek powlekanych

(PCTFE/PVC/Alu)

 

 

EU/1/08/483/036

tabletek powlekanych (PCTFE/PVC/Alu)

 

 

 

 

 

 

 

13. NUMER SERII

 

 

 

 

 

Nr serii (Lot)

 

 

 

 

 

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Zomarist 50 mg/1000 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę