Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Accofil (filgrastim) – Etichetare - L03AA02

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiAccofil
Cod ATCL03AA02
Substanţăfilgrastim
ProducătorAccord Healthcare Ltd

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Accofil 30 MU/0,5 ml soluţie injectabilă/perfuzabilă filgrastim

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare seringă preumplută în 0,5 ml conţine 30 MU de filgrastim (0,6 mg/ml).

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Acid acetic, hidroxid de sodiu, sorbitol (E420), polisorbat 80 şi apă pentru preparate injectabile.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

1 seringă preumplută (0,5 ml) + 1 tampon impregnat cu alcool

“5 seringi preumplute (0,5 ml) + 5 tampoane impregnate cu alcool” “3 seringi preumplute (0,5 ml) + 3 tampoane impregnate cu alcool” “10 seringi preumplute (0,5 ml) + 10 tampoane impregnate cu alcool”

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

De unică folosinţă.

Administrare subcutanată sau intravenoasă.

A nu se agita.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP:

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider. A nu se congela.

A se păstra seringa în cutie, pentru a fi protejată de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/14/946/001 - 1 seringă preumplută

EU/1/14/946/002 - 5 seringi preumplute

EU/1/14/946/006 - 3 seringi preumplute

EU/1/14/946/009 - 10 seringi preumplute

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Accofil 30 MU/0,5 ml

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie exterioară – Seringă preumplută cu dispozitiv de siguranţă pentru ac

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Accofil 30 MU/0,5 ml ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă filgrastim

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare seringă de 0,5 ml conţine 30 MU de filgrastim (0,6 mg/ml).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Acid acetic, hidroxid de sodiu, sorbitol (E 420), polisorbat 80 şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

1 seringă preumplută (0,5 ml) + 1 tampon impregnat cu alcool

“3 seringi preumplute (0,5 ml) + 3 tampoane impregnate cu alcool” “5 seringi preumplute (0,5 ml) + 5 tampoane impregnate cu alcool” “10 seringi preumplute (0,5 ml) + 10 tampoane impregnate cu alcool” “7 seringi preumplute (0,5 ml) + 7 tampoane impregnate cu alcool”

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

De unică folosinţă.

Administrare subcutanată sau intravenoasă.

A nu se agita.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider. A nu se congela.

A se păstra seringa în cutie, pentru a fi protejată de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/14/946/005 – 1 seringă preumplută cu apărătoare de siguranţă pentru ac EU/1/14/946/008 – 5 seringi preumplute cu apărătoare de siguranţă pentru ac EU/1/14/946/007 – 3 seringi preumplute cu apărătoare de siguranţă pentru ac EU/1/14/946/010 – 10 seringi preumplute cu apărătoare de siguranţă pentru ac EU/1/14/946/017 – 7 seringi preumplute cu apărătoare de siguranţă pentru ac

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Accofil 30 MU/0,5 ml

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

SERINGĂ PREUMPLUTĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Accofil 30 MU/0,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă filgrastim

s.c./i.v.

2.MODUL DE ADMINISTRARE

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,5 ml

6.ALTE INFORMAȚII

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Accofil 48 MU/0,5 ml soluţie injectabilă/perfuzabilă filgrastim

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare seringă preumplută în 0,5 ml conţine 48 MU de filgrastim (0,96 mg/ml).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Acid acetic, hidroxid de sodiu, sorbitol (E420), polisorbat 80 şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

1 seringă preumplută (0,5 ml) + 1 tampon impregnat cu alcool

“5 seringi preumplute (0,5 ml) + 5 tampoane impregnate cu alcool” “3 seringi preumplute (0,5 ml) + 3 tampoane impregnate cu alcool” “10 seringi preumplute (0,5 ml) + 10 tampoane impregnate cu alcool”

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

De unică folosinţă.

Administrare subcutanată sau intravenoasă.

A nu se agita.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider. A nu se congela.

A se păstra seringa în cutie, pentru a fi protejată de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/14/946/003 – 1 seringă preumplută

EU/1/14/946/004 – 5 seringi preumplute

EU/1/14/946/012 – 3 seringi preumplute

EU/1/14/946/015 – 10 seringi preumplute

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Accofil 48 MU/0,5 ml

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR Cutie exterioară – Seringă preumplută cu dispozitiv de siguranţă pentru ac

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Accofil 48 MU/0,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă filgrastim

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare seringă de 0,5 ml conţine 48 MU de filgrastim (0,96 mg/ml).

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Acid acetic, hidroxid de sodiu, sorbitol (E420), polisorbat 80 şi apă pentru preparate injectabile.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

1 seringă preumplută (0,5 ml) + 1 tampon impregnat cu alcool

“3 seringi preumplute (0,5 ml) + 3 tampoane impregnate cu alcool” “5 seringi preumplute (0,5 ml) + 5 tampoane impregnate cu alcool” “10 seringi preumplute (0,5 ml) + 10 tampoane impregnate cu alcool” “7 seringi preumplute (0,5 ml) + 7 tampoane impregnate cu alcool”

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

De unică folosinţă.

Administrare subcutanată sau intravenoasă.

A nu se agita.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la frigider. A nu se congela.

A se păstra seringa în cutie, pentru a fi protejată de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF

Marea Britanie

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/14/946/011 – 1 seringă preumplută cu apărătoare de siguranţă pentru ac EU/1/14/946/014 – 5 seringi preumplute cu apărătoare de siguranţă pentru ac EU/1/14/946/013 – 3 seringi preumplute cu apărătoare de siguranţă pentru ac EU/1/14/946/016 – 10 seringi preumplute cu apărătoare de siguranţă pentru ac EU/1/14/946/018 – 7 seringi preumplute cu apărătoare de siguranţă pentru ac

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Accofil 48 MU/0,5 ml

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

SERINGĂ PREUMPLUTĂ

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Accofil 48 MU/0,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă filgrastim

s.c./i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

0,5 ml

6. ALTE INFORMAȚII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate