Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) – Rezumatul caracteristicilor produsului - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiAcomplia
Cod ATCA08AX01
Substanţărimonabant
Producătorsanofi-aventis

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ACOMPLIA 20 mg comprimate filmate

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conţine rimonabant 20 mg.

Excipienţi:

Comprimatele conţin lactoză aproximativ 115 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat

Comprimate albe, biconvexe, de forma unei lacrimi, inscripţionate cu „20“ pe una dintre feţe.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

factor(i) de risc asociat(ţi), precum diabet zaharat de tip 2 sauautorizadodislipidemie (vezi pct. 5.1), asociat

Tratamentul pacienţilor cu obezitate (IMC ≥ 30 kg/m2) sau supraponderali (IMC > 27 kg/m2) cu

dietei şi exerciţiului fizic.

não

 

4.2 Doze şi mod de administrare

Doza recomandată la adulţi este de un comprimat de 20 mg zilnic, administrat dimineaţa, înainte de micul dejun.

Tratamentul trebuie instituit în asociere cu un regim moderat hipocaloric. Siguranţa şi eficacitatea rimonabantului nu au fost evaluate mai mult de 2 ani.

Populaţii speciale

Vârstnici:Medicamento

Nu este necesară ajustarea dozei la vârstnici (vezi pct. 5.2). ACOMPLIA trebuie administrat cu precauţie la pacienţii cu vârsta peste 75 de ani (vezi pct. 4.4).

Pacienţi cu insuficienţă hepatică:

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă hepatică uşoară sau moderată. ACOMPLIA trebuie administrat cu precauţie la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată. ACOMPLIA nu trebuie administrat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

Pacienţi cu insuficienţă renală:

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară sau moderată (vezi pct. 5.2). ACOMPLIA nu trebuie administrat la pacienţii cu insuficienţă renală severă (vezi pct. 4.4 şi 5.2).

Copii:

ACOMPLIA nu este recomandat pentru utilizare la copii cu vârsta sub 18 ani datorită lipsei datelor privind eficacitatea şi siguranţa.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi Alăptare

Boală depresivă majoră în curs şi/sau tratament antidepresiv în curs (vezi pct. 4.4)

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Tulburări depresive

La pacienţii la care s-a administrat rimonabant s-au raportat tulburări depresive sau modificări de dispoziţie cu simptome depresive cu o frecvenţă de până la 10% şi idei suicidare cu o frecvenţă de

până la 1% (vezi pct. 4.8). La pacienţii care prezintă idei suicidare şi/sau antecedente de idei suicidare

apărut în primele 3 luni.

autorizado

şi tulburare depresivă, rimonabantul nu trebuie utilizat decât în cazul în care se consideră că beneficiile tratamentului depăşesc riscurile acestuia pentru pacientul respectiv (vezi pct. 4.3 şi 4.8). Obezitatea este o afecţiune care se poate asocia cu tulburări depresive. Tulburările depresive se pot asocia cu o creştere a riscului de idei suicidare, autoagresiune şi suicid.

Medicul care prescrie trebuie să investigheze cu atenţie dacă pacientul a avut o tulburare depresivă în trecut pentru a evalua potenţialele riscuri asociate tratamentului cu rimonabant.

La pacienţii fără alţi factori de risc obiectivi, cu excepţia obezităţii în sine, pot să apară reacţii depresive. În experienţa după punerea pe piaţă, la mai mult de jumătate dintre pacienţii care au

manifestat astfel de reacţii, acestea au apărut în prima lună de tratament, iar aproximativ 80% au

După începerea tratamentului,

não

pacienţii trebuie monitorizaţi activ pentru apariţia de semne şi

simptome ale tulburărilor psihice, în special depresie. Dacă în timpul tratamentului cu rimonabant se diagnostichează depresie, tratamentul cu rimonabant trebuie întrerupt. Pacienţii trebuie monitorizaţi şi

trataţi în mod adecvat.

 

Alte afecţiuni psihice

Tratamentul cu rimonabant nu este recomandat la pacienţii cu boli psihice necontrolate terapeutic. Dacă se diagnostichează o boală psihică în timpul tratamentului cu rimonabant, tratamentul trebuie întrerupt.

Pacienţii, în special cei cu antecedente de tulburări depresive/modificări de dispoziţie (şi rudele lor sau alte persoane apropiate),Medicamentotrebuie avertizaţi cu privire la necesitatea de a supraveghea apariţia unor astfel de simptome şi de a cere imediat sfatul medicului, dacă acestea apar.

Convulsii

Rimonabantul nu a fost studiat la pacienţi trataţi pentru epilepsie. În studiile clinice, nu a fost observată nicio diferenţă în ceea ce priveşte incidenţa convulsiilor la pacienţii care au primit rimonabant sau placebo. Cu toate acestea, rimonabantul trebuie utilizat cu precauţie la aceşti pacienţi, vezi şi pct. 5.3.

Insuficienţă hepatică

Deoarece rimonabantul este metabolizat în ficat, se recomandă prudenţă la pacienţii cu insuficienţă hepatică moderată. Farmacocinetica şi siguranţa rimonabantului nu au fost studiate la pacienţi cu insuficienţă hepatică severă; nu se recomandă utilizarea sa la aceşti pacienţi.

Insuficienţă renală

Există date limitate referitoare la pacienţii cu insuficienţă renală moderată şi nu există date referitoare la pacienţii cu insuficienţă renală severă. Rimonabantul nu trebuie utilizat la pacienţii cu insuficienţă renală severă (vezi pct. 4.2 şi 5.2).

Vârstnici

La pacienţi cu vârsta peste 75 de ani, eficacitatea şi siguranţa rimonabantului nu au fost stabilite îndeajuns. Rimonabantul trebuie administrat cu precauţie la această grupă de populaţie (vezi pct. 5.2).

Rasă

Efectul clinic al rimonabantului (scăderea ponderală) la pacienţii de culoare a fost mai redus decât la caucazieni. Aceasta se poate datora unui clearance mai mare al rimonabantului comparativ cu cel al pacienţilor caucazieni, ceea ce determină o expunere mai redusă (vezi pct. 5.2).

Pacienţi diabetici

Datorită efectului rimonabantului asupra concentraţiei plasmatice a glucozei, poate să apară hipoglicemie atunci când rimonabantul este administrat la pacienţi diabetici (vezi pct. 4.8). La aceşti pacienţi se recomandă monitorizarea glicemiei.

Interacţiuni medicamentoase

Rimonabantul trebuie administrat cu precauţie în asociere cu inhibitorii puternici ai CYP3A4 (de exemplu: ketoconazol, itraconazol, ritonavir, telitromicină, claritromicină, nefazodonă) (vezi pct. 4.5).

Lactoză

Deoarece comprimatele de ACOMPLIA conţin lactoză, pacienautorizadoţii cu afecţiuni ereditare rare de

intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Pacienţii trebuie instruiţi să nu îşi crească doza de ACOMPLIA.não

Pacienţii care au avut un eveniment cardiovascular (infarct miocardic, accident vascular cerebral, etc.) în urmă cu mai puţin de 6 luni au fost excluşi din studiile cu rimonabant.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte formede interacţiune

expunererii la rimonabant. Administrarea concomitentă a inductorilor CYP3A4 este de aşteptat să reducă expunerea la rimonabant.

In vitro, rimonabantul esteMedicamentometabolizat atât pe calea CYP3A, cât şi pe calea aminohidrolazei (predominant hepatică). Administrarea concomitentă a inhibitorilor CYP3A4 va determina o creştere a

Potenţialul altor medicamente de a influenţa farmacocinetica rimonabantului:

Administrarea concomitentă de kenoconazol (un inhibitor puternic al CYP3A4) a determinat creşterea ASC a rimonabantului cu 104% (IÎ 95%: 40% – 197%). O creştere similară a expunerii este de aşteptat şi cu alţi inhibitori puternici ai CYP3A4. Se recomandă precauţie în timpul administrării concomitente de ACOMPLIA şi inhibitori puternici ai CYP3A4 (de exemplu ketoconazol, itraconazol, ritonavir, telitromicină, claritromicină, nefazodonă).

Deşi nu s-au efectuat studii cu privire la administrarea concomitentă de inductori ai CYP3A4 (de exemplu rifampicină, fenitoină, fenobarbital, carbamazepină, sunătoare), este de aşteptat ca administrarea concomitentă de inductori puternici ai CYP3A4 să scadă concentraţia plasmatică a rimonabantului şi să determine pierderea eficacităţii.

Administrarea concomitentă de orlistat, etanol sau lorazepam nu a avut un efect semnificativ asupra concentraţiilor plasmatice ale rimonabantului.

4.8 Reacţii adverse

Potenţialul rimonabantului de a influenţa farmacocinetica altor medicamente:

Efectul inhibitor in vivo asupra CYP2C8 nu a fost studiat. Cu toate acestea, in vitro, rimonabantul a avut un efect inhibitor uşor asupra CYP2C8. Se pare că in vivo potenţialul inhibitor asupra CYP2C8 este scăzut. In vitro, rimonabantul nu inhibă şi nu induce alte enzime CYP sau glicoproteina P (P-gp). Acest lucru a fost confirmat clinic prin studii specifice în care s-au administrat midazolam (substrat al CYP3A4), warfarină (substrat al CYP2C9) şi digoxină (substrat al P-gp).

Farmacocinetica la starea de echilibru a unei combinaţii contraceptive orale de etinilestradiol/levonorgestrel nu a fost modificată semnificativ prin administrarea concomitentă de rimonabant.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Nu s-au efectuat studii adecvate sau controlate la gravide. Dateleautorizadoobţinute la animale nu sunt

concludente, dar sugerează posibile efecte negative asupra dezvoltării embrionare/fetale (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial pentru om este necunoscut. De aceea, nu se recomandă utilizarea în timpul

sarcinii. Pacientele trebuie să-şi informeze medicul dacă rămân gravide în timpul tratamentului cu ACOMPLIA.

Rimonabantul a fost detectat în laptele femelelor de şobolan care alăptează şi poate inhiba reflexul de supt. Nu se cunoaşte dacă rimonabantul se excretă în laptele matern la om. ACOMPLIA este contraindicat în timpul alăptării (vezi pct. 4.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Evaluările cognitive din studii de farmacologie clinică au demonstrat că rimonabantul este lipsit de orice efect cognitiv sau sedativ semnificativ.

Nu s-au efectuat studii privind efectele asupra capacitnãoăţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Medicamento

şte siguranţa la aproximativ 2500 de pacienţi înrolaţi

ACOMPLIA 20 mg a fost evaluat în ceea ce prive

în studii care au examinat efectele metabolice şi de scădere în greutate la pacienţi supraponderali şi obezi şi la aproximativ 3800 de pacienţi pentru alte indicaţii. În studii controlate cu placebo, 15,7% dintre pacienţii cărora li s-a administrat rimonabant au intrerupt tratamentul datorită reacţiilor adverse. Cele mai frecvente reacţii adverse care au determinat ieşirea din studiu au fost: greaţă, modificări de dispoziţie cu simptome depresive, tulburări depresive, anxietate şi ameţeli.

Au fost raportate tulburări depresive la 3,2% dintre pacienţii obezi sau cei supraponderali cu factor(i) de risc asociat(ţi), trataţi cu rimonabant 20 mg. Acestea au fost de obicei uşoare sau moderate ca intensitate şi au fost reversibile în toate cazurile, fie după tratament corectiv, fie după întreruperea administrării de rimonabant şi nu au avut caracteristici diferite comparativ cu cazurile raportate în grupurile martor.

Următorul tabel (tabelul 1) prezintă toate reacţiile adverse apărute în urma tratamentului în studii controlate cu placebo, la pacienţi trataţi pentru exces ponderal şi tulburări metabolice asociate, atunci când incidenţa lor a fost statistic semnificativ mai mare comparativ cu rata corespunzătoare pentru placebo (pentru evenimente ≥ 1%) sau dacă au fost considerate relevante clinic (pentru evenimente < 1%).

Clasificarea reacţiilor adverse după frecvenţele aşteptate:

Foarte frecvente (≥10%); frecvente (≥1 şi <10%); mai puţin frecvente (≥0,1 şi <1%); rare (≥0,01 şi <0,1%) ; foarte rare (<0,01%); cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tabelul 1:

Aparate, sisteme

Foarte frecvente

Frecvente

 

 

Mai puţin

Rare

şi organe

 

 

 

 

 

frecvente

 

 

 

 

 

 

 

Infecţii şi infestări

Infecţie de tract

Gastroenterită

 

 

 

 

respirator superior

 

 

 

 

 

 

Tulburări

 

 

 

 

 

Hipoglicemie*

 

metabolice şi de

 

 

 

 

 

 

 

nutriţie

 

 

 

 

 

 

 

Tulburări psihice

 

Tulburări

 

 

Atacuri de panică

Halucinaţii

 

 

depresive

 

 

Furie

 

 

 

Modificări de

 

Disforie

 

 

 

dispoziţie cu

 

Tulburări

 

 

 

simptome

 

 

autorizado

 

 

 

 

 

emoţionale

 

 

 

depresive

 

 

Idei suicidare

 

 

 

Anxietate

 

 

Agresivitate

 

 

 

Iritabilitate

 

Comportament

 

 

 

Nervozitate

 

agresiv

 

 

 

Tulburări de somn

 

 

 

 

 

Insomnie

 

 

 

 

 

 

Parasomnii

 

 

 

Tulburări ale

 

Pierderea

 

 

Letargie

 

sistemului nervos

 

memoriei

 

 

Tremor

 

 

 

Ameţeli

 

 

 

 

 

 

Hipoestezie

 

 

 

 

 

Sciatică

 

 

 

 

 

 

Parestezii

 

 

 

 

Tulburări

 

Bufeuri

não

 

 

 

vasculare

 

 

 

 

 

Tulburări

Medicamento

 

 

 

 

Sughiţ

 

respiratorii,

 

 

 

 

 

 

toracice şi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mediastinale

 

 

 

 

 

 

 

Tulburări gastro-

Greaţă

Diaree

 

 

 

 

 

intestinale

 

Vărsături

 

 

 

 

Afecţiuni cutanate

 

Prurit

 

 

 

Transpiraţii

 

şi ale ţesutului

 

Hiperhidroză

 

nocturne

 

subcutanat

 

 

 

 

 

 

 

Tulburări

 

Tendinite

 

 

 

 

musculo-

 

Crampe

 

 

 

 

scheletice şi ale

 

musculare

 

 

 

 

ţesutului

 

Spasme

 

 

 

 

conjunctiv

 

musculare

 

 

 

 

Tulburări generale

 

Astenie/oboseală

 

 

 

 

 

Guturai

 

 

 

 

Leziuni,

 

Cădere

 

 

 

 

intoxicaţii şi

 

Contuzie

 

 

 

 

complicaţii legate

 

Entorsă

 

 

 

 

de procedurile

 

 

 

 

 

 

 

utilizate

 

 

 

 

 

 

 

*frecvenţa se bazează numai pe raportările de la pacienţii diabetici supraponderali sau obezi.

În studiile clinice pentru alte indicaţii, au mai fost raportate frecvent următoarele reacţii adverse:

-infecţii şi infestări: sinuzite,

-tulburări metabolice şi de nutriţie: anorexie, scăderea apetitului alimentar,

-tulburări gastro-intestinale: disconfort gastric, xerostomie.

Controlul greutăţii

După punerea pe piaţă

În plus, următoarele reacţii adverse au fost raportate după punerea pe piaţă a medicamentului (frecvenţă necunoscută):

Tulburări psihice: tulburări psihotice inclusiv halucinaţii, idei delirante, paranoia.

Tulburări cutanate şi ale ţesutului subcutanat: erupţie cutanată.

Tulburări nervoase: convulsii, tulburări de atenţie, cefalee.

Tulburări gastro-intestinale: durere abdominală.

Modificări patologice ale parametrilor biologici

Nu s-a demonstrat că ACOMPLIA modifică valorile analizelor de laborator.

4.9 Supradozaj

Experienţa privind supradozajul cu rimonabant este limitată. autorizadoÎntr-un studiu de tolerabilitate cu doză unică, au fost administrate doze de până la 300 mg la un număr limitat de pacienţi şi au fost raportate

doar simptome minore. Acestea au inclus: cefalee, euforie, oboseală şi insomnie. Profilul farmacocinetic demonstrează că expunerea atinge un platou la 180 mg. Nu există niciun antidot specific pentru rimonabant; prin urmare, în caz de supradozaj, trebuie iniţiate măsuri de susţinere corespunzătoare. Tratamentul trebuie să includă măsuri generale utilizate pentru tratamentul supradozajelor, precum menţinerea liberă a căilor aeriene, monitorizarea funcţiei cardiovasculare şi măsuri generale simptomatice şi de susţinere.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: medicamente pentru tratamentulnão obezităţii, codul ATC: A08AX01 Rimonabantul este un antagonist selectiv al receptorilorcanabinoizi-1 (CB1), care inhibă efectele

farmacologice ale agoniştilor canabinoizi in vitro şi in vivo.

Sistemul endocanabinoidMedicamentoeste un sistem fiziologic prezent în creier şi ţesuturile periferice (inclusiv adipocite), care influenţează echilibrul energetic, metabolismul glucozei şi al lipidelor, precum şi

greutatea corporală şi care modulează la nivelul neuronilor din sistemului mezolimbic cosumul de alimente foarte gustoase, dulci sau grase.

Rezultatele studiilor clinice

În studiile clinice de fază 2 şi fază 3 au fost incluşi în total peste 6800 de pacienţi. Pacienţii incluşi în studiile de fază 3 au urmat în timpul studiului o dietă restrictivă prescrisă de un dietetician şi au fost sfătuiţi să îşi crească activitatea fizică. La includerea în studiu, pacienţii aveau un IMC ≥ 30 kg/m2 sau IMC > 27 kg/m2 cu hipertensiune arterială şi/sau dislipidemie. Aproximativ 80% din populaţia studiată a fost reprezentată de femei, 87% caucaziene şi 9% de culoare. Experienţa la pacienţi cu vârsta peste 75 de ani şi la orientali sau asiatici a fost limitată.

Trei studii cu ACOMPLIA 20 mg versus placebo efectuate la pacienţi non-diabetici au demonstrat reduceri medii semnificative ale greutăţii după un an faţă de valorile iniţiale. Pentru ACOMPLIA 20 mg s-a demonstrat o scădere medie în greutate de 6,5 kg după un an faţă de valorile iniţiale,

comparativ cu o scădere medie în greutate de 1,6 kg pentru placebo (Diferenţă -4,9 kg IÎ 95% -5,3; -4,4, p<0,001).

Procentele pacienţilor care au pierdut 5% şi, respectiv, 10% din greutatea corporală iniţială după un an de tratament sunt prezentate în tabelul 2:

Tabelul 2:

 

 

 

Studii la pacienţi non-diabetici

 

Studiu la pacienţi diabetici

 

 

 

 

Placebo

ACOMPLIA

 

Placebo

ACOMPLIA

 

 

 

 

 

20 mg

 

 

20 mg

 

 

nITT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greutate iniţială (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subiecţi cu scădere în

 

19,7%

50,8%

 

14,5%

49,4%

 

 

greutate de 5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenţă (IÎ 95%)

 

31,1% (28%; 34%)

 

34,9% (28%; 41%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subiecţi cu scădere în

 

7,8%

27,0%

 

2,0%

16,2%

 

 

greutate de 10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenţă (IÎ 95%)

 

19,2% (17%; 22%)

 

14,2% (10%; 19%)

 

 

20 mg timp de un an au

 

fost re-randomizaţi să li se administreze

 

autorizadoACOMPLIA 20 mg sau placebo.

 

 

 

 

 

Majoritatea scăderilor în greutate observate au fost obţinute în primele nouă luni de tratament.

ACOMPLIA 20 mg a fost eficace în menţinerea greutăţii timp de până la 2 ani. Scăderea în greutate la

doi ani a fost de 5,1 kg la pacienţii cărora li s-a administrat ACOMPLIA 20 mg şi de 1,2 kg pentru placebo (Diferenţă –3,8 kg IÎ 95% -4,4; -3,3, p<0,001).

Rimonabant 20 mg a redus riscul de reluare a creşterii în greutate. Pacienţii trataţi cu ACOMPLIA

După doi ani, pacienţii care au continuat tratamentul cu rimonabant au avut o scădere medie totală în greutate de 7,5 kg pe parcursul a doi ani, în timp ce pacienţii re-randomizaţi pentru grupul placebo în al doilea an, au avut o scădere medie totală în greutate de 3,1 kg pe parcursul a doi ani. După doi ani,

diferenţa scăderii totale în greutate dintre ACOMPLIA şi placebo a fost de -4,2 kg (IÎ 95% -5,0; -3,4,

p<0,001).

não

 

 

 

Efectele asupra greutăţii corporale au fost comparabile la bărbaţi şi la femei. La numărul limitat de pacienţi de culoare, scăderea în greutate a fost mai puţin pronunţată (diferenţă medie faţă de placebo – 2,9 kg). Datorită numărului redus de pacienţi, nu pot fi trase concluzii cu privire la efectele pentru pacienţii cu vârsta peste 75 de ani sau la asiatici sau orientali.

Tratamentul cu rimonabantMedicamentoa fost asociat cu o reducere semnificativă a circumferinţei taliei, un marker recunoscut al adipozităţii intra-abdominale.

Controlul greutăţii şi al factorilor de risc asociaţi

În studiile la pacienţi non-diabetici, în care a fost inclusă o populaţie mixtă de subiecţi cu/fără dislipidemie (tratată), s-a observat o creştere a HDL-C şi o scădere a trigliceridelor (după un an). În cazul administrării de rimonabant 20 mg, s-a observat o creştere medie a HDL-C de 16,4% (valoare iniţială a HDL-C de 1,24 mmol/l), comparativ cu o creştere de 8,9% în cazul administrării de placebo (valoare iniţială a HDL-C de 1,21 mmol/l). Diferenţa a fost semnificativă statistic (Diferenţă 7,9% IÎ 95% 6,6%; 9,2%, p<0,001). Pentru trigliceride, s-a observat o scădere medie de 6,9% în cazul administrării de rimonabant 20 mg (valoare iniţială a TG de 1,62 mmol/l), comparativ cu o creştere de 5,8% pentru placebo (valoare iniţială a TG de 1,65 mmol/l). Diferenţa a fost semnificativă statistic (Diferenţă -13,3%95% -16,5; -10,2%, p<0,001). Se estimează că aproximativ jumătate din îmbunătăţirea observată în ceea ce priveşte HDL-C şi trigliceridele la pacienţii cărora li s-a administrat rimonabant 20 mg a fost independentă de cea datorată reducerii în greutate.

În general, ACOMPLIA 20 mg nu a avut un efect semnificativ asupra concentraţiilor plasmatice de colesterol total sau de LDL-C.

În studiul efectuat la pacienţi cu diabet zaharat de tip 2 (RIO - diabet zaharat) supraponderali sau obezi trataţi cu metformin sau sulfoniluree, s-au observat îmbunătăţiri ale HbA1c şi ale greutăţii. După un an, modificarea absolută a HbA1c a fost de –0,6 pentru rimonabant 20 mg (valoare iniţială 7,3%) şi de +0,1 pentru placebo (valoare iniţială 7,2%). Diferenţele au fost semnificative statistic (Diferenţă – 0,7%, IÎ 95% -0,80; -0,5, p<0,001).

După un an s-a observat o scădere medie în greutate de 5,3 kg pentru ACOMPLIA 20 mg faţă de 1,4 kg scădere în greutate pentru placebo (Diferenţă -3,9 kg IÎ95% -4,6; -3,3 p<0,001). Procentul de pacienţi care au pierdut 5% şi 10% din greutatea lor iniţială după un an de tratament este prezentat în tabelul 2.

Într-un al doilea studiu la pacienţi obezi cu diabet zaharat de tip 2 netratat anterior (Serenade), valoarea absolută a modificării HbA1c (cu valoarea iniţială de 7,9% pentru ambele grupuri) după 6 luni a fost de -0,8% pentru rimonabant 20 mg şi de -0,3% pentru placebo (Diferenţă -0,5195% -

cu rimonabant 20 mg faţă de grupul cu placebo a fost de 3,8 kg (IÎ95% -5,0; -2,6, p<0,001). Modificările HDL-C şi ale trigliceridelor la această populaţie au fost similare cu cele observate la

0,78; -0,24, p<0,001). Procentul de pacienţi care au ajuns la HbA1c <7% a fost de 51% în grupul cu rimonabant şi de 35% în grupul cu placebo. Diferenţa între modificautorizadoările medii ale greutăţii la grupul

pacienţii non-diabetici. Se estimează că aproximativ jumătate din îmbunătăţirea observată în ceea ce priveşte HbA1c la pacienţii cărora li s-a administrat rimonabant 20 mg a fost independentă de cea datorată reducerii în greutate.

5.2Proprietăţi farmacocinetice

Farmacocinetica rimonabantului este dependentă de doză până la aproximativ 20 mg. ASC a crescut

mai puţin decât proporţional cu doza, pentru dozele peste 20 mg.

Absorbţie:

não

 

In vitro, permeabilitatea rimonabantulului este mare. Rimonabantul nu constituie un substrat pentru glicoproteina P. Nu a fost deteminată biodisponibilitatea absolută a rimonabantului. În urma administrării repetate pe nemâncate de doze de 20 mg o dată pe zi la subiecţi sănătoşi, s-au atins

concentraţii plasmatice maxime de rimonabant în aproximativ 2 ore, iar concentraţiile plasmatice la

starea de echilibru au fost atinse în decurs de 13 zile (Cmax = 196 ± 28,1 ng/ml;

Medicamento

. Expunerile la rimonabant la starea de

Cmin = 91,6 ± 14,1 ng/ml; ASC0-24 = 2960 ± 268 ng.h/ml)

echilibru sunt de 3,3 ori mai mari decât cele observate după prima doză. Analiza farmacocinetică în populaţie a demonstrat o fluctuaţie mai mică între concentraţiile plasmatice maxime şi minime, dar nicio diferenţă a ASC la starea de echilibru, odată cu creşterea greutăţii. Pe măsură ce greutatea creşte

de la 65 la 200 kg, se aşteaptă ca Cmax să scadă cu 24%, iar Cmin să crească cu 5%. Timpul până la starea de echilibru este mai mare la pacienţii obezi (25 de zile), ca urmare a volumului mai mare de

distribuţie la aceşti pacienţi. Analiza farmacocinetică în populaţie a arătat că farmacocinetica rimonabantului este similară la subiecţii sănătoşi nefumători şi la cei fumători.

Efectul alimentelor:

Administrarea rimonabantului la subiecţi sănătoşi pe nemâncate sau împreună cu alimente bogate în grăsimi a demonstrat că valorile Cmax şi ASC au crescut cu 67%, respectiv 48%, la subiecţii care au ingerat alimente. În studiile clinice, ACOMPLIA 20 mg a fost administrat dimineaţa, de obicei înainte de micul dejun.

Distribuţie:

In vitro, legarea de proteinele plasmatice umane este crescută (>99,9%) şi non-saturabilă într-un interval larg de concentraţii. Se pare că volumul aparent de distribuţie periferică a rimonabantului este dependent de greutatea corporală, pacienţii obezi având un volum mai mare de distribuţie decât pacienţii cu greutate corporală normală.

Biotransformare:

In vitro, rimonabantul este metabolizat atât pe calea CYP3A, cât şi pe cea a aminohidrolazei (predominant hepatică). Metaboliţii circulanţi nu contribuie la activitatea sa farmacologică.

Eliminare:

Rimonabantul este în principal eliminat prin metabolizare, precum şi prin excreţie biliară ulterioară a metaboliţilor. Numai aproximativ 3% din doza de rimonabant este eliminată prin urină, în timp ce 86% din doză se excretă prin fecale, sub formă de medicament nemodificat şi metaboliţi. Datorită volumului mai mare de distribuţie, la pacienţii obezi timpul de înjumătăţire prin eliminare este mai mare (de aproximativ 16 zile) decât în cazul pacienţilor cu greutate corporală normală (de aproximativ 9 zile).

Grupe speciale de pacienţi

autorizado

Rasă:

 

În studiile cu doză unică şi doze repetate, valorile Cmax şi ASC ale rimonabantului au fost similare la subiecţii sănătoşi japonezi şi caucazieni, iar timpul de înjumătăţre prin eliminare a fost mai scurt la pacienţii japonezi (3 – 4 zile) comparativ cu pacienţii caucazieni (aproximativ 9 zile). Diferenţa timpului de înjumătăţire s-a datorat diferenţelor volumului de distribuţie periferică, ca o consecinţă a greutăţii scăzute la pacienţii de origine japoneză.

Pacienţii de culoare pot atinge valori de până la 31% mai scăzute ale Cmax şi 43% mai scăzute ale ASC decât pacienţii de alte rase.

Sex:

 

Farmacocinetica rimonabantului este similară la femei şi la bărbaţi.

Vârstnici:

não

 

Pacienţii vârstnici au o expunere uşor mai crescută decât pacienţii tineri. Luând în considerare o analiză farmacocinetică în populaţie (cu limite de vârsta între 18 – 81 de ani), s-a estimat că un pacient

cu vârsta de 75 de ani are valori ale Cmax mai mari cu 21% şi ale ASC mai mari cu 27% decât un pacient cu vârsta de 40 de ani.

Medicamento

Pacienţi cu insuficienţă hepatică:

Insuficienţa hepatică uşoară nu influenţează expunerea la rimonabant. Datele sunt insuficiente pentru a trage concluzii cu privire la farmacocinetică în cazul insuficienţei hepatice moderate. Nu au fost evaluaţi pacienţi cu insuficienţă hepatică severă.

Pacienţi cu insuficienţă renală:

Nu s-au efectuat studii specifice cu privire la efectul funcţiei renale asupra farmacocineticii rimonabantului. Pe baza datelor din studii de farmacocinetică în populaţie, se pare că insuficienţa renală uşoară nu afectează farmacocinetica rimonabantului. Date limitate sugerează o expunere crescută la pacienţii cu insuficienţă renală moderată (creştere cu 40% a ASC). Nu există date cu privire la insuficienţa renală severă.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Reacţiile adverse neobservate în studiile clinice, dar semnalate la animale la niveluri de expunere similare cu cele clinice şi cu posibilă relevanţă pentru utilizarea clinică, au fost următoarele: Sporadic, în studii la rozătoare şi macaci, s-au observat convulsii. Nu s-au observat convulsii într-un studiu de 3 luni la câine. În unele cazuri, dar nu în toate, declanşarea convulsiilor a fost asociată cu stresul procedural precum manipularea animalelor. S-a demonstrat o activitate proconvulsivantă a rimonabantului în unul dintre cele două studii farmacologice de siguranţă. Nu s-au observat modificări patologice pe traseele EEG la administrarea rimonabantului la şoarece.

În studiile la rozătoare a fost raportată o incidenţă crescută şi⁄sau o severitate a semnelor clinice care sugerează hiperestezie tactilă crescută. Nu poate fi exclus un efect direct al rimonabantului.

În studiile pe termen lung la şobolan, au fost observate steatoză hepatică şi creştere a necrozei centrolobulare dependentă de doză. Nu poate fi exclus un efect direct al rimonabantului.

În studiile standard de fertilitate la femele de şobolan (administrare timp de 2 săptămâni înainte de împerechere), s-au observat un ciclu estrogenic anormal şi o scădere a corpului galben şi a indicelui de fertilitate la doze de rimonabant care au determinat toxicitate maternă (30 şi 60 mg/kg/zi). În urma administrării pe o perioadă mai lungă de tratament înainte de împerechere (9 săptămâni), care a permis recuperarea după efectele iniţiale ale rimonabantului, nu a fost observată nicio reacţie adversă în ceea ce priveşte fertilitatea şi ciclul estrogenic. Referitor la parametrii funcţiei de reproducere, la 30 mg⁄kg nu s-a observat nicio diferenţă între animalele sub tratament şi grupul martor, iar la o doză de

60 mg⁄kg au fost încă prezente reacţii adverse (număr scăzut de corpuri galbene, nidări, număr total de fetuşi şi de fetuşi viabili).

din literatură, este declanşat la şoarecii nou-născuţi de un semnalautorizadotransmis pe calea endocanabinoidă, via receptori CB1. Există raportări în literatură cu privire la modificările în distribuţia spaţială şi

În studii de toxicitate embriofetală la iepure, s-au observat malformaţii sporadice (anencefalie, micro-

oftalmie, dilatarea ventriculilor cerebrali şi omfalocel), la doze care determină expuneri comparabile

cu expunerile clinice. Deşi s-a observat o toxicitate maternală la aceste doze, relaţia cu administrarea

tratamentului nu poate fi exclusă. La şobolan nu s-au observat malformaţii în relaţie cu tratamentul.

Au fost evaluate efectele rimonabantului asupra dezvoltării pre- şi post-natale la şobolan, la doze de

până la 10 mg/kg/zi. A existat o creştere a mortalităţii puilor în perioada pre-înţărcare în relaţie cu

tratamentul. Creşterea mortalităţii puilor poate fi atribuită unei incapacităţi a femelei de a alăpta sau

ingestiei de rimonabant prin lapte şi/sau inhibiţiei reflexului de supt, care, în conformitate cu datele

densitatea receptorilor CB1 în timpul dezvoltării cerebrale, atât la rozătoare cât şi la om. Relevanţa

Nucleu:

potenţială a acestei observaţii pentru administrarea unui antagonist CB1 nu este cunoscută. În studiile

de dezvoltare pre- şi post-natală la şobolan, expunerea la rimonabant in utero şi prin lapte nu a

determinat nicio alterare asupra învăţării şi memoriei, dar s-au observat efecte echivoce asupra

activităţii motorii şi a răspunsului la stimuli sonori, ca urmare a expunerii la rimonabant.

 

 

não

6.

PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

 

6.1 Lista excipienţilor

 

 

 

Medicamento

 

 

amidon de porumb, lactoză monohidrat, povidonă K 30 (E1201),

croscarmeloză sodică (E468), laurilsulfat de sodiu (E487), celuloză microcristalină (E460), stearat de magneziu

Film:

lactoză monohidrat, hipromeloză 15mPa.s (E464), dioxid de titan (E171), macrogol 3000

Lac:

ceară carnauba (E903)

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutii cu blistere din aluminiu-PVC, care conţin 14, 28, 30, 56, 84, 90 şi 98 comprimate filmate. Cutii cu blistere din aluminiu-PVC perforate pentru eliberarea unei unităţi dozate, care conţin 70 x 1 comprimate filmate.

Flacoane albe, opace din PEÎD, care conţin 28, 98 şi 500 comprimate filmate. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

 

 

 

7.

DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

sanofi-aventis

 

não

autorizado

174 Avenue de France

 

 

F-75013 Paris

 

 

Franţa

 

 

 

 

8.

 

 

 

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

9.

DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

 

 

Medicamento

 

 

ţiei Europene a

Medicamentului (EMEA) http://www.emea.europa.eu/.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate