Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) – Etichetare - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiAcomplia
Cod ATCA08AX01
Substanţărimonabant
Producătorsanofi-aventis

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie pentru ambalajele cu 14, 28, 30, 56, 70, 84, 90 şi 98 comprimate filmate în blistere

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ACOMPLIA 20 mg comprimate filmate rimonabant

 

 

 

 

 

 

 

2.

DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

autorizado

 

 

Fiecare comprimat conţine rimonabant 20 mg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA EXCIPIENŢILOR

 

 

 

Conţine, de asemenea, lactoză monohidrat.

 

 

 

Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

não

 

FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

 

 

14 comprimate filmate

 

 

 

 

28 comprimate filmate

 

 

 

 

30 comprimate filmate

 

Medicamento

 

 

56 comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

 

70x1 comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

 

84 comprimate filmate

 

 

 

 

 

90 comprimate filmate

 

 

 

 

 

98 comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

5.

MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

 

Cale orală

 

 

 

 

A se citi prospectul înainte de utilizare.

 

 

 

 

6.

ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

 

 

PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP {LL/AAAA}

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE autorizadoPE PIAŢĂsanofi-aventis174 avenue deF-75013 ParisFranţa FranceEU/1/06/344/001EU/1/06/344/002EU/1/06/344/003EU/1/06/344/004

EU/1/06/344/005

 

não

 

 

EU/1/06/344/006

 

 

EU/1/06/344/010

 

EU/1/06/344/011

 

 

 

13. SERIA DE FABRICA

MedicamentoŢIE

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

ACOMPLIA

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

Blisterele din ambalajele cu 14, 28, 56, 84 şi 98 comprimate filmate

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ACOMPLIA 20 mg comprimate filmate rimonabant

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DEautorizadoPUNERE PE PIAŢĂ

3. DATA DE EXPIRARE

4. SERIA DE FABRICAŢIE

não

5. ALTE INFORMAŢII

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

Blisterele din ambalajele cu 30, 70 x 1 şi 90 comprimate filmate

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ACOMPLIA 20 mg comprimate filmate rimonabant

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DEautorizadoPUNERE PE PIAŢĂ

3. DATA DE EXPIRARE

4. SERIA DE FABRICAŢIE

5. ALTE INFORMAŢIInão

Medicamento

 

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI PE AMBALAJUL PRIMAR

Cutie pentru ambalajele cu 28, 98 şi 500 comprimate filmate în flacoane din PEÎD / eticheta flaconului din PEÎD cu 28, 98 şi 500 comprimate filmate

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ACOMPLIA 20 mg comprimate filmate rimonabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

autorizado

 

 

 

 

Fiecare comprimat conţine rimonabant 20 mg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA EXCIPIENŢILOR

 

 

 

 

 

Conţine, de asemenea, lactoză monohidrat.

 

 

 

 

 

Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

 

não

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

 

 

 

28 comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

 

500 comprimate filmate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

Medicamento

 

 

 

 

MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

 

 

Cale orală

 

 

 

 

 

 

A se citi prospectul înainte de utilizare.

 

 

 

 

6.

ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

 

 

 

PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ŞI VEDEREA COPIILOR

 

 

A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor.

 

 

 

 

 

 

7.

ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP {LL/AAAA}

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

sanofi-aventis

174 avenue de France F-75013 Paris

Franţa

12.

NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 

EU/1/06/344/007

 

 

 

EU/1/06/344/008

 

 

 

 

EU/1/06/344/009

 

 

 

 

 

 

 

13.

SERIA DE FABRICAŢIE

 

autorizado

 

Serie

 

 

não

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

 

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

Medicamento

 

 

INFORMAŢII ÎN BRAILLE

 

 

ACOMPLIA

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate