Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Selectaţi limba site-ului

Actelsar HCT (telmisartan / hydrochlorothiazide) – Condiţii sau restricţii privind furnizarea şi utilizarea - C09DA07

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiActelsar HCT
Cod ATCC09DA07
Substanţătelmisartan / hydrochlorothiazide
ProducătorActavis Group hf

A.FABRICANTUL (FABRICANŢII) RESPONSABIL (I) PENTRU ELIBERAREA SERIEI

Numele şi adresa fabricantulor responsabili pentru eliberarea seriei

Actavis hf. Reykjavíkurvegur 78 220 Hafnarfjörður Islanda

Actavis Ltd.

BLB 016

Bulebel Industrial Estate

Zejtun 3000

Malta

Prospectul tipărit al medicamentului trebuie să menţioneze numele şi adresa fabricantului responsabil pentru eliberarea seriei respective.

B.CONDIŢII SAU RESTRICŢII PRIVIND FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA

Medicament cu eliberare pe bază de prescripţie medicală.

C.ALTE CONDIŢII ŞI CERINŢE ALE AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Rapoartele periodice actualizate privind siguranţa

La momentul acordării autorizaţiei de punere pe piaţă, nu este necesară depunerea de rapoarte periodice actualizate privind siguranţa pentru acest medicament. Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă depune însă pentru acest medicament rapoarte periodice actualizate privind siguranţa dacă medicamentul este inclus în lista de date de referinţă şi frecvenţe de transmitere la nivelul Uniunii (lista EURD ) menţionată la articolul 107c alineatul (7) din Directiva 2001/83/CE şi publicată pe portalul web european privind medicamentele.

D.CONDIŢII SAU RESTRICŢII CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SIGURĂ ŞI EFICACE A MEDICAMENTULUI

Plan de management al riscului (PMR)

Nu este cazul.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate