Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Actrapid (human insulin) – Etichetare - A10AB01

Updated on site: 11-Jul-2017

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE (FLACON)

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Actrapid 40 unităţi internaţionale/ml

Soluţie injectabilă

Insulină umană

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

1 flacon conţine 10 ml echivalent la 400 unităţi internaţionale. 1 ml soluţie conţine insulină umană 40 unităţi internaţionale (echivalent la 1,4 mg),

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

clorură de zinc, glicerol, metacrezol, hidroxid de sodiu/ acid clorhidric pentru ajustarea pH şi apă pentru preparate injectabile

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă

1 flacon a 10 ml

5 flacoane a 10 ml

Ambalaj multiplu: 5 cutii a 1 flacon x 10 ml şi care nu se comercializează individual

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare subcutanată sau intravenoasă

A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

A se utiliza numai dacă soluţia este limpede, incoloră şi apoasă

8.DATA DE EXPIRARE

EXP/

În timpul utilizării sau când este păstrat ca rezervă: A se utiliza în decurs de 4 săptămâni

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Înainte de deschidere: A se păstra la frigider. A nu se congela

În timpul utilizării: A se păstra la temperaturi sub 25°C. A nu se păstra la frigider sau la congelator. A se păstra flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

A se arunca acul şi seringa după fiecare injectare

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danemarca

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/230/001

1 flacon a 10 ml

EU/1/02/230/002

5 flacoane a 10 ml

 

EU/1/02/230/016

Ambalaj multiplu:

5 cutii a 1 flacon x 10 ml şi care nu se comercializează

individual

 

 

 

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Actrapid 40

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETA (FLACON)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

Actrapid 40 unităţi internaţionale/ml

Soluţie injectabilă

Insulină umană

Administrare s.c., i.v.

2.MODUL DE ADMINISTRARE

3.DATA DE EXPIRARE

EXP/

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

10 ml

1 flacon a 10 ml conţine 400 unităţi internaţionale

6.ALTE INFORMAŢII

Novo Nordisk A/S

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE (FLACON)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Actrapid 100 unităţi internaţionale/ml

Soluţie injectabilă

Insulină umană

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

1 flacon conţine 10 ml echivalent la 1000 unităţi internaţionale. 1 ml soluţie conţine insulină umană

100 unităţi internaţionale (echivalent la 3,5 mg),

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

clorură de zinc, glicerol, metacrezol, hidroxid de sodiu/ acid clorhidric pentru ajustare pH şi apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă

1 flacon a 10 ml

5 flacoane a 10 ml

Ambalaj multiplu: 5 cutii a 1 flacon x 10 ml şi care nu se comercializează individual

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare subcutanată sau intravenoasă

A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

A se utiliza numai dacă soluţia este limpede, incoloră şi apoasă

8. DATA DE EXPIRARE

EXP/

În timpul utilizării sau când este păstrat ca rezervă: a se utiliza în decurs de 6 săptămâni

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Înainte de deschidere: a se păstra la frigider. A nu se congela

În timpul utilizării: A se păstra la temperaturi sub 25°C. A nu se păstra la frigider sau la congelator. A se păstra flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină

10.PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

A se arunca acul şi seringa după fiecare injectare

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danemarca

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/230/003

 

 

 

 

 

1 flacon a 10 ml

EU/1/02/230/004

 

5 flacoane a 10

ml

 

EU/1/02/230/017

Ambalaj multiplu:

5 cutii a 1 flacon x 10 ml şi care nu se comercializează

individual

 

 

 

 

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Actrapid 100

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETA (FLACON)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

Actrapid 100 unităţi internaţionale/ml

Soluţie injectabilă

Insulină umană

Administrare s.c., i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP/

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

10 ml

Un flacon a 10 ml conţine 1000 unităţi internaţionale

6. ALTE INFORMAŢII

Novo Nordisk A/S

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

ETICHETA COLECTIVĂ A AMBALAJELOR MULTIPLE (FLACON)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Actrapid 40 unităţi internaţionale/ml

Soluţie injectabilă

Insulină umană

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

1 flacon conţine 10 ml echivalent la 400 unităţi internaţionale. 1 ml soluţie conţine insulină umană 40 unităţi internaţionale (echivalent la 1,4 mg),

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

clorură de zinc, glicerol, metacrezol, hidroxid de sodiu/ acid clorhidric pentru ajustare pH şi apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă

flacon 1 x 10 ml. Ambalaj multiplu: 5 cutii a 1 flacon x 10 ml şi care nu se comercializează individual

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare subcutanată sau intravenoasă

A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

A se utiliza numai dacă soluţia este limpede, incoloră şi apoasă

8. DATA DE EXPIRARE

EXP/

În timpul utilizării sau când este păstrat ca rezervă: A se utiliza în decurs de 4 săptămâni

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Înainte de deschidere: A se păstra la frigider. A nu se congela

În timpul utilizării: A se păstra la temperaturi sub 25°C. A nu se păstra la frigider sau la congelator. A se păstra flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

A se arunca acul şi seringa după fiecare injectare

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danemarca

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/230/016

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Actrapid 40

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ETICHETA COLECTIVĂ A AMBALAJELOR MULTIPLE (FLACON)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Actrapid 100 unităţi internaţionale/ml

Soluţie injectabilă

Insulină umană

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

1 flacon conţine 10 ml echivalent la 1000 unităţi internaţionale. 1 ml soluţie conţine insulină umană

100 unităţi internaţionale (echivalent la 3,5 mg),

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

clorură de zinc, glicerol, metacrezol, hidroxid de sodiu/ acid clorhidric pentru ajustarea pH şi apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă

flacon 1 x 10 ml. Ambalaj multiplu: 5 cutii a 1 flacon x 10 ml şi care nu se comercializează individual

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare subcutanată sau intravenoasă

A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor

7.ALTĂ ATENŢIONARE SPECIALĂ, DACĂ ESTE NECESARĂ

A se utiliza numai dacă soluţia este limpede, incoloră şi apoasă

8. DATA DE EXPIRARE

EXP/

În timpul utilizării sau când este păstrat ca rezervă: a se utiliza în decurs de 6 săptămâni

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Înainte de deschidere: A se păstra la frigider. A nu se congela

În timpul utilizării: A se păstra la temperaturi sub 25°C. A nu se păstra la frigider sau la congelator. A se păstra flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

A se arunca acul şi seringa după fiecare injectare

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danemarca

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/230/017

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Actrapid 100

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE (CARTUŞ Penfill)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Actrapid Penfill 100 unităţi internaţionale/ml

Soluţie injectabilă în cartuş

Insulină umană

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

1 cartuş conţine 3 ml echivalent la 300 unităţi internaţionale. 1 ml soluţie conţine insulină umană 100 unităţi internaţionale (echivalent la 3,5 mg)

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

clorură de zinc, glicerol, metacrezol, hidroxid de sodiu/ acid clorhidric pentru ajustarea pH şi apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă

cartuş 1 x 3 ml cartuşe 5 x 3 ml cartuşe 10 x 3 ml

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare subcutanată

A se citi prospectul înainte de utilizare

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor

7. ALTĂ ATENŢIONARE SPECIALĂ, DACĂ ESTE NECESARĂ

A se utiliza numai dacă soluţia este limpede, incoloră şi apoasă

A se utiliza doar de o singură persoană

8. DATA DE EXPIRARE

EXP/

În timpul utilizării sau când este păstrat ca rezervă: A se utiliza în decurs de 6 săptămâni

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Înainte de deschidere: A se păstra la frigider. A nu se congela

În timpul utilizării: A se păstra la temperaturi sub 30°C. A nu se păstra la frigider sau la congelator. A se păstra cartuşul în cutie pentru a fi protejat de lumină

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

A se arunca acul după fiecare injectare

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danemarca

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/230/005 1 cartuş a 3 ml

EU/1/02/230/006 5 cartuşe a 3 ml

EU/1/02/230/007 10 cartuşe a 3 ml

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Actrapid Penfill

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETA (CARTUŞ Penfill)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA DE

ADMINISTRARE

Actrapid Penfill 100 unităţi internaţionale/ml

Soluţie injectabilă

Insulină umană

Administrare s.c.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP/

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

3 ml

6. ALTE INFORMAŢII

Novo Nordisk A/S

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE (STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT. InnoLet)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Actrapid InnoLet 100 unităţi internaţionale/ml

Soluţie injectabilă în stilou injector preumplut

Insulină umană

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

1 stilou injector preumplut conţine 3 ml echivalent la 300 unităţi internaţionale. 1 ml soluţie conţine insulină umană 100 unităţi internaţionale (echivalent la 3,5 mg),

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

clorură de zinc, glicerol, metacrezol, hidroxid de sodiu/ acid clorhidric pentru ajustarea pH şi apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă

stilou injector preumplut 1 x 3 ml stilouri injectoare preumplute 5 x 3 ml stilouri injectoare preumplute10 x 3 ml

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare subcutanată

A se citi prospectul înainte de utilizare

Acele nu sunt incluse

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor

7. ALTĂ ATENŢIONARE SPECIALĂ, DACĂ ESTE NECESARĂ

A se utiliza numai dacă soluţia este limpede, incoloră şi apoasă

A se utiliza doar de o singură persoană

Realizat pentru a fi utilizat cu acele de unică folosinţă NovoFine sau NovoTwist cu lungime de maxim 8 mm

8. DATA DE EXPIRARE

EXP/

În timpul utilizării sau când este păstrat ca rezervă: A se utiliza în decurs de 6 săptămâni

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Înainte de deschidere: A se păstra la frigider. A nu se congela

În timpul utilizării: A se păstra la temperaturi sub 30°C. A nu se păstra la frigider sau la congelator. A se păstra stiloul injector preumplut acoperit cu capacul pentru a fi protejat de lumină

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

A se arunca acul după fiecare injectare

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danemarca

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/230/010

 

 

 

1 stilou injector preumplut a 3 ml

EU/1/02/230/011

5 stilouri injectoare preumplute a

3 ml

 

EU/1/02/230/012

10 stilouri injectoare preumplute a 3 ml

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Actrapid InnoLet

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETA DE STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT (STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT. InnoLet)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA DE

ADMINISTRARE

Actrapid InnoLet 100 unităţi internaţionale/ml

Soluţie injectabilă

Insulină umană

Administrare s.c.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP/

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

3 ml

6. ALTE INFORMAŢII

Novo Nordisk A/S

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE (STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT. FlexPen)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Actrapid FlexPen 100 unităţi internaţionale/ml

Soluţie injectabilă în stilou injector preumplut

Insulină umană

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

1 stilou injector preumplut conţine 3 ml echivalent la 300 unităţi internaţionale. 1 ml soluţie conţine insulină umană 100 unităţi internaţionale (echivalent la 3,5 mg)

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

clorură de zinc, glicerol, metacrezol, hidroxid de sodiu/ acid clorhidric pentru ajustarea pH şi apă pentru preparate injectabile

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Soluţie injectabilă

stilou injector preumplut 1 x 3 ml stilouri injectoare preumplute 5 x 3 ml stilouri injectoare preumplute 10 x 3 ml

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare subcutanată

A se citi prospectul înainte de utilizare

Acele nu sunt incluse.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor

7. ALTĂ ATENŢIONARE SPECIALĂ, DACĂ ESTE NECESARĂ

A se utiliza numai dacă soluţia este limpede, incoloră şi apoasă A se utiliza doar de o singură persoană

Realizat pentru a fi utilizat cu acele de unică folosinţă NovoFine sau NovoTwist cu lungime de maxim

8mm

8. DATA DE EXPIRARE

EXP/

În timpul utilizării sau când este păstrat ca rezervă: A se utiliza în decurs de 6 săptămâni

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

Înainte de deschidere: A se păstra la frigider. A nu se congela

În timpul utilizării: A se păstra la temperaturi sub 30°C. A nu se păstra la frigider sau la congelator. A se păstra stiloul injector preumplut acoperit cu capacul pentru a fi protejat de lumină

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

A se arunca acul după fiecare injectare

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danemarca

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/02/230/013

 

 

 

1 stilou injector preumplut a 3 ml

EU/1/02/230/014

5 stilouri injectoare preumplute a

3 ml

 

EU/1/02/230/015

10 stilouri injectoare preumplute a 3 ml

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Actrapid FlexPen

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

ETICHETA STILOU INJECTOR (PEN) PREUMPLUT (STILOU INJECTOR (PEN)

PREUMPLUT. FlexPen)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA DE

ADMINISTRARE

Actrapid FlexPen 100 unităţi internaţionale/ml

Soluţie injectabilă

Insulină umană

Administrare s.c.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP/

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie:

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

3 ml

6. ALTE INFORMAŢII

Novo Nordisk A/S

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 26581

    medicamente prescrise enumerate