Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adempas (riociguat) – Etichetare - C02KX05

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiAdempas
Cod ATCC02KX05
Substanţăriociguat
ProducătorBayer AG

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Adempas 0,5 mg comprimate filmate Adempas 1 mg comprimate filmate Adempas 1,5 mg comprimate filmate Adempas 2 mg comprimate filmate Adempas 2,5 mg comprimate filmate riociguat

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat filmat conţine riociguat 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg sau 2,5 mg.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine lactoză. A se citi prospectul înainte de utilizare.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

42 comprimate filmate

84 comprimate filmate

90 comprimate filmate

294 comprimate filmate

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Germania

Bayer (siglă)

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Adempas 0,5 mg - ambalaj cu 42 comprimate filmate - EU/1/13/907/001

Adempas 0,5 mg - ambalaj cu 84 comprimate filmate - EU/1/13/907/002

Adempas 0,5 mg - ambalaj cu 90 comprimate filmate - EU/1/13/907/003

Adempas 0,5 mg - ambalaj cu 294 comprimate filmate - EU/1/13/907/016

Adempas 1 mg - ambalaj cu 42 comprimate filmate - EU/1/13/907/004

Adempas 1 mg - ambalaj cu 84 comprimate filmate - EU/1/13/907/005

Adempas 1 mg - ambalaj cu 90 comprimate filmate - EU/1/13/907/006

Adempas 1 mg - ambalaj cu 294 comprimate filmate - EU/1/13/907/017

Adempas 1,5 mg - ambalaj cu 42 comprimate filmate - EU/1/13/907/007

Adempas 1,5 mg - ambalaj cu 84 comprimate filmate - EU/1/13/907/008

Adempas 1,5 mg - ambalaj cu 90 comprimate filmate - EU/1/13/907/009

Adempas 1,5 mg - ambalaj cu 294 comprimate filmate - EU/1/13/907/018

Adempas 2 mg - ambalaj cu 42 comprimate filmate - EU/1/13/907/010

Adempas 2 mg - ambalaj cu 84 comprimate filmate - EU/1/13/907/011

Adempas 2 mg - ambalaj cu 90 comprimate filmate - EU/1/13/907/012

Adempas 2 mg - ambalaj cu 294 comprimate filmate - EU/1/13/907/019

Adempas 2,5 mg - ambalaj cu 42 comprimate filmate - EU/1/13/907/013

Adempas 2,5 mg - ambalaj cu 84 comprimate filmate - EU/1/13/907/014

Adempas 2,5 mg - ambalaj cu 90 comprimate filmate - EU/1/13/907/015

Adempas 2,5 mg - ambalaj cu 294 comprimate filmate - EU/1/13/907/020

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Adempas 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg sau 2,5 mg

17.IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18.IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER – AMBALAJE CU 42, 84, 90, 294 COMPRIMATE FILMATE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Adempas 0,5 mg comprimate Adempas 1 mg comprimate Adempas 1,5 mg comprimate Adempas 2 mg comprimate Adempas 2,5 mg comprimate riociguat

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Bayer (siglă)

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.ALTE INFORMAŢII

LU

MA

MI

JO

VI

SB

DU

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate