Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adenuric (febuxostat) – Etichetare - M04AA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiAdenuric
Cod ATCM04AA03
Substanţăfebuxostat
ProducătorMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ADENURIC 80 mg comprimate filmate

Febuxostat

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine febuxostat 80 mg.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi lactoză (sub formă de monohidrat).

Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

14 comprimate filmate

28 comprimate filmate

42 comprimate filmate

56 comprimate filmate

84 comprimate filmate

98 comprimate filmate

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6.ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10.PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Menarini International O. L. S. A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/447/001 28 comprimate filmate

EU/1/08/447/002 84 comprimate filmate

EU/1/08/447/005 14 comprimate filmate

EU/1/08/447/006 42 comprimate filmate

EU/1/08/447/007 56 comprimate filmate

EU/1/08/447/008 98 comprimate filmate

EU/1/08/447/013 14 comprimate filmate

EU/1/08/447/014 28 comprimate filmate

EU/1/08/447/015 42 comprimate filmate

EU/1/08/447/016 56 comprimate filmate

EU/1/08/447/017 84 comprimate filmate

EU/1/08/447/018 98 comprimate filmate

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală PRF.

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

ADENURIC 80 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE

TERMOSUDATĂ

Blister din PVC/ACLAR/ALUMINIU sau Blister din PVC/PE/PVDC/ALUMINIU

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ADENURIC 80 mg comprimate

Febuxostat

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Menarini International O. L. S. A.

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5.ALTE INFORMAŢII

Lu

Ma

Mi

Jo

Vi

Sb

Du

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ADENURIC 120 mg comprimate filmate

Febuxostat

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine febuxostat 120 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine şi lactoză (sub formă de monohidrat).

Vezi prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

14 comprimate filmate

28 comprimate filmate

42 comprimate filmate

56 comprimate filmate

84 comprimate filmate

98 comprimate filmate

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE

PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Menarini International O. L. S. A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luxemburg

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/08/447/003 28 comprimate filmate

EU/1/08/447/004 84 comprimate filmate

EU/1/08/447/009 14 comprimate filmate

EU/1/08/447/010 42 comprimate filmate

EU/1/08/447/011 56 comprimate filmate

EU/1/08/447/012 98 comprimate filmate

EU/1/08/447/019 14 comprimate filmate

EU/1/08/447/020 28 comprimate filmate

EU/1/08/447/021 42 comprimate filmate

EU/1/08/447/022 56 comprimate filmate

EU/1/08/447/023 84 comprimate filmate

EU/1/08/447/024 98 comprimate filmate

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală PRF.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

ADENURIC 120 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE

TERMOSUDATĂ

Blister din PVC/ACLAR/ALUMINIU sau Blister din PVC/PE/PVDC/ALUMINIU

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ADENURIC 120 mg comprimate

Febuxostat

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Menarini International O. L. S. A.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5. ALTE INFORMAŢII

Lu

Ma

Mi

Jo

Vi

Sb

Du

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate