Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Selectaţi limba site-ului

Adjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals) (split influenza virus, inactivated,...) – Rezumatul caracteristicilor produsului - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiAdjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals)
Cod ATCJ07BB02
Substanţăsplit influenza virus, inactivated, containing antigen: A/VietNam/1194/2004 (H5N1) like strain used (NIBRG-14)
ProducătorGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Adjupanrix suspensie şi emulsie pentru emulsie injectabilă.

Vaccin gripal pandemic (H5N1) (virion fragmentat, inactivat, cu adjuvant)

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

După amestecare, 1 doză (0,5 ml) conţine:

Virus gripal fragmentat, inactivat, care conţine antigen* echivalent cu:

A/VietNam/1194/2004 (H5N1) ca tulpină utilizată (NIBRG-14)

3,75 micrograme**

*cultivat pe ou

**hemaglutinină

Acest vaccin respectă recomandările OMS şi decizia UE pentru pandemia de gripă.

Adjuvant AS03 compus din scualen (10,69 miligrame), DL-α-tocoferol (11,86 miligrame) şi polisorbat 80 (4,86 miligrame)

Flacoanele cu suspensie şi emulsie odată amestecate formează un recipient multi-doză. Vezi pct. 6.5 pentru numărul de doze din flacon.

Excipienţi cu efect cunoscut:

Acest vaccin conţine tiomersal 5 micrograme (vezi pct. 4.4).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie şi emulsie pentru emulsie injectabilă. Suspensia este un lichid incolor, uşor opalescent.

Emulsia este un lichid lăptos omogen, de culoare albicioasă până la gălbuie.

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

Profilaxia gripei în cazul unei pandemii oficial declarate.

Adjupanrix trebuie utilizat conform recomandărilor oficiale.

4.2Doze şi mod de administrare

Doze

Persoane care nu au fost vaccinate anterior cu Prepandrix

Adulţi cu vârsta începând de la 18 ani:

O doză de 0,5 ml la o dată stabilită.

O a doua doză de 0,5 ml trebuie administrată după un interval de cel puţin trei săptămâni şi până la doisprezece luni după administrarea primei doze pentru obţinerea eficienţei maxime.

Pe baza datelor foarte limitate, pentru a obţine un răspuns imun, adulţii cu vârsta > 80 ani pot necesita o doză dublă de Adjupanrix la o dată aleasă şi, iarăşi, după un interval de cel puţin 3 săptămâni (vezi pct. 5.1).

Persoane vaccinate anterior cu una sau două doze de Prepandrix conţinând hemaglutinină (HA) derivată dintr-o variantă diferită din acelaşi subtip de gripă ca şi tulpina pandemică de gripă:

Adulţi cu vârsta începând de la 18 ani: o doză de 0,5 ml la o dată stabilită.

Copii şi adolescenţi

La copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 9 ani sunt disponibile date limitate cu privire la siguranţa şi imunogenitatea în cazul administrării vaccinului Adjupanrix şi în cazul administrării unei jumătăţi de doză din acelaşi vaccin (adică 1,875 µg HA şi jumătate din cantitatea de adjuvant AS03) în ziua 0 şi ziua 21.

Datele disponibile în prezent sunt incluse la pct. 4.4, 4.8 şi 5.1, dar nu se pot face recomandări cu privire la doze.

Pentru informaţii suplimentare, vezi pct. 4.4, 4.8 şi 5.1.

Mod de administrare

Imunizarea trebuie efectuată prin injectare intramusculară.

Dacă se administrează odoză dublă, injectarea trebuie efectuată în membrul opus, de preferat în muşchiul deltoid sau la nivelul părţii antero-laterale a coapsei (în funcţie de masa musculară).

Pentru instrucţiuni privind amestecarea medicamentului înainte de administrare, vezi pct. 6.6.

4.3Contraindicaţii

Antecedente de reacţii anafilactice (cu potenţial letal) la oricare dintre componentele sau urmele reziduale ale acestui vaccin (proteine de ou şi pui, ovalbumină, formaldehidă, gentamicină sulfat şi deoxicolat de sodiu). Totuşi, în cazul unei pandemii, administrarea vaccinului ar putea fi oportună, cu condiţia ca toate facilităţile necesare resuscitării să fie imediat disponibile în caz de necesitate.

Vezi pct. 4.4.

4.4Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Sunt necesare precauţii în cazul administrării acestui vaccin la persoanele cu hipersensibilitate cunoscută (altele decât reacţii anafilactice) la substanţa activă, la oricare dintre excipienţii enumeraţi la punctul 6.1, la tiomersal sau la urmele reziduale conţinute de vaccin (proteine de ou şi pui, ovalbumină, formaldehidă, gentamicină sulfat şi deoxicolat de sodiu).

Ca în cazul tuturor vaccinurilor injectabile, trebuie avut întotdeauna la îndemână un tratament medical adecvat, pentru cazurile rare de reacţii anafilactice survenite după administrarea vaccinului.

Dacă situaţia pandemiei permite, imunizarea va fi amânată la pacienţii cu afecţiuni severe febrile sau cu infecţii acute.

Este contraindicată administrarea intravasculară a Adjupanrix. Nu există date cu privire la administrarea Adjupanrix pe cale subcutanată. Din acest motiv, personalul medical trebuie să evalueze beneficiile şi potenţialele riscuri ale administrării vaccinului la persoanele cu trombocitopenie sau cu orice tulburări de sângerare, care ar putea contraindica administrarea intramusculară, cu excepţia cazului în care beneficiul potenţial depăşeşte riscul de sângerare.

Nu există date în ceea ce priveşte administrarea vaccinurilor cu adjuvant AS03 înainte sau după alte tipuri de vaccinuri gripale destinate pentru utilizarea pre-pandemică sau pandemică.

Răspunsul imun (formarea de anticorpi) în cazul pacienţilor cu imunosupresie endogenă sau iatrogenă poate fi insuficient.

Este posibil ca nu toate persoanele vaccinate să dezvolte un răspuns imun protector (vezi pct. 5.1).

Sincopa (leşinul) poate sa apară după, sau chiar înaintea oricărei vaccinări, ca un răspuns psihogen la acul de seringă. Aceasta poate fi însoţită de câteva simptome neurologice, cum sunt tulburarea temporară a vederii, paraestezie şi mişcări tonico-clonice ale membrelor în timpul recuperării. Pentru a preveni rănirea ca urmare a leşinului, este important să fie luate măsuri de precauţie.

Studiile epidemiologice efectuate cu alt vaccin conţinând adjuvant AS03 (Pandemrix H1N1, fabricat

în aceeaşi locaţie ca şi Adjupanrix), realizate în câteva ţări europene au indicat un risc crescut de narcolepsie, însoţită sau nu de cataplexie, la persoanele vaccinate, comparativ cu cele nevaccinate. La copii/adolescenţi (cu vârsta de până la 20 de ani), aceste studii au indicat apariţia a 1,4 până la 8 cazuri suplimentare la 100000 de subiecţi vaccinaţi. Datele epidemiologice disponibile cu privire la adulţi cu vârsta mai mare de 20 de ani au indicat aproximativ 1 caz suplimentar la 100000 de subiecţi vaccinaţi. Aceste date sugerează că riscul de cazuri suplimentare are tendinţă de scădere odată cu creşterea vârstei la vaccinare. În prezent, nu există nicio dovadă care să indice faptul că Adjupanrix poate fi asociat cu un risc de narcolepsie.

Copii şi adolescenţi

Datele clinice obţinute la copii cu vârsta mai mică de 6 ani la care s-au administrat două doze de Vaccin gripal pandemic H5N1, indică o creştere a frecvenţei febrei (măsurată axilar ≥ 38°C) după administrarea celei de-a doua doze. Prin urmare, la copiii mici (şi anume cei cu vârsta de până la aproximativ 6 ani) se recomandă post-vaccinare monitorizarea temperaturii şi măsuri de reducere a febrei (cum ar fi medicamente antipiretice, dacă este necesar din punct de vedere clinic).

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu există informaţii în ceea ce priveşte administrarea concomitentă a Adjupanrix cu alte vaccinuri. Dacă acest lucru este luat în considerare, imunizarea trebuie realizată la nivelul unui alt membru. De menţionat că în acest caz reacţiile adverse pot fi mai intense.

Răspunsul imun poate fi diminuat la pacienţii care urmează un tratament imunosupresor.

După vaccinarea antigripală, au fost observate rezultate fals-pozitive în cazul testării serologice prin metoda ELISA pentru evidenţierea anticorpilor împotriva virusului imunodeficienţei umane tip 1

(HIV-1), a virusului hepatitei C şi, în mod special anti-HTLV-1. În aceste cazuri, metoda Western Blot a infirmat rezultatele. Reacţiile fals-pozitive tranzitorii se pot datora producerii anticorpilor de tip IgM ca răspuns la vaccinare.

4.6Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Până în prezent nu există date disponibile cu privire la utilizarea Adjupanrix în timpul sarcinii.

Un vaccin cu adjuvant AS03, care conţine HA derivată din vH1N1, a fost administrat la gravide aflate în fiecare dintre cele trei trimestre de sarcină. În prezent există informaţii limitate cu privire la efectele vaccinării obţinute în urma administrării estimate la mai mult de 200000 de femei, vaccinate în timpul sarcinii. Nu s-a observat nicio dovadă a unui risc crescut de apariţie a efectelor adverse la mai mult de 100 de sarcini urmărite într-un studiu clinic prospectiv.

Studiile realizate cu Adjupanrix la animale nu indică toxicitate asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3).

Datele obţinute de la gravidele vaccinate cu diferite vaccinuri sezoniere inactivate, fără adjuvant în compoziţie, nu sugerează malformaţii sau toxicitate fetală sau neonatală.

Utilizarea Adjupanrix în timpul sarcinii poate fi luată în considerare, dacă se apreciază ca fiind necesară, având în vedere recomandările oficiale.

Alăptarea

Adjupanrix poate fi administrat la femeile care alăptează.

Fertilitatea

Nu sunt disponibile date cu privire la fertilitate.

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Unele dintre efectele menţionate la pct. 4.8 „Reacţii adverse” pot influenţa capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranţă

Studiile clinice au evaluat incidenţa reacţiilor adverse de mai jos la aproximativ 5000 de subiecţi cu vârsta de 18 ani şi peste, la care s-au administrat preparate conţinând cel puţin 3,75 micrograme

HA/AS03.

Lista reacţiilor adverse

Reacţiile adverse raportate sunt enumerate în funcţie de următoarea convenţie privind frecvenţa:

Frecvenţele sunt raportate ca:

Foarte frecvente (≥1/10)

Frecvente (≥1/100 şi <1/10)

Mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100)

Rare (≥1/10000 şi <1/1000)

Foarte rare (<1/10000)

Mai jos sunt enumerate reacţiile adverse identificate în studiile clinice cu vaccin „machetă” (vezi pct. 5.1 pentru mai multe informaţii referitoare la vaccinurile „machetă”).

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tulburări hematologice şi limfatice

Frecvente: limfadenopatie

Tulburări psihice

Mai puţin frecvente: insomnie

Tulburări ale sistemului nervos

Foarte frecvente: cefalee

Mai puţin frecvente: parestezii, somnolenţă, ameţeli

Tulburări gastro-intestinale

Mai puţin frecvente: simptome gastro-intestinale (cum sunt diaree, vărsături, dureri abdominale, greaţă)

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvente: echimoză la locul de injectare, hipersudoraţie

Mai puţin frecvente: prurit, erupţii cutanate tranzitorii

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Foarte frecvente: artralgii, mialgii

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Foarte frecvente: induraţie, edem, durere şi roşeaţă la locul de injectare, febră, astenie

Frecvente: frisoane, simptome asemănătoare gripei, reacţii la locul de injectare (de exemplu căldură, prurit)

Mai puţin frecvente: stare generală de rău

Copii şi adolescenţi

Un studiu clinic (D-H5N1-009) a evaluat reactogenitatea la copii cu vârsta cuprinsă între 3 până la 5 ani şi 6 până la 9 ani la care s-au administrat fie două doze recomandate la adult (şi anume 0,5 ml), fie două jumătăţi din doza recomandată la adult (şi anume 0,25 ml) (la interval de 21 de zile între administrări) din Adjupanrix.

După administrarea fiecărei doze a fost observată o diferenţă între frecvenţa reacţiilor adverse locale şi generale aşteptate apărute după administrarea jumătăţilor de doză recomandate la adult şi administrarea dozelor recomandate la adult. Administrarea unei a doua jumătăţi din doza recomandată la adult sau a unei doze recomandate la adult, nu a dus la creşterea reactogenităţii, cu excepţia frecvenţei simptomelor generale care au fost mai mari după administrarea celei de a doua doze, în special frecvenţa febrei la copii cu vârsta < 6 ani. Frecvenţa per-doză a reacţiilor adverse a fost după cum urmează:

Reacţii adverse

3-5 ani

6-9 ani

 

Jumătate de doză

Doză

Jumătate de doză

Doză

 

recomandată la

recomandată la

recomandată la

recomandată la

 

adult

adult

adult

adult

Induraţie

9,9%

18,6%

12,0%

12,2%

Durere

48,5%

62,9%

68,0%

73,5%

Eritem

10,9%

19,6%

13,0%

6,1%

Edem

11,9%

24,7%

14,0%

20,4%

Febră (>38°C)

4,0%

11,3%

2,0%

17,3%

Febră (>39°C)

 

 

 

 

- Frecvenţa per

2,0%

5,2%

0%

7,1%

doză

 

 

 

 

- Frecvenţa per

3,9%

10,2%

0%

14,3%

subiect

 

 

 

 

 

 

 

 

Somnolenţă

 

7,9%

13,4%

ND

ND

Iritabilitate

 

7,9%

18,6%

ND

ND

Pierdere a

 

6,9%

16,5%

ND

ND

apetitului

 

 

 

 

 

alimentar

 

 

 

 

 

Frisoane

 

1,0%

12,4%

4,0%

14,3%

ND=nu este disponibil

 

 

 

 

În alte studii clinice efectuate la copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 17 ani la care s-a administrat alt vaccin gripal pandemic (H5N1 A/Indonesia/05/2005 fabricat în Dresda, Germania), la copiii cu vârsta mai mică de 6 ani a fost observată creşterea frecvenţei anumitor reacţii adverse (incluzând durere la locul de injectare, eritem şi febră) după administrarea celei de-a doua doze.

Supravegherea după punerea pe piaţă

Nu sunt disponibile date de supraveghere după punerea pe piaţă pentru administrarea Adjupanrix.

Vaccin cu adjuvant AS03 care conţine 3,75 µg HA derivată din tulpina A/California/7/2009 (H1N1)

Următoarele reacţii au fost raportate din experienţa după punerea pe piaţă a vaccinurilor cu adjuvant AS03 care conţine 3,75 µg HA derivată din tulpina A/California/7/2009 (H1N1):

Tulburări ale sistemului imunitar

Anafilaxie, reacţii alergice

Tulburări ale sistemului nervos

Convulsii febrile

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Angioedem, reacţii cutanate generalizate, urticarie

Vaccinuri trivalente interpandemice

În plus, următoarele reacţii adverse au fost raportate în cadrul supravegherii după punerea pe piaţă pentru vaccinurile trivalente interpandemice:

Rare:

Nevralgii, trombocitopenie tranzitorie.

Foarte rare:

Vasculită cu afectare renală tranzitorie.

Afecţiuni neurologice, de tip encefalomielită, nevrită şi sindrom Guillain Barré.

Acest medicament conţine tiomersal (un compus organo-mercuric) cu rol de conservant, motiv pentru care este posibilă apariţia reacţiilor de sensibilizare (vezi pct. 4.4).

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate, după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Vaccinuri gripale, codul ATC: J07BB02.

Efecte farmacodinamice

La acest punct este descrisă experienţa clinică cu vaccinurile „machetă”.

Vaccinurile „machetă” conţin antigene gripale care sunt diferite de cele din virusurile gripale circulante actualmente. Aceste antigene pot fi considerate antigene „noi” şi simulează o situaţie în care populaţia-ţintă pentru vaccinare nu a fost imunizată anterior. Datele obţinute cu vaccinurile „machetă” vor susţine strategia de vaccinare care va fi probabil utilizată pentru vaccinul pandemic: datele de imunogenitate clinică, siguranţă, reactogenitate obţinute cu vaccinuri „machetă” sunt relevante pentru vaccinurile pandemice.

Răspunsul imun împotriva A/Vietnam/1194/2004 (H5N1):

Adulţi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 de ani

În studiile clinice care au evaluat imunogenitatea vaccinului cu adjuvant AS03 conţinând 3,75 µg HA derivată din A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) la subiecţii cu vârsta între 18 şi 60 de ani, răspunsurile în anticorpi anti-hemaglutinină (anti-HA) au fost precum urmează:

Anticorpi anti-HA

Răspuns imun împotriva A/Vietnam/1194/2004

 

 

schema 0, 21 zile

 

schema 0, 6 luni

 

 

(D-Pan-H5N1-002)

(D-Pan-H5N1-012)

 

21 de zile

21 de zile

21 de zile

7 zile după

21 de zile

 

după prima

după a doua

după

a doua doză

după a

 

doză

doză

prima doză

N=47

doua doză

 

N=925

N=924

N=55

 

N=48

Rata de

44,5%

94,3%

38,2%

89,4%

89,6%

seroprotecţie1

 

 

 

 

 

Rata de

42,5%

93,7%

38,2%

89,4%

89,6%

seroconversie2

 

 

 

 

 

Factor de

4,1

39,8

3,1

38,2

54,2

seroconversie3

 

 

 

 

 

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥ 1:40;

2rata de seroconversie: procentul de subiecţi care au fost fie seronegativi anterior vaccinării şi care au

un titru de anticorpi protectori post-vaccinare ≥ 1:40, sau care au fost seropozitivi anterior vaccinării şi au o creştere de 4 ori a titrului anticorpilor;

3factorul de seroconversie: raportul între valoarea mediei geometrice a titrului (MGT) de anticorpi după vaccinare şi MGT pre-vaccinare.

După două doze administrate la 21 zile sau la 6 luni distanţă, 96% dintre subiecţi au prezentat o creştere de 4 ori a titrului anticorpilor serici neutralizanţi şi 98-100% au avut un titru de cel puţin 1:80.

Subiecţii din studiul D-Pan-H5N1-002 au fost supravegheaţi pentru persistenţa răspunsului imun. Ratele de seroprotecţie la 6, 12, 24 şi 36 de luni după administrarea primei doze au fost precum urmează:

Anticorpi anti-HA

Răspuns imun la A/Vietnam/1194/2004

 

 

6 luni după prima

12 luni după

24 luni după

36 luni după

 

doză

prima doză

prima doză

prima doză

 

N=256

N=559

N=411

N=387

Rata de

40,2%

23,4%

16,3%

16,3%

seroprotecţie1

 

 

 

 

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥ 1:40

Vârstnici (>60 ani)

În alt studiu clinic (D-Pan-H5N1-010), la 297 de subiecţi în vârstă > 60 de ani (stratificaţi în categorii de la 61 la 70, 71 la 80 şi > 80 de ani) li s-a administrat fie o doză unică, fie o doză dublă de vaccin cu adjuvant AS03 conţinând 3,75 µg HA derivată din A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) la ziua 0 şi la ziua 21. În ziua 42, răspunsurile în anticorpi anti-HA au fost după cum urmează:

Anticorpi anti-

 

Răspuns imun împotriva A/Vietnam/1194/2004 (D42)

 

HA

 

 

 

 

 

 

 

Între 61 şi 70 de ani

Între 71 şi 80 de ani

>80 de ani

 

Doză

Doză

Doză

Doză

Doză

Doză

 

unică

dublă

unică

dublă

unică

dublă

 

N=91

N=92

N=48

N=43

N=13

N=10

Rata de

84,6%

97,8%

87,5%

93,0%

61,5%

90,0%

seroprotecţie1

 

 

 

 

 

 

Rata de

74,7%

90,2%

77,1%

93,0%

38,5%

50,0%

seroconversie2

 

 

 

 

 

 

Factor de

11,8

26,5

13,7

22,4

3,8

7,7

seroconversie3

 

 

 

 

 

 

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥1:40;

2rata de serconversie: procentul de subiecţi care au fost fie seronegativi înainte de vaccinare şi au un titru protector după vaccinare ≥1:40, sau care au fost seropozitivi înainte de vaccinare şi au o creştere de 4 ori a titrului anticorpilor;

3factor de serconversie: raportul între valoarea mediei geometrice a titrului (MGT) după vaccinare cu MGT pre-vaccinare.

Deşi s-a obţinut un răspuns imun adecvat în ziua 42 după două administrări ale unei doze unice de vaccin cu adjuvant AS03 conţinând 3,75 µg HA derivată din A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), s-a observat un răspuns mai bun după două administrări ale unei doze duble de vaccin.

Date foarte limitate de la subiecţi seronegativi cu vârsta >80 de ani (N=5) au demonstrat că niciun subiect nu a atins rata de seroprotecţie după două administrări ale unei doze unice de vaccin cu adjuvant AS03 conţinând 3,75 µg HA derivată din A/Vietnam/1194/2004 (H5N1). Cu toate acestea, după două administrări ale unei doze duble de vaccin, rata de seroprotecţie în ziua 42 a fost de 75%.

Subiecţii din studiul D-Pan-H5N1-010 au fost supravegheaţi pentru persistenţa răspunsului imun. Ratele de seroprotecţie la 6, 12 şi 24 de luni după vaccinare au fost după cum urmează:

Anticorpi anti-HA

 

Răspuns imun la A/Vietnam/1194/2004

 

 

6 luni

12 luni

24 luni

 

după vaccinare

după vaccinare

după vaccinare

 

Doză

Doză

Doză

Doză

Doză

Doză

 

unică

dublă

unică

dublă

unică

dublă

 

(N=140)

(N=131)

(N=86)

(N=81)

(N=86)

(N=81)

Rata de

52,9%

69,5%

45,3%

44,4%

37,2%

30,9%

seroprotecţie1

 

 

 

 

 

 

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥1:40

În afară de aceasta, 44,8% şi respectiv 56,1% dintre subiecţii din grupurile de doză respective au avut o creştere de 4 ori a titrurilor de anticorpi serici neutralizanţi de la ziua 0 până la ziua 42, iar 96,6% şi respectiv 100% dintre subiecţi au avut un titru de cel puţin 1:80 în ziua 42.

La douăsprezece şi la douăzeci şi patru de luni după vaccinare, titrurile de anticorpi serici neutralizanţi au fost după cum urmează :

Anticorpi serici

 

Răspuns imun la A/Vietnam/1194/2004

 

neutralizanţi

 

 

 

 

 

12 luni după vaccinare

24 luni după vaccinare

 

Doză unică

Doză dublă

Doză unică

Doză dublă

 

N=51

N=54

N=49

N=54

MGT1

274,8

272,0

391,0

382,8

Rata de

27,5%

27,8%

36,7%

40,7%

seroconversie2

 

 

 

 

≥ 1:803

82,4%

90,7%

91,8%

100%

1Media geometrică a titrului

2Creştere de 4 ori a titrului anticorpilor serici neutralizanţi

3% de subiecţi care prezintă un titru al anticorpilor serici neutralizanţi de cel puţin 1:80

Copii şi adolescenţi

Copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 9 ani

Într-un studiu clinic (D-Pan-H5N1-009) efectuat la copii cu vârsta cuprinsă între 3 până la 5 ani şi 6 până la 9 ani, s-au administrat două doze, fie doză întreagă (0,5 ml), fie jumătate de doză (0,25 ml) dintr-un vaccin cu adjuvant AS03 care conţine 3,75 µg HA derivată din tulpina A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), la ziua 0 şi la ziua 21. La ziua 42 răspunsurile în anticorpi anti-HA au fost după cum urmează:

Anticorpi

 

Răspuns imun la A/Vietnam/1194/2004

 

anti-HA

 

 

 

 

 

3 până la 5 ani

6 până la 9 ani

 

Jumătate de doză

Doză întreagă

Jumătate de doză

Doză întreagă

 

N=49

N=44

N=43

N=43

Rata de

95,9%

100%

100%

100%

seroprotecţie1

 

 

 

 

Rata de

95,9%

100%

100%

100%

seroconversie2

 

 

 

 

Factorul de

78,5

191,3

108,1

176,7

seroconversie3

 

 

 

 

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥ 1:40;

2rata de seroconversie: procentul de subiecţi care au fost fie seronegativi anterior vaccinării şi care au

prezentat un titru de anticorpi protectori post-vaccinare ≥ 1:40, fie au fost seropozitivi anterior vaccinării şi au prezentat o creştere de 4 ori a titrului anticorpilor;

3factorul de seroconversie: raportul între valoarea mediei geometrice a titrului (MGT) de anticorpi după vaccinare şi MGT pre-vaccinare.

La copii, relevanţa clinică a titrului de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥ 1:40 nu este cunoscută.

Subiecţii din studiul D-Pan-H5N1-009 au fost supravegheaţi pentru persistenţa răspunsului imun. Ratele de seroprotecţie la 6, 12 şi 24 de luni după vaccinare au fost după cum urmează:

Anticorpi anti-HA

 

Răspuns imun la A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

3-5 ani

 

 

 

 

6 luni

12 luni

24 luni

 

după vaccinare

după vaccinare

după vaccinare

 

Jumătate

Doză

Jumătate

Doză

Jumătate

 

Doză

 

de doză

întreagă

de doză

întreagă

de doză

 

întreagă

 

(N=50)

(N=29)

(N=47)

(N=27)

(N=27)

 

(N=26)

Rata de

56,0%

82,8%

38,3%

48,1%

38,3%

 

73,1%

seroprotecţie1

 

 

 

 

 

 

 

1rata de seroprotecţie:

procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥ 1:40

 

 

 

 

 

Anticorpi anti-HA

 

Răspuns imun la A/Vietnam/1194/2004

 

 

 

 

6-9 ani

 

 

 

 

6 luni

12 luni

24 luni

 

după vaccinare

după vaccinare

după vaccinare

 

Jumătate

Doză

Jumătate

Doză

Jumătate

Doză

 

de doză

întreagă

de doză

întreagă

de doză

întreagă

 

(N=44)

(N=41)

(N=37)

(N=35)

(N=37)

(N=34)

Rata de

63,6%

78,0%

24,3%

62,9%

24,3%

 

67,6%

seroprotecţie1

 

 

 

 

 

 

 

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥ 1:40

La ziua 42 şi după 6, 12 şi 24 de luni, răspunsurile în anticorpi neutralizanţi au fost după cum urmează:

Anticorpi serici

 

Răspuns imun la A/Vietnam/1194/2004

 

neutralizanţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 până la 5 ani

 

 

21 zile după a

6 luni

12 luni

 

24 luni

 

doua doză

după vaccinare

după vaccinare

 

după vaccinare

 

Jumătate

Doză

Jumătate de

Jumătate de

 

Jumătate de

 

de doză

întreagă

doză

doză

 

doză

 

N=47

N=42

N=49

N=47

 

N=47

MGT1

1044,4

4578,3

781,2

238,9

 

302,5

Rata de

95,6%

97,4%

87,2%

82,2%

 

80,0%

seroconversie2

 

 

 

 

 

 

≥ 1:803

100%

100%

100%

93,6%

 

95,7%

1Media geometrică a

titrului

 

 

 

 

 

2Creştere de 4 ori a titrului anticorpilor serici neutralizanţi

 

 

 

3% de subiecţi care prezintă un titru al anticorpilor serici neutralizanţi de cel puţin 1:80

 

 

 

 

 

Anticorpi serici

 

Răspuns imun la A/Vietnam/1194/2004

 

neutralizanţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 până la 9 ani

 

 

21 zile după a

6 luni

12 luni

 

24 luni

 

doua doză

după vaccinare

după vaccinare

 

după vaccinare

 

Jumătate

Doză

Jumătate de

Jumătate de

 

Jumătate de

 

de doză

întreagă

doză

doză

 

doză

 

N=42

N=42

N=40

N=36

 

N=38

MGT1

1155,1

3032,5

756,1

179,4

 

234,5

Rata de

100%

100%

95,0%

67,6%

 

63,9%

seroconversie2

 

 

 

 

 

 

≥ 1:803

100%

100%

100%

86,1%

 

97,4%

1Media geometrică a

titrului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2Creştere de 4 ori a titrului anticorpilor serici neutralizanţi

3% de subiecţi care prezintă un titru al anticorpilor serici neutralizanţi de cel puţin 1:80

Agenţia Europeană pentru Medicamente a suspendat temporar obligaţia de a se depune rezultatele studiilor efectuate cu Adjupanrix la unul sau mai multe subgrupe de copii şi adolescenţi în infecţia gripală determinată de o tulpină de virus gripal conţinută în vaccin sau asociată unei tulpini conţinute în vaccin (vezi pct. 4.2 pentru informaţii privind utilizarea la copii şi adolescenţi).

Răspunsul imun împotriva tulpinii A/Indonesia/05/2005 (H5N1)

Într-un studiu clinic (Q-Pan-H5N1-001) în care au fost administrate două doze de vaccin cu adjuvant AS03 conţinând 3,75 µg HA derivată din A/Indonesia/05/2005 în zilele 0 şi 21 la 140 de subiecţi între vârsta între 18 şi 60 de ani, răspunsurile în anticorpi anti-HA au fost precum urmează:

Anticorpi anti-HA

Răspuns imun împotriva A/Indonesia/05/2005

 

Ziua 21

Ziua 42

Ziua 180

 

N=140

N=140

N=138

Rata de seroprotecţie1

45,7%

96,4%

49,3%

Rata de seroconversie2

45,7%

96,4%

48,6%

Factor de seroconversie3

4,7

95,3

5,2

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥1:40;

2rata de serconversie: procentul de subiecţi care au fost fie seronegativi înainte de vaccinare şi au un titru protector după vaccinare ≥1:40, fie au fost seropozitivi înainte de vaccinare şi au o creştere de 4 ori a titrului anticorpilor;

3factor de serconversie: raportul între valoarea mediei geometrice a titrului (MGT) după vaccinare cu MGT pre-vaccinare.

S-a observat o creştere de 4 ori a titrurilor de anticorpi serici neutralizanţi la 79,2% dintre subiecţi la 21 de zile după prima doză, la 95,8% la 21 de zile după a doua doză şi la 87,5% la şase luni după a doua doză.

Într-un al doilea studiu clinic, la 49 de subiecţi cu vârsta între 18 şi 60 de ani s-au administrat două doze de vaccin cu adjuvant AS03 conţinând 3,75 µg HA derivată din A/Indonesia/05/2005 în zilele 0 şi 21. În ziua 42, rata de seroconversie a anticorpilor anti-HA a fost de 98%, la toţi subiecţii s-a obţinut seroprotecţie şi factorul de seroconversie a fost de 88,6. În plus, toţi subiecţii au avut titruri de anticorpi neutralizanţi de cel puţin 1:80.

Răspunsul imun încrucişat determinat de vaccinul cu adjuvant AS03 conţinând 3,75 µg HA derivată din A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)

Adulţi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 de ani

Răspunsurile în formarea de anticorpi anti-HA împotriva A/Indonesia/5/2005 după administrarea vaccinului cu adjuvant AS03 conţinând 3,75 µg HA derivată din A/Vietnam/1194/2004 au fost după cum urmează:

Anticorpi anti-HA

 

A/Indonesia/05/2005

 

 

schema 0, 21 zile

schema 0, 6 luni

 

(D-Pan-H5N1-002)

(D-Pan-H5N1-012)

 

21 de zile după

7 zile după a doua

21 de zile după a

 

prima doză

doză

doua doză

 

N=924

N=47

N=48

Rata de seroprotecţie*1

50,2%

74,5%

83,3%

Rata de seroconversie2

50,2%

74,5%

83,3%

 

 

 

Factor de seroconversie3

4,9

12,9

18,5

*anti-HA ≥1:40

 

 

 

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥1:40;

2rata de seroconversie: procentul de subiecţi care au fost fie seronegativi anterior vaccinării şi care au un titru de anticorpi protectori post-vaccinare ≥1:40 sau care au fost seropozitivi anterior vaccinării şi au o creştere de 4 ori a titrului anticorpilor:

3factorul de seroconversie: raportul între valoarea mediei geometrice a titrului (MGT) de anticorpi după vaccinare şi MGT pre-vaccinare.

O creştere de 4 ori a titrului anticorpilor serici neutralizanţi împotriva A/Indonesia/5/2005 a fost obţinută la >90 % dintre subiecţi după două doze indiferent de schemă. După două doze administrate la distanţă de 6 luni toţi subiecţii au avut un titru de cel puţin 1:80.

Subiecţii din studiul D-Pan-H5N1-002 au fost supravegheaţi pentru persistenţa anticorpilor anti-HA împotriva A/Indonesia/5/2005. Ratele de seroprotecţie au fost 2,2%, 4,7%, 2,4% şi 7,8% în lunile 6,

12, 24 şi, respectiv, 36.

Într-un alt studiu (D-Pan-H5N1-007) care a inclus 50 de subiecţi cu vârsta între 18 şi 60 de ani ratele de seroprotecţie cu anticorpi anti-HA la 21 de zile după a 2 a doză de vaccin cu adjuvant AS03 conţinând 3,75 µg HA derivată din A/Vietnam/1194/2004, au fost de 20% împortiva

A/Indonesia/5/2005, de 35% împotriva A/Anhui/01/2005 şi de 60% împotriva

A/Turkey/Turkey/1/2005.

Vârstnici (>60 ani)

La 297 de subiecţi cu vârsta > 60 de ani ratele de seroconversie şi seroprotecţie împotriva A/Indonesia/5/2005 în ziua 42 după două doze de vaccin cu adjuvant AS03 conţinând 3,75 µg HA derivată din A/Vietnam/1194/2004 au fost de 23%, iar factorul de seroconversie a fost de 2,7. Titruri ale anticorpilor neutralizanţi de cel puţin 1:40 sau de cel puţin 1:80 au fost obţinute la 87% şi, respectiv 67%, din 87 de subiecţi testaţi.

Subiecţii din studiul D-Pan-H5N1-010 la care s-a administrat o singură doză au fost supravegheaţi pentru persistenţa anticorpilor anti-HA împotriva A/Indonesia/5/2005. Ratele de seroprotecţie au fost 16,3% şi 4,7% în lunile 12 şi, respectiv 24. Ratele de seroconversie pentru anticorpii serici neutralizanţi împotriva A/Indonesia/5/2005 au fost 15,7% şi 12,2% în lunile 12 şi, respectiv 24. Procentul de subiecţi care ating titruri de anticorpi serici neutralizanţi >1/80 a fost de 54,9% şi 44,9% în lunile 12 şi, respectiv 24.

Copii şi adolescenţi

Copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 9 ani

La subiecţii cu vârsta cuprinsă între 3 până la 5 ani şi 6 până la 9 ani, la care s-au administrat două doze, fie doză întreagă, fie jumătate de doză dintr-un vaccin cu adjuvant AS03 care conţine 3,75 µg HA derivată din tulpina A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), răspunsurile în anticorpi anti-HA la ziua 42 au fost după cum urmează:

Anticorpi

 

Răspuns imun la A/Indonesia/5/2005

 

anti-HA

 

 

 

 

 

3 până la 5 ani

6 până la 9 ani

 

Jumătate de doză

Doză întreagă

Jumătate de doză

Doză întreagă

 

N=49

N=44

N=43

N=43

Rata de

71,4%

95,5%

74,4%

79,1%

seroprotecţie1

 

 

 

 

Rata de

71,4%

95,5%

74,4%

79,1%

 

 

 

 

seroconversie2

Factorul de10,733,612,218,5 seroconversie3

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥ 1:40;

2rata de seroconversie: procentul de subiecţi care au fost fie seronegativi anterior vaccinării şi care au

prezentat un titru de anticorpi protectori post-vaccinare ≥ 1:40, fie au fost seropozitivi anterior vaccinării şi au prezentat o creştere de 4 ori a titrului anticorpilor;

3factorul de seroconversie: raportul între valoarea mediei geometrice a titrului (MGT) de anticorpi după vaccinare şi MGT pre-vaccinare.

Subiecţii din studiul D-Pan-H5N1-009 au fost supravegheaţi pentru persistenţa răspunsului imun. Ratele de seroprotecţie la 6, 12 şi 24 de luni după vaccinare au fost după cum urmează:

Anticorpi

 

 

Răspuns imun la A/Indonesia/5/2005

 

anti-HA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 până la 5 ani

 

 

 

 

Luna 6

 

Luna 12

Luna 24

 

Jumătate

Doză

 

Jumătate

Doză

Jumătate

 

Doză

 

de doză

întreagă

 

de doză

întreagă

de doză

 

întreagă

 

N=49

N=27

 

N=47

N=27

N=47

 

N=26

Rata de

6,1%

70,4%

 

36,2%

44,4%

10,6%

 

53,8%

seroprotecţie1

 

 

 

 

 

 

 

 

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥ 1:40

 

 

 

 

 

 

Anticorpi

 

 

Răspuns imun la A/Indonesia/5/2005

 

anti-HA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 până la 9 ani

 

 

 

 

Luna 6

 

Luna 12

Luna 24

 

Jumătate

Doză

 

Jumătate

Doză

Jumătate

 

Doză

 

de doză

întreagă

 

de doză

întreagă

de doză

 

întreagă

 

N=42

N=34

 

N=36

N=35

N=37

 

N=34

Rata de

4,8%

64,7%

 

19,4%

42,9%

10,8%

 

29,4%

seroprotecţie1

 

 

 

 

 

 

 

 

1rata de seroprotecţie: procentul de subiecţi cu titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥ 1:40

 

Mai mult, în grupul de copii cărora li s-a administrat o jumătate de doză din vaccin, rata subiecţilor cu un titru al anticorpilor neutralizanţi mai mare de 1:80 a rămas ridicată până la 24 luni de la administrarea primei doze. Răspunsurile în anticorpi neutralizanţi au fost după cum urmează:

Anticorpi serici

 

 

Răspuns imun la A/Indonesia/5/2005

 

 

neutralizanţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 până la 5 ani

 

 

6 până la 9 ani

 

 

Ziua 42

Luna 6

Luna 12

Luna 24

Ziua 42

Luna 6

Luna 12

Luna 24

 

N=46

N=48

N=47

N=47

N=42

N=40

N=35

N=38

MGT1

331,4

242,1

177,7

188,5

412,1

208,4

128,1

146,0

Rata de

95,6%

93,0%

97,9%

97,9%

97,2%

97,3%

94,4%

97,4%

seropozitivitate2

 

 

 

 

 

 

 

 

≥1:803

75,6%

72,1%

85,1%

80,9%

88,9%

70,3%

86,1%

81,6%

1Media geometrică a titrului

2% de subiecţi care prezintă titruri ≥1:28

3% de subiecţi care prezintă un titru al anticorpilor serici neutralizanţi de cel puţin 1:80

Răspunsuri imune încrucişate determinate de vaccinul cu adjuvant AS03 conţinând 3,75 µg HA derivată din A/Indonesia/05/2005 (H5N1)

După două doze de vaccin cu adjuvant AS03 conţinând 3,75 µg HA derivată din A/Indonesia/05/2005 administrate în zilele 0 şi 21 la 140 de subiecţi cu vârsta între 18 şi 60 de ani, răspunsurile în anticorpi anti-HA la A/Vietnam/1194/2004 au fost după cum urmează:

Anticorpi anti-HA

Răspunsurile imune la A/Vietnam/1194/2004

 

Day 21

Day 42

 

N=140

N=140

Rata de seroprotecţie1

15%

59,3%

Rata de seroconversie2

12,1%

56,4%

Factorul de seroconversie3

1,7

6,1

1Rata de seroprotecţie: proporţia de subiecţi cu un titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥1:40; 2Rata de seroconversie: proporţia de subiecţi care au fost fie seronegativi înaintea vaccinării şi au un

titru protector post-vaccinare ≥1:40, fie au fost seropozitivi înaintea vaccinării şi au un titru crescut de 4 ori;

3Factorul de seroconversie: raportul între titrul mediei geometrice după vaccinare (TMG) şi TMG pre- vaccinare.

În ziua 180 rata seroprotecţiei a fost de 13%.

S-a observat o creştere de 4 ori a titrurilor de anticorpi serici neutralizanţi împotriva A/Vietnam la 49% din subiecţi la 21 de zile după prima doză, la 67,3% la 21 de zile după a doua doză şi la 44,9% la şase luni după a doua doză.

Scheme de administrare alternative

În studiul D-H5N1-012 a fost investigată utilizarea într-un interval extins, fiind administrate două doze de Adjupanrix la un interval de 6 luni sau 12 luni, la un grup de subiecţi cu vârste cuprinse între 18 şi 60 de ani. La 21 de zile după administrarea celei de a doua doze, rata de seroprotecţie şi rata de răspuns la vaccin împotriva A/Vietnam/1194/2004 la subiecţii la care s-a administrat vaccinul la interval de 6 luni au fost 89,6% şi, respectiv 95,7%. La 21 de zile după administrarea celei de a doua doze, rata de seroprotecţie şi rata de răspuns la vaccin la subiecţii la care s-a administrat vaccinul la interval de 12 luni au fost 92,0% şi, respectiv100%.

În acest studiu, au fost observate şi răspunsuri imune încrucişate împotriva tulpinii A/Indonesia/5/2005. La 21 de zile după administrarea celei de a doua doze, rata de seroprotecţie şi rata de răspuns la vaccin la subiecţii la care s-a administrat vaccinul la interval de 6 luni au fost 83,3% şi, respectiv 100%. La 21 de zile după administrarea celei de a doua doze, rata de seroprotecţie şi rata de răspuns la vaccin la subiecţii la care s-a administrat vaccinul la interval de 12 luni au fost 84,0% şi, respectiv100%.

O doză de vaccin cu adjuvant AS03 conţinând 3,75 µg HA derivată din A/Indonesia/05/2005 administrată după una sau două doze de vaccin cu adjuvant AS03 conţinând 3,75 µg HA derivată din

A/Vietnam/1194/2004

Într-un studiu clinic (D-Pan-H5N1-012), la subiecţi cu vârsta între 18 şi 60 de ani s-a administrat o doză de vaccin cu adjuvant AS03 conţinând 3,75 µg HA derivată fie din A/Vietnam/1194/2004, fie din Indonesia/5/2005, la 6 luni după primovaccinarea cu una sau două doze de vaccin cu adjuvant AS03 conţinând 3,75 µg HA derivat din A/Vietnam/1194/2004 în ziua 0 sau în zilele 0 şi, respectiv, 21. Răspunsurile anti-HA au fost următoarele:

Anticorpi anti-HA

Împotriva A/Vietnam la 21 de zile

Împotriva A/Indonesia la 21 de zile

 

după doza de rapel cu A/Vietnam

după doza de rapel cu A/Indonesia

 

N=46

N=49

 

După

După

După

După a

 

primovaccinarea

primovaccinarea

primovaccinarea

primovaccinarea

 

cu o doză

cu 2 doze

cu o doză

cu 2 doze

Rata de

89,6%

91,3%

98,1%

93,9%

seroprotecţie1

 

 

 

 

Rata de

87,5%

82,6%

98,1%

91,8%

seroconversie-rapel2

 

 

 

 

Factor rapel3

29,2

11,5

55,3

45,6

1Rata de seroprotecţie: proporţia de subiecţi cu un titru de inhibare a hemaglutinării (IH) ≥1:40; 2Rata de seroconversie-rapel: proporţia de subiecţi care au fost fie seronegativi înaintea rapelului şi au

un titru protector post-vaccinare ≥1:40, fie au fost seropozitivi înaintea rapelului şi au un titru crescut de 4 ori;

3Factorul rapel: raportul între titrul mediei geometrice post-rapel (TMG) şi TMG pre-rapel.

Indiferent dacă cu 6 luni în urmă s-au administrat ca primovaccinare una sau două doze de vaccin, ratele de seroprotecţie împotriva A/Indonesia au fost >80% după o doză de vaccin cu adjuvant AS03 conţinând 3,75 µg HA derivată din A/Vietnam/1194/2004, iar ratele de seroportecţie împotriva A/Vietnam au fost >90% după o doză de vaccin cu adjuvant AS03 conţinând 3,75 µg HA derivată din A/Indonesia/05/2005. Toţi subiecţii au dobândit un titru de anticorpi neutralizanţi de cel puţin 1:80 împotriva fiecăreia dintre cele două tulpini, indiferent de tipul HA din vaccin şi de numărul anterior de doze.

Într-un alt studiu clinic (D-Pan-H5N1-015), la 39 de subiecţi cu vârsta între 18 şi 60 ani s-a administrat o doză de vaccin cu adjuvant AS03 conţinând 3,75 µg HA derivat din A/Indonesia/5/2005 la 14 luni de la administrarea a două doze de vaccin cu adjuvant AS03 conţinând 3,75 µg HA derivată din A/Vietnam/1194/2004 administrate în zilele 0 şi 21. Rata de seroprotecţie împotriva A/Indonesia la 21 de zile după doza de rapel a fost de 92% şi 69,2% în ziua 180.

Într-un alt studiu clinic (D-Pan-H5N1-038), la 387 de subiecţi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 de ani s-a administrat o doză de vaccin cu adjuvant AS03 conţinând 3,75 µg HA derivat din

A/Indonesia/5/2005 la 36 luni de la administrarea a două doze de vaccin conţinând tulpina A/Vietnam/1194/2004. Rata de seroprotecţie, rata de seroconversie-rapel şi factorul rapel împotriva A/Indonesia/5/2005 la 21 de zile după doza de rapel au fost de 100%, 99,7% şi, respectiv, 123,8%.

Informaţii obţinute din studiile non-clinice:

Capacitatea de a induce protecţie împotriva tulpinilor omologe şi heterologe a fost evaluată în studii non-clinice, utilizând modele de expunere la nevăstuici.

În fiecare experiment, patru grupe a câte 6 nevăstuici au fost imunizate intramuscular cu un vaccin cu adjuvant AS03, conţinând HA derivată din H5N1/A/Vietnam/1194/04 (NIBRG-14). Dozele de 15, 5, 1,7 sau 0,6 micrograme de HA au fost testate într-un experiment de expunere omologă, iar dozele de 15, 7,5, 3,8 sau 1,75 micrograme de HA au fost testate într-un experiment de expunere heterologă.

Grupurile de control au inclus nevăstuici imunizate numai cu adjuvant, cu vaccin fără adjuvant (15 micrograme HA) sau soluţie salină tamponată cu fosfat. Nevăstuicile au fost vaccinate în zilele 0 şi 21 şi expuse intratraheal în ziua 49 la o doză letală de H5N1/A/Vietnam/1194/04 sau de H5N1/A/Indonesia/5/05 heterolog. Dintre animalele care au primit vaccin cu adjuvant, 87% şi respectiv 96% au fost protejate împotriva expunerii letale omologe sau heterologe. Difuziunea virală în tractul respirator superior a fost, de asemenea, redusă la animalele vaccinate comparativ cu subiecţii de control, ceea ce sugerează reducerea riscului de transmitere virală. În grupul de control fără

adjuvant, ca şi în grupul de control care a primit numai adjuvant, toate animalele au decedat sau au trebuit eutanasiate în stare muribundă, după trei până la patru zile de la începerea expunerii.

Acest medicament a fost autorizat în “condiţii excepţionale”.

Aceasta înseamnă că din raţiuni ştiinţifice nu a fost posibilă obţinerea informaţiilor complete privind acest medicament.

Agenţia Europeană pentru Medicamente va revizui în fiecare an orice informaţii noi disponibile şi acest RCP va fi actualizat, după cum va fi necesar.

5.2Proprietăţi farmacocinetice

Nu este cazul.

5.3Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat nici un risc special pentru om, pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea acută şi după doze repetate, toleranţa locală, fertilitatea, toxicitatea embriofetală şi postnatală (până la finalul perioadei de alăptare).

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Flaconul cu suspensie:

Polisorbat 80

Octoxinol 10

Tiomersal

Clorură de sodiu (NaCl)

Hidrogenofosfat disodic (Na2HPO4)

Dihidrogenfosfat de potasiu (KH2PO4)

Clorură de potasiu (KCl)

Clorură de magneziu (MgCl2)

Apă pentru preparate injectabile

Flaconul cu emulsie:

Clorură de sodiu (NaCl)

Hidrogenofosfat disodic (Na2HPO4)

Dihidrogenfosfat de potasiu (KH2PO4)

Clorură de potasiu (KCl)

Apă pentru preparate injectabile

Pentru adjuvanţi, vezi pct. 2.

6.2Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3Perioada de valabilitate

5 ani.

După amestecare, vaccinul trebuie utilizat în decurs de 24 de ore. A fost demonstrată stabilitatea fizico-chimică în timpul utilizării, pentru o perioadă de 24 ore la 25 0C.

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

Pentru condiţiile de păstrare ale medicamentului după amestecare, vezi pct. 6.3.

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

Un ambalaj conţine:

-o cutie conţinând 50 flacoane (sticlă tip I), prevăzute cu dop (cauciuc butilic) a câte 2,5 ml suspensie.

-două cutii conţinând fiecare 25 flacoane (sticlă tip I), prevăzute cu dop (cauciuc butilic) a câte

2,5 ml emulsie.

Volumul rezultat după amestecarea unui flacon cu suspensie (2,5 ml) cu un flacon cu emulsie (2,5 ml) corespunde la 10 doze de vaccin (5 ml).

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Adjupanrix constă în două recipiente:

Suspensie: un flacon multidoză care conţine antigenul,

Emulsie: un flacon multidoză care conţine adjuvantul.

Înainte de administrare, cele două componente trebuie amestecate.

Instrucţiuni pentru amestecarea şi administrarea vaccinului:

1.Înainte de amestecarea celor două componente, emulsia (adjuvantul) şi suspensia (antigenul) trebuie aduse la temperatura camerei (pentru o perioadă de minim 15 minute); fiecare flacon trebuie, agitat şi examinat vizual pentru a detecta prezenţa oricărei particule străine şi/sau modificări de aspect. Dacă se observă orice modificări ale aspectului sau sunt prezente particule străine (incluzând particule de cauciuc din dop), vaccinul trebuie aruncat.

2.Vaccinul se amestecă prin extragerea întregului conţinut al flaconului care conţine adjuvantul cu ajutorul unei seringi cu capacitate de 5 ml şi introducerea acestuia în flaconul care conţine antigen. Se recomandă ataşarea la seringă a unui ac de calibru 23-G. Totuşi, în cazul în care nu este disponibil un ac de această dimensiune, se poate utiliza un ac de calibru 21-G. Flaconul care conţine adjuvantul trebuie menţinut întors invers pentru a uşura extragerea întregului conţinut.

3.După adăugarea adjuvantului la antigen, amestecul trebuie bine agitat. Vaccinul amestecat este o emulsie sub forma unui lichid lăptos omogen, de culoare albicioasă până la gălbuie. În cazul apariţiei unei modificări de culoare, vaccinul trebuie aruncat.

4.Volumul flaconului de Adjupanrix rezultat după amestecare este de cel puţin 5 ml. Vaccinul trebuie administrat conform dozelor recomandate (vezi pct. 4.2).

5.Flaconul trebuie agitat înainte de fiecare administrare şi examinat vizual pentru a detecta prezenţa oricărei particule străine şi/sau modificări de aspect. Dacă se observă orice modificări ale aspectului sau sunt prezente particule străine (incluzând particule de cauciuc din dop), vaccinul trebuie aruncat.

6.Fiecare doză de 0,5 ml vaccin este aspirată într-o seringă pentru injectare cu capacitatea de 1 ml şi administrată intramuscular. Se recomandă ataşarea la seringă a unui ac de calibru de maxim

23-G.

7.După amestecare, vaccinul trebuie utilizat în decurs de 24 de ore. Vaccinul amestecat poate fi păstrat fie la frigider (2°C - 8°C), fie la temperatura camerei, care nu trebuie să depăşească

25°C. Dacă vaccinul amestecat este păstrat la frigider, trebuie adus la temperatura camerei

(pentru o perioadă de minim 15 minute) înainte de fiecare extragere.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

GlaxoSmithKline Biologicals s.a. rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Belgia

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/09/578/001

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 19 octombrie 2009

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei:

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate despre acest medicament sunt disponibile pe pagina de web a Agenţiei Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate