Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Advagraf (tacrolimus) – Etichetare - L04AD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiAdvagraf
Cod ATCL04AD02
Substanţătacrolimus
ProducătorAstellas Pharma Europe B.V.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE Advagraf 0,5 mg capsule cu eliberare prelungită

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Advagraf 0,5 mg capsule cu eliberare prelungită

Tacrolimus

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

Fiecare capsulă conţine tacrolimus (sub formă de monohidrat) 0,5 mg.

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine, de asemenea, lactoză şi urme de lecitină din soia. A se vedea prospectul pentru informaţii suplimentare.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

30 capsule cu eliberare prelungită 30×1 capsule cu eliberare prelungită 50 capsule cu eliberare prelungită

50×1 capsule cu eliberare prelungită 100 capsule cu eliberare prelungită 100×1 capsule cu eliberare prelungită

5.MODUL ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

O dată pe zi.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ ATENŢIONARE SPECIALĂ, DACĂ ESTE NECESARĂ

A nu se înghiţi desicantul.

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

A se utiliza toate capsulele în termen de un an de la deschiderea pungii din aluminiu şi înainte de termenul de expirare.

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

10.PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Olanda

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/387/001 30 capsule

EU/1/07/387/002 50 capsule

EU/1/07/387/009 100 capsule

EU/1/07/387/014 30×1 capsule

EU/1/07/387/015 50×1 capsule

EU/1/07/387/016 100×1 capsule

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Advagraf 0,5 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

Blister Advagraf 0,5 mg capsule cu eliberare prelungită

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Advagraf 0,5 mg capsule cu eliberare prelungită

Tacrolimus

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Astellas Pharma Europe B.V.

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.ALTE INFORMAŢII

O dată pe zi.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

AMBALAJ DIN ALUMINIU Advagraf 0,5 mg capsule cu eliberare prelungită (Ambalaj din aluminiu 30, 50, 100)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

Advagraf 0,5 mg capsule cu eliberare prelungită

Tacrolimus

Orală.

2.MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

A se utiliza toate capsulele în termen de un an de la deschiderea pungii din aluminiu şi înainte de termenul de expirare.

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5.CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

30 capsule cu eliberare prelungită

30x1 capsule cu eliberare prelungită

50 capsule cu eliberare prelungită

50x1 capsule cu eliberare prelungită

100 capsule cu eliberare prelungită

100x1 capsule cu eliberare prelungită

6.ALTE INFORMAŢII

O dată pe zi.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR CUTIE Advagraf 1 mg capsule cu eliberare prelungită

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Advagraf 1 mg capsule cu eliberare prelungită

Tacrolimus

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

Fiecare capsulă conţine tacrolimus (sub formă de monohidrat) 1 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine, de asemenea, lactoză şi urme de lecitină din soia. A se vedea prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

30 capsule cu eliberare prelungită 30×1 capsule cu eliberare prelungită 50 capsule cu eliberare prelungită 50×1 capsule cu eliberare prelungită 60 capsule cu eliberare prelungită 60×1 capsule cu eliberare prelungită 100 capsule cu eliberare prelungită 100×1 capsule cu eliberare prelungită

5. MODUL ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

O dată pe zi.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ ATENŢIONARE SPECIALĂ, DACĂ ESTE NECESARĂ

A nu se înghiţi desicantul.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

Utilizaţi toate capsulele în termen de un an de la deschiderea pungii din aluminiu şi înainte de termenul de expirare.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/387/003 30 capsule

EU/1/07/387/004 50 capsule

EU/1/07/387/005 60 capsule

EU/1/07/387/006 100 capsule

EU/1/07/387/017 30×1 capsule

EU/1/07/387/018 50×1 capsule

EU/1/07/387/019 60×1 capsule

EU/1/07/387/020 100×1 capsule

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Advagraf 1 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER Advagraf 1 mg capsule cu eliberare prelungită

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Advagraf 1 mg capsule cu eliberare prelungită

Tacrolimus

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Astellas Pharma Europe B.V.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

O dată pe zi.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

AMBALAJ DIN ALUMINIU Advagraf 1 mg capsule cu eliberare prelungită (Ambalaj din aluminiu 30, 50, 60, 100)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE

ADMINISTRARE

Advagraf 1 mg capsule cu eliberare prelungită

Tacrolimus

Administrare orală.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

A se utiliza toate capsulele în termen de un an de la deschiderea pungii din aluminiu şi înainte de termenul de expirare.

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

30 capsule cu eliberare prelungită 30×1 capsule cu eliberare prelungită 50 capsule cu eliberare prelungită 50×1 capsule cu eliberare prelungită 60 capsule cu eliberare prelungită 60×1 capsule cu eliberare prelungită 100 capsule cu eliberare prelungită 100×1 capsule cu eliberare prelungită

6. ALTE INFORMAŢII

O dată pe zi.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE Advagraf 3 mg capsule cu eliberare prelungită

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Advagraf 3 mg capsule cu eliberare prelungită

Tacrolimus

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

Fiecare capsulă conţine: tacrolimus (sub formă de monohidrat) 3 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine, de asemenea, lactoză şi urme de lecitină din soia. A se vedea prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

30 capsule cu eliberare prelungită 30×1 capsule cu eliberare prelungită 50 capsule cu eliberare prelungită 50×1 capsule cu eliberare prelungită 100 capsule cu eliberare prelungită 100×1 capsule cu eliberare prelungită

5. MODUL ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

O dată pe zi.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ ATENŢIONARE SPECIALĂ, DACĂ ESTE NECESARĂ

A nu se înghiţi desicantul.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A se utiliza toate capsulele în termen de un an de la deschiderea pungii din aluminiu şi înainte de termenul de expirare.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/387/011 30 capsule

EU/1/07/387/012 50 capsule

EU/1/07/387/013 100 capsule

EU/1/07/387/021 30×1 capsule

EU/1/07/387/022 50×1 capsule

EU/1/07/387/023 100×1 capsule

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Advagraf 3 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER Advagraf 3 mg capsule cu eliberare prelungită

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Advagraf 3 mg capsule cu eliberare prelungită

Tacrolimus

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Astellas Pharma Europe B.V.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

O dată pe zi.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

AMBALAJ DIN ALUMINIU Advagraf 3 mg capsule cu eliberare prelungită (Ambalaj din aluminiu 30, 50, 100)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Advagraf 3 mg capsule cu eliberare prelungită

Tacrolimus

Orală.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

A se utiliza toate capsulele în termen de un an de la deschiderea pungii din aluminiu şi înainte de termenul de expirare.

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

30 capsule cu eliberare prelungită

30×1 capsule cu eliberare prelungită 50 capsule cu eliberare prelungită 50×1 capsule cu eliberare prelungită 100 capsule cu eliberare prelungită 100×1 capsule cu eliberare prelungită

6. ALTE INFORMAŢII

O dată pe zi.

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE Advagraf 5 mg capsule cu eliberare prelungită

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Advagraf 5 mg capsule cu eliberare prelungită

Tacrolimus

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI ACTIVE

Fiecare capsulă conţine: tacrolimus (sub formă de monohidrat) 5 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conţine, de asemenea, lactoză şi urme de lecitină din soia. A se vedea prospectul pentru informaţii suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

30 capsule cu eliberare prelungită

30×1 capsule cu eliberare prelungită 50 capsule cu eliberare prelungită 50×1 capsule cu eliberare prelungită 100 capsule cu eliberare prelungită 100×1 capsule cu eliberare prelungită

5. MODUL ŞI CALEA DE ADMINISTRARE

O dată pe zi.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ ATENŢIONARE SPECIALĂ, DACĂ ESTE NECESARĂ

A nu se înghiţi desicantul.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A se utiliza toate capsulele în termen de un an de la deschiderea pungii din aluminiu şi înainte de termenul de expirare.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR

NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL

DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/387/007 30 capsule

EU/1/07/387/008 50 capsule

EU/1/07/387/010 100 capsule

EU/1/07/387/024 30×1 capsule

EU/1/07/387/025 50×1 capsule

EU/1/07/387/026 100×1 capsule

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Advagraf 5 mg

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER Advagraf 5 mg capsule cu eliberare prelungită

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Advagraf 5 mg capsule cu eliberare prelungită

Tacrolimus

2. NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Astellas Pharma Europe B.V.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. ALTE INFORMAŢII

O dată pe zi.

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE

MICI

AMABALAJ DIN ALUMINIU Advagraf 5 mg capsule cu eliberare prelungită (Ambalaj din aluminiu 30, 50, 100)

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Advagraf 5 mg capsule cu eliberare prelungită

Tacrolimus

Orală.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

A se utiliza toate capsulele în termen de un an de la deschiderea pungii din aluminiu şi înainte de termenul de expirare.

4. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot

5. CONŢINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

30 capsule cu eliberare prelungită 30×1 capsule cu eliberare prelungită 50 capsule cu eliberare prelungită 50×1 capsule cu eliberare prelungită 100 capsule cu eliberare prelungită 100x1 capsule cu eliberare prelungită

6. ALTE INFORMAŢII

O dată pe zi.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate