Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aerinaze (desloratadine / pseudophedrine sulphate) – Etichetare - R01BA52

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiAerinaze
Cod ATCR01BA52
Substanţădesloratadine / pseudophedrine sulphate
ProducătorMerck Sharp

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE EXTERIOARĂ CU 2, 4, 7, 10, 14 ŞI 20 COMPRIMATE CU ELIBERARE MODIFICATĂ

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aerinaze 2,5 mg/120 mg comprimate cu eliberare modificată desloratadină/sulfat de pseudoefedrină

2.DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conţine 2,5 mg desloratadină şi 120 mg sulfat de pseudoefedrină

3.LISTA EXCIPIENŢILOR

4.FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

2 comprimate cu eliberare modificată

4 comprimate cu eliberare modificată

7 comprimate cu eliberare modificată

10 comprimate cu eliberare modificată

14 comprimate cu eliberare modificată

20 comprimate cu eliberare modificată

5.MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se înghiţi comprimatul întreg, cu apă.

A nu se sfărâma, rupe sau mesteca.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

9.CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

A se ţine blisterele în cutie pentru a fi protejate de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă:

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Marea Britanie

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/07/399/001 2 comprimate cu eliberare modificată

EU/1/07/399/002 4 comprimate cu eliberare modificată

EU/1/07/399/003 7 comprimate cu eliberare modificată

EU/1/07/399/004 10 comprimate cu eliberare modificată

EU/1/07/399/005 14 comprimate cu eliberare modificată

EU/1/07/399/006 20 comprimate cu eliberare modificată

13.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripţie medicală.

15.INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAŢII ÎN BRAILLE

Aerinaze

MINIMUM DE INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTERE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aerinaze 2,5 mg/120 mg comprimate cu eliberare modificată desloratadină/sulfat de pseudoefedrină

2.NUMELE DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

MSD

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAŢIE

Serie

5.ALTE INFORMAŢII

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate