Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Selectaţi limba site-ului

Aerivio Spiromax (salmeterol xinafoate / fluticasone propionate) – Rezumatul caracteristicilor produsului - R03AK06

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiAerivio Spiromax
Cod ATCR03AK06
Substanţăsalmeterol xinafoate / fluticasone propionate
ProducătorTeva B.V.

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aerivio Spiromax 50 micrograme/500 micrograme pulbere de inhalat

2.COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare doză măsurată conține salmeterol 50 micrograme (sub formă de xinafoat de salmeterol) și propionat de fluticazonă 500 micrograme.

Fiecare doză eliberată (doza eliberată prin aplicatorul bucal) conține salmeterol 45 micrograme (sub formă de xinafoat de salmeterol) și propionat de fluticazonă 465 micrograme.

Excipient(ţi) cu efect cunoscut:

Fiecare doză conține aproximativ 10 miligrame de lactoză (sub formă de monohidrat).

Pentru lista tuturor excipienților, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Pulbere de inhalat.

Pulbere de culoare albă.

Inhalator de culoare albă cu aplicator bucal cu capac semi-transparent, de culoare galbenă.

4.DATE CLINICE

4.1Indicații terapeutice

Aerivio Spiromax este indicat pentru utilizare numai la adulți cu vârsta de 18 ani și peste.

Astm bronșic

Aerivio Spiromax este indicat pentru tratamentul regulat al pacienților cu astm bronșic sever, în cazurile în care este adecvată utilizarea unei asocieri (corticosteroid și β2-agonist cu durată lungă de acțiune, cu administrare pe cale inhalatorie):

-pacienți care nu sunt controlați în mod adecvat cu corticosteroizi în concentraţie scăzută pe cale

inhalatorie

sau

-pacienți care sunt deja controlați adecvat prin utilizarea atât a corticosteroizilor în doză mare pe cale inhalatorie, cât şi a β2-agoniştilor cu durată lungă de acțiune.

Bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC)

Aerivio Spiromax este indicat pentru tratamentul simptomatic al pacienților cu BPOC cu un FEV1 <60% din valoarea prezisă normal (pre-bronhodilatator) și antecedente de exacerbări repetate, care au simptome semnificative în ciuda terapiei bronhodilatatoare regulate.

4.2Doze și mod de administrare

Aerivio Spiromax este indicat numai la adulți cu vârsta de 18 ani și peste.

Aerivio Spiromax nu este indicat pentru utilizare la copii cu vârsta de 12 ani sau mai mică sau adolescenți cu vârsta cuprinsă între 13 și 17 ani.

Doze

Calea de administrare: Administrare prin inhalare

Pacienții trebuie atenționați că, pentru a obține rezultate optime, Aerivio Spiromax trebuie utilizat zilnic, chiar și atunci când sunt asimptomatici.

Pacienții trebuie să fie reevaluați în mod regulat de către medic, pentru a se asigura că doza de salmeterol/propionat de fluticazonă pe care o primesc este cea optimă; doza va fi modificată numai la recomandarea medicului. Doza trebuie ajustată până la cea mai mică doză la care se menține controlul eficace al simptomatologiei. Aerivio Spiromax nu este disponibil pe piață în concentrații mai mici de 50/500 micrograme. În cazul în care este adecvată titrarea descrescătoare până la o concentrație mai scăzută, care nu este disponibilă pentru Aerivio Spiromax, este necesară trecerea la o combinație alternativă cu doze fixe de salmeterol și propionat de fluticazonă, care conține o doză mai scăzută de corticosteroid inhalator.

Pacienților trebuie să li se administreze concentrația de salmeterol/propionat de fluticazonă care conține doza de propionat de fluticazonă adecvată pentru severitatea bolii lor. Aerivio Spiromax este adecvat numai pentru tratamentul pacienților cu astm bronșic sever. Dacă un anumit pacient necesită doze care nu se regăsesc în schema terapeutică recomandată, trebuie prescrise doze adecvate de β2 agonist și/sau corticosteroid.

Doze recomandate:

Astm bronșic

Adulți cu vârsta de 18 ani și peste.

O doză de 50 micrograme salmeterol și 500 micrograme propionat de fluticazonă, administrată pe cale inhalatorie de două ori pe zi.

Când se ajunge la menținerea controlului asupra astmului bronșic, tratamentul trebuie reevaluat și trebuie să se ia în considerare dacă tratamentul pacienților trebuie redus la o combinație alternativă cu doze fixe de salmeterol și propionat de fluticazonă, care conține o doză mai scăzută de corticosteroid inhalator până la utilizarea unui corticosteroid inhalator în monoterapie. Este necesară monitorizarea regulată a pacienţilor atunci când schema de tratament este redusă.

Nu a fost demonstrat un beneficiu terapeutic clar privind utilizarea monoterapiei cu propionat de fluticazonă inhalator, utilizat ca terapie de întreținere inițială, dacă lipsesc unul sau două criterii de severitate. În general, corticosteroizii inhalatori reprezintă tratamentul de primă intenție pentru majoritatea pacienților.

Aerivio Spiromax este recomandat numai pentru tratamentul pacienților cu astm bronșic sever. Nu trebuie utilizat pentru tratamentul pacienților cu astm bronșic ușor sau moderat sau pentru inițierea tratamentului la pacienții cu astm bronșic sever, cu excepția cazului în care s-a stabilit anterior necesitatea unei astfel de doze crescute de corticosteroid în combinație cu un β2 agonist cu durată lungă de acțiune.

Aerivio Spiromax nu este recomandat pentru tratamentul astmului în cazul în care este necesară pentru prima dată administrarea unei combinații cu doze fixe de salmeterol și propionat de fluticazonă. Pacienții trebuie să înceapă tratamentul cu o combinație cu doze fixe conținând o doză mai scăzută a componentei corticoid, care va fi titrată crescător, ulterior, din punct de vedere al dozei de corticoid, până la obținerea controlului astmului bronșic. Când se ajunge la menţinerea controlului asupra astmului bronşic, tratamentul trebuie reevaluat, iar doza de corticosteroid inhalator trebuie ajustată descrescător în vederea menținerii controlului asupra astmului bronșic.

Se recomandă stabilirea dozelor adecvate de corticosteroid inhalator înainte de a putea utiliza orice combinație fixă la pacienții cu astm bronșic sever.

Copii și adolescenți

Aerivio Spiromax nu este recomandat pentru utilizare la copii cu vârsta de 12 ani sau mai mică și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 13 și 17 ani. Siguranţa şi eficacitatea Aerivio Spiromax la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost stabilite.

Nu sunt disponibile date.

BPOC

O doză de 50 micrograme salmeterol și 500 micrograme propionat de fluticazonă, administrată pe cale inhalatorie de două ori pe zi.

Grupe speciale de pacienţi

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții vârstnici sau la cei cu insuficiență renală.

Nu sunt disponibile date privind utilizarea Aerivio Spiromax la pacienţii cu insuficienţă hepatică.

Mod de administrare/Instrucțiuni de utilizare

Dispozitivul Spiromax are un mecanism de conducere a fluxului de aer în inspir, ceea ce înseamnă că, în momentul inhalării de către pacient prin aplicatorul bucal, substanţele active vor urma aerul inspirat până la nivelul căilor respiratorii. S-a demonstrat că pacienţii cu astm bronşic sever și BPOC pot genera o rată a fluxului de aer în inspir suficientă atunci când inspiră forțat prin dispozitivul Spiromax pentru eliberarea în plămâni a dozei terapeutice necesare (vezi și pct. 5.1 - ultimele cinci paragrafe).

Instruire necesară

Aerivio Spiromax trebuie utilizat corect pentru a obţine un tratament eficient. Prin urmare, pacienţii trebuie sfătuiţi să citească cu atenţie prospectul cu informaţiile pentru pacient şi să urmeze instrucţiunile de utilizare aşa cum sunt prezentate în prospect. Tuturor pacienților trebuie să li se furnizeze instruire de către profesionistul din domeniul sănătății care efectuează prescrierea, cu privire la modul de utilizare al Aerivio Spiromax. Aceasta are rolul de a asigura faptul că aceștia înțeleg cum să utilizeze corect inhalatorul, astfel încât să înțeleagă că este necesar să inspire forțat la inhalare, pentru a obține doza necesară. Este importantă inhalarea forțată pentru a asigura administrarea optimă a dozei.

Utilizarea inhalatorului Aerivio Spiromax presupune trei paşi simpli care sunt subliniaţi mai jos: deschidere, inspiraţie şi închidere.

Deschidere: Ţineţi inhalatorul Spiromax cu capacul aplicatorului bucal în jos şi deschideţi capacul aplicatorului bucal apăsându-l până când este complet deschis atunci când se aude un clic.

Inspiraţie: Expirați ușor (cât este confortabil). Nu respirați prin inhalator. Poziţionaţi aplicatorul bucal între dinţi cu buzele strânse în jurul aplicatorului bucal, nu muşcaţi aplicatorul bucal al inhalatorului. Inspiraţi cu forţă şi adânc prin aplicatorul bucal. Scoateţi dispozitivul Spiromax din gură şi ţineţi respiraţia timp de 10 secunde sau cât timp este confortabil pentru pacienţi.

Închidere: Expiraţi uşor şi închideţi capacul aplicatorului bucal

Este, de asemenea, important ca pacienţii să fie sfătuiţi să nu agite inhalatorul înainte de utilizare, să nu expire prin dispozitivul Spiromax şi să nu blocheze orificiile de aerisire atunci când pregătesc pasul „Inspiraţie”. Nu este necesar ca pacienții să agite inhalatorul înainte de utilizare.

Pacienţii trebuie, de asemenea, sfătuiţi să îşi clătească gura cu apă și să scuipe conținutul și/sau să se spele pe dinți după inhalarea dozei (vezi pct. 4.4)

La utilizarea Aerivio Spiromax, pacientul poate să simtă un gust din cauza excipientului lactoză.

4.3Contraindicații

Hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

4.4Atenționări și precauții speciale pentru utilizare

Astm bronșic

Aerivio Spiromax este recomandat numai pentru tratamentul pacienților cu astm bronșic sever. Nu trebuie utilizat pentru tratamentul simptomele de astm bronșic acut, în acest caz fiind necesară administrarea unui bronhodilatator cu acțiune rapidă și de scurtă durată. Pacienții trebuie instruiți să păstreze tot timpul asupra lor un inhalator necesar pentru tratamentul crizei.

Tratamentul cu Aerivio Spiromax nu trebuie inițiat în timpul unei exacerbări sau dacă pacienții prezintă o agravare semnificativă sau cu deteriorare acută a astmului bronșic.

În timpul tratamentului cu Aerivio Spiromax pot să apară reacții adverse grave legate de astmul bronșic și exacerbarea acestuia. Pacienţii trebuie sfătuiţi să continue tratamentul, dar să ceară sfatul medicului dacă nu se mai realizează controlul astmului bronşic sau simptomele se agravează după iniţierea tratamentului cu Aerivio Spiromax.

Creşterea necesităţii de utilizare a medicaţiei de calmare a crizei (bronhodilatatoarelor cu durată scurtă de acţiune) sau diminuarea răspunsului la aceasta, indică deteriorarea controlului astmului bronşic şi pacienţii trebuie reexaminaţi de către medic.

Agravarea bruscă şi progresivă a stării pacientului cu astm bronşic poate pune în pericol viaţa acestuia şi necesită consult medical imediat. Trebuie luată în considerare creşterea dozelor de corticosteroid

Odată ce se realizează controlul astmului bronşic, trebuie luată în considerare reducerea gradată a dozei de corticosteroid inhalator și, prin urmare, este necesară trecerea la o combinație alternativă cu doze fixe de salmeterol și propionat de fluticazonă, care conține o doză mai scăzută de corticoid inhalator. Este importantă evaluarea periodică a pacienţilor pe măsura derulării tratamentului. Trebuie utilizată cea mai mică doză eficace .

BPOC

Pacienţii cu BPOC care prezintă exacerbări au asociat de obicei tratament sistemic cu corticosteroizi, prin urmare aceşti pacienţi trebuie sfătuiţi sa ceară sfat medical dacă prezintă simptome de deteriorare a stării sub tratament cu Aerivio Spiromax.

Întreruperea tratamentului

Tratamentul cu Aerivio Spiromax nu trebuie întrerupt brusc la pacienţii cu astm bronşic, datorită riscului de exacerbare a afecţiunii. Dozele trebuie scăzute treptat sub supravegherea medicului. La pacienţii cu BPOC, oprirea tratamentului se poate asocia cu decompensări simptomatice şi de aceea trebuie făcută sub supravegherea medicului.

Precauție în cazul anumitor boli

Similar altor corticosteroizi inhalatori, Aerivio Spiromax trebuie administrat cu precauţie în cazul pacienţilor cu tuberculoză pulmonară activă sau pasivă, infecţii fungice, virale sau altfel de infecţii ale căilor respiratorii. Dacă este necesar, trebuie administrat imediat tratament corespunzător.

Aerivio Spiromax poate determina, rareori, aritmii cardiace, de exemplu tahicardie supraventriculară, extrasistole şi fibrilaţie atrială şi o uşoară scădere, trecătoare, a concentraţiei plasmatice de potasiu la administrarea de doze terapeutice mari. De aceea, Aerivio Spiromax trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu tulburări cardiovasculare severe sau aritmii cardiace şi la pacienţi cu diabet zaharat, tireotoxicoză, hipokaliemie netratată sau pacienţi predispuşi a avea concentraţii scăzute de potasiu în sânge.

Au fost raportate foarte rar cazuri de creştere a glicemiei (vezi pct. 4.8) şi acest lucru trebuie avut în vedere în cazul prescrierii medicamentului la pacienţii cu diagnostic de diabet zaharat.

Bronhospasm paradoxal

Similar celorlalte terapii administrate inhalator, este posibilă apariţia bronhospasmului paradoxal, cu intensificarea imediată a wheezing-ului şi scurtarea respiraţiei după administrarea dozei. Bronhospasmul paradoxal cedează la administrarea unui bronhodilatator cu durată rapidă de acţiune care trebuie administrat imediat. În acest caz, administrarea Aerivio Spiromax trebuie imediat întreruptă, pacientul trebuie reevaluat şi dacă este necesar, se instituie o terapie alternativă.

Agoniştii beta 2-adrenergici

Au fost raportate efecte ale β2-agonistilor precum tremor, palpitaţii şi cefalee, dar acestea tind să fie tranzitorii şi să se reducă pe parcursul administrării regulate.

Efecte sistemice

Efectele sistemice pot să apară în cazul oricărui corticosteroid inhalator, în special la doze mari prescrise pentru perioade lungi de timp. Aceste efecte apar mai puţin decât în cazul utilizării corticosteroizilor administraţi oral. Reacţiile adverse sistemice care pot să apară includ sindromul Cushing, caracteristici cushingoide, supresia glandei suprarenale, scăderea densităţii osoase, cataractă, glaucom şi mai rar, un palier de efecte psihologice şi de comportament, inclusiv hiperactivitate psihomotorie, tulburări de somn, anxietate, depresie sau agresivitate (mai ales la copii şi adolescenţi) (a se vedea sub-titlul Copii și adolescenți de mai jos pentru informaţii legate de efectele sistemice ale corticosteroizilor administraţi inhalator la copii şi adolescenţi). De aceea, este important ca pacientul să fie reevaluat în mod periodic şi să se folosească doza minimă de corticosteroid inhalator la care este menţinut controlul eficient al astmului bronşic.

Funcția suprarenală

Administrarea îndelungată de doze mari de corticosteroizi inhalatori poate determina supresia funcţiei corticosuprarenalei şi insuficienţă corticosuprarenală acută. De asemenea, au fost descrise cazuri foarte rare de apariţie a supresiei funcţiei corticosuprarenalei şi insuficienţă corticosuprarenală acută în timpul tratamentului cu propionat de fluticazonă în doze cuprinse între 500-1000 micrograme pe zi. Insuficienţa corticosuprarenală acută poate fi declanşată de anumite situaţii, incluzând: traumatisme, intervenţii chirurgicale, infecţii sau orice scădere rapidă a dozei. Tabloul clinic este în general atipic şi poate să includă: anorexie, dureri abdominale, scădere în greutate, fatigabilitate, cefalee, greaţă, vărsături, hipotensiune arterială, reducerea stării de conştienţă, hipoglicemie şi convulsii. În perioadele de stres sau în timpul intervenţiilor chirurgicale trebuie avut în vedere tratament suplimentar cu corticosteroizi.

Beneficiile terapiei inhalatorii cu propionat de fluticazonă ar trebui să reducă necesitatea administrării steroizilor orali, însă pacienţii care sunt trecuţi de la tratament cu steroizi orali pot rămâne cu riscul insuficienţei corticosuprarenaliene pentru o perioadă considerabilă de timp. Prin urmare, aceşti pacienţi trebuie trataţi cu precauţie, iar funcţia corticosuprarenalei trebuie să le fie monitorizată regulat. Pacienţii care au necesitat în trecut terapie de urgenţă cu corticosteroizi în doze mari pot, de asemenea, prezenta un risc crescut. Posibilitatea unui răspuns corticosuprarenalian insuficient trebuie avută întotdeauna în vedere în situaţiile de urgenţă şi în situaţii care pot declanşa o stare de stres, fiind necesară luarea în considerare a instituirii unui tratament adecvat cu corticosteroizi. Gradul afectării corticosuprarenaliene poate face necesară recomandarea medicului specialist înaintea intervenţiilor programate.

Interacţiuni cu alte medicamente

Ritonavirul poate creşte mult concentraţiile plasmatice ale propionatului de fluticazonă. Ca urmare, administrarea concomitentă de propionat de fluticazonă şi ritonavir trebuie evitată, cu excepţia cazului când beneficiul potenţial depăşeşte riscul de reacţii adverse sistemice corticosteroidiene. Există, de asemenea, un risc crescut de reacţii adverse sistemice la administrarea concomitentă de propionat de fluticazonă cu alţi inhibitori puternici ai izoenzimei 3A4 a citocromului P450 (vezi pct. 4.5).

Utilizarea concomitentă de ketoconazol sistemic a crescut semnificativ expunerea sistemică la salmeterol. Acest lucru poate duce la creşterea incidenţei reacţiilor adverse sistemice (de exemplu, prelungirea intervalului QTc şi palpitaţii). Tratamentul concomitent cu ketoconazol sau alţi inhibitori puternici ai izoenzimei 3A4 a citocromului P450 trebuie evitat, cu excepţia cazurilor în care beneficiul potenţial depăşeşte riscul de reacţii adverse sistemice ale tratamentului cu salmeterol (vezi pct. 4.5).

Infecţii ale tractului respirator

A fost raportată o incidenţă crescută a infecţiilor de tract respirator inferior (în special pneumonii şi bronşite) în studiul TORCH efectuat la pacienţi cu bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC) cărora li s-a administrat de două ori pe zi salmeterol/propionat de fluticazonă 50 micrograme/500 micrograme comparativ cu placebo, precum şi în studiile SCO40043 şi SCO 100250, care au comparat doza mai mică de salmeterol/propionat de fluticazonă (50 micrograme/250 micrograme, de două ori pe zi (o doză neautorizată pentru utilizarea în BPOC) cu salmeterol 50 micrograme administrat de două ori pe zi în monoterapie (vezi pct. 4.8 şi 5.1). În toate studiile a fost observată o incidenţă similară a pneumoniei în grupul la care s-a administrat salmeterol/propionat de fluticazonă. În studiul TORCH, pacienţii în vârstă, pacienţii cu un indice mic de masă corporală (<25 kg/m2) şi pacienţii cu afecţiune foarte severă (FEV1 <30% din valoarea prezisă), au prezentat un risc crescut de apariţie a pneumoniei indiferent de tratament.

Medicii trebuie să fie atenţi în ceea ce priveşte posibila apariţie a pneumoniei sau a infecţiilor de tract respirator inferior la pacienţii cu BPOC, deoarece simptomele acestor infecţii şi exacerbările se suprapun frecvent. În cazul apariţiei pneumoniei la un pacient cu BPOC sever, tratamentul cu Aerivio Spiromax trebuie reevaluat.

Pneumonia la pacienţii cu BPOC

La pacienții cu BPOC cărora li se administrează corticosteroizi inhalatori s-a observat o incidență crescută a pneumoniei, inclusiv a pneumoniei care necesită spitalizare. Există unele dovezi ale prezenței unui risc crescut de pneumonie la creșterea dozei de steroizi, însă acest lucru nu a fost demonstrat în mod concludent în toate studiile.

Nu există dovezi clinice concludente privind diferențele în cadrul aceleiași clase de corticosteroizi inhalatori, cu privire la magnitudinea riscului de pneumonie.

Medicii trebuie să supravegheze îndeaproape pacienţii cu BPOC, pentru a depista posibila apariție a pneumoniei şi a altor infecţii ale tractului respirator inferior, deoarece caracteristicile clinice ale acestor infecţii şi exacerbarea se suprapun frecvent. Dacă un pacient cu BPOC severă a dezvoltat pneumonie, tratamentul cu Aerivio Spiromax trebuie reevaluat.

Factorii de risc de pneumonie la pacienții cu BPOC includ prezența fumatului, vârsta înaintată, indicele de masă corporală (IMC) scăzut și BPOC severă.

Populații etnice

Date provenite dintr-un studiu clinic de amploare (The Salmeterol Multi-Center Asthma Research Trial, SMART) au arătat că pacienţii afro-americani prezintă un risc crescut de evenimente respiratorii grave sau finalizate cu deces în cazul utilizării de salmeterol comparativ cu placebo (vezi pct. 5.1). Nu se cunoaşte dacă acest lucru se datorează factorilor farmacogenetici sau altor factori. De aceea, pacienţii cu strămoşi de rasă neagră de origine africană sau afro-caraibiană trebuie sfătuiţi să continue tratamentul, dar să ceară sfatul medicului dacă nu se mai realizează controlul astmului bronşic sau simptomele se agravează în timpul tratamentului cu Aerivio Spiromax.

Copii şi adolescenţi

Aerivio Spiromax nu este indicat pentru utilizare la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani (vezi pct. 4.2). Copiii şi adolescenţii cu vârsta sub 16 ani trataţi cu doze mari de propionat de fluticazonă (≥ 1000 micrograme pe zi) pot prezenta risc crescut de efecte sistemice. Efectele sistemice pot apărea în special la doze mari în tratament prelungit. Efectele sistemice posibile includ sindromul Cushing, caracteristici de tip cushingoid, supresie corticosuprarenală, insuficienţă corticosuprarenală acută şi întârzierea creşterii la copii şi adolescenţi şi mai rar un palier de efecte psihologice şi de comportament, inclusiv hiperactivitate psihomotorie, tulburări de somn, anxietate, depresie sau agresivitate. Se recomandă consult la un medic pediatru specialist în boli respiratorii în cazul copiilor sau adolescenţilor. Se recomandă monitorizarea periodică a creşterii în înălțime a copiilor cărora li se administrează tratament îndelungat cu corticosteroizi inhalatori. Doza de corticosteroid inhalată trebuie redusă la cea mai mică doză cu care se menţine un control eficient asupra astmului.

Infecții orale

Datorită propionatului de fluticazonă, la unii pacienţi poate să apară disfonie şi candidoză orofaringiană şi, rareori, candidoză esofagiană. La aceşti pacienţi, atât răguşeala, cât şi incidenţa candidozei orofaringiene pot fi reduse prin clătirea cu apă a cavităţii bucale și scuiparea conținutului şi/sau periajul dinţilor după inhalarea medicamentului. În timpul tratamentului cu Aerivio Spiromax, candidoza orofaringiană simptomatică poate fi tratată cu antifungice topice.

Excipienţi

Acest medicament conţine lactoză. Pacienţii cu intoleranță severă la lactoză trebuie să utilizeze acest medicament cu precauție și cei cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament. Excipientul lactoză poate conține cantități mici de proteine din lapte, care pot provoca reacții alergice la persoanele cu hipersensibilitate severă sau alergie la proteina din lapte.

4.5Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune

Beta-blocantele adrenergice pot reduce sau antagoniza efectul salmeterolului. Atât blocantele β-adrenergice neselective, cât şi cele selective trebuie evitate, cu excepţia cazurilor în care utilizarea lor este absolut necesară. Terapia cu β2-agonişti are un potenţial efect de apariţie a unei hipokaliemii grave. Deoarece acest efect poate fi potenţat de tratamentul concomitent cu derivaţi xantinici, steroizi şi diuretice, este necesară precauţie în tratamentul astmului sever acut.

Utilizarea concomitentă a altor medicamente β-adrenergice poate avea un efect aditiv potenţial.

Salmeterol

Inhibitori puternici ai izoenzimei 3A4 a citocromului P450

Administrarea concomitentă de ketoconazol 400 mg (administrat oral, o dată pe zi) şi salmeterol

(50 micrograme administrat inhalator, de două ori pe zi) la 15 voluntari sănătoşi, timp de 7 zile, a condus la o creştere semnificativă a expunerii plasmatice la salmeterol (de 1,4 ori a Cmax şi de 15 ori a ASC). Acest lucru a condus la creşterea incidenţei celorlalte reacţii adverse sistemice ale tratamentului cu salmeterol (de exemplu, prelungirea intervalului QTc şi palpitaţii), comparativ cu tratamentul numai cu salmeterol sau ketoconazol (vezi pct. 4.4).

Nu au fost observate efecte semnificative clinic asupra tensiunii arteriale, ritmului cardiac, concentraţiei de glucoză din sânge şi concentraţiei de potasiu din sânge. Administrarea concomitentă de ketoconazol nu a crescut timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare al salmeterolului sau acumularea de salmeterol după doze repetate.

Administrarea concomitentă de ketoconazol trebuie evitată, cu excepţia cazurilor în care beneficiul potenţial depăşeşte riscul de reacţii sistemice ale tratamentului cu salmeterol. Este posibil să existe un risc similar de interacţiune cu alţi inhibitori potenţi ai CYP 3A4 (cum sunt itraconazolul, telitromicina, ritonavirul).

Inhibitori moderați ai izoenzimei 3A4 a citocromului P450

Administrarea concomitentă de eritromicină (500 mg administrată oral, de trei ori pe zi) şi salmeterol (50 micrograme administrat inhalator, de două ori pe zi) la 15 voluntari sănătoşi, timp de 6 zile, a condus la o creştere mică, dar nu semnificativă statistic, a expunerii la salmeterol (de 1,4 ori a Cmax şi de 1,2 ori a ASC). Administrarea concomitentă de eritromicină nu a fost asociată cu reacţii adverse grave.

Propionat de fluticazonă

În condiţii normale, după administrarea inhalatorie sunt atinse concentraţii plasmatice mici de propionat de fluticazonă, datorită metabolizării marcate la primul pasaj hepatic şi clearance-ului sistemic mare, mediat prin intermediul izoenzimei 3A4 a citocromului P450, la nivel intestinal şi hepatic. Ca urmare, sunt improbabile interacţiuni medicamentoase semnificative clinic datorate propionatului de fluticazonă.

Un studiu privind interacţiunile medicamentelor efectuat la voluntari, administrarea de propionat de fluticazonă intranazal şi ritonavir (un inhibitor foarte puternic al izoenzimei 3A4 a citocromului P450) în doze de 100 mg de două ori pe zi, a crescut concentraţia plasmatică a propionatului de fluticazonă de câteva

sute de ori, determinând scăderea marcată a cortizolemiei. Pentru propionatul de fluticazonă administrat inhalator, datele privind aceste interacţiuni sunt insuficiente, dar este de aşteptat creşterea concentraţiei plasmatice a acestuia. Au fost raportate cazuri de sindrom Cushing şi supresie corticosuprarenaliană. Această asociere trebuie evitată cu excepţia cazurilor în care beneficiul potenţial depăşeşte riscul de reacţii adverse sistemice corticosteroidiene.

Într-un studiu restrâns efectuat la voluntari sănătoşi, ketoconazolul, un inhibitor mai puţin potent al CYP 3A4 a crescut cu 150% expunerea la propionat de fluticazonă după o singură administrare prin inhalare. Aceasta a determinat o scădere marcată a cortizolemiei comparativ cu administrarea propionatului de fluticazonă în monoterapie. Tratamentul concomitent cu alţi inhibitori potenţi ai CYP 3A4, cum este itraconazolul şi cu inhibitori moderaţi ai CYP3A, cum este eritromicina, este de asemenea de aşteptat să crească expunerea sistemică la propionat de fluticazonă şi riscul reacţiilor adverse sistemice. Se recomandă precauţie şi trebuie evitat, dacă este posibil, tratamentul prelungit cu aceste medicamente.

Este de așteptat ca tratamentul concomitent cu inhibitori ai CYP3A, inclusiv medicamente care conțin cobicistat, să mărească riscul de reacţii adverse sistemice. Administrarea concomitentă trebuie evitată, cu excepția cazurilor în care beneficiul depășește riscul crescut de reacţii adverse induse de corticosteroizi, situații în care pacienții trebuie monitorizați pentru depistarea efectelor corticosteroide sistemice.

4.6Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Conform unui număr moderat de date (între 300-1000 de rezultate obținute din sarcini) privind femeile gravide nu s-au evidențiat efecte malformative sau efecte toxice feto/neo-natale ale salmeterolului sau propionatului de fluticazonă. Studiile la animale au evidențiat efecte toxice asupra funcției de reproducere după administrarea de agonişti β2-adrenergici şi de glucocorticosteroizi (vezi pct. 5.3).

Administrarea Aerivio Spiromax în timpul sarcinii trebuie luată în considerare numai dacă beneficiul terapeutic matern depăşeşte orice risc potenţial la făt.

La gravide trebuie utilizată cea mai mică doză eficace de propionat de fluticazonă pentru a obţine controlul adecvat al astmului bronşic.

Alăptarea

Nu se cunoaște dacă salmeterolul şi propionatul de fluticazonă/ metaboliţii se excretă în laptele uman.

Studiile au arătat că salmeterolul şi propionatul de fluticazonă şi metaboliţii lor se excretă în laptele şobolanilor.

Nu se poate exclude un risc pentru nou-născuţi/sugari. Trebuie luată decizia fie de a întrerupe alăptarea, fie de a întrerupe tratamentul cu Aerivio Spiromax, având în vedere beneficiul alăptării pentru copil şi beneficiul tratamentului pentru femeie.

Fertilitatea

Nu sunt disponibile date pentru oameni. Oricum, studiile la animale nu au evidențiat efecte ale salmeterolului sau al propionatului de fluticazonă asupra fertilităţii.

4.7Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

Aerivio Spiromax nu are nicio influență sau are influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8Reacții adverse

Rezumatul profilului de siguranță

Deoarece Aerivio Spiromax conţine salmeterol şi propionat de fluticazonă, sunt de aşteptat să apară aceleaşi reacţii adverse ca tip şi severitate ca pentru fiecare substanţă activă în parte. Nu au apărut reacţii adverse suplimentare după administrarea simultană a celor două substanţe active.

Reacțiile adverse care au fost asociate cu administrarea de salmeterol/propionat de fluticazonă sunt enumerate mai jos, clasificate pe aparate, sisteme și organe și în funcție de frecvență. Frecvențele sunt

definite după cum urmează: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000) și cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). Frecvenţele au fost obţinute din datele studiilor clinice. Incidenţa în grupul placebo nu a fost luată în considerare.

Clasificarea pe

Reacția adversă

Frecvenţă

aparate, sisteme şi

 

 

organe

 

 

Infecţii şi infestări

Candidoză orală şi faringiană

Frecvente

 

Pneumonie (la pacienții cu BPOC)

Frecvente1,3,5

 

Bronșită

Frecvente1,3

 

Candidoză esofagiană

Rare

 

 

 

Tulburări ale

Au fost raportate reacții de hipersensibilitate cu

 

sistemului imunitar

următoarele manifestări:

 

 

Reacții de hipersensibilitate cutanată

Mai puțin

 

 

frecvente

 

Angioedem (în principal edem facial și orofaringian)

Rare

 

Simptome respiratorii (dispnee)

Mai puțin

 

 

 

Simptome respiratorii (bronhospasm)

frecvente

 

Rare

 

Reacții anafilactice, incluzând şocul anafilactic

 

Rare

 

 

Tulburări endocrine

Sindrom Cushing, caracteristici de tip cushingoid,

Rare4

 

supresie corticosuprarenală, întârziere a creşterii la

 

 

copii și adolescenți, scădere a densității minerale

 

 

osoase

 

 

 

 

Tulburări metabolice

Hipokaliemie

Frecvente3

şi de nutriţie

Hiperglicemie

Mai puțin

 

 

 

frecvente4

Tulburări psihice

Anxietate

Mai puțin

 

 

frecvente

 

Tulburări de somn

Mai puțin

 

 

frecvente

 

Modificări de comportament, incluzând hiperactivitate

Rare

 

psihomotorie și iritabilitate (în special la copii şi

 

 

adolescenţi)

 

Clasificarea pe

Reacția adversă

Frecvenţă

aparate, sisteme şi

 

 

organe

 

 

 

 

Cu frecvenţă

 

Depresie, agresivitate (mai ales la copii şi adolescenţi)

necunoscută

 

 

 

Tulburări ale

Cefalee

Foarte

sistemului nervos

 

frecvente1

 

Tremor

Mai puțin

 

 

frecvente

Tulburări oculare

Cataractă

Mai puțin

 

 

frecvente

 

Glaucom

Rare4

 

 

 

Tulburări cardiace

Palpitații

Mai puțin

 

 

frecvente

 

Tahicardie

Mai puțin

 

 

frecvente

 

Aritmii cardiace (incluzând tahicardie

Rare

 

supraventriculară și extrasistole).

 

 

Fibrilaţie atrială

Mai puțin

 

 

frecvente

 

Angină pectorală

Mai puțin

 

 

frecvente

Tulburări respiratorii,

Rinofaringită

Foarte

toracice şi

 

frecvente2,3

mediastinale

Iritație faringiană

Frecvente

 

 

Răgușeală/disfonie

Frecvente

 

Sinuzită

Frecvente1,3

 

Bronhospasm paradoxal

Rare4

 

 

 

Afecţiuni cutanate şi

Contuzii

Frecvente1,3

ale ţesutului

 

 

subcutanat

 

 

 

 

 

Tulburări musculo-

Crampe musculare

Frecvente

scheletice şi ale

 

Frecvente1,3

ţesutului conjunctiv

Fracturi traumatice

 

Artralgie

Frecvente

 

Mialgie

Frecvente

1. Reacţii adverse raportate frecvent cu placebo

2.Reacţii adverse raportate foarte frecvent cu placebo

3.Raportate pe o perioadă de 3 ani într-un studiu cu BPOC

4.Vezi pct. 4.4

5.Vezi pct. 5.1.

Descrierea reacțiilor adverse selectate

Au fost raportate reacţii adverse asociate tratamentului cu β2-agonişti, cum sunt tremor, palpitaţii şi cefalee, dar acestea tind să fie tranzitorii şi să se reducă pe parcursul administrării regulate.

Similar celorlalte terapii administrate inhalator, este posibilă apariţia bronhospasmului paradoxal, cu intensificarea imediată a wheezing-ului şi scurtarea respiraţiei după administrarea dozei. Bronhospasmul paradoxal cedează la administrarea unui bronhodilatator cu durată rapidă de acţiune şi trebuie administrat imediat. În acest caz, administrarea Aerivio Spiromax trebuie imediat întreruptă, pacientul trebuie reevaluat şi dacă este necesar, se instituie o terapie alternativă.

Datorită propionatului de fluticazonă, la unii pacienţi poate să apară disfonie şi candidoză orofaringiană şi, rareori, candidoză esofagiană. La aceşti pacienţi, atât răguşeala cât şi incidenţa candidozei orofaringiene pot fi reduse prin clătirea cu apă a cavităţii bucale şi/sau periajul dinţilor după inhalarea medicamentului. În timpul tratamentului cu Aerivio Spiromax, candidoza orofaringiană simptomatică poate fi tratată cu antifungice topice.

Copii și adolescenți

Aerivio Spiromax nu este indicat pentru utilizare la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani (vezi pct. 4.2). Efectele sistemice posibile la această grupă de vârstă includ sindrom Cushing, caracteristici de tip cushingoid, supresia corticosuprarenalei şi întârziere în creştere la copii şi adolescenţi (vezi pct. 4.4). Copiii pot prezenta, de asemenea, anxietate, tulburări de somn şi tulburări de comportament, inclusiv hiperactivitate şi iritabilitate.

Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Este importantă raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată prin intermediul sistemului național de raportare, astfel cum este menționat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Nu sunt disponibile date din studii clinice privind supradozajul cu Aerivio Spiromax, cu toate acestea, date despre supradozajul cu fiecare substanţă în parte sunt prezentate mai jos:

Salmeterol

Semnele şi simptomele în supradozajul cu salmeterol sunt ameţeală, creşterea tensiunii sistolice, tremor, cefalee şi tahicardie. Dacă terapia cu Aerivio Spiromax trebuie întreruptă datorită supradozajului componentei β-agoniste a medicamentului, trebuie avută în vedere administrarea de corticoterapie de substituţie adecvată. În plus, poate apărea hipokalemia şi, prin urmare, trebuie monitorizate valorile potasiului seric. Trebuie luată în considerare refacerea rezervei de potasiu.

Propionat de fluticazonă

Supradozaj acut: Inhalarea acută a unor doze mai mari de propionat de fluticazonă decât cele recomandate poate determina inhibarea temporară a funcţiei corticosuprarenalei. Aceasta nu necesită intervenţie de urgenţă, având în vedere că funcţia corticosuprarenalei revine la nivelul normal în câteva zile, lucru demonstrat prin măsurarea cortizolemiei.

Supradozaj cronic: Trebuie monitorizată funcţia la nivel suprarenal şi poate fi necesar tratament cu un corticosteroid sistemic. După stabilizare, tratamentul trebuie continuat cu un corticosteroid inhalator, în dozele recomandate. Vezi pct. 4.4 “Funcția suprarenală”.

În cazul supradozajului acut și cronic cu propionat de fluticazonă, tratamentul cu Aerivio Spiromax ar trebui continuat cu doze adecvate pentru controlul simptomatologiei.

5.PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăți farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Medicamente pentru boli obstructive ale căilor respiratorii, adrenergice în asociere cu corticosteroizi sau alte medicamente, excluzând anticolinergice, codul ATC: R03AK06

Mecanism de acţiune şi efecte farmacodinamice

Aerivio Spiromax conține salmeterol și propionat de fluticazonă, care au mecanisme de acțiune diferite. Mecanismele de acțiune ale celor două medicamente sunt prezentate mai jos.

Salmeterol:

Salmeterolul este un agonist beta2-adrenergic selectiv cu durată lungă de acțiune (12 ore), cu catenă laterală lungă, care se leagă de exo-situsul receptorului.

Salmeterolul asigură un efect bronhodilatator cu durată mai lungă, de cel puțin 12 ore, față de dozele recomandate de agoniști β2–adrenergici clasici cu durată scurtă de acțiune.

Propionat de fluticazonă:

Propionatul de fluticazonă administrat inhalator în dozele recomandate are acţiune glucocorticoidă antiinflamatorie la nivel pulmonar, având ca rezultat reducerea simptomelor şi exacerbărilor astmului bronşic, cu mai puţine reacţii adverse decât în cazul administrării sistemice a corticosteroizilor.

Eficacitate și siguranță clinică

Studiile descrise mai jos (GOAL, TORCH și SMART) au fost efectuate cu aceeași combinație cu doze fixe, xinafoat de salmeterol și propionat de fluticazonă, însă au studiat un medicament autorizat anterior; studiile descrise nu au fost efectuate cu Aerivio Spiromax.

Salmeterol/propionat de fluticazonă - Studii clinice la pacienți cu astm bronșic

Un studiu cu durata de 12 luni (Obţinerea unui Control Optim al Astmului Bronşic – Gaining Optimal Asthma ControL, GOAL) incluzând 3416 pacienţi adulţi şi adolescenţi cu astm bronşic persistent a comparat eficacitatea şi siguranţa administrării salmeterol/propionat de fluticazonă faţă de corticosteroid inhalator (propionat de fluticazonă) administrat în monoterapie pentru obţinerea unui nivel prestabilit de control al astmului bronşic. Dozele de tratament au fost crescute treptat, la intervale de 12 săptămâni, până când s-a atins Controlul total** sau până când s-a atins doza maximă admisă în studiu. Studiul a evidenţiat că mai mulţi dintre pacienţii trataţi cu salmeterol/propionat de fluticazonă au obţinut controlul simptomatologiei astmului bronşic comparativ cu pacienţii trataţi numai cu corticosteroid inhalator şi acest control a fost atins la o doză mai mică de corticosteroid.

Controlul bun* al astmului bronşic a fost atins mai rapid la pacienţii trataţi cu salmeterol/propionat de fluticazonă comparativ cu pacienţii trataţi numai cu corticosteroid inhalator administrat în monoterapie. Timpul necesar pentru ca 50% dintre pacienţi să obţină o primă săptămână de Control bun a fost de 16 zile pentru salmeterol/propionat de fluticazonă comparativ cu 37 zile pentru pacienţii trataţi numai cu corticosteroid inhalator. Pentru subgrupul de pacienţi cu astm bronşic dar care nu au folosit niciodată un steroid, timpul necesar pentru obţinerea unei săptămâni de Control bun a fost de 16 zile pentru salmeterol/propionat de fluticazonă comparativ cu 23 zile pentru pacienţii trataţi numai cu corticosteroid inhalator.

Rezultatele globale ale studiului au arătat următoarele:

Procentul pacienților cu astm bronșic care ating *control bun (CB) și **control total (CT) al simptomatologiei după 12 luni de tratament

 

Salmeterol/Propionat de

Propionat de

Tratament anterior studiului

fluticazonă

fluticazonă

 

CB

CT

CB

CT

Fără corticosteroid inhalator

78%

50%

70%

40%

(exclusiv BADSA)

 

 

 

 

Doză mică de corticosteroid inhalator

75%

44%

60%

28%

(≤500 micrograme DPB sau echivalentul

 

 

 

 

acesteia/zi)

 

 

 

 

Doză medie de corticosteroid inhalator

62%

29%

47%

16%

(>500 - 1000 micrograme DPB sau echivalentul

 

 

 

 

acesteia/zi)

 

 

 

 

Rezultatele globale din cele trei nivele de

71%

41%

59%

28%

tratament

 

 

 

 

* Control bun al astmului bronşic - scor al simptomelor mai mare de 1 (scorul 1 al simptomelor definit ca “simptome cu o durată scurtă în timpul zilei”) mai puţin de sau egal cu 2 zile, utilizare de BADSA mai puţin de sau egal cu 2 zile şi mai puţin de sau egal cu 4 ocazii/săptămână, fluxul expirator maxim de dimineaţă mai mare sau egal cu 80% din valoarea prezisă, fără treziri nocturne, fără exacerbări şi fără reacţii adverse care să impună modificarea terapiei.

** Control total al astmului bronşic - fără simptome, fără utilizare de BADSA, fluxul expirator maxim de dimineaţă mai mare sau egal cu 80% din valoarea prezisă, fără treziri nocturne, fără exacerbări şi fără reacţii adverse care să impună modificarea terapiei.

Rezultatele acestui studiu demonstrează că salmeterol/propionat de fluticazonă

50 micrograme/100 micrograme administrat de două ori pe zi, poate fi avut în vedere ca tratament de întreţinere iniţial la pacienţii cu astm bronşic persistent moderat, pentru care controlul rapid al astmului este esenţial (vezi pct. 4.2).

Un studiu dublu-orb, randomizat, cu grupuri paralele, efectuat cu 318 pacienţi cu astm bronşic persistent, cu vârsta ≥18 ani, a evaluat siguranţa şi tolerabilitatea inhalării a două pufuri de două ori pe zi (doză dublă) de salmeterol/propionat de fluticazonă, timp de două săptămâni. Studiul a arătat că dublarea dozei de salmeterol/propionat de fluticazonă din fiecare concentraţie, timp de până la 14 zile, a determinat o creştere mică a reacţiilor adverse asociate β2-agoniştilor (tremor; un pacient [1%] comparativ cu 0, palpitaţii;

6 pacienţi [3%] comparativ cu 1 [<1%], crampe musculare; 6 pacienţi [3%] comparativ cu 1 [<1%]) şi o incidenţă similară a reacţiilor adverse asociate corticosteroizilor inhalatori (de exemplu, candidoză orală; 6 pacienţi [6%] comparativ cu 16 [8%], răguşeală; 2 pacienţi [2%] comparativ cu 4 [2%]), comparativ cu inhalarea unui puf, de două ori pe zi. Creşterea mică în frecvenţa reacţiilor adverse asociate β2-agoniştilor, trebuie luată în considerare dacă medicul hotărăşte dublarea dozei de salmeterol/propionat de fluticazonă la pacienţi adulţi ce necesită tratament suplimentar pe termen scurt (de până la 14 zile) cu corticosteroid inhalator.

Salmeterol/propionat de fluticazonă - Studii clinice la pacienți cu BPOC

Studiul TORCH, desfăşurat pe o perioadă de 3 ani, a investigat efectul tratamentului cu salmeterol/propionat de fluticazonă 50/500 micrograme, de două ori pe zi, salmeterol 50 micrograme de două ori pe zi, propionat de fluticazonă 500 micrograme de două ori pe zi sau placebo, asupra mortalităţii de toate cauzele, la pacienţii cu BPOC. Pacienţii cu BPOC cu FEV1 iniţial (pre-bronhodilatator) <60% din valoarea normală prezisă, au fost randomizaţi pentru medicaţia descrisă mai sus, în regim dublu-orb. Pe parcursul studiului, pacienţilor li s-a permis utilizarea terapiei uzuale în BPOC, cu excepţia altor corticosteroizi inhalatori, bronhodilatatoarelor cu durată lungă de acţiune şi a corticosteroizilor sistemici, administraţi pe termen lung. Statusul de supravieţuitor la 3 ani a fost determinat pentru fiecare pacient, indiferent dacă acesta s-a retras sau nu din grupul de studiu tratat medicamentos. Criteriul principal final de evaluare din studiu a fost reprezentat de reducerea mortalității de toate cauzele, la 3 ani, de către asocierea salmeterol/propionat de fluticazonă comparativ cu placebo.

 

Placebo

Salmeterol 50

Propionat de

Salmeterol/propionat de

 

fluticazonă 500

fluticazonă 50/500

 

N = 1524

N = 1521

 

N = 1534

N = 1533

 

 

 

Mortalitate de toate cauzele la 3 ani

 

 

 

Număr de decese (%)

(15,2%)

(13,5%)

(16,0%)

(12,6%)

 

Indicele de risc

 

0,879

1,060

0,825

comparativ cu

 

N/A

(0,73, 1,06)

(0,89, 1,27)

(0,68, 1,00)

placebo (IÎ)

 

0,180

0,525

0,0521

Valoare p

 

 

 

 

Indicele de risc

 

 

 

 

propionat de

 

0,932

0,774

 

fluticazonă/salmeterol

 

 

N/A

(0,77, 1,13)

(0,64, 0,93)

N/C

500/50 comparativ cu

 

0,481

0,007

 

componentele (IÎ)

 

 

 

 

 

 

Valoarea p

 

 

 

 

1. Valoarea p nesemnificativă după ajustare pentru 2 analize interimare efectuate asupra comparației criteriului final principal de eficacitate printr-o analiză de tip log-rank stratificată în funcţie de statusul de fumător.

S-a observat îmbunătăţirea ratei de supravieţuire la pacienţii trataţi cu salmeterol/propionat de fluticazonă comparativ cu placebo pe parcursul celor 3 ani; totuşi, aceasta nu a atins nivelul semnificativ statistic

p ≤ 0,05.

Procentul de pacienţi care au decedat de-a lungul celor 3 ani, din cauze legate de BPOC, a fost de 6,0% pentru grupul la care s-a administrat placebo, 6,1% pentru salmeterol, 6,9% pentru propionat de fluticazonă şi de 4,7% pentru salmeterol/propionat de fluticazonă.

Salmeterol/propionat de fluticazonă a redus semnificativ media exacerbărilor moderate şi severe pe an, comparativ cu tratamentul cu salmeterol, propionat de fluticazonă şi placebo (rata medie în grupul cu salmeterol/propionat de fluticazonă a fost 0,85 comparativ cu 0,97 în grupul cu salmeterol, 0,93 în grupul cu propionat de fluticazonă şi 1,13 în grupul cu placebo). Salmeterol/propionat de fluticazonă a redus astfel rata exacerbărilor moderate până la severe cu 25% (IÎ 95%: 19%-31%, p<0,001) comparativ cu placebo, 12% comparativ cu salmeterol (IÎ 95%: 5%-19%, p=0,002) şi 9% comparativ cu propionatul de fluticazonă

(IÎ 95%: 1%-16%, p=0,024). Salmeterolul şi propionatul de fluticazonă au realizat o reducere semnificativă a ratei exacerbărilor comparativ cu placebo cu 15% (IÎ 95% : 7%-22%; p<0,001), respectiv cu 18% (IÎ 95%: 11% - 24%; p<0,001).

Calitatea vieţii, legată de starea de sănătate, măsurată cu ajutorul St.George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) a fost îmbunătăţită în toate grupurile cu tratament activ comparativ cu placebo. Îmbunătăţirea medie de-a lungul celor 3 ani pentru salmeterol/propionat de fluticazonă comparativ cu placebo, a fost de -

3,1 unităţi (IÎ 95%: -4,1până la -2,1; p<0,001) la compararea cu salmeterol a fost de -2,2 unităţi (p<0,001) şi la compararea cu propionat de fluticazonă a fost de -1,2 unităţi (p=0,017). O reducere de 4 unităţi este considerată relevantă clinic.

Probabilitatea estimată la 3 ani de a dezvolta pneumonie, raportată ca eveniment advers, a fost de 12,3% pentru placebo, 13,3% pentru salmeterol, 18,3% pentru propionat de fluticazonă şi 19,6% pentru salmeterol/propionat de fluticazonă (indicele de risc pentru salmeterol/propionat de fluticazonă comparativ cu placebo: 1,64; IÎ 95%: 1,33-2,01, p<0,001). Nu s-a pus în evidenţă o creştere a numărului de decese având drept cauză pneumonia; decesele survenite în timpul administrării tratamentului şi care au fost raportate având drept cauză principală pneumonia au fost în număr de 7 în grupul la care s-a administrat placebo, 9 în grupul tratat cu salmeterol, 13 în grupul tratat cu propionat de fluticazonă şi 8 în grupul tratat cu salmeterol/propionat de fluticazonă. Nu s-a pus în evidenţă o diferenţă semnificativă în probabilitatea de a dezvolta fracturi osoase (5,1% placebo; 5,1% salmeterol; 5,4% propionat de fluticazonă şi 6,3% salmeterol/propionat de fluticazonă; indicele de risc pentru salmeterol/propionat de fluticazonă comparativ cu placebo: 1,22; IÎ 95%: 0,87-1,72; p=0,248).

Studii clinice placebo-controlate, cu durata de 6 şi 12 luni, au arătat că utilizarea regulată a salmeterol/propionat de fluticazonă 50/500 micrograme îmbunătăţeşte funcţia pulmonară şi reduce dispneea şi necesitatea administrării terapiei simptomatice.

Studiile SCO40043 şi SCO100250 au fost studii randomizate, dublu-orb, cu grupuri paralele, cu concept identic, ce au evaluat efectul salmeterol/propionat de fluticazonă 50/250 micrograme administrat de două ori pe zi (doză neaprobată pentru tratamentul BPOC în Uniunea Europeană), comparativ cu salmeterol

50 micrograme (administrat de două ori pe zi), în ceea ce priveşte rata anuală a exacerbărilor moderate/severe la pacienţii cu BPOC cu FEV1 sub 50% din estimat şi cu antecedente de exacerbări. Exacerbările moderate/severe au fost definite ca agravarea simptomelor ce necesitau tratament cu corticosteroizi orali şi/sau antibiotice sau spitalizare.

Studiile au inclus o fază preliminară de 4 săptămâni în timpul căreia toţi subiecții au primit salmeterol/propionat de fluticazonă 50/250 în regim deschis pentru standardizarea farmacoterapiei BPOC şi pentru stabilizarea bolii, înainte de randomizarea pentru medicaţia de studiu administrată în regim orb timp de 52 săptămâni. Subiecţii au fost randomizaţi în raport de 1:1 să primească tratament cu salmeterol/propionat de fluticazonă 50/250 (ITT total n=776) sau salmeterol (ITT total n=778). Înainte de faza preliminară, subiecţii au întrerupt medicamentele utilizate anterior pentru BPOC, cu excepţia bronhodilatatoarelor cu durată scurtă de acţiune. Utilizarea concomitentă a β2-agoniştilor cu durată lungă de acţiune şi a medicamentelor anticolinergice, a produselor de asociere cu salbutamol/bromură de ipratropiu, a β2-agoniştilor administraţi pe cale orală, şi a preparatelor cu teofilină nu a fost permisă în timpul perioadei de tratament. Corticosteroizii orali şi antibioticele au fost permise pentru tratamentul acut al exacerbărilor BPOC cu respectarea unor instrucţiuni specifice de utilizare. Pe întreaga durată a studiilor, subiecţii au folosit salbutamol în funcţie de necesităţi.

Rezultatele ambelor studii au evidenţiat că tratamentul cu salmeterol/propionat de fluticazonă 50/250 a avut ca rezultat o rată anuală semnificativ mai mică a exacerbărilor BPOC moderate/severe, comparativ cu salmeterol (SCO40043: 1,06 şi 1,53 per subiect pe an, respectiv, un raport al ratei de 0,70, IÎ 95%: 0,58 – 0,83, p <0,001; SCO100250: 1,10 şi 1,59 per subiect pe an, respectiv, un raport al ratei de 0,70, IÎ 95%: 0,58

– 0,83, p <0,001). Constatările în ceea ce priveşte măsurile de eficacitate secundare (intervalul de timp până la prima exacerbare moderată/severă, rata anuală a exacerbărilor care necesitau administrarea de corticosteroizi orali şi valoarea FEV1 dimineaţa (AM), înainte de administrarea dozei) au fost în mod semnificativ în favoarea salmeterol/propionat de fluticazonă 50/250 micrograme (administrat de două ori pe zi) comparativ cu salmeterol. Profilul evenimentelor adverse a fost similar, cu excepţia unei incidenţe mai mari a cazurilor de pneumonie şi a efectelor secundare locale cunoscute (candidoză şi disfonie) la grupul de tratament cu salmeterol/propionat de fluticazonă 50/250 micrograme (administrat de două ori pe zi) comparativ cu grupul de tratament cu salmeterol. Evenimentele asociate pneumoniei au fost raportate la 55 (7%) dintre subiecţii din grupul de tratament cu salmeterol/propionat de fluticazonă 50/250 micrograme (administrat de două ori pe zi) şi la 25 (3%) dintre subiecţii din grupul de tratament cu salmeterol. Incidenţa crescută a cazurilor de pneumonie raportate în contextul administrării de două ori pe zi a salmeterol/propionat de fluticazonă 50/250 micrograme are aparent o amploare similară cu incidenţa raportată în urma tratamentului de două ori pe zi cu salmeterol/propionat de fluticazonă 50/500 micrograme în studiul TORCH.

Studiul Salmeterol Multi-center Asthma Research Trial (SMART)

Studiul SMART a reprezentat un studiu multi-centric, randomizat, dublu-orb, placebo-controlat, cu grupuri paralele, desfăşurat în Statele Unite ale Americii, pe o perioadă de 28 săptămâni, şi a inclus 13176 pacienţi trataţi cu salmeterol (50 micrograme de două ori pe zi) şi 13179 pacienţi trataţi cu placebo, ca terapie adăugată la terapia uzuală pentru astmul bronşic. Pacienţii au fost înrolaţi dacă aveau vârsta ≥12 ani, astm bronşic şi utilizau tratament de fond pentru astmul bronşic (cu excepţia BADLA- beta - agonişti cu durată lungă de acţiune). Utilizarea corticosteroizilor inhalatori la intrarea în studiu a fost înregistrată, dar nu cerută în studiu. Criteriul final principal al studiului SMART a fost numărul total de decese de cauză respiratorie şi de evenimente care pun viaţa în pericol de cauză respiratorie.

Rezultatele studiului SMART: criteriu final principal

Grupul de pacienți

Număr de evenimente – criteriul final

 

Riscul relativ

 

principal/număr de pacienți

(interval de încredere

 

salmeterol

placebo

 

95%)

Toţi pacienţii

50/13176

36/13179

1,40

(0,91, 2,14)

Pacienți care utilizează steroizi

23/6127

19/6138

1,21

(0,66, 2,23)

inhalatori

 

 

 

 

Pacienți care nu utilizează steroizi

27/7049

17/7041

1,60

(0,87, 2,93)

inhalatori

 

 

 

 

Pacienți afro-americani

20/2366

5/2319

4,10

(1,54, 10,90)

(Riscul trecut cu cifre îngroșate este semnificativ statistic la valori de 95%.)

Rezultatele studiului SMART în funcţie de utilizarea steroizilor inhalatori la debutul studiului: criteriul final secundar

 

 

Număr de evenimente – criteriul final

Riscul relativ

 

 

principal/număr de pacienți

(interval de încredere

 

 

salmeterol

placebo

95%)

 

 

Decese de cauză respiratorie

 

Pacienți care utilizează steroizi

 

10/6127

5/6138

2,01 (0,69, 5,86)

inhalatori

 

 

 

 

Pacienți care nu utilizează steroizi

 

14/7049

6/7041

2,28 (0,88, 5,94)

inhalatori

 

 

 

 

Număr total de decese

determinate de astm bronşic şi evenimente care pun viaţa

în pericol determinate de astm bronşic

 

Pacienți care utilizează steroizi

 

16/6127

13/6138

1,24 (0,60, 2,58)

inhalatori

 

 

 

 

Pacienți care nu utilizează steroizi

 

21/7049

9/7041

2,39 (1,10, 5,22)

inhalatori

 

 

 

 

 

Decese determinate de astm bronșic

 

Pacienți care utilizează steroizi

4/6127

3/6138

1,35 (0,30, 6,04)

inhalatori

 

 

 

 

Pacienți care nu utilizează steroizi

9/7049

0/7041

*

inhalatori

 

 

 

 

(*=nu au putut fi calculate datorită lipsei evenimentelor (deceselor) în grupul placebo. Riscul trecut cu cifre îngroşate este statistic semnificativ la valori de 95%. Criteriile finale secundare prezentate în tabelul de mai sus au atins o diferenţă semnificativă statistic în întreaga populaţie.) Criteriile finale secundare reprezentate de numărul total de decese sau evenimente care pun viaţa în pericol, decesele de orice cauză sau spitalizarea de orice cauză nu au atins o diferenţă semnificativă statistic în întreaga populaţie.

Rata fluxului inspirator maxim prin dispozitivul Spiromax

S-a efectuat un studiu randomizat, în regim deschis, cu încrucișarea tratamentului, la copii și adolescenți cu astm bronșic (cu vârsta cuprinsă între 4 și 17 ani), adulți cu astm bronșic (cu vârsta cuprinsă între 18 și

45 ani), adulți cu bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC) (cu vârsta peste 55 ani) și voluntari sănătoși (cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 ani) pentru a evalua rata fluxului inspirator maxim (peak inspiratory flow rate, PIFR) și alți parametri inhalatori asociați, în urma inhalării dintr-un dispozitiv Spiromax (conținând placebo) comparativ cu inhalarea dintr-un dispozitiv inhalator cu pulbere uscată, multidoză, disponibil deja pe piață (conținând placebo). Impactul instruirii optime (adică inspirul forțat la inhalare) cu privire la tehnica de inhalare a pulberii uscate, asupra vitezei și volumului de inhalare a fost evaluat la aceste grupuri de subiecți, împreună cu evaluarea diferențelor potențiale cu privire la debitul inhalării în funcție de dispozitivele utilizate.

Datele din studiu au indicat că indiferent de vârstă și severitatea bolii subiacente, copiii, adolescenții și adulții cu astm bronșic, precum și pacienții cu BPOC au fost în măsură să obțină rate ale fluxului inspirator prin dispozitivul Spiromax care au fost similare cu cele generate prin dispozitivul inhalator cu pulbere uscată,

multidoză, disponibil pe piață. PIFR medie atinsă de pacienții cu astm bronșic sau BPOC, care au beneficiat de instruire optimă (adică inhalare forțată) a fost de peste 60 l/min, o rată a fluxului despre care se cunoaște faptul că ambele dispozitive studiate pot elibera cantități comparabile de medicament în plămâni.

Toți subiecții cu astm bronșic sau BPOC au atins valori ale PIFR mai mari de 60 l/min după instruirea optimă. Este importantă inhalarea forțată pentru a asigura administrarea optimă a dozei.

Este necesară o rată a fluxului mai mare de 60 l/min pentru eliberarea optimă a medicamentelor în plămâni prin inhalatorul Spiromax cu pulbere uscată, multidoză.

Pentru a asigura faptul că pacienții ating PIFR necesară pentru eliberarea dozei necesare, este necesar ca pacientul să fie instruit cu privire la utilizarea dispozitivului Spiromax, primind inclusiv instrucțiuni privind necesitatea inhalării forțate (vezi pct. 4.2).

Copii și adolescenți

Aerivio Spiromax nu este recomandat pentru utilizare la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani. Siguranţa şi eficacitatea Aerivio Spiromax la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost stabilite. Datele prezentate mai jos se referă la o doză mai mică din combinația cu doze fixe care conține aceste două substanțe active, doză și concentrație care nu sunt disponibile pentru Aerivio Spiromax. Studiile descrise au fost efectuate cu un medicament autorizat anterior, disponibil în trei concentrații diferite; studiile nu au fost efectuate cu Aerivio Spiromax.

Într-unul dintre studii, în care au fost incluși 158 de copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 16 ani care sufereau de astm bronșic simptomatic, tratamentul de asociere cu salmeterol/propionat de fluticazonă s-a dovedit la fel de eficace ca dublarea dozei de propionat de fluticazonă în ceea ce privește controlul simptomelor și funcția pulmonară. Acest studiu nu a fost conceput pentru a investiga efectul asupra exacerbărilor.

Într-un studiu cu durata de 12 săptămâni care a inclus copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 11 ani [n=257] tratați fie cu salmeterol/propionat de fluticazonă 50/100, fie cu salmeterol 50 micrograme + propionat de fluticazonă 100 micrograme, ambele administrate de două ori pe zi, ambele brațe de tratament au înregistrat o creștere de 14% a debitului expirator maxim, precum și o îmbunătățire a scorului simptomatologiei și a celui privind utilizarea salbutamolului ca medicație de salvare. Nu au existat diferențe între cele două brațe de tratament. Nu au existat diferențe în ceea ce privește parametrii de siguranță între cele două brațe de tratament.

Un studiu randomizat, cu grupuri paralele, cu durata de 12 săptămâni care a inclus copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 11 ani [n=203] cu astm bronșic persistent și care prezentau simptomatologie sub tratament cu corticosteroizi inhalatori, a avut ca obiectiv principal siguranța. Copiii au primit tratament fie cu salmeterol/propionat de fluticazonă (50/100 micrograme), fie monoterapie cu propionat de fluticazonă

(100 micrograme), de două ori pe zi. Doi copii tratați cu salmeterol/propionat de fluticazonă și 5 copii tratați cu propionat de fluticazonă s-au retras datorită agravării astmului bronșic. După 12 săptămâni, niciunul dintre copiii din fiecare braț de tratament nu au prezentat o rată anormal de scăzută a excreției urinare a cortizolului în 24 de ore. Nu au existat alte diferențe în ceea ce privește profilul de siguranță între brațele de tratament.

5.2Proprietăți farmacocinetice

Datele de farmacocinetică ale celor două componente vor fi prezentate separat.

Salmeterol

Salmeterolul acţionează local la nivel pulmonar, astfel încât concentraţiile plasmatice nu sunt un indicator al efectelor terapeutice. În plus, există date limitate privind farmacocinetica salmeterolului, datorită dificultăţilor tehnice de dozare a medicamentului în plasmă, ca urmare a concentraţiilor plasmatice mici la doze terapeutice (aproximativ 200 picograme/ml sau mai puţin) realizate după inhalarea dozei.

Propionat de fluticazonă

Biodisponibilitatea absolută a propionatului de fluticazonă după administrarea inhalatorie a unei singure doze la voluntarii sănătoşi variază între aproximativ 5 şi 11% din doza administrată în funcţie de dispozitivul de inhalare utilizat. La pacienţii cu astm bronşic sau BPOC s-a observat un grad mai mic de expunere sistemică în cazul administrării propionatului de fluticazonă pe cale inhalatorie.

Absorbţie

Absorbţia în circulaţia sistemică are loc în principal la nivel pulmonar şi iniţial este rapidă, iar apoi lentă. Restul dozei administrate inhalator poate fi înghiţită, dar contribuie puţin la expunerea sistemică datorită hidrosolubilităţii mici şi metabolizării înaintea intrării în circulaţia sistemică, cu biodisponibilitate orală mai mică de 1%. Expunerea sistemică creşte liniar cu creşterea dozei administrate inhalator.

Distribuție

Distribuţia propionatului de fluticazonă este caracterizată prin clearance plasmatic mare (1150 ml/minut), un volum mare de distribuţie la starea de echilibru (aproximativ 300 l) şi un timp de înjumătăţire plasmatică prin eliminare de aproximativ 8 ore. Legarea de proteinele plasmatice este în proporție de aproximativ 91%.

Metabolizare

Propionatul de fluticazonă este epurat rapid din circulaţia sistemică, în principal prin metabolizare de către enzima CYP3A4 a citocromului P450 într-un metabolit inactiv, acid carboxilic.

În materiile fecale au fost găsiţi şi alţi metaboliţi care nu au fost identificaţi.

Eliminare

Clearance-ul renal al propionatului de fluticazonă este nesemnificativ. Mai puţin de 5% din doză se excretă în urină, sub formă de metaboliţi. Cea mai mare parte din doză este excretată prin materiile fecale sub formă de metaboliţi şi medicament nemetabolizat.

Copii și adolescenți

Aerivio Spiromax nu este recomandat pentru utilizare la copii și adolescenți cu vârsta sub 18 ani. Siguranţa şi eficacitatea Aerivio Spiromax la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost stabilite. Datele prezentate mai jos se referă la o doză mai mică din combinația cu doze fixe care conține aceste două substanțe active, doză și concentrație care nu sunt disponibile pentru Aerivio Spiromax.

În cadrul unei analize farmacocinetice populaționale care a utilizat date ce provin din 9 studii clinice controlate, care au inclus 350 de pacienți cu astm bronșic, cu vârsta cuprinsă între 4 și 77 ani (174 de pacienți cu vârsta cuprinsă între 4 și 11 ani) s-a constatat o expunere sistemică mai mare la propionatul de fluticazonă în urma tratamentului cu salmeterol/propionat de fluticazonă pulbere de inhalat 50/100 comparativ cu propionat de fluticazonă pulbere de inhalat 100.

5.3Date preclinice de siguranță

Singurele probleme legate de siguranţa administrării la om rezultate din studiile efectuate la animale cu salmeterol şi propionat de fluticazonă administrate separat, au fost efectele asociate unei exacerbări a activităţii farmacologice ale fiecăreia dintre componente.

În studii de toxicitate asupra funcţiei de reproducere, s-a demonstrat că glucocorticosteroizii pot să determine malformaţii (palatoschizis, malformaţii la nivel osos). Cu toate acestea, rezultatele studiilor experimentale efectuate la animal nu par a fi relevante pentru om căruia i se administrează tratament în dozele recomandate. Studiile efectuate la animal cu salmeterol au demonstrat toxicitate embriofetală numai la doze foarte mari. La şobolan, după administrare concomitentă de salmeterol şi propionat de fluticazonă în doze asociate cu apariţia anomaliilor, a fost demonstrată o incidenţă crescută a transpoziţiei arterei ombilicale şi osificării incomplete a osului occipital.

6.PROPRIETĂȚI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienților

Lactoză monohidrat.

6.2Incompatibilități

Nu este cazul.

6.3Perioada de valabilitate

2 ani.

După deschiderea ambalajului protector: 3 luni.

6.4Precauții speciale pentru păstrare

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

A se păstra capacul aplicatorului bucal închis după îndepărtarea ambalajului protector.

6.5Natura și conținutul ambalajului

Inhalatorul este de culoare albă cu un aplicator bucal cu capac semi-transparent de culoare galbenă. Inhalatorul este fabricat din acrilonitril butadien stiren (ABS), polietilenă tereftalată (PET) şi polipropilenă (PP). Fiecare inhalator conţine 60 de doze şi este închis într-un ambalaj protector.

Mărimi de ambalaj de 1 sau 3 inhalatoare.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor și alte instrucțiuni de manipulare

Fără cerinţe speciale.

7.DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Teva B.V.,

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

Olanda

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

EU/1/16/1122/001

EU/1/16/1122/002

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI

Data primei autorizări:

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenției Europene pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate