Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Selectaţi limba site-ului

Aerivio Spiromax (salmeterol xinafoate / fluticasone propionate) – Etichetare - R03AK06

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiAerivio Spiromax
Cod ATCR03AK06
Substanţăsalmeterol xinafoate / fluticasone propionate
ProducătorTeva B.V.

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Aerivio Spiromax 50 micrograme/500 micrograme pulbere de inhalat salmeterol/propionat de fluticazonă

2.DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare doză măsurată conține salmeterol 50 micrograme (sub formă de xinafoat de salmeterol) și propionat de fluticazonă 500 micrograme.

Fiecare doză eliberată (doza eliberată prin aplicatorul bucal) conține salmeterol 45 micrograme (sub formă de xinafoat de salmeterol) și propionat de fluticazonă 465 micrograme.

3.LISTA EXCIPIENȚILOR

Conţine lactoză. A se vedea prospectul pentru informaţii suplimentare.

4.FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pulbere de inhalat

1 inhalator conținând 60 doze.

3 inhalatoare conținând 60 doze.

5.MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul cu atenție înainte de utilizare.

Administrare prin inhalare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7.ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

A se utiliza conform instrucțiunilor medicului dumneavoastră.

Panou frontal: A nu se utiliza la copii și adolescenți.

Panou lateral: A se utiliza doar la adulţi în vârstă de 18 ani şi mai mult. A nu se utiliza la copii sau adolescenţi cu vârsta sub 18 ani.

8.DATA DE EXPIRARE

EXP

A se utiliza în termen de 3 luni de la scoaterea din ambalajul protector.

9.CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C. A se păstra capacul aplicatorului bucal închis după îndepărtarea ambalajului protector.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11.NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Teva B.V.,

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem,

Olanda

12.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

EU/1/16/1122/001

EU/1/16/1122/002

13.SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14.CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15.INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16.INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Aerivio Spiromax 50 μg/500 μg

17.IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.

18.IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:

SN:

NN:

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

FOLIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Aerivio Spiromax 50 micrograme/500 micrograme pulbere de inhalat

salmeterol/propionat de fluticazonă

Administrare prin inhalare

2.MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul

3.DATA DE EXPIRARE

EXP

4.SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5.CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

Conține 1 inhalator

6.ALTE INFORMAȚII

A se păstra capacul aplicatorului bucal închis şi a se utiliza în termen de 6 luni de la scoaterea din ambalajul protector.

Teva B.V.

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

INHALATOR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Aerivio Spiromax 50 micrograme/500 micrograme

Pulbere de inhalat

salmeterol/propionat de fluticazonă

Administrare prin inhalare

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

60 doze

6. ALTE INFORMAȚII

Numai pentru adulți.

Conține lactoză.

Start

Teva B.V.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate