Romanian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aflunov (influenza virus surface antigens (haemagglutinin...) – Rezumatul caracteristicilor produsului - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Denumirea medicamentuluiAflunov
Cod ATCJ07BB02
Substanţăinfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain: A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-like strain (NIBRG-23)
ProducătorSeqirus S.r.l.  

1.DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

AFLUNOV suspensie injectabilă în seringă preumplută

Vaccin gripal prepandemic (H5N1) (antigen de suprafaţă, inactivat, cu adjuvant).

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Antigene de suprafaţă ale virusului gripal (hemaglutinină şi neuraminidază)* din tulpina:

Tulpină similară virusului A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1) (NIBRG-23)

7,5 micrograme**

per doză de 0,5 ml

 

*cultivat pe ouă fertilizate de găină, provenite din colectivităţi de găini sănătoase

**exprimat în micrograme hemaglutinină.

Adjuvant MF59C.1 conţinând:

 

scualen

9,75 miligrame per doză de 0,5 ml

polisorbat 80

1,175 miligrame per doză de 0,5 ml

sorbitan trioleat

1,175 miligrame per doză de 0,5 ml

Excipienţi cu efect cunoscut:

Vaccinul conţine sodiu 1,899 miligrame şi potasiu 0,081 miligrame per doză de 0,5 ml.

AFLUNOV poate conține urme reziduale de ou și proteine de pui, ovalbumină, kanamicină şi sulfat de neomicină, sulfat de bariu, formaldehidă, bromură de cetiltrimetilamoniu (CTAB), care sunt utilizate în timpul procesului de fabricaţie (vezi pct. 4.3).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3.FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie injectabilă în seringă preumplută.

Lichid alb lăptos.

4.DATE CLINICE

4.1Indicaţii terapeutice

Imunizarea activă împotriva subtipului H5N1 al virusului gripal A.

Această indicaţie se bazează pe date de imunogenitate de la subiecţi sănătoşi cu vârsta începând de la 18 ani, obţinute în urma administrării a două doze de vaccin care conţin tulpina similară virusului

A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1) (vezi pct. 5.1).

AFLUNOV trebuie folosit conform recomandărilor oficiale.

4.2Doze şi mod de administrare

Doze:

Adulţi şi vârstnici (cu vârsta de 18 ani şi peste):

O primă doză de 0,5 ml administrată la o dată stabilită.

O a doua doză de 0,5 ml trebuie administrată după un interval de cel puţin 3 săptămâni.

AFLUNOV a fost evaluat la adulţi sănătoşi (cu vârsta cuprinsă între 18 - 60 ani) şi la vârstnici sănătoşi (cu vârsta peste 60 ani) după o schemă de vaccinare primară în ziua 1 şi ziua 22 şi vaccinarea de rapel

(vezi pct. 4.8 şi 5.1).

Există experienţă limitată privind utilizarea la vârstnici cu vârsta peste 70 ani-(vezi pct. 5.1).

În eventualitatea unei pandemii de gripă oficial declarate, provocată de virusul A/H5N1, la persoanele vaccinate anterior cu una sau două doze de AFLUNOV conţinând antigen hemaglutinină (HA) derivată dintr-o variantă diferită din acelaşi subtip de virus gripal ca şi tulpina pandemică de gripă,

se poate administra o doză unică de AFLUNOV în loc de două doze cum este necesar în cazul persoanelor nevaccinate anterior (vezi pct. 5.1).

Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea AFLUNOV la subiecţi cu vârsta sub 18 ani nu au fost încă stabilite.

Datele disponibile în prezent la subiecţi cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 18 ani sunt descrise la punctul 5.1, dar nu se poate face nicio recomandare privind schema de dozaj.

Nu sunt disponibile date privind administrarea la copii cu vârsta sub 6 luni.

Mod de administrare

Imunizarea trebuie efectuată prin injectare intramusculară la nivelul muşchiului deltoid.

4.3Contraindicaţii

Antecedente de reacţie de tip anafilactic (adică reacţie care poate pune viaţa în pericol) la oricare dintre componente sau la urme reziduale (ou şi proteine de pui, ovalbumină, kanamicină şi sulfat de neomicină, sulfat de bariu, formaldehidă şi bromură de cetiltrimetilamoniu (CTAB)) conţinute în acest vaccin.

Cu toate acestea, în caz de pandemie provocată de tulpina inclusă în acest vaccin, poate fi adecvată administrarea vaccinului la persoane cu antecedente de anafilaxie descrise mai sus, cu condiţia să fie disponibile imediat facilităţi de resuscitare, în caz de necesitate.

4.4Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Sunt necesare măsuri de precauţie în cazul administrării acestui vaccin persoanelor cu hipersensibilitate cunoscută (alta decât reacţie de tip anafilactic) la substanţa activă, la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1 şi la urme reziduale (ouă şi proteine de pui, ovalbumină, kanamicină şi sulfat de neomicină, sulfat de bariu, formaldehidă şi bromură de cetiltrimetilamoniu (CTAB)).

Sunt disponibile date foarte limitate provenind de la subiecţi cu comorbidităţi, incluzând subiecţi imunocompromişi, pentru acest vaccin H5N1.

Ca la toate vaccinurile injectabile, trebuie să existe întotdeauna posibilitatea unui tratament medical imediat şi a unei supravegheri adecvate în situaţiile rare de reacţii anafilactice după administrarea vaccinului.

Imunizarea trebuie amânată la pacienţii cu boală febrilă sau infecţie acută.

Vaccinul nu trebuie administrat în niciun caz intravascular sau intradermic.

Nu există date privind administrarea AFLUNOV pe cale subcutanată. Ca urmare, furnizorii de servicii medicale trebuie să evalueze beneficiile şi posibilele riscuri ale administrării vaccinului la persoane cu trombocitopenie sau cu orice tulburări de coagulare, în cazul cărora ar fi contraindicată administrarea intramusculară, cu excepţia cazului în care beneficiile potenţiale depăşesc riscul de hemoragii.

Răspunsul anticorpilor la pacienţii cu imunosupresie endogenă sau iatrogenă poate fi insuficient. Este posibil ca nu toate persoanele vaccinate să dezvolte un răspuns imunitar de protecţie

(vezi pct. 5.1).

În studiile clinice s-a observat un anumit nivel de protecţie încrucişată împotriva variantelor virusului

H5N1 înrudite (vezi pct. 5.1).

Având în vedere că este recomandată administrarea unei a doua doze, trebuie reţinut că nu există date disponibile cu privire la siguranţă, imunogenitate sau eficacitate care să susţină posibilitatea interschimbării AFLUNOV cu alte vaccinuri monovalente H5N1.

Sincopa (leşinul) poate să apară după, sau chiar înaintea oricărei vaccinări, ca un răspuns psihogen la acul de seringă. Aceasta poate fi însoţită de mai multe semne neurologice, de exemplu tulburare temporară a vederii, parestezie şi mişcări tonico-clonice ale membrelor în timpul recuperării. Este important să fie disponibile mijloacele pentru prevenirea rănirii ca urmare a leşinului.

4.5Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Date provenind de la adulţi au arătat că administrarea concomitentă a vaccinului H5N1 cu adjuvant cu antigene sezoniere (inactivate, de suprafaţă, fără adjuvant) nu a determinat nicio interferenţă, nici pentru tulpinile sezoniere, nici pentru tulpina H5N1. Răspunsul anticorpilor, în cadrul analizei

Hemoliză radială unică (Single Radial Haemolysis – SRH), faţă de o tulpină H5N1 Vietnam omologă,

în ziua 43, a îndeplinit toate criteriile CHMP pentru tulpinile sezoniere şi pentru tulpina H5N1.

Administrarea concomitentă nu a fost asociată cu frecvenţe mai mari ale unor reacţii locale sau sistemice, comparativ cu administrarea exclusivă a AFLUNOV.

Prin urmare, datele indică faptul că AFLUNOV poate fi administrat concomitent cu vaccinuri gripale sezoniere fără adjuvant (injecţiile administrându-se în membre diferite).

Nu există date disponibile privind administrarea concomitentă a AFLUNOV cu alte vaccinuri.

Dacă este luată în considerare administrarea concomitentă cu alt vaccin, injectarea trebuie efectuată în membre diferite. Trebuie luat în considerare faptul că reacţiile adverse pot fi mai intense.

Răspunsul imunitar poate fi diminuat la pacienţii care urmează un tratament imunosupresor.

După vaccinarea gripală se pot obţine rezultate fals pozitive în cazul testării serologice prin tehnica ELISA pentru depistarea anticorpilor faţă de virusul imunodeficienţei umane 1 (HIV-1), virusul hepatitei C şi în special virusul t limfotropic uman tip 1 (HTLV-1). În astfel de cazuri, metoda

Western Blot este negativă. Aceste rezultate fals pozitive tranzitorii pot fi determinate de producerea de anticorpi de tip IgM ca răspuns la administrarea vaccinului.

4.6Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

S-au obţinut date limitate provenind de la femeile care au rămas gravide în timpul studiilor clinice cu vaccinurile AFLUNOV (H5N1) sau vH1N1 cu adjuvant MF59C.1.

Se estimează ca au fost vaccinate în timpul sarcinii mai mult de 90000 femei, cu vaccinul

vH1N1 Focetria, care conţine aceeaşi cantitate de adjuvant MF59C.1 ca AFLUNOV. Cu toate acestea, informaţiile privind rezultatele sarcinilor sunt limitate în prezent. Datele preliminare obţinute în urma evenimentelor raportate spontan şi a studiilor în desfăşurare după punerea pe piaţă (registrul sarcinilor şi un studiu intervenţional prospectiv) nu sugerează efecte dăunătoare directe sau indirecte ale vaccinurilor gripale cu adjuvant MF59 asupra sarcinii, fertilităţii, dezvoltării embrionare/fetale, naşterii sau dezvoltării post-natale.

Având în vedere că se preconizează ca AFLUNOV să nu fie folosit într-o situaţie de urgenţă, administrarea sa în timpul sarcinii poate fi amânată ca măsură de precauţie.

Furnizorii de servicii medicale trebuie să evalueze beneficiile şi potenţialele riscuri ale administrării vaccinului la femeile însărcinate, luând în considerare recomandările oficiale.

Alăptarea

Nu există date cu privire la utilizarea AFLUNOV pe perioada alăptării. Înainte de administrarea AFLUNOV în timpul alăptării, trebuie luate în considerare potenţialele beneficii pentru mamă şi riscurile la care este supus sugarul.

Fertilitatea

Un studiu la iepuri nu a evidenţiat efecte toxice ale AFLUNOV asupra funcţiei de reproducere şi dezvoltării (vezi pct. 5.3).

4.7Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Unele dintre reacţiile adverse menţionate la pct. 4.8 pot influenţa capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8Reacţii adverse

a. Rezumatul profilului de siguranţă

Incidenţa reacţiilor adverse a fost evaluată în şapte studii clinice la adulţi (cu vârsta de 18 ani şi peste) care au inclus peste 4300 adulţi şi vârstnici cărora li s-a administrat AFLUNOV (cel puţin 7,5 µg hemaglutinină [HA], cu adjuvant). Au fost 3872 subiecţi cu vârsta cuprinsă

între 18 - 60 ani, 365 subiecţi cu vârsta cuprinsă între 61 - 70 ani şi 89 subiecţi cu vârsta peste 70 ani.

La fel ca în cazul datelor colectate într-un studiu pentru reacţii solicitate, a existat o tendinţă generală de scădere a numărului de raportări referitoare la reacţii locale după a doua vaccinare, comparativ cu cele de după prima administrare. Indiferent de doza de antigen, aproape toate reacţiile sistemice au fost raportate în ziua vaccinării (ziua 1) sau într-un interval de 3 zile imediat următoare.

Datele privind siguranţa în administrare a unei doze de rapel cu formula actuală a AFLUNOV sunt limitate la trei studii (V87P1, V87P2 şi V87P1E1) care au inclus 116 adulţi şi 56 vârstnici. Nu s-a raportat nicio creştere a frecvenţei reacţiilor în cazul administrării unei doze de rapel la6 luni - 18 luni după seria de vaccinare iniţială. S-a raportat o uşoară creştere a frecvenţei reacţiilor adverse la adulţi la administrarea unei doze de rapel la 18 luni după seria de vaccinare iniţială. La vârstnici, frecvenţa reacţiilor raportate a crescut la administrarea celei de-a treia doze de rapel numai comparativ cu cea de-a doua doză.

b.Lista reacţiilor adverse

Frecvenţa reacţiilor adverse raportate după administrarea oricărei doze de vaccinare (adică prima doză, a doua doză sau doza de rapel) au fost similare şi sunt prezentate pe baza următoarei frecvenţe:

Foarte frecvente (≥1/10)

Frecvente (≥1/100 şi <1/10)

Mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100)

Rare (≥1/10000 şi <1/1000)

Foarte rare (<1/10000)

Tulburări ale sistemului nervos

Foarte frecvente: cefalee

Rare: convulsii

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvente: transpiraţie

Mai puţin frecvente: urticarie

Rare: edem ocular

Tulburări musculo-scheletice, ale ţesutului conjunctiv şi ale sistemului osos

Foarte frecvente: mialgie

Frecvente: artralgie

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente: greaţă

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Foarte frecvente: tumefiere la locul de injectare, durere la locul de injectare, induraţie la locul de injectare, înroşire la locul de injectare, oboseală

Frecvente: echimoză la locul de injectare, febră, stare generală de rău, frisoane Mai puţin frecvente: afecţiuni similare gripei

Rare: anafilaxie

De regulă, majoritatea acestor reacţii adverse dispare în 1-2 zile, fără tratament.

Supravegherea după punerea pe piaţă

Nu sunt disponibile date provenite din supravegherea de după punerea pe piaţă, după administrarea de AFLUNOV.

c.Descrierea reacţiilor adverse selectate

S-au raportat următoarele evenimente adverse suplimentare în cadrul supravegherii după punerea pe piaţă, pentru vaccinul Focetria H1N1v (autorizat pentru administrare la copii şi adolescenţi, începând cu vârsta de 6 luni şi peste, la adulţi şi persoane în vârstă şi cu o compoziţie similară cu cea

a AFLUNOV):

Tulburări hematologice şi limfatice

Limfadenopatie.

Tulburări cardiace

Palpitaţii, tahicardie.

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Astenie

Tulburări musculo-scheletice, ale ţesutului conjunctiv şi ale sistemului osos

Slăbiciune musculară, dureri la nivelul extremităţilor.

Tulburări respiratorii

Tuse.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Reacţii cutanate generalizate incluzând prurit, urticarie sau erupţie cutanată nespecifică; angioedem.

Tulburări gastro-intestinale

Tulburări gastro-intestinale cum sunt greaţa, vărsăturile, durerile abdominale şi diareea.

Tulburări ale sistemului nervos

Cefalee, ameţeală, somnolenţă, sincopă. Tulburări neurologice cum sunt nevralgia, parestezia, convulsiile şi nevrita.

Tulburări ale sistemului imunitar

Reacţii alergice, anafilaxie incluzând dispnee, bronhospasm, edem laringian, care în cazuri rare au determinat apariţia şocului.

S-au raportat următoarele evenimente adverse suplimentare în cadrul supravegherii după punerea pe piaţă pentru vaccinurile trivalente sezoniere fără adjuvant, la toate grupele de vârstă şi pentru un vaccin trivalent sezonier cu adjuvant, cu o compoziţie similară celei a AFLUNOV (antigen de suprafaţă, inactivat, cu adjuvant MF59C.1), autorizat pentru a fi administrat la subiecţi vârstnici cu vârsta de 65 ani şi peste:

Tulburări hematologice şi limfatice

Trombocitopenie (în anumite cazuri, număr de trombocite sub 5000/mm³, reversibil).

Tulburări ale sistemului imunitar

Vasculită cu implicare renală tranzitorie şi eritem exsudativ polimorf.

Tulburări ale sistemului nervos

Tulburări neurologice, cum sunt encefalomielita şi sindromul Guillain Barré.

d.Copii şi adolescenţi

Incidenţa reacţiilor adverse a fost evaluată într-un studiu clinic (Studiul V87P6) la copii şi adolescenţi (cu vârsta de la 6 luni la 17 ani): Indiferent de vârstă, reactogenitatea a fost mai crescută după prima doză comparativ cu a doua vaccinare. Reactogenitatea după a treia doză administrată la 12 luni de la prima doză a fost mai ridicată decât reactogenitatea după prima doză şi după a doua doză. Procentele subiecţilor care au raportat reacţii locale au fost mai ridicate la grupele de vârstă mai înaintată, în principal datorită numărului mai crescut de raportări referitoare la durere. La copiii mici, reacţiile locale solicitate raportate cel mai frecvent au fost eritemul şi sensibilitatea; reacţiile sistemice solicitate raportate cel mai frecvent au fost iritabilitatea şi plânsul neobişnuit. La copii şi adolescenţi, reacţia locală solicitată raportată cel mai frecvent a fost durerea; reacţiile sistemice solicitate raportate cel mai frecvent au fost oboseala şi cefaleea. La toate grupele de vârstă procentele de subiecţi care au raportat febră au fost scăzute.

 

Prima

A doua

A treia

 

administrare

administrare

administrare

 

Aflunov

Aflunov

Aflunov

Copii mici (cu vârsta cuprinsă între 6 - <36 luni)

N=145

N=138

N=124

Oricare tip

76%

68%

80%

Locală

47%

46%

60%

Sistemică

59%

51%

54%

Febră ≥38 C (≥40 C)

0%

0%

0%

Oricare alt eveniment advers

54%

49%

35%

Copii (cu vârsta cuprinsă între 3 - <9 ani)

N=96

N=93

N=85

Oricare tip

72%

68%

79%

Locală

66%

58%

74%

Sistemică

32%

33%

45%

Febră ≥38 C (≥40 C)

4%

2%

6%

Oricare alt eveniment advers

36%

31%

19%

Adolescenţi (cu vârsta cuprinsă între 9 şi <18 ani)

N=93

N=91

N=83

Oricare tip

91%

82%

89%

Locală

81%

70%

81%

Sistemică

69%

52%

69%

Febră ≥38 C (≥40 C)

0%

1%

2%

Oricare alt eveniment advers

30%

27%

22%

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este menţionat în Anexa V.

4.9Supradozaj

Nu s-a raportat nici un caz de supradozaj.

5.PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Vaccinuri gripale, codul ATC J07BB02.

Această secţiune descrie experienţa clinică pentru AFLUNOV după administrarea a două doze şi vaccinarea de rapel.

Răspunsul imunitar la tulpinile omologe [A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) şi

A/turkey/Turkey/1/05 (H5NI)]

Adulţi (cu vârsta cuprinsă între 18 - 60 ani)

S-a efectuat un studiu clinic (Studiul V87P1) cu vaccinul H5N1 combinat cu adjuvantul MF59C.1 la un eşantion de 312 adulţi sănătoşi. S-au administrat două doze de vaccin conţinând H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemaglutinină [HA]/doză, cu adjuvant) la interval

de 3 săptămâni, la un eşantion de 156 adulţi sănătoşi. Într-un alt studiu clinic (Studiul V87P13) au fost

înrolaţi 2693 subiecţi adulţi, cărora li s-au administrat două doze de vaccin conţinând H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7,5 µg hemaglutinină [HA]/doză, cu adjuvant) la interval

de 3 săptămâni. Imunogenitatea a fost evaluată la un sub-eşantion (n=197) din populaţia studiului. Într-un al treilea studiu clinic (Studiul V87P11) au fost înrolaţi 194 subiecţi adulţi, cărora li s-au administrat două doze de vaccin conţinând H5N1 (A/H5N1/turkey/Turkey/1/05; 7,5 µg hemaglutinină [HA] per doză, cu adjuvant) la interval de 3 săptămâni. Imunogenitatea a fost evaluată la un sub-eşantion (n=182) din populaţia inclusă în studiu.

Rata de seroprotecţie*, rata de seroconversie* şi factorul de seroconversie** pentru anticorpul anti-HA la H5N1 A/Vietnam/1194/2004 şi la A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 la adulţi, măsurate prin analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) au fost următoarele:

 

Studiul V87P1

Studiul V87P13

Studiul V87P11

Anticorp Anti-HA (SRH)

21 zile după

21 zile după a 2-a

21 zile după a 2-a

a 2-a doză

doză

doză

 

 

N=149

N=197

N=182

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

85% (79-91)

91% (87-95)

91% (85-94)

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

85% (78-90)

78% (72-84)

85% (79-90)

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

7,74 (6,6-9,07)

4,03 (3,54-4,59)

6 (5,2-6,93)

 

 

 

 

 

Studiul V87P13

Studiul V87P13

 

Anticorp Anti-HA (SRH)

21 zile după

21 zile după a 2-a

-

a 2-a doză

doză

 

 

 

N=69

N=128

 

Status serologic la momentul iniţial

<4 mm2

≥4 mm2

-

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

87% (77-94)

94% (88-97)

-

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

87% (77-94)

73% (65-81)

-

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

8,87 (7,09-11)

2,71 (2,38-3,08)

-

*măsurate prin analiza SRH ≥25 mm2

**raporturi ale mediilor geometrice (RMG) ale SRH

Rezultatele la testul MN pentru tulpina omologă A/Vietnam/1194/2004 au indicat o rată de seroprotecţie şi o rată de seroconversie între 67% (60-74) şi 85% (78-90) şi respectiv între 65% (58-72) şi 83% (77-89). Răspunsul imun la vaccinare, evaluat prin testul microneutralizare (MN), corespunde rezultatelor obţinute prin analiza SRH.

În studiul V87P11, rezultatele la testul MN pentru tulpina omologă A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 au indicat o rată de seroprotecţie de 85% (79-90) şi o rată de seroconversie de 93% (89-96).

Răspunsul imun la vaccinare, evaluat prin testul MN, corespunde rezultatelor obţinute prin analiza SRH.

Persistenţa anticorpilor după vaccinarea primară la această populaţie a fost evaluată prin testul IH, analiza SRH şi testul MN. În comparaţie cu nivelurile de anticorpi obţinute în ziua 43 după încheierea schemelor de vaccinare primară, nivelurile de anticorpi în ziua 202 erau mai reduse cu 1/5 până

la ½ faţă de nivelurile precedente ale acestora.

Într-un studiu clinic de fază 2 (Studiul V87P3), subiecţilor adulţi cu vârsta cuprinsă între 18 - 65 ani primovaccinaţi în urmă cu 6-8 ani cu 2 doze de vaccin H5N3 /A/Duck/Singapore/97 cu adjuvant MF59 li s-au administrat 2 doze de rapel de AFLUNOV. Rezultatele obţinute la analiza SRH după administrarea primei doze, care sunt similare primovaccinării prepandemice plus o doză de rapel heterologă unică, au îndeplinit toate criteriile CHMP.

Vârstnici (≥60 ani)

Rata de seroprotecţie*, rata de seroconversie* şi factorul de seroconversie** pentru anticorpul anti-HA la H5N1 A/Vietnam/1194/2004 şi la A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 (Studiul V87P11) la subiecţi cu vârsta peste 60 ani (un număr limitat de subiecţi avea vârsta peste 70 ani), măsurate prin analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică), evaluate în trei studii clinice, au fost următoarele:

 

Studiul V87P1

 

Studiul V87P13

 

Studiul V87P11

Anticorp Anti-HA (SRH)

21 zile după

 

 

21 zile după

 

21 zile după

a 2-a doză

 

 

a 2-a doză

 

a 2-a doză

 

 

 

 

 

N=84

 

 

N=210

 

N=132

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

80% (70-88)

 

 

82% (76-87)

 

82% (74-88)

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

70% (59-80)

 

 

63% (56-69)

 

70% (61-77)

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

4,96 (3,87-6,37)

 

2,9 (2,53-3,31)

 

3,97 (3,36-4,69)

 

 

 

 

 

 

Study V87P13

 

 

Study V87P13

Anticorp Anti-HA (SRH)

21 zile după a 2-a doză

21 zile după a 2-a doză

 

N=66

 

 

 

N=143

Status serologic la momentul iniţial

<4 mm2

 

 

 

≥4 mm2

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

82% (70-90)

 

 

 

82% (75-88)

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

82% (70-90)

 

 

 

54% (45-62)

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

8,58 (6,57-11)

 

 

1,91 (1,72-2,12)

*măsurate prin analiza SRH ≥25 mm2

**RMG ale SRH

Rezultatele la testul MN pentru tulpina omologă A/Vietnam/1194/2004 au indicat o rată de seroprotecţie şi o rată de seroconversie între 57% (50-64) până la 79% (68-87) şi respectiv între 55% (48-62) până la 58% (47-69). Rezultatele la testul MN, similar rezultatelor la analiza SRH, au demonstrat un răspuns imunitar puternic după încheierea seriei de primovaccinare la o populaţie de subiecţi vârstnici.

În studiul V87P11, rezultatele la testul MN pentru tulpina omologă A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 au indicat o rată de seroprotecţie de 68% (59-75) şi o rată de seroconversie de 81% (74-87).

Răspunsul imun la vaccinare, evaluat prin testul MN, corespunde rezultatelor obţinute prin analiza SRH.

Persistenţa anticorpilor după vaccinarea primară la această populaţie, evaluată prin testul IH, analiza SRH şi testul MN a scăzut de la ½ la 1/5 din nivelul acestora după vaccinare, în ziua 202, comparativ cu ziua 43 după încheierea schemelor de vaccinare primară, evaluat prin testul de inhibiţie a hemaglutinării (IH), analiza SRH şi testul MN. S-a obţinut seroprotecţie la 6 luni la un procent de până la 50% dintre subiecţii vârstnici la care s-a efectuat imunizarea cu AFLUNOV.

S-a administrat o a treia doză (de rapel) de AFLUNOV după 6 luni sau mai mult de la vaccinarea primară. Sunt prezentate rezultatele la evaluarea prin analiza SRH.

Rata de seroprotecţie*, rata de seroconversie* şi factorul de seroconversie** pentru anticorpul anti-HA la H5N1 A/Vietnam/1194/2004, măsurate prin analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) au fost următoarele:

 

Studiul V87P1 Adulţi

Studiul

Studiul

 

V87P2 Adulţi

V87P1 Vârstnici

 

rapel după

 

rapel după

rapel după

 

a 2-a doză

 

a 2-a doză

a 2-a doză

 

 

SRH

N=71

N=13

N=38

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

89% (79-95)

85% (55-98)

84% (69-94)

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

83% (72-91)

69% (39-91)

63% (46-78)

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

5,96 (4,72-7,53)

2,49 (1,56-3,98)

5,15 (3,46-7,66)

*măsurate prin analiza SRH ≥25 mm2

**RMG ale SRH

Există experienţă limitată privind utilizarea la vârstnici.

Date de susţinere la adulţi

a)Reactivitatea încrucişată

Răspunsul imun încrucişat determinat de A/H5N1/Vietnam/1194/2004 împotriva virusurilor gripale A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 şi A/H5N1/Indonesia/5/05

S-a detectat prezenţa unui anumit răspuns imun heterolog împotriva virusurilor gripale A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 (NIBRG23; tulpina 2.2) şi A/H5N1/Indonesia/5/05 (tulpina 2.1), atât după a doua, cât şi după a treia vaccinare, indicând reactivitatea încrucişată a vaccinului conţinând tulpina 1 împotriva tulpinilor tip 2.

Rata de seroprotecţie*, rata de seroconversie* şi factorul de seroconversie** pentru anticorpii anti-HA la H5N1 A/turkey/Turkey/1/05 după administrarea celei de-a doua doze la adulţi cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 ani, măsurate prin analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) şi prin testul de Inhibare a hemaglutinării (IH), au fost următoarele:

 

 

Studiul V87P12

Studiul V87P3

Studiul V87P13

 

Anticorp anti-HA

21 zile după a 2-a

21 zile după a 2-a

21 zile după a 2-a

 

doză

doză

doză

 

 

 

 

N=60

N=30

N=197

 

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)*

65% (52-77)

90% (73-98)

59% (52-66)

SRH

Rata de seroconversie (IÎ 95%)*

65% (52-77)

86% (68-96)

49% (42-56)

 

Factor de seroconversie (IÎ 95%)**

4,51 (3,63-5,61)

7,67 (6,09-9,67)

2,37 (2,1-2,67)

 

 

N=60

N=30

N=197

 

 

Studiul V87P12

Studiul V87P3

Studiul V87P13

 

Anticorp anti-HA

21 zile după a 2-a

21 zile după a 2-a

21 zile după a 2-a

 

doză

doză

doză

 

 

 

 

N=60

N=30

N=197

 

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)°

28% (17-41)

24% (10-44)

23% (18-30)

HI

Rata de seroconversie (IÎ 95%)°

28% (17-41)

21% (8-40)

19% (14-25)

 

Factor de seroconversie (IÎ 95%)°°

2,3 (1,67-3,16)

1,98 (1,22-3,21)

1,92 (1,64-2,25)

*măsurate prin analiza SRH ≥ 25 mm2

**RMG ale SRH

° măsurate prin testul IH ≥ 40

°°RMG ale IH

Rezultatele la testul MN pentru cele 3 studii clinice din tabelul de mai sus au indicat o rată de seroprotecţie şi o rată de seroconversie pentru A/turkey/Turkey/05 între 10% (2-27) până la 39% (32-46) şi respectiv între 10% (2-27) până la 36% (29-43). Rezultatele la testul MN au indicat

o valoare a RMG pentru A/turkey/Turkey/05 de la 1,59 până la 2,95.

Răspunsul imun încrucişat determinat de A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 împotriva virusurilor gripale A/H5N1/Indonesia/5/05 şi A/H5N1/Vietnam/1194/2004

S-a detectat prezenţa unui anumit răspuns imun heterolog împotriva virusului gripal A/H5N1/Indonesia/5/05 (tulpina 2.1) după a doua vaccinare, indicând reactivitatea încrucişată a vaccinului conţinând tulpina tip 2.2 împotriva tulpinilor tip 2.1.

Rata de seroprotecţie*, rata de seroconversie* şi factorul de seroconversie** pentru anticorpii anti-HA la A/H5N1/Indonesia/5/05 şi la A/H5N1/Vietnam/1194/2004 după administrarea celei de-a doua doze la adulţi (18-60 ani) şi vârstnici (>60 ani), măsurate prin analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) şi prin testul de Inhibare a hemaglutinării (IH), au fost următoarele:

Anticorp

 

V87P11 Adulţi (18-60 ani)

V87P11 Vârstnici (>60 ani)

anti-HA

 

N=186

N=142

 

 

A/Indonesia/

A/Vietnam/

A/Indonesia/

A/Vietnam/

 

 

5/05

1194/2004

5/05

1194/2004

SRH

Rata de seroprotecţie

(IÎ 95%)*

(77-88)

(54-69)

52-69

(37-54)

 

 

Rata de seroconversie

 

(IÎ 95%)*

(72-85)

(53-68)

(56-73)

(35-53)

 

Factor de seroconversie

6,24

4,45

3,87

3,03

 

(IÎ 95%)**

(5,44-7,16)

(3,85-5,14)

(3,31-4,53)

(2,56-3,58)

 

 

N=194

N=148

HI

Rata de seroprotecţie (IÎ 95%)°

(43-57)

(40-55)

(26-42)

(31-48)

 

 

 

Rata de seroconversie

 

(IÎ 95%)°

(42-56)

(37-51)

(25-41)

(26-42)

 

Factor de seroconversie

4,71

4,25

2,69

2,8

 

(IÎ 95%)°°

(3,74-5,93)

(3,36-5,37)

(2,18-3,32)

(2,2-3,55)

*măsurate prin analiza SRH ≥ 25 mm2

**raporturi ale mediilor geometrice ale SRH ° măsurate prin testul IH ≥ 40

°° raporturi ale mediilor geometrice ale IH

Rezultatele la testul MN pentru A/H5N1/Indonesia/5/05 au indicat o rată de seroprotecţie de 38% (31-45) la adulţi (18-60 ani) şi de 14% (8-20) la vârstnici (>60 ani); o rată de seroconversie de 58% (50-65) la adulţi şi de 30% (23-38) la vârstnici şi o valoare a RMG de 4,67 (3,95-5,56) la adulţi şi de 2,19 (1,86-2,58) la vârstnici.

Rezultatele la testul MN pentru A/H5N1/Vietnam/1194/2004 au indicat o rată de seroprotecţie de 10% (6-16) la adulţi (18-60 ani) şi de 6% (3-11) la vârstnici (>60 ani); o rată de seroconversie de 19%

(13-25) la adulţi şi de 7% (4-13) la vârstnici şi o valoare a RMG de 1,86 (1,63-2,12) la adulţi şi de 1,33 (1,17-1,51) la vârstnici.

b)Reactivarea memoriei imunitare pe termen lung prin rapel

Administrarea unei doze unice de AFLUNOV (H5N1, A/Vietnam/1194/2004) a indus un răspuns serologic crescut şi rapid la subiecţii primovaccinaţi cu 6–8 ani în urmă cu două doze dintr-un vaccin surogat H5N diferit, cu aceeaşi formulă ca AFLUNOV, însă conţinând tulpina H5N3.

c)Studiu cu privire la diferite scheme de vaccinare:

Într-un studiu clinic de evaluare a 4 scheme de vaccinare diferite la 240 subiecţi cu vârsta cuprinsă

între 18 şi 60 ani, în care cea de-a doua doză a fost administrată la 1, 2, 3 sau 6 săptămâni de la prima doză de AFLUNOV, au fost îndeplinite criteriile CHMP, definite prin rezultatele la analiza SRH,

la toate grupurile schemelor de vaccinare, după 3 săptămâni de la a 2-a vaccinare. Magnitudinea răspunsului imun a fost mai scăzută în grupul la care s-a administrat cea de-a 2-a doză 1 săptămână mai târziu şi mai ridicată la grupurile cu scheme de vaccinare bazate pe intervale mai lungi de timp.

Date disponibile la copii şi adolescenţi

S-a efectuat un studiu clinic (Studiul V87P6) cu vaccinul H5N1 combinat cu adjuvantul MF59C.1 la un eşantion de 471 copii şi adolescenţi, cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi 17 ani. S-au administrat două doze de AFLUNOV la interval de trei săptămâni şi o a treia doză după 12 luni de la prima doză.

După 3 săptămâni de la a doua vaccinare (ziua 43), la toate grupele de vârstă (adică 6–35 luni, 3–8 ani şi 9–17 ani) s-au atins niveluri crescute de anticorpi la tulpina (A/Vietnam/1194/2004), evaluate prin analiza SRH (single radial haemolysis – hemoliza radială unică) şi prin testul de Inhibare

a hemaglutinării (IH), prezentate în tabelul de mai jos*. În acest studiu nu s-au observat evenimente adverse (EA) grave.

 

 

Copii mici

Copii

Adolescenţi

 

 

(6 - <36 luni)

(3 - <9 ani)

(9 - <18 ani)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

% SP (IÎ 95%)

97%

97%

89%

 

Ziua 43

(92-99)

(91-99)

(80-94)

IH

RMG

între Ziua 43 şi Ziua 1

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

% SC (IÎ 95%) Ziua 43

97%

97%

89%

 

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

 

 

N=133

N=91

N=90

 

% SP (IÎ 95%)

100%

100%

100%

 

Ziua 43

(97-100)

(96-100)

(96-100)

SRH RMG (IÎ 95%)

 

între Ziua 43 şi Ziua 1

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

% SC (IÎ 95%)

98%

100%

99%

 

Ziua 43

(95-100)

(96-100)

(94-100)

*În absenţa criteriilor CHMP de imunogenitate pentru copii şi adolescenţi, datelor serologice obţinute după vaccinarea copiilor şi adolescenţilor li s-au aplicat criteriile CHMP de imunogenitate utilizate pentru evaluarea vaccinurilor gripale sezoniere la adulţi.

SP=seroprotecţie

SC=seroconversie

Rezultatele la testul MN pentru A/Vietnam/1194/2004 indică o rată de seroprotecţie de 99%

(IÎ 95%: 94-100), o rată de seroconversie de la 97% (IÎ 95%: 91-99) până la 99% (IÎ 95%: 96-100) şi o valoare a RMG de la 29 (IÎ 95%: 25-35) până la 50 (IÎ 95%: 44-58).

Agenţia Europeană pentru Medicamente a suspendat temporar obligaţia de depunere a rezultatelor studiilor efectuate cu AFLUNOV la una sau mai multe subgrupe de copii şi adolescenţi în imunizarea activă împotriva virusulului gripal A, subtipul H5N1. Vezi pct. 4.2 pentru informaţii privind utilizarea la copii şi adolescenţi.

Informaţii din studii non-clinice

Eficacitatea la expunerea la virusuri omologe şi heterologe faţă de tulpinile vaccinului a fost evaluată prin modelul de expunere la nevăstuici. Au fost testate vaccinul AFLUNOV, conţinând hemaglutinină [HA] derivată din tulpina A/Vietnam/1194/2004 (omologă faţă de tulpina de expunere) şi un vaccin H5N1 similar AFLUNOV, conţinând hemaglutinină derivată din tulpina similară virusului A/turkey/Turkey/½005 (heterologă faţă de tulpina de expunere). Grupuri de 8 nevăstuici au primit

o doză (ziua 21) sau două doze (ziua 0 şi ziua 21) de vaccin conţinând 3,75 sau 7,5 micrograme de antigen. Animalele din grupul de control au primit numai adjuvant. Animalele au fost expuse pe cale intranazală în ziua 42 la o doză letală de virus A/Vietnam/1203/04. Animalele au fost monitorizate timp de 16–17 zile de la expunere, pentru a permite o evaluare cuprinzătoare a progresiei bolii, incluzând momentul apariţiei simptomelor, mortalitatea sau recuperarea ulterioară.

Toate animalele (100%) care au primit două doze de AFLUNOV au fost protejate; 94% dintre animalele care au primit o doză unică de AFLUNOV au fost protejate. Un procent de 87% dintre animalele expuse la un virus heterolog faţă de tulpina vaccinului după două doze de vaccin au fost protejate, iar o doză unică de vaccin heterolog a protejat 56% dintre animale. Toate animalele din grupul de control au murit în interval de 7 zile de la expunere. Vaccinarea a protejat animalele

de expunerea letală la virusuri omologe şi heterologe faţă de vaccin.

Într-un studiu similar, expunerea intranazală a fost întârziată până la aproximativ 4 luni după administrarea celei de-a doua doze de vaccin conţinând 3,75 sau 7,5 micrograme de antigen. În acest studiu, 100% dintre animale au fost protejate împotriva expunerii omologe şi 81% dintre animale au fost protejate împotriva expunerii heterologe. Vaccinarea a protejat animalele de expunerea letală chiar şi atunci când titrurile de anticorpi măsurate prin testul IH erau scăzute sau nedetectabile.

A fost testată, de asemenea, eficacitatea la expunerea la virusul heterolog A/Indonesia/5/05. Grupuri de 6 nevăstuici au primit o doză de vaccin (ziua 21) conţinând 3,75 micrograme de antigen sau două doze de vaccin (ziua 0 şi ziua 21) conţinând 1,0 sau 3,75 micrograme de antigen (A/Vietnam/1194/2004). A avut loc o expunere letală pe cale intratraheală în ziua 49. Administrarea a două doze de vaccin a protejat 92% dintre animale, iar administrarea unei doze unice de vaccin

a protejat 50% dintre animale împotriva virusului A/Indonesia/5/05. Comparativ cu grupul de control la care s-a administrat adjuvant, afectarea pulmonară a fost redusă la grupurile vaccinate. Difuziunea virală şi titrurile virale la nivelul plămânilor au fost, de asemenea, reduse, sugerând că vaccinarea poate reduce riscul de transmitere virală.

5.2Proprietăţi farmacocinetice

Nu este cazul.

5.3Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice obţinute cu AFLUNOV şi cu un vaccin gripal sezonier cu adjuvant MF59C.1 nu au evidenţiat nici un risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale privind toxicitatea după doze repetate, toleranţa locală, fertilitatea, toxicitatea asupra funcţiei de reproducere şi dezvoltării (până la finalul perioadei de alăptare).

6.PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1Lista excipienţilor

Clorură de sodiu

Clorură de potasiu (E508)

Dihidrogenofosfat de potasiu (E340)

Fosfat disodic dihidrat (E339)

Clorură de magneziu hexahidrat (E511)

Clorură de calciu dihidrat (E509)

Citrat de sodiu (E331)

Acid citric (E330)

Apă pentru preparate injectabile

Pentru adjuvant, vezi pct. 2.

6.2Incompatibilităţi

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3Perioada de valabilitate

2 ani.

6.4Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

A nu se congela.

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

6.5Natura şi conţinutul ambalajului

0,5 ml în seringă preumplută (sticlă de tip I) cu opritor pentru piston (din cauciuc bromobutilic).

Cutii cu 1 sau 10 seringi preumplute.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

A se inspecta vizual suspensia înainte de administrare. În cazul prezenţei oricăror particule şi/sau al unui aspect anormal, vaccinul trebuie aruncat.

Vaccinul trebuie lăsat să ajungă la temperatura camerei înainte de utilizare. A se agita uşor înainte de utilizare.

Orice cantitate de vaccin neutilizată sau material rezidual trebuie eliminată în conformitate cu reglementările locale.

7.DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena, Italia.

8.NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

EU/1/10/658/001-002

9.DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

29 noiembrie 2010

10.DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru

Medicamente http://www.ema.europa.eu/.

Comentarii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Ajutor
  • Get it on Google Play
  • Despre
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    medicamente prescrise enumerate